فوتوگرام

کلیپ تازه از Erfan Kayhani (Halgheh) (@mohammadali_taheri)

مقایسهٔ سیارات منظومهٔ شمسی با چند ستاره در کهکشان راه شیری و سرانجام مقایسه اندازه زمین با ستارۀ سگ بزرگ. ستارهٔ وی وای به قدری بزرگ است که اگر بخواهید با یک هواپیما در اطراف این ستاره بچرخید، ۱۱۰۰ سال طول خواهد کشید! این کلیپ در این کانال به زبان فارسی شده است.

Instagram
loading...

مقایسهٔ سیارات منظومهٔ شمسی با چند ستاره در کهکشان راه شیری و سرانجام مقایسه اندازه زمین با ستارۀ #وی_وای سگ بزرگ. ستارهٔ وی وای به قدری بزرگ است که اگر بخواهید با یک هواپیما در اطراف این ستاره بچرخید، ۱۱۰۰ سال طول خواهد کشید! این کلیپ در این کانال به زبان فارسی #زیرنویس شده است.