فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره آرم در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های آرم

Instagram
loading...
#تیونینگ اونجر در #مرکزتیونینگ ‌دکتررگال #آبکاری کروم شَدو (کروم مشکی) کلیه قطعات فلزی #آبکاری فانتاکروم مشکی روی کلیه قطعات پلاستیکی ( قاب روی باک، راهنماها، کیلومتر، کاسه چراغ جلو) #فرمان  بلند دست ساز کروم شَدو تولید دکتر رگال #رایزر کوتاه تولید دکتر رگال #سی ‌سی‌بار بلند کروم شَدو #اگزوز دست ساز مشکی مات نسوز تولید دکتر رگال #زین ‌چرم داینا دست دوز #گریپ فلزی هارلی #جاپایی پهن فلزی هارلی #هواکش ‌اکسترنال #آرم ‌هارلی ژله‌ای روی باک تولید دکتر رگال موتور سیکلت فوق توسط فروشگاه دکتر رگال خریداری و تیونینگ شده و به شهر #طبس ارسال شده برای مشتری عزیزمون جناب جواد شیروی   #تهران #ایران #دکتررگال #مشهد #شمال #کرج #اصفهان #شيراز #جنوب #اونجر #دکتررگال
#تیونینگ اونجر در #مرکزتیونینگ ‌دکتررگال #آبکاری کروم شَدو (کروم مشکی) کلیه قطعات فلزی #آبکاری فانتاکروم مشکی روی کلیه قطعات پلاستیکی ( قاب روی باک، راهنماها، کیلومتر، کاسه چراغ جلو) #فرمان بلند دست ساز کروم شَدو تولید دکتر رگال #رایزر کوتاه تولید دکتر رگال #سی ‌سی‌بار بلند کروم شَدو #اگزوز دست ساز مشکی مات نسوز تولید دکتر رگال #زین ‌چرم داینا دست دوز #گریپ فلزی هارلی #جاپایی پهن فلزی هارلی #هواکش ‌اکسترنال #آرم ‌هارلی ژله‌ای روی باک تولید دکتر رگال موتور سیکلت فوق توسط فروشگاه دکتر رگال خریداری و تیونینگ شده و به شهر #طبس ارسال شده برای مشتری عزیزمون جناب جواد شیروی #تهران #ایران #دکتررگال #مشهد #شمال #کرج #اصفهان #شيراز #جنوب #اونجر #دکتررگال
#تیونینگ اونجر در #مرکزتیونینگ ‌دکتررگال #آبکاری کروم شَدو (کروم مشکی) کلیه قطعات فلزی #آبکاری فانتاکروم مشکی روی کلیه قطعات پلاستیکی ( قاب روی باک، راهنماها، کیلومتر، کاسه چراغ جلو) #فرمان  بلند دست ساز کروم شَدو تولید دکتر رگال #رایزر کوتاه تولید دکتر رگال #سی ‌سی‌بار بلند کروم شَدو #اگزوز دست ساز مشکی مات نسوز تولید دکتر رگال #زین ‌چرم داینا دست دوز #گریپ فلزی هارلی #جاپایی پهن فلزی هارلی #هواکش ‌اکسترنال #آرم ‌هارلی ژله‌ای روی باک تولید دکتر رگال موتور سیکلت فوق توسط فروشگاه دکتر رگال خریداری و تیونینگ شده و به شهر #طبس ارسال شده برای مشتری عزیزمون جناب جواد شیروی   #تهران #ایران #دکتررگال #مشهد #شمال #کرج #اصفهان #شيراز #جنوب #اونجر #دکتررگال
#تیونینگ اونجر در #مرکزتیونینگ ‌دکتررگال #آبکاری کروم شَدو (کروم مشکی) کلیه قطعات فلزی #آبکاری فانتاکروم مشکی روی کلیه قطعات پلاستیکی ( قاب روی باک، راهنماها، کیلومتر، کاسه چراغ جلو) #فرمان بلند دست ساز کروم شَدو تولید دکتر رگال #رایزر کوتاه تولید دکتر رگال #سی ‌سی‌بار بلند کروم شَدو #اگزوز دست ساز مشکی مات نسوز تولید دکتر رگال #زین ‌چرم داینا دست دوز #گریپ فلزی هارلی #جاپایی پهن فلزی هارلی #هواکش ‌اکسترنال #آرم ‌هارلی ژله‌ای روی باک تولید دکتر رگال موتور سیکلت فوق توسط فروشگاه دکتر رگال خریداری و تیونینگ شده و به شهر #طبس ارسال شده برای مشتری عزیزمون جناب جواد شیروی #تهران #ایران #دکتررگال #مشهد #شمال #کرج #اصفهان #شيراز #جنوب #اونجر #دکتررگال
#تیونینگ اونجر در #مرکزتیونینگ ‌دکتررگال #آبکاری کروم شَدو (کروم مشکی) کلیه قطعات فلزی #آبکاری فانتاکروم مشکی روی کلیه قطعات پلاستیکی ( قاب روی باک، راهنماها، کیلومتر، کاسه چراغ جلو) #فرمان  بلند دست ساز کروم شَدو تولید دکتر رگال #رایزر کوتاه تولید دکتر رگال #سی ‌سی‌بار بلند کروم شَدو #اگزوز دست ساز مشکی مات نسوز تولید دکتر رگال #زین ‌چرم داینا دست دوز #گریپ فلزی هارلی #جاپایی پهن فلزی هارلی #هواکش ‌اکسترنال #آرم ‌هارلی ژله‌ای روی باک تولید دکتر رگال موتور سیکلت فوق توسط فروشگاه دکتر رگال خریداری و تیونینگ شده و به شهر #طبس ارسال شده برای مشتری عزیزمون جناب جواد شیروی   #تهران #ایران #دکتررگال #مشهد #شمال #کرج #اصفهان #شيراز #جنوب #اونجر #دکتررگال
#تیونینگ اونجر در #مرکزتیونینگ ‌دکتررگال #آبکاری کروم شَدو (کروم مشکی) کلیه قطعات فلزی #آبکاری فانتاکروم مشکی روی کلیه قطعات پلاستیکی ( قاب روی باک، راهنماها، کیلومتر، کاسه چراغ جلو) #فرمان بلند دست ساز کروم شَدو تولید دکتر رگال #رایزر کوتاه تولید دکتر رگال #سی ‌سی‌بار بلند کروم شَدو #اگزوز دست ساز مشکی مات نسوز تولید دکتر رگال #زین ‌چرم داینا دست دوز #گریپ فلزی هارلی #جاپایی پهن فلزی هارلی #هواکش ‌اکسترنال #آرم ‌هارلی ژله‌ای روی باک تولید دکتر رگال موتور سیکلت فوق توسط فروشگاه دکتر رگال خریداری و تیونینگ شده و به شهر #طبس ارسال شده برای مشتری عزیزمون جناب جواد شیروی #تهران #ایران #دکتررگال #مشهد #شمال #کرج #اصفهان #شيراز #جنوب #اونجر #دکتررگال
سلام دوستان اولین پست این پیج لوگوی انحصاری من هست قراره با طرز صحیح حرکات #بدنسازی و بسیاری از نکات #ورزشی آشنا بشیم.🌱💪🏻
سلام دوستان اولین پست این پیج لوگوی انحصاری من هست قراره با طرز صحیح حرکات #بدنسازی و بسیاری از نکات #ورزشی آشنا بشیم.🌱💪🏻
💢معنا یا مضمون هنری در عمل و خارج، از فرم قابل تفکیک نیست 🔹 معنا یا مضمون هنری اگرچه در عمل و خارج، از فرم قابل تفکیک نیست اما از نظر تئوری می‌توان آن‌ها را تفکیک کرد. 🔹 وابستگی بیش از اندازه این دو مفهوم در هنر باعث عدم تفکیک آن‌ها شده است و این وابستگی باعث تاثیرگذاری این دو مفهوم در یکدیگر شده است. 🔹 بنابراین جای هیچ شک و تردیدی نیست که وقتی انسان به جنبه ظاهری یا مادی اثر هنری توجه می‌کند نحوه چنینش و نوع فرم استفاده شده در این اثر هنری باعث انتقال معنایی به انسان می‌شود. #گویش_نقاشیخط #نقاشیخط #نقاشی_خط #نقاشیخط_مدرن #نقاشیخط_معاصر_ایران #خط #خوشنویسی #خوشنویسان_ایران #خوشنویسان #خوشنویسان_ایرانی #خطاشی #خطاشیک #خطاطی #خطاطی #گرافیک #نقاشی #نقاشی_مدرن #طراحی #آرم #لوگو #دیزاین #تندیس #مجسمه #مجسمه_سازی #هنر #هنرهای_تجسمی #ترانه_باران_اولين_گالري_تخصصي_خط_و_خوشنويسي_در_ايران #گالری_شیرین #گالری_سیحون #حوزه_هنری
💢معنا یا مضمون هنری در عمل و خارج، از فرم قابل تفکیک نیست 🔹 معنا یا مضمون هنری اگرچه در عمل و خارج، از فرم قابل تفکیک نیست اما از نظر تئوری می‌توان آن‌ها را تفکیک کرد. 🔹 وابستگی بیش از اندازه این دو مفهوم در هنر باعث عدم تفکیک آن‌ها شده است و این وابستگی باعث تاثیرگذاری این دو مفهوم در یکدیگر شده است. 🔹 بنابراین جای هیچ شک و تردیدی نیست که وقتی انسان به جنبه ظاهری یا مادی اثر هنری توجه می‌کند نحوه چنینش و نوع فرم استفاده شده در این اثر هنری باعث انتقال معنایی به انسان می‌شود. #گویش_نقاشیخط #نقاشیخط #نقاشی_خط #نقاشیخط_مدرن #نقاشیخط_معاصر_ایران #خط #خوشنویسی #خوشنویسان_ایران #خوشنویسان #خوشنویسان_ایرانی #خطاشی #خطاشیک #خطاطی #خطاطی #گرافیک #نقاشی #نقاشی_مدرن #طراحی #آرم #لوگو #دیزاین #تندیس #مجسمه #مجسمه_سازی #هنر #هنرهای_تجسمی #ترانه_باران_اولين_گالري_تخصصي_خط_و_خوشنويسي_در_ايران #گالری_شیرین #گالری_سیحون #حوزه_هنری
👇👆👌 طراحی آرم اختصاری 💓 💛💜❤💚💙  💜❤💛💙💚 💓 👇👆 گاهی مسیر موفقیت کوتاهترین و نزدیک ترین و باورنکردنی ترین راه است‌... " فکرت و عوض کن ، زندگیت عوض میشه" #طراح #طراح_گرافیک #گرافیک #گراف #گرافیست #گرافیک_دیزاینر #آرم #لوگو #سفارش_طراحی #برند #بزندینگ #
👇👆👌 طراحی آرم اختصاری 💓 💛💜❤💚💙 💜❤💛💙💚 💓 👇👆 گاهی مسیر موفقیت کوتاهترین و نزدیک ترین و باورنکردنی ترین راه است‌... " فکرت و عوض کن ، زندگیت عوض میشه" #طراح #طراح_گرافیک #گرافیک #گراف #گرافیست #گرافیک_دیزاینر #آرم #لوگو #سفارش_طراحی #برند #بزندینگ #
طراحی و چاپ حضوری و غیرحضوری جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش و آشنایی با جنس کارت ویزیت میتونید به ادرس سایت در بیو مراجعه کنید با تشکر شماره تماس ۰۹۱۲۰۹۹۳۶۲۷ تلگرام۰۹۳۰۱۷۶۸۶۴۴ ارسال به سراسر کشور طرح دلخواه خودتو انتخاب کن / راحت سفارش بده / در منزل یا محل کار تحویل بگیرید کیفیت "دستور" کار ماست برای عالی بودن هم کم هزینه کنید نحوه سفارش به این صورت است که شما اطلاعات و مشخصات کارت شامل شماره ، ایدی تلگرام ، اینستاگرام و یا هر توضیح دیگه رو برای ما ارسال می کنید و ما طرحی کرده و خدمتتون ارسال میکنید و بعد از تایید نهایی شما چاپ می شود #لوگو #چاپ #آرم #گرافیک #گرافیست #طراحی_گرافیک #ست_اداری #کاتالوگ #تراکت #کارت_ویزیت #کارتویزیت #کارت #چاپنیو #ناخن_کار #کارت_ویزیت_ناخکار #کارت_ویزیت_کاشت_ناخن #دیزاین_ناخن
طراحی و چاپ حضوری و غیرحضوری جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش و آشنایی با جنس کارت ویزیت میتونید به ادرس سایت در بیو مراجعه کنید با تشکر شماره تماس ۰۹۱۲۰۹۹۳۶۲۷ تلگرام۰۹۳۰۱۷۶۸۶۴۴ ارسال به سراسر کشور طرح دلخواه خودتو انتخاب کن / راحت سفارش بده / در منزل یا محل کار تحویل بگیرید کیفیت "دستور" کار ماست برای عالی بودن هم کم هزینه کنید نحوه سفارش به این صورت است که شما اطلاعات و مشخصات کارت شامل شماره ، ایدی تلگرام ، اینستاگرام و یا هر توضیح دیگه رو برای ما ارسال می کنید و ما طرحی کرده و خدمتتون ارسال میکنید و بعد از تایید نهایی شما چاپ می شود #لوگو #چاپ #آرم #گرافیک #گرافیست #طراحی_گرافیک #ست_اداری #کاتالوگ #تراکت #کارت_ویزیت #کارتویزیت #کارت #چاپنیو #ناخن_کار #کارت_ویزیت_ناخکار #کارت_ویزیت_کاشت_ناخن #دیزاین_ناخن
#شهادت شهادت امیرالمومنین (علیه السلام) یگانه مولود کعبه .بر همه پیروان برحقشان تسلیت باد. 🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋 توضیحات:تصویرسازی دیجیتالی ، طراحی نام مبارک حضرت علی (ع) بصورت سه بعدی، ترکیب نام مبارک علی (ع) با #ذوالفقار (رندر از دو زاویه مختلف) و ترکیب با پس از زمینه های دوبعدی از کارهای قبلی من. شاد و سلامت باشید. #تصویرسازی_دیجیتال #طراحی #فروردین_ماه #لوگو #دانلود_تقویم #روزهای_تعطیل #شمسی #آرم #دیزاین  #هنر #گرافیک
#شهادت شهادت امیرالمومنین (علیه السلام) یگانه مولود کعبه .بر همه پیروان برحقشان تسلیت باد. 🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋 توضیحات:تصویرسازی دیجیتالی ، طراحی نام مبارک حضرت علی (ع) بصورت سه بعدی، ترکیب نام مبارک علی (ع) با #ذوالفقار (رندر از دو زاویه مختلف) و ترکیب با پس از زمینه های دوبعدی از کارهای قبلی من. شاد و سلامت باشید. #تصویرسازی_دیجیتال #طراحی #فروردین_ماه #لوگو #دانلود_تقویم #روزهای_تعطیل #شمسی #آرم #دیزاین #هنر #گرافیک
. چاپ ویزیت سلفون پازیتیو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . . #تات_گرافیک مجری کلیه امور طراحی، چاپ و تبلیغات . ▪ پاسخگویی ساعته ▪ طراحی ایده آل شما ▪ چاپ فوری ▪ قیمت مناسب ▪ ارسال رایگان . ▪ مشاوره و برآورد هزینه دایرکت و تلگرام: ▪ مشاهده سایر نمونه ها: . . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #گرافیک #طراحی_گرافیک #چاپ #کارت_ویزیت #طراحی #لوگو #آرم #چاپخانه #افست #فرم_عمومی #فرم_اختصاصی #چهاررنگ #تراکت #بروشور #فاکتور #پاکت_نامه #قبض #سربرگ #ست_اداری #کاتالوگ #پاکت #تبلیغات #آگهی #پرینت_دیجیتال #پرینت #گرافیست #چاپ_فوری #طراحی_پست #چاپ_لیوان
. چاپ ویزیت سلفون پازیتیو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . . #تات_گرافیک مجری کلیه امور طراحی، چاپ و تبلیغات . ▪ پاسخگویی ساعته ▪ طراحی ایده آل شما ▪ چاپ فوری ▪ قیمت مناسب ▪ ارسال رایگان . ▪ مشاوره و برآورد هزینه دایرکت و تلگرام: ▪ مشاهده سایر نمونه ها: . . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #گرافیک #طراحی_گرافیک #چاپ #کارت_ویزیت #طراحی #لوگو #آرم #چاپخانه #افست #فرم_عمومی #فرم_اختصاصی #چهاررنگ #تراکت #بروشور #فاکتور #پاکت_نامه #قبض #سربرگ #ست_اداری #کاتالوگ #پاکت #تبلیغات #آگهی #پرینت_دیجیتال #پرینت #گرافیست #چاپ_فوری #طراحی_پست #چاپ_لیوان
اجرای لوگو سايپا اين نشان توسط زنده ياد استاد مرتضي مميز و با الگو برداري از گنبد سرخ از بناهاي تاريخي شهرستان مراغه طراحي شده است. -------------------------------------------------- #لوگو #طراحی #ديزاين #سايپا #طراح #گرافيك #كورل #فوتوشاپ #آرم #نشانه
اجرای لوگو سايپا اين نشان توسط زنده ياد استاد مرتضي مميز و با الگو برداري از گنبد سرخ از بناهاي تاريخي شهرستان مراغه طراحي شده است. -------------------------------------------------- #لوگو #طراحی #ديزاين #سايپا #طراح #گرافيك #كورل #فوتوشاپ #آرم #نشانه
#لوگو / سلامی دوباره دوستان 💙 این تصویر یک نمونه ی ساده از طراحی لوگو هست که توسط بنده انجام شده و اصطلاحا بهش میگن لوگو تایپ.(برای شرکت اَوِستا) . . حالا اصلا لوگو یعنی چی ؟ به یه سری از علامت ها یا سمبل های نوشتاری یا ترکیبی از اینا میگن لوگو که یک نشانه گرافیکی به حساب میاد. حالا این نشانه گرافیکی به عنوان بِرَند شرکت های تجاری یا تولیدی های صنعتی و یا کسب و کار های کوچیک استفاده میشه که نوع خدمات یا اهداف محصولات اون شرکت رو سریع به مخاطب معرفی یا یادآوری کنه ! چندتا مثال میزنم : مثلا آرم شرکت اپل یا کوکاکولا یا نایک نمونه های برجسته ای از طراحی لوگو هستن. 👈🏻 البته جالبه بدونید تو طراحی یه سری لوگو های معروف، از روانشناسی های جالبی استفاده میشه. . . . مثلا یکی از اونا روانشناسی یادآوری آوای حروف در ذهن مخاطب هست. جالبه نه ! . . شما هم اگه کسی رو میشناسید که تو این زمینه فعالیت میکنه ! حتما یادتون نره که تگش کنید. و نکته آخر اینکه خوشحال میشم تک تک نظراتتون رو بدونم. ... روز خوبی داشته باشید 😎👌 پ.ن ( اردیبهشت ) ... :    "" .   :) ... #طراحی_لوگو #طراحی_گرافیک #گرافیک #لوگو_تایپ #لوگو_ناب #اوستا #آرم #برند #هنر #هنر_طراحی
#لوگو / سلامی دوباره دوستان 💙 این تصویر یک نمونه ی ساده از طراحی لوگو هست که توسط بنده انجام شده و اصطلاحا بهش میگن لوگو تایپ.(برای شرکت اَوِستا) . . حالا اصلا لوگو یعنی چی ؟ به یه سری از علامت ها یا سمبل های نوشتاری یا ترکیبی از اینا میگن لوگو که یک نشانه گرافیکی به حساب میاد. حالا این نشانه گرافیکی به عنوان بِرَند شرکت های تجاری یا تولیدی های صنعتی و یا کسب و کار های کوچیک استفاده میشه که نوع خدمات یا اهداف محصولات اون شرکت رو سریع به مخاطب معرفی یا یادآوری کنه ! چندتا مثال میزنم : مثلا آرم شرکت اپل یا کوکاکولا یا نایک نمونه های برجسته ای از طراحی لوگو هستن. 👈🏻 البته جالبه بدونید تو طراحی یه سری لوگو های معروف، از روانشناسی های جالبی استفاده میشه. . . . مثلا یکی از اونا روانشناسی یادآوری آوای حروف در ذهن مخاطب هست. جالبه نه ! . . شما هم اگه کسی رو میشناسید که تو این زمینه فعالیت میکنه ! حتما یادتون نره که تگش کنید. و نکته آخر اینکه خوشحال میشم تک تک نظراتتون رو بدونم. ... روز خوبی داشته باشید 😎👌 پ.ن ( اردیبهشت ) ... : "" . :) ... #طراحی_لوگو #طراحی_گرافیک #گرافیک #لوگو_تایپ #لوگو_ناب #اوستا #آرم #برند #هنر #هنر_طراحی
نمونه کار لوگوی افسانه سجادی ثبت سفارش با مناسب ترین قیمت ⬅دایرکت #لوگودیزاین #موکاپ #طراحی_لوگو #نشانه #آرم #برند #ترساگرافیک
نمونه کار لوگوی افسانه سجادی ثبت سفارش با مناسب ترین قیمت ⬅دایرکت #لوگودیزاین #موکاپ #طراحی_لوگو #نشانه #آرم #برند #ترساگرافیک
لوگو -آرم-ست اداري يوكا طراح و مجري دكوراسيون داخلي  ——————————————— سال طراحي:١٣٩٢ ———————————————   &  : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
لوگو -آرم-ست اداري يوكا طراح و مجري دكوراسيون داخلي ——————————————— سال طراحي:١٣٩٢ ——————————————— & : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
طراحي لوگو و هويت بصري/شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي #طراحي #ايده #رسانه #برندينگ #آرم #نشانه #تايپوگرافي #تبليغات #طراح #گرافيك #برند #لوگو
طراحي لوگو و هويت بصري/شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي #طراحي #ايده #رسانه #برندينگ #آرم #نشانه #تايپوگرافي #تبليغات #طراح #گرافيك #برند #لوگو
طراحي لوگو و هويت بصري/شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي #طراحي #ايده #رسانه #برندينگ #آرم #نشانه #تايپوگرافي #تبليغات #طراح #گرافيك #برند #لوگو
طراحي لوگو و هويت بصري/شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي #طراحي #ايده #رسانه #برندينگ #آرم #نشانه #تايپوگرافي #تبليغات #طراح #گرافيك #برند #لوگو
طراحي لوگو و هويت بصري/شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي #طراحي #ايده #رسانه #برندينگ #آرم #نشانه #تايپوگرافي #تبليغات #طراح #گرافيك #برند #لوگو
طراحي لوگو و هويت بصري/شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي #طراحي #ايده #رسانه #برندينگ #آرم #نشانه #تايپوگرافي #تبليغات #طراح #گرافيك #برند #لوگو
ست ادارى و آرم رضاخانلو
ست ادارى و آرم رضاخانلو
#آرم اسپرت استیل عقرب
#آرم اسپرت استیل عقرب
طراحی لوگوی برندهای شرکت تولیدی صنایع سلولزی یزد #طراحی #لوگو #نشان #آرم #سلولزی #بهداشتی #دیزاین #
طراحی لوگوی برندهای شرکت تولیدی صنایع سلولزی یزد #طراحی #لوگو #نشان #آرم #سلولزی #بهداشتی #دیزاین #
هر دم ازین باغِ فراخوان ها، جوایزی نفیس می رسد اصلا جوایز نفیس یعنی چه !؟ منظور از نفیس همان مرغوب است؟ و اگر بله چه چیز مرغوبی قرار است اهدا کنید؟ مثلا یک کیلو توتِ خشک مرغوب یا سیب زمینی !؟ یا مثلا نفیس را به معنای گران بها برگزیدید و می خواهید خودروی داخلی که قیمتش گران تر از بهای واقعی آن است تقدیم کنید !؟ ما اگر بگوایم به جای بهای گران یا جوایزی ارزشمند، همان حداقل مُزدِ قانونی طراحان گرافیک را با ریالِ کم ارزش بپردازید، کسر شأن تان می شود؟ یا اگر بخوایم به جای اهدا و تقدیر، با قرارداد به هر فردی که خودتان قبول دارید سفارش بدهید نارواست ؟ پ.ن چند پست قبل، قوانین فراخوان گرافیک ذکر شده در نظامنامه را منتشر کرده بودم، دوستان برگزار کننده اگر مایل بودند بروند و بخوانند. از نظر حقیر به هر اثر گرافیک مطلوبی هم بشه فراخوانی دست یافت، لوگوی مطلوب به این روش دست نیافتنی است. به تمام هنرجویان، جایزه جویان، شهرت جویان و نمونه کار جویان عزیز تاکید دوستانه می کنم، به هر فراخوانی کار دادید دادید، ولی برای هیچ فراخوان لوگویی عمر، امید و انرژی خود را تلف نکنید که در این  سال یک خاطره ی خوب که هیچ، یک خاطره ی غیر بد هم از فراخوان های لوگو به گوشم نرسیده است. #منتشرکنید  #محمداردلانی #نه_به_فراخوان_لوگو #فراخوان #فراخوان_لوگو #فراخوان_گرافیک #جوایزنفیس #نفیس #اهدا #نظامنامه #انجمن_گرافیک #لوگو #نشانه #نشانه_واره #آرم #گرافیک #دیزاین
هر دم ازین باغِ فراخوان ها، جوایزی نفیس می رسد اصلا جوایز نفیس یعنی چه !؟ منظور از نفیس همان مرغوب است؟ و اگر بله چه چیز مرغوبی قرار است اهدا کنید؟ مثلا یک کیلو توتِ خشک مرغوب یا سیب زمینی !؟ یا مثلا نفیس را به معنای گران بها برگزیدید و می خواهید خودروی داخلی که قیمتش گران تر از بهای واقعی آن است تقدیم کنید !؟ ما اگر بگوایم به جای بهای گران یا جوایزی ارزشمند، همان حداقل مُزدِ قانونی طراحان گرافیک را با ریالِ کم ارزش بپردازید، کسر شأن تان می شود؟ یا اگر بخوایم به جای اهدا و تقدیر، با قرارداد به هر فردی که خودتان قبول دارید سفارش بدهید نارواست ؟ پ.ن چند پست قبل، قوانین فراخوان گرافیک ذکر شده در نظامنامه را منتشر کرده بودم، دوستان برگزار کننده اگر مایل بودند بروند و بخوانند. از نظر حقیر به هر اثر گرافیک مطلوبی هم بشه فراخوانی دست یافت، لوگوی مطلوب به این روش دست نیافتنی است. به تمام هنرجویان، جایزه جویان، شهرت جویان و نمونه کار جویان عزیز تاکید دوستانه می کنم، به هر فراخوانی کار دادید دادید، ولی برای هیچ فراخوان لوگویی عمر، امید و انرژی خود را تلف نکنید که در این سال یک خاطره ی خوب که هیچ، یک خاطره ی غیر بد هم از فراخوان های لوگو به گوشم نرسیده است. #منتشرکنید #محمداردلانی #نه_به_فراخوان_لوگو #فراخوان #فراخوان_لوگو #فراخوان_گرافیک #جوایزنفیس #نفیس #اهدا #نظامنامه #انجمن_گرافیک #لوگو #نشانه #نشانه_واره #آرم #گرافیک #دیزاین
‌ ⁦♦️⁩در واقع لوگو یا نشان تجاری نمادی است که موجب می شود مصرف کنندگان در لحظه و با قدرت برند و محصولات و خدمات عرضه شده از طرف آن را از رقبا آن بشناسند. پس نکته مهم در این مرحله این است که پیش از پرداختن به فرایند خلق یک برند توجه داشته باشید که حتما توسعه استراتژی برند شما تکمیل شده است، چرا که لوگو شما در واقع همانند یک تبلیغ کوچک برای شرکت شما عمل می کند. بدون وجود داشتن یک استراتژی در پشت نشان تجاری به عنوان پشتیبان، نشان تجاری می تواند پیام اشتباهی را به مخاطب مخابره کند. این پیام اشتباه از طرف لوگو در واقع می تواند به جای تقویت برند، موجب تضعیف آن شود. شما همواره برای کمک به افزایش قدرت شناسایی برند توسط مخاطب پیامی ثابت و مستمر را به مخاطب مخابره کنید. ‌ ‌ این مطلب ادامه دارد.... ‌ ‌ ‌ #تبلیغات_فویلکار #تبلیغات #تبلیغات_محیطی #گرافیک #تابلوسازی #تابلو_برجسته #طراحی #لوگو #لوگودیزاین #تابلو_برجسته #تابلو_روان #تبلیغات #چاپ #سربرگ #کارت_ویزیت #ست_اداری #آرم #دیزاین #کاتالوگ #طراحی_گرافیک #نشان_تجاری #برند
‌ ⁦♦️⁩در واقع لوگو یا نشان تجاری نمادی است که موجب می شود مصرف کنندگان در لحظه و با قدرت برند و محصولات و خدمات عرضه شده از طرف آن را از رقبا آن بشناسند. پس نکته مهم در این مرحله این است که پیش از پرداختن به فرایند خلق یک برند توجه داشته باشید که حتما توسعه استراتژی برند شما تکمیل شده است، چرا که لوگو شما در واقع همانند یک تبلیغ کوچک برای شرکت شما عمل می کند. بدون وجود داشتن یک استراتژی در پشت نشان تجاری به عنوان پشتیبان، نشان تجاری می تواند پیام اشتباهی را به مخاطب مخابره کند. این پیام اشتباه از طرف لوگو در واقع می تواند به جای تقویت برند، موجب تضعیف آن شود. شما همواره برای کمک به افزایش قدرت شناسایی برند توسط مخاطب پیامی ثابت و مستمر را به مخاطب مخابره کنید. ‌ ‌ این مطلب ادامه دارد.... ‌ ‌ ‌ #تبلیغات_فویلکار #تبلیغات #تبلیغات_محیطی #گرافیک #تابلوسازی #تابلو_برجسته #طراحی #لوگو #لوگودیزاین #تابلو_برجسته #تابلو_روان #تبلیغات #چاپ #سربرگ #کارت_ویزیت #ست_اداری #آرم #دیزاین #کاتالوگ #طراحی_گرافیک #نشان_تجاری #برند
طراحی و چاپ حضوری و غیرحضوری جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش و آشنایی با جنس کارت ویزیت میتونید به ادرس سایت در بیو مراجعه کنید با تشکر شماره تماس ۰۹۱۲۰۹۹۳۶۲۷ تلگرام۰۹۳۰۱۷۶۸۶۴۴ ارسال به سراسر کشور طرح دلخواه خودتو انتخاب کن / راحت سفارش بده / در منزل یا محل کار تحویل بگیرید کیفیت "دستور" کار ماست برای عالی بودن هم کم هزینه کنید نحوه سفارش به این صورت است که شما اطلاعات و مشخصات کارت شامل شماره ، ایدی تلگرام ، اینستاگرام و یا هر توضیح دیگه رو برای ما ارسال می کنید و ما طرحی کرده و خدمتتون ارسال میکنید و بعد از تایید نهایی شما چاپ می شود #لوگو #چاپ #آرم #گرافیک #گرافیست #طراحی_گرافیک #ست_اداری #کاتالوگ #تراکت #کارت_ویزیت #کارتویزیت #کارت #چاپنیو #ناخن_کار #کارت_ویزیت_ناخکار #کارت_ویزیت_کاشت_ناخن #دیزاین_ناخن
طراحی و چاپ حضوری و غیرحضوری جهت اطلاع از قیمت ها و نحوه سفارش و آشنایی با جنس کارت ویزیت میتونید به ادرس سایت در بیو مراجعه کنید با تشکر شماره تماس ۰۹۱۲۰۹۹۳۶۲۷ تلگرام۰۹۳۰۱۷۶۸۶۴۴ ارسال به سراسر کشور طرح دلخواه خودتو انتخاب کن / راحت سفارش بده / در منزل یا محل کار تحویل بگیرید کیفیت "دستور" کار ماست برای عالی بودن هم کم هزینه کنید نحوه سفارش به این صورت است که شما اطلاعات و مشخصات کارت شامل شماره ، ایدی تلگرام ، اینستاگرام و یا هر توضیح دیگه رو برای ما ارسال می کنید و ما طرحی کرده و خدمتتون ارسال میکنید و بعد از تایید نهایی شما چاپ می شود #لوگو #چاپ #آرم #گرافیک #گرافیست #طراحی_گرافیک #ست_اداری #کاتالوگ #تراکت #کارت_ویزیت #کارتویزیت #کارت #چاپنیو #ناخن_کار #کارت_ویزیت_ناخکار #کارت_ویزیت_کاشت_ناخن #دیزاین_ناخن
در جایی که حوزه هنری مطالب را بدون مرجع منتشر میکند از دیگران چه انتظاری میرود یا میتوان داشت #اسماعیلرضایی #اسماعیل #اسماعیل_رضایی #خطاشیک #نقاشیخط #نقاشی #خوشنویسی #گرافیک #لوگو #آرم #پوستر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_نمایشی #عکس #عکاسی #خطاط #خط #نگارخانه_ترانه_باران #خطاشی #افشین_پرورش ://../بخش-%%%%%%%%%%-/-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%-%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%%
در جایی که حوزه هنری مطالب را بدون مرجع منتشر میکند از دیگران چه انتظاری میرود یا میتوان داشت #اسماعیلرضایی #اسماعیل #اسماعیل_رضایی #خطاشیک #نقاشیخط #نقاشی #خوشنویسی #گرافیک #لوگو #آرم #پوستر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_نمایشی #عکس #عکاسی #خطاط #خط #نگارخانه_ترانه_باران #خطاشی #افشین_پرورش ://../بخش-%%%%%%%%%%-/-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%-%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%%
در جایی که حوزه هنری مطالب را بدون مرجع منتشر میکند از دیگران چه انتظاری میرود یا میتوان داشت #اسماعیلرضایی #اسماعیل #اسماعیل_رضایی #خطاشیک #نقاشیخط #نقاشی #خوشنویسی #گرافیک #لوگو #آرم #پوستر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_نمایشی #عکس #عکاسی #خطاط #خط #نگارخانه_ترانه_باران #خطاشی #افشین_پرورش ://../بخش-%%%%%%%%%%-/-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%-%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%%
در جایی که حوزه هنری مطالب را بدون مرجع منتشر میکند از دیگران چه انتظاری میرود یا میتوان داشت #اسماعیلرضایی #اسماعیل #اسماعیل_رضایی #خطاشیک #نقاشیخط #نقاشی #خوشنویسی #گرافیک #لوگو #آرم #پوستر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_نمایشی #عکس #عکاسی #خطاط #خط #نگارخانه_ترانه_باران #خطاشی #افشین_پرورش ://../بخش-%%%%%%%%%%-/-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%-%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%%
در جایی که حوزه هنری مطالب را بدون مرجع منتشر میکند از دیگران چه انتظاری میرود یا میتوان داشت #اسماعیلرضایی #اسماعیل #اسماعیل_رضایی #خطاشیک #نقاشیخط #نقاشی #خوشنویسی #گرافیک #لوگو #آرم #پوستر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_نمایشی #عکس #عکاسی #خطاط #خط #نگارخانه_ترانه_باران #خطاشی #افشین_پرورش #موزه_هنری ://../بخش-%%%%%%%%%%-/-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%-%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%%
در جایی که حوزه هنری مطالب را بدون مرجع منتشر میکند از دیگران چه انتظاری میرود یا میتوان داشت #اسماعیلرضایی #اسماعیل #اسماعیل_رضایی #خطاشیک #نقاشیخط #نقاشی #خوشنویسی #گرافیک #لوگو #آرم #پوستر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_نمایشی #عکس #عکاسی #خطاط #خط #نگارخانه_ترانه_باران #خطاشی #افشین_پرورش #موزه_هنری ://../بخش-%%%%%%%%%%-/-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%-%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%%
در جایی که حوزه هنری مطالب را بدون مرجع منتشر میکند از دیگران چه انتظاری میرود یا میتوان داشت #اسماعیلرضایی #اسماعیل #اسماعیل_رضایی #خطاشیک #نقاشیخط #نقاشی #خوشنویسی #گرافیک #لوگو #آرم #پوستر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_نمایشی #عکس #عکاسی #خطاط #خط #نگارخانه_ترانه_باران #خطاشی #افشین_پرورش #حوزه_هنری ://../بخش-%%%%%%%%%%-/-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%-%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%%
در جایی که حوزه هنری مطالب را بدون مرجع منتشر میکند از دیگران چه انتظاری میرود یا میتوان داشت #اسماعیلرضایی #اسماعیل #اسماعیل_رضایی #خطاشیک #نقاشیخط #نقاشی #خوشنویسی #گرافیک #لوگو #آرم #پوستر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_نمایشی #عکس #عکاسی #خطاط #خط #نگارخانه_ترانه_باران #خطاشی #افشین_پرورش #حوزه_هنری ://../بخش-%%%%%%%%%%-/-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%-%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%%
در جایی که حوزه هنری مطالب را بدون مرجع منتشر میکند از دیگران چه انتظاری میرود یا میتوان داشت #اسماعیلرضایی #اسماعیل #اسماعیل_رضایی #خطاشیک #نقاشیخط #نقاشی #خوشنویسی #گرافیک #لوگو #آرم #پوستر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_نمایشی #عکس #عکاسی #خطاط #خط #نگارخانه_ترانه_باران #خطاشی #افشین_پرورش #حوزه_هنری ://../بخش-%%%%%%%%%%-/-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%-%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%%
در جایی که حوزه هنری مطالب را بدون مرجع منتشر میکند از دیگران چه انتظاری میرود یا میتوان داشت #اسماعیلرضایی #اسماعیل #اسماعیل_رضایی #خطاشیک #نقاشیخط #نقاشی #خوشنویسی #گرافیک #لوگو #آرم #پوستر #هنرهای_تجسمی #هنرهای_نمایشی #عکس #عکاسی #خطاط #خط #نگارخانه_ترانه_باران #خطاشی #افشین_پرورش #حوزه_هنری ://../بخش-%%%%%%%%%%-/-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%-%%%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%-%%%%%%%%%%%%
آرم بانک پرده به سفارش مشتری اجرا و ایده پردازی هویت بصری توسط🖱️🖥️🖥️🖥️🖥️ یک برند موفق، یک هویت منحصر به فرد دارد. برای ساختن هویت بصری برند خود با ما در ارتباط باشید.  🎨🎨🎨 #آرم #برند #لوگودیزاین #لوگو تایپ #گرافیست_حرفه_ای #بانک پرده هنر کده سهیلا #طراح #لوگو اسم#تابلوی #سردر #فروشگاه #تبلیغات_ارزان #ست اداری
آرم بانک پرده به سفارش مشتری اجرا و ایده پردازی هویت بصری توسط🖱️🖥️🖥️🖥️🖥️ یک برند موفق، یک هویت منحصر به فرد دارد. برای ساختن هویت بصری برند خود با ما در ارتباط باشید. 🎨🎨🎨 #آرم #برند #لوگودیزاین #لوگو تایپ #گرافیست_حرفه_ای #بانک پرده هنر کده سهیلا #طراح #لوگو اسم#تابلوی #سردر #فروشگاه #تبلیغات_ارزان #ست اداری
✅لطفا ورق بزنیــد ⁦✔️⁩طراحــی لوگــــو به درخواست مشتری کافی شاپ رِست|  جهت سفارش طراحی، به دایرکت یا لینک تلگرام در قسمت بیو پیج مراجعه کنید⁦ . . شماره تلگرام و واتساپ:  #لوگودیزاین #لوگو #آرم #کافیشاپ #کافی_شاپ #کافه #کارت_ویزیت #گرافیک #لوگوتایپ #برند #نشان  #ترند #طراحی_لوگو  #گرافیست  #طراحی #طراحی_آرم #فاطمه_حیات_بخش
✅لطفا ورق بزنیــد ⁦✔️⁩طراحــی لوگــــو به درخواست مشتری کافی شاپ رِست| جهت سفارش طراحی، به دایرکت یا لینک تلگرام در قسمت بیو پیج مراجعه کنید⁦ . . شماره تلگرام و واتساپ: #لوگودیزاین #لوگو #آرم #کافیشاپ #کافی_شاپ #کافه #کارت_ویزیت #گرافیک #لوگوتایپ #برند #نشان #ترند #طراحی_لوگو #گرافیست #طراحی #طراحی_آرم #فاطمه_حیات_بخش
. ⭐سفارش ساخت ونصب کابینت ممبران پذیرفته می شود. 🔖امکان انتحاب طرح های بسیار متنوع از آلبوم توسط مشتری 🔖روکش ممبران با رنگ بندی متنوع و با بالاترین کیفیت به مشتری عرضه خواهد شد. . 📱۰۹۱۶۹۰۱۳۶۲۴ سفیددشتی . #تریبون #تزئینات_مدرسه #میز #آرم #اهواز #چوبی_تزئینی #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل #کمددیواری #کابینت #حکاکی_چوب #تابلو_حکاکی #تابلو_اسلیمی #کتابخانه_چوبی #کتابخانه #پارتیشن #جاکفشی  #سرویسخواب #سیسمونی  #ممبران
. ⭐سفارش ساخت ونصب کابینت ممبران پذیرفته می شود. 🔖امکان انتحاب طرح های بسیار متنوع از آلبوم توسط مشتری 🔖روکش ممبران با رنگ بندی متنوع و با بالاترین کیفیت به مشتری عرضه خواهد شد. . 📱۰۹۱۶۹۰۱۳۶۲۴ سفیددشتی . #تریبون #تزئینات_مدرسه #میز #آرم #اهواز #چوبی_تزئینی #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل #کمددیواری #کابینت #حکاکی_چوب #تابلو_حکاکی #تابلو_اسلیمی #کتابخانه_چوبی #کتابخانه #پارتیشن #جاکفشی #سرویسخواب #سیسمونی #ممبران
رنگهای مکمل قرمز و سبز سُرخ یا قِرمِز به طیفی از رنگ‌ها گفته می‌شود که در پایین‌ترین بسامد نور قابل تشخیص توسط چشم انسان قرار دارند. سرخ در کنار زرد و آبی یکی از سه رنگ اصلی است. سرخ دربارهٔ این مختصات‌ها طول موج رنگ سرخ بین ۶۲۵ تا ۷۶۰ قرار دارد و بسامدهای پایین‌تر از آن را فروسرخ یا مادون قرمز می‌نامند. همچنین در فارسی امروزی نام دیگر این رنگ «قرمز» است.[۱] خود واژه قرمز معرب‌شده واژه‌های «کرمست» و «کرمیر» (سرخ، زرشکی) است که در زبان فارسی میانه و دیگر زبان‌های ایرانی مانند سغدی رایج بوده‌اند.[۲][۳] سَبز، رنگی است دارای گونه‌های بسیار زیاد که همگی در طول موج حدود ۵۲۰ تا ۵۷۰ نانومتر قرار دارند. سبز یکی از رنگ‌های اصلی افزوده به‌شمار می‌رود. مکمل این رنگ سرخابی است. —————— طراحی کلیه امور طراحی و تبلیغات برای سفارش از طریق دایرکت یا واتس اپ با شماره ۰۹۱۲۲۹۴۷۹۵۳ ————————— ‎#لوگو #لوگو_تایپ #آرم #پوستر #جلد_کتاب #کاتالوگ #بروشور #طراحی #نقاشی #گرافیک  ‎#نقاشی_مدرن #هنر #زن #زندگی #احساس #عکاسی #لوگوتایپ
رنگهای مکمل قرمز و سبز سُرخ یا قِرمِز به طیفی از رنگ‌ها گفته می‌شود که در پایین‌ترین بسامد نور قابل تشخیص توسط چشم انسان قرار دارند. سرخ در کنار زرد و آبی یکی از سه رنگ اصلی است. سرخ دربارهٔ این مختصات‌ها طول موج رنگ سرخ بین ۶۲۵ تا ۷۶۰ قرار دارد و بسامدهای پایین‌تر از آن را فروسرخ یا مادون قرمز می‌نامند. همچنین در فارسی امروزی نام دیگر این رنگ «قرمز» است.[۱] خود واژه قرمز معرب‌شده واژه‌های «کرمست» و «کرمیر» (سرخ، زرشکی) است که در زبان فارسی میانه و دیگر زبان‌های ایرانی مانند سغدی رایج بوده‌اند.[۲][۳] سَبز، رنگی است دارای گونه‌های بسیار زیاد که همگی در طول موج حدود ۵۲۰ تا ۵۷۰ نانومتر قرار دارند. سبز یکی از رنگ‌های اصلی افزوده به‌شمار می‌رود. مکمل این رنگ سرخابی است. —————— طراحی کلیه امور طراحی و تبلیغات برای سفارش از طریق دایرکت یا واتس اپ با شماره ۰۹۱۲۲۹۴۷۹۵۳ ————————— ‎#لوگو #لوگو_تایپ #آرم #پوستر #جلد_کتاب #کاتالوگ #بروشور #طراحی #نقاشی #گرافیک#نقاشی_مدرن #هنر #زن #زندگی #احساس #عکاسی #لوگوتایپ
#آرم گلدوزی با کیفیت بالا بازو(کانکو) وسینه(کیوکوشین) و ارم گلدوزی پرچم ایران . . 🔴فروشگاه لوازم ورزشی کمیل (عرضه انواع ساک های باشگاهی و کلیه لوازم ورزشی و رزمی تخصصی کیوکوشین کاراته، آماده همکاری با مربیان عزیز ) نحوه خرید: ✔روش اول : خرید حضوری مراجعه به فروشگاه (ساعت کار ۹ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰:۳۰) جمعه و روزهای تعطیل فروشگاه فعال نمیباشد. ✔روش دوم: ارسال به تمام نقاط کشور، هزینه ارسال به عهده خریدار میباشد جهت ثبت سفارس به دایرکت مراجعه نمایید آدرس نی ریز _ خیابان قدس_ پاساژ ستاره شماره تماس: ۰۹۱۷۸۳۱۹۰۵۲_۰۹۳۹۸۲۹۷۳۷۹
#آرم گلدوزی با کیفیت بالا بازو(کانکو) وسینه(کیوکوشین) و ارم گلدوزی پرچم ایران . . 🔴فروشگاه لوازم ورزشی کمیل (عرضه انواع ساک های باشگاهی و کلیه لوازم ورزشی و رزمی تخصصی کیوکوشین کاراته، آماده همکاری با مربیان عزیز ) نحوه خرید: ✔روش اول : خرید حضوری مراجعه به فروشگاه (ساعت کار ۹ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰:۳۰) جمعه و روزهای تعطیل فروشگاه فعال نمیباشد. ✔روش دوم: ارسال به تمام نقاط کشور، هزینه ارسال به عهده خریدار میباشد جهت ثبت سفارس به دایرکت مراجعه نمایید آدرس نی ریز _ خیابان قدس_ پاساژ ستاره شماره تماس: ۰۹۱۷۸۳۱۹۰۵۲_۰۹۳۹۸۲۹۷۳۷۹
🐔 ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﮑﺎﺭ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭِ ﺍﻧﮑﺎﺭِﻫﻤﯿﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﺎﺭِ ﺳﻮﺧﺘﻦِ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺧﺘﻦِ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ میﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺍﺯِ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭِ ﺍﻧﮑﺎﺭِ ﺩﻝِ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ...! #فروغ_فرخزاد  پ.ن: کپشن ربط خاصی به عکس نداره فقط خیلی دوست داشتم کنار هم پست کنم:)))) #آرم #لوگو #خروس #عقاب
🐔 ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﮑﺎﺭ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭِ ﺍﻧﮑﺎﺭِﻫﻤﯿﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﺎﺭِ ﺳﻮﺧﺘﻦِ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﺧﺘﻦ نمیﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺧﺘﻦِ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ میﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﺍﺯِ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭِ ﺍﻧﮑﺎﺭِ ﺩﻝِ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ...! #فروغ_فرخزاد پ.ن: کپشن ربط خاصی به عکس نداره فقط خیلی دوست داشتم کنار هم پست کنم:)))) #آرم #لوگو #خروس #عقاب
خدمات طراحی و چاپ تراکت - لوگو - کاتالوگ - کارت دعوت خاص - چاپ دیجیتال - پی وی سی - بنر - پرینت - پلات - انواع لمینت - فولدر - بولتن - کارت ویزیت فوری با بهترین کیفیت 🌟جهت سفارش به دایرکت مراجعه کنید #طراحی #طراح #گرافیک #بنر #تراکت #لوگو #کاتالوگ #کارت_ویزیت #پوستر #طراحی_ست_اداری #چاپ_دیجیتال #فاکتور #طراحی_جلد #سربرگ #مجله #آرم #فوری #تهران #پی_وی_سی #لیبل #یووی #تبلیغات #پاکت #کیفیت #پرینت #پلات #لمینت #بروشور #کارت_دعوت ✔️#سفارش_آنلاین
خدمات طراحی و چاپ تراکت - لوگو - کاتالوگ - کارت دعوت خاص - چاپ دیجیتال - پی وی سی - بنر - پرینت - پلات - انواع لمینت - فولدر - بولتن - کارت ویزیت فوری با بهترین کیفیت 🌟جهت سفارش به دایرکت مراجعه کنید #طراحی #طراح #گرافیک #بنر #تراکت #لوگو #کاتالوگ #کارت_ویزیت #پوستر #طراحی_ست_اداری #چاپ_دیجیتال #فاکتور #طراحی_جلد #سربرگ #مجله #آرم #فوری #تهران #پی_وی_سی #لیبل #یووی #تبلیغات #پاکت #کیفیت #پرینت #پلات #لمینت #بروشور #کارت_دعوت ✔️#سفارش_آنلاین
📝📐 سفارش: #کارت_ویزیت  سفارش دهنده: #کافی_نت #پارسیان  ایده پردازی و طراحی: گروه گرافیک دیزاینر مدت زمان تحویل پروژه: روز بهار _ گرگان . جهت سفارش از طریق دایرکت و تلگرام اقدام بفرمایید 😊 👇  : _ :    . با ما خاص و آشناتر باشید 😉 . #لوگو #کارت_ویزیت #تراکت #لوگوتایپ #تایپوگرافی #بنر #پوستر #فاکتور #کاتالوگ #ست_اداری #کاور_موزیک #طراحی #دیزاین #فتوشاپ #برند  #آرم #گرافیک #استند #بروشور #کاتالوگ  #تیزر_تبلیغاتی  #استیکر_تلگرام
📝📐 سفارش: #کارت_ویزیت سفارش دهنده: #کافی_نت #پارسیان ایده پردازی و طراحی: گروه گرافیک دیزاینر مدت زمان تحویل پروژه: روز بهار _ گرگان . جهت سفارش از طریق دایرکت و تلگرام اقدام بفرمایید 😊 👇 : _ : . با ما خاص و آشناتر باشید 😉 . #لوگو #کارت_ویزیت #تراکت #لوگوتایپ #تایپوگرافی #بنر #پوستر #فاکتور #کاتالوگ #ست_اداری #کاور_موزیک #طراحی #دیزاین #فتوشاپ #برند #آرم #گرافیک #استند #بروشور #کاتالوگ #تیزر_تبلیغاتی #استیکر_تلگرام
تأملي در طراحي حروف فارسي ساختارحرف(ب) با استفاده از خط نستعليق با توجه به تصاوير مشاهده ميشود كه چه توانايي و پتانسيل هايي در حروف فارسي وجود دارد ————————————   &  : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
تأملي در طراحي حروف فارسي ساختارحرف(ب) با استفاده از خط نستعليق با توجه به تصاوير مشاهده ميشود كه چه توانايي و پتانسيل هايي در حروف فارسي وجود دارد ———————————— & : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
تأملي در طراحي حروف فارسي ساختارحرف(ق) با استفاده از خط نستعليق با توجه به تصاوير مشاهده ميشود كه چه توانايي و پتانسيل هايي در حروف فارسي وجود دارد ————————————   &  : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
تأملي در طراحي حروف فارسي ساختارحرف(ق) با استفاده از خط نستعليق با توجه به تصاوير مشاهده ميشود كه چه توانايي و پتانسيل هايي در حروف فارسي وجود دارد ———————————— & : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
تأملي در طراحي حروف فارسي ساختارحرف(م) با استفاده از خط نستعليق با توجه به تصاوير مشاهده ميشود كه چه توانايي و پتانسيل هايي در حروف فارسي وجود دارد ————————————   &  : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
تأملي در طراحي حروف فارسي ساختارحرف(م) با استفاده از خط نستعليق با توجه به تصاوير مشاهده ميشود كه چه توانايي و پتانسيل هايي در حروف فارسي وجود دارد ———————————— & : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
تأملي در طراحي حروف فارسي ساختارحرف(م) با استفاده از خط نستعليق با توجه به تصاوير مشاهده ميشود كه چه توانايي و پتانسيل هايي در حروف فارسي وجود دارد ————————————   &  : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
تأملي در طراحي حروف فارسي ساختارحرف(م) با استفاده از خط نستعليق با توجه به تصاوير مشاهده ميشود كه چه توانايي و پتانسيل هايي در حروف فارسي وجود دارد ———————————— & : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
طراحي و ساخت لوگو تايپ (تايپ فيس ) با استفاده از حروف فارسي ايراني .حرف استفاده شده <و> از تكرار به تصوير روبرو رسيدم كه ميتونه به عنوان آرم و نشان مجموعه و يا شركتي معتبر مورد استفاده قرار بگيره .معجزات و قابليت هايي در حروف فارسي وجود داره كه در پست هاي بعدي باهاتون به اشتراك ميزارم . ———————————————   &  : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
طراحي و ساخت لوگو تايپ (تايپ فيس ) با استفاده از حروف فارسي ايراني .حرف استفاده شده <و> از تكرار به تصوير روبرو رسيدم كه ميتونه به عنوان آرم و نشان مجموعه و يا شركتي معتبر مورد استفاده قرار بگيره .معجزات و قابليت هايي در حروف فارسي وجود داره كه در پست هاي بعدي باهاتون به اشتراك ميزارم . ——————————————— & : #طراحي_گرافيك #عكاسي #آرم #لوگو #لوگوتايپ #تايپوگرافي #پوستر #كاتالوگ #بروشور #كارت_ويزيت #سربرگ #بولتن #تيزر #هويت_بصري #مشاور_تبليغات
تعداد 78 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.