فوتوگرام

کلیپ تازه از نازنین فاطمه جمشیدی‌ (@farmanravaye_ehsas)

.... ❤💛❤💛❤💛 عشق را عاشقی باید 🌸 🍃 🌸 معشوق را شیدایی 🌸 🍃 🌸 و مرا چون تو ماهی مجموعه ی «نازنین تر از لیلی» ❤💛❤💛❤💛❤ ❤ ❤❤ ❤❤❤ ❤ ❤ ❤❤ ❤❤❤

Instagram