فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره انگلیسی فارسی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های انگلیسی فارسی

Instagram
loading...
🔰♦️🔰پکیچ خوداموز مکالمه انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فقط به شیوه زبان مادری،فقط در ۶ ماه کدینگ تمام لغات انگلیسی،فقط در ده روز تمام لغات رو به حافظه بسپارید🔰♦️🔰#انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #اسلنگ #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_صوتی #شنیداری #آیلتس #آیلتس_تضمینی #آیلتس_آکادمیک #تافل #تافل_آیلتس #کلاس _زبان #تافل_فشرده #اصطلاحات_امریکایی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره
🔰♦️🔰پکیچ خوداموز مکالمه انگلیسی آموزش زبان انگلیسی فقط به شیوه زبان مادری،فقط در ۶ ماه کدینگ تمام لغات انگلیسی،فقط در ده روز تمام لغات رو به حافظه بسپارید🔰♦️🔰#انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #اسلنگ #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_صوتی #شنیداری #آیلتس #آیلتس_تضمینی #آیلتس_آکادمیک #تافل #تافل_آیلتس #کلاس _زبان #تافل_فشرده #اصطلاحات_امریکایی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره
مجموعه جدید از 🙆‍♂️__🙆‍♂️ ✔لغت در زبان انگلیسی حکم آجر است برای خانه سازی.شما هرچقدر لغت بیشتری بدانید راحت تر میتوانید مکالمه کنید(),درک مطلب قوی تری داشته باشید() و راحتر بشنوید()و انشای سریعتری بنویسید (). ✔زمان کم برای حفظ لغات روشهای مختلفی را ایجاب کرده است ✔یکی از روشهای روانشناختی روش کدگذاری و تداعی معانی هست ✔در روش کدگذاری  برای هر لغت یک رمز و کدی جذاب،آشنا و برای شما خنده دار ساخته شده است ✔کدینگ تمام لغات کتابهای زبان🔺️ ۵۰۴،۱۱۰۰،جی آر ای.تافل.کاپلان تافل🔻 کد گذاری کرده ایم تا شما عزیزان به راحتی و در کمترین زمان ممکن،بیشترین لغات رو با ماندگاری بالا بصورت تفریحی و خنده یاد بگیرید این مجموعه بصورت🔴🔴میباشد فقط🔴تومان🔴 🔴هر کتاب فقط در ۱۰ روز 🔴هر ۳۰ ثانیه یک لغت را به حافظه بلند مدت خود بسپارید #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #اسلنگ #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_صوتی #شنیداری #آیلتس #آیلتس_تضمینی #آیلتس_آکادمیک #تافل #تافل_آیلتس #کلاس _زبان #تافل_فشرده #اصطلاحات_امریکایی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره
مجموعه جدید از 🙆‍♂️__🙆‍♂️ ✔لغت در زبان انگلیسی حکم آجر است برای خانه سازی.شما هرچقدر لغت بیشتری بدانید راحت تر میتوانید مکالمه کنید(),درک مطلب قوی تری داشته باشید() و راحتر بشنوید()و انشای سریعتری بنویسید (). ✔زمان کم برای حفظ لغات روشهای مختلفی را ایجاب کرده است ✔یکی از روشهای روانشناختی روش کدگذاری و تداعی معانی هست ✔در روش کدگذاری  برای هر لغت یک رمز و کدی جذاب،آشنا و برای شما خنده دار ساخته شده است ✔کدینگ تمام لغات کتابهای زبان🔺️ ۵۰۴،۱۱۰۰،جی آر ای.تافل.کاپلان تافل🔻 کد گذاری کرده ایم تا شما عزیزان به راحتی و در کمترین زمان ممکن،بیشترین لغات رو با ماندگاری بالا بصورت تفریحی و خنده یاد بگیرید این مجموعه بصورت🔴🔴میباشد فقط🔴تومان🔴 🔴هر کتاب فقط در ۱۰ روز 🔴هر ۳۰ ثانیه یک لغت را به حافظه بلند مدت خود بسپارید #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #اسلنگ #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_صوتی #شنیداری #آیلتس #آیلتس_تضمینی #آیلتس_آکادمیک #تافل #تافل_آیلتس #کلاس _زبان #تافل_فشرده #اصطلاحات_امریکایی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره
مجموعه جدید از 🙆‍♂️__🙆‍♂️ ✔لغت در زبان انگلیسی حکم آجر است برای خانه سازی.شما هرچقدر لغت بیشتری بدانید راحت تر میتوانید مکالمه کنید(),درک مطلب قوی تری داشته باشید() و راحتر بشنوید()و انشای سریعتری بنویسید (). ✔زمان کم برای حفظ لغات روشهای مختلفی را ایجاب کرده است ✔یکی از روشهای روانشناختی روش کدگذاری و تداعی معانی هست ✔در روش کدگذاری  برای هر لغت یک رمز و کدی جذاب،آشنا و برای شما خنده دار ساخته شده است ✔کدینگ تمام لغات کتابهای زبان🔺️ ۵۰۴،۱۱۰۰،جی آر ای.تافل.کاپلان تافل🔻 کد گذاری کرده ایم تا شما عزیزان به راحتی و در کمترین زمان ممکن،بیشترین لغات رو با ماندگاری بالا بصورت تفریحی و خنده یاد بگیرید این مجموعه بصورت🔴🔴میباشد فقط🔴تومان🔴 🔴هر کتاب فقط در ۱۰ روز 🔴هر ۳۰ ثانیه یک لغت را به حافظه بلند مدت خود بسپارید #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #اسلنگ #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_صوتی #شنیداری #آیلتس #آیلتس_تضمینی #آیلتس_آکادمیک #تافل #تافل_آیلتس #کلاس _زبان #تافل_فشرده #اصطلاحات_امریکایی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره
مجموعه جدید از 🙆‍♂️__🙆‍♂️ ✔لغت در زبان انگلیسی حکم آجر است برای خانه سازی.شما هرچقدر لغت بیشتری بدانید راحت تر میتوانید مکالمه کنید(),درک مطلب قوی تری داشته باشید() و راحتر بشنوید()و انشای سریعتری بنویسید (). ✔زمان کم برای حفظ لغات روشهای مختلفی را ایجاب کرده است ✔یکی از روشهای روانشناختی روش کدگذاری و تداعی معانی هست ✔در روش کدگذاری  برای هر لغت یک رمز و کدی جذاب،آشنا و برای شما خنده دار ساخته شده است ✔کدینگ تمام لغات کتابهای زبان🔺️ ۵۰۴،۱۱۰۰،جی آر ای.تافل.کاپلان تافل🔻 کد گذاری کرده ایم تا شما عزیزان به راحتی و در کمترین زمان ممکن،بیشترین لغات رو با ماندگاری بالا بصورت تفریحی و خنده یاد بگیرید این مجموعه بصورت🔴🔴میباشد فقط🔴تومان🔴 🔴هر کتاب فقط در ۱۰ روز 🔴هر ۳۰ ثانیه یک لغت را به حافظه بلند مدت خود بسپارید #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #اسلنگ #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_صوتی #شنیداری #آیلتس #آیلتس_تضمینی #آیلتس_آکادمیک #تافل #تافل_آیلتس #کلاس _زبان #تافل_فشرده #اصطلاحات_امریکایی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره
’    ?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 😎⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     #انگلیسی_فارسی    #č #английский   #английскийснуля   #英語教師 #अ ंग्रेजीसीखिये #영어교사 #учительанглийского  _
’ ?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 😎⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #انگلیسی_فارسی #английский #английскийснуля #英語教師 #अ ंग्रेजीसीखिये #영어교사 #учительанглийского _
‌‌ 🔻          . ازشوهرش انتظار داشت که سراپا گوش باشه وقتی راجع به برنامه های عروسیش بهش میگفت. ‌ ‌    ? , ’ . ‌میخوای راجع به خوابت باهام صحبت کنی؟ باشه سراپا گوشم. ‌ #زبان_انگلیسی #زبان_دوم #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی
‌‌ 🔻 . ازشوهرش انتظار داشت که سراپا گوش باشه وقتی راجع به برنامه های عروسیش بهش میگفت. ‌ ‌ ? , ’ . ‌میخوای راجع به خوابت باهام صحبت کنی؟ باشه سراپا گوشم. ‌ #زبان_انگلیسی #زبان_دوم #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی
هدف از این تمرین آن است تا ذهن خود را مجبور به انگلیسی فکر کردن کنیم. شما می توانید این تمرین را با انواع جملات دیگر انجام دهید و انگلیسی درست آن را از افرادی که بهتر انگلیسی بلد هستند بپرسید تا ببینید چقدر درست ترجمه کرده بودید.ابتدا از جملات ساده شروع کنید و هر چه پیش می روید جملات پیچیده تری را امتحان کنید. #تافل #آیلتس #تدریس_زبان #تدریس #تدریس_خصوصی #انگليسي #انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آموزش_خصوصی #مکالمه #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی
هدف از این تمرین آن است تا ذهن خود را مجبور به انگلیسی فکر کردن کنیم. شما می توانید این تمرین را با انواع جملات دیگر انجام دهید و انگلیسی درست آن را از افرادی که بهتر انگلیسی بلد هستند بپرسید تا ببینید چقدر درست ترجمه کرده بودید.ابتدا از جملات ساده شروع کنید و هر چه پیش می روید جملات پیچیده تری را امتحان کنید. #تافل #آیلتس #تدریس_زبان #تدریس #تدریس_خصوصی #انگليسي #انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آموزش_خصوصی #مکالمه #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی
. ✔✔✔معانی: : بستن بار، بسته بندی کردن : کشیدن : سابیدن : نقاشی کردن : هل دادن : دیدن : چسباندن : شیار کردن با شن کش :(اینجا) چیدن، مرتب کردن : برداشتن، چیدن :خواندن :دوختن :کاشتن :سوار شدن، راندن : فریاد زدن : بازی کردن : پهرک زدن :نشان دادن :اشاره کردن :دویدن :آواز خواندن . . 🔊🔊🔊 لطفا با صدا ببینید و تکرار کنید. . ⚀کدومشو می دونستید؟؟؟ جمله نویسی تو کامنتها یادتون نره😉😉😉 . . 🏆🏆🏆دوستای عزیزم اگه سوال یا مشکلی در یادگیری زبان دارید، تو کامنتها بپرسید جواب داده میشه👌👌👌 . . سپاسگذاریم ک لایک می کنید....با ما همراه باشید و دوستاتونو تگ کنید💖💖💖 . . . #زبان #زبان_انگلیسی #انگلیسی #اموزش_زبان_انگلیسی #دانشجو #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #زبان_دوم #انگلیسی_صوتی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات #انگلیش_هوم #تهران #ایران #انگلیسی_آمریکایی #تدریس_آیلتس #تدریس_خصوصی #آیلتس #آیلتس۷ #تافل #تدریس #تدریس_زبان
. ✔✔✔معانی: : بستن بار، بسته بندی کردن : کشیدن : سابیدن : نقاشی کردن : هل دادن : دیدن : چسباندن : شیار کردن با شن کش :(اینجا) چیدن، مرتب کردن : برداشتن، چیدن :خواندن :دوختن :کاشتن :سوار شدن، راندن : فریاد زدن : بازی کردن : پهرک زدن :نشان دادن :اشاره کردن :دویدن :آواز خواندن . . 🔊🔊🔊 لطفا با صدا ببینید و تکرار کنید. . ⚀کدومشو می دونستید؟؟؟ جمله نویسی تو کامنتها یادتون نره😉😉😉 . . 🏆🏆🏆دوستای عزیزم اگه سوال یا مشکلی در یادگیری زبان دارید، تو کامنتها بپرسید جواب داده میشه👌👌👌 . . سپاسگذاریم ک لایک می کنید....با ما همراه باشید و دوستاتونو تگ کنید💖💖💖 . . . #زبان #زبان_انگلیسی #انگلیسی #اموزش_زبان_انگلیسی #دانشجو #مکالمه #مکالمه_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #زبان_دوم #انگلیسی_صوتی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات #انگلیش_هوم #تهران #ایران #انگلیسی_آمریکایی #تدریس_آیلتس #تدریس_خصوصی #آیلتس #آیلتس۷ #تافل #تدریس #تدریس_زبان
⠀⠀ ⠀⠀ 𝗪𝗢𝗥𝗗 .⠀ = اجازه دادن، پذیرفتن⠀ /əˈɑʊ/ = اِلَوُ⠀ ‌⠀⠀ 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗔𝗜𝗡⠀     .⠀ ‌⠀⠀ 𝗘𝗫𝗔𝗠𝗣𝗟𝗘⠀     .⠀ داشتن یک بلیط به شما اجازه خواهد داد تا وارد نمایش شوید⠀ ‌⠀⠀ ⠀⠀ برای حمایت از ما لایک یادتون نره ❤️⠀ ‌⠀⠀ #لغت #کلمه #زبان #انگلیسی #یادگیری_زبان #زبان_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #یادگیری_زبان_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #زبان_انگليسي
⠀⠀ ⠀⠀ 𝗪𝗢𝗥𝗗 .⠀ = اجازه دادن، پذیرفتن⠀ /əˈɑʊ/ = اِلَوُ⠀ ‌⠀⠀ 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗔𝗜𝗡⠀ .⠀ ‌⠀⠀ 𝗘𝗫𝗔𝗠𝗣𝗟𝗘⠀ .⠀ داشتن یک بلیط به شما اجازه خواهد داد تا وارد نمایش شوید⠀ ‌⠀⠀ ⠀⠀ برای حمایت از ما لایک یادتون نره ❤️⠀ ‌⠀⠀ #لغت #کلمه #زبان #انگلیسی #یادگیری_زبان #زبان_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #یادگیری_زبان_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #زبان_انگليسي
. ⭕ می‌دونین اصطلاح «تسلیم شدن یا شکست رو‌ قبول کردن» تو‌ انگلیسی چی میشه؟ 🤔 مثلا گزارشگر فوتبال وقتی میخواد بگه «به نظر میرسه تیم‌ مقابل شکست رو‌ قبول کرده...» چطور میگه؟ این اصطلاح تو این چند تا فیلم و شو‌ تلویزیونی که براتون انتخاب کردیم تکرار می‌شه، پس به دقت نگاه کنید و گوش کنید و تو‌ قسمت کامنت‌ها بنویسین که منظورمون کدوم اصطلاحه ✌ ⬇ 😉 💬 یه راهنمایی: اولش با شروع میشه ✌
. ⭕ می‌دونین اصطلاح «تسلیم شدن یا شکست رو‌ قبول کردن» تو‌ انگلیسی چی میشه؟ 🤔 مثلا گزارشگر فوتبال وقتی میخواد بگه «به نظر میرسه تیم‌ مقابل شکست رو‌ قبول کرده...» چطور میگه؟ این اصطلاح تو این چند تا فیلم و شو‌ تلویزیونی که براتون انتخاب کردیم تکرار می‌شه، پس به دقت نگاه کنید و گوش کنید و تو‌ قسمت کامنت‌ها بنویسین که منظورمون کدوم اصطلاحه ✌ ⬇ 😉 💬 یه راهنمایی: اولش با شروع میشه ✌
. شما آدم تعمیرید یا تعویض ؟ ✨ . 👇🏻👇🏻 👇🏻👇🏻 . .🆔 . .🆔 . .🆔 .
. شما آدم تعمیرید یا تعویض ؟ ✨ . 👇🏻👇🏻 👇🏻👇🏻 . .🆔 . .🆔 . .🆔 .
    . ɪˈə آی دن ت تی نخست معنی واژه و سپس معنای جمله را بنویسید ، اگر دوست دارید به معنای واقعی پیشرفت کنید جمله انگلیسی را چندین بار در طی روز در نظرها بنویسید ، در حقیقت قسمت نظرها مثل دفترچه یاداشت برای شما عمل میکند ، اگر هر روز که به صفحه ما می آیید در زیر پست های قبلی هم جمله های انگلیسی مربوط به هر پست را بنویسید ما تضمین میکنیم پس از چند روز پیشرفت تان در زبان انگلیسی برای خودتان هم باورنکردنی خاهد بود . اگر نوشتن به صورت حفظی در بار نخست برایتان دشوار است به قسمت نظرها که رفتید و آماده نوشتن که شدید با لمس انگشت صفحه را تا آخر پایین بیاورید تا جمله انگلیسی که ما در ابتدای هر پست نوشته ایم را دیده و براحتی چند بار از رو بنویسید ، شک نکنید هر چه بیشتر بنویسید سریعتر و ماندگارتر می آموزید ، فقط یک هفته امتحان کنید . . #انگلیسی #واژه #لغت #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #لغت_انگلیسی #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #جملات_انگلیسی #امتحان_انگلیسی #تست #تست_انگلیسی #واژگان_انگلیسی
. ɪˈə آی دن ت تی نخست معنی واژه و سپس معنای جمله را بنویسید ، اگر دوست دارید به معنای واقعی پیشرفت کنید جمله انگلیسی را چندین بار در طی روز در نظرها بنویسید ، در حقیقت قسمت نظرها مثل دفترچه یاداشت برای شما عمل میکند ، اگر هر روز که به صفحه ما می آیید در زیر پست های قبلی هم جمله های انگلیسی مربوط به هر پست را بنویسید ما تضمین میکنیم پس از چند روز پیشرفت تان در زبان انگلیسی برای خودتان هم باورنکردنی خاهد بود . اگر نوشتن به صورت حفظی در بار نخست برایتان دشوار است به قسمت نظرها که رفتید و آماده نوشتن که شدید با لمس انگشت صفحه را تا آخر پایین بیاورید تا جمله انگلیسی که ما در ابتدای هر پست نوشته ایم را دیده و براحتی چند بار از رو بنویسید ، شک نکنید هر چه بیشتر بنویسید سریعتر و ماندگارتر می آموزید ، فقط یک هفته امتحان کنید . . #انگلیسی #واژه #لغت #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #لغت_انگلیسی #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #جملات_انگلیسی #امتحان_انگلیسی #تست #تست_انگلیسی #واژگان_انگلیسی
يه روز از خواب بيدار ميشى و ميبينى ديگه وقتى براى انجام كارهايى كه هميشه ميخواستى انجام بدى نيست. الان انجامشون بده 😎👊🏼   _______________________________________________________________ #خستگی_ناپذیر #پیروزی #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #پله_های_موفقیت #خوشحالت_ميكنه #بیدار #خواب  #متن_نوشته #متن_ناب #تکست #موفقیت 💪
يه روز از خواب بيدار ميشى و ميبينى ديگه وقتى براى انجام كارهايى كه هميشه ميخواستى انجام بدى نيست. الان انجامشون بده 😎👊🏼 _______________________________________________________________ #خستگی_ناپذیر #پیروزی #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #پله_های_موفقیت #خوشحالت_ميكنه #بیدار #خواب #متن_نوشته #متن_ناب #تکست #موفقیت 💪
خيلى چيزها ممكنه چشمت رو بگيره ، اما فقط سراغ اون چيزهايى برو كه قلبت رو تسخير ميكنه 😍✋🏼   _______________________________________________________________ #زبان_انگلیسی #خستگی_ناپذیر #پیروزی #انگلیسی_فارسی #عشق #صاحب_قلبم #چشم #یه_نفر_خوشحالت_میکنه #تنها #معلم #شکست_عشقی #عاشقی #بهترین #قلب #عاشقتم
خيلى چيزها ممكنه چشمت رو بگيره ، اما فقط سراغ اون چيزهايى برو كه قلبت رو تسخير ميكنه 😍✋🏼 _______________________________________________________________ #زبان_انگلیسی #خستگی_ناپذیر #پیروزی #انگلیسی_فارسی #عشق #صاحب_قلبم #چشم #یه_نفر_خوشحالت_میکنه #تنها #معلم #شکست_عشقی #عاشقی #بهترین #قلب #عاشقتم
هدف از این تمرین آن است تا ذهن خود را مجبور به انگلیسی فکر کردن کنیم. شما می توانید این تمرین را با انواع جملات دیگر انجام دهید و انگلیسی درست آن را از افرادی که بهتر انگلیسی بلد هستند بپرسید تا ببینید چقدر درست ترجمه کرده بودید.ابتدا از جملات ساده شروع کنید و هر چه پیش می روید جملات پیچیده تری را امتحان کنید. #تافل #آیلتس #تدریس_زبان #تدریس #تدریس_خصوصی #انگليسي #انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آموزش_خصوصی #مکالمه #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی
هدف از این تمرین آن است تا ذهن خود را مجبور به انگلیسی فکر کردن کنیم. شما می توانید این تمرین را با انواع جملات دیگر انجام دهید و انگلیسی درست آن را از افرادی که بهتر انگلیسی بلد هستند بپرسید تا ببینید چقدر درست ترجمه کرده بودید.ابتدا از جملات ساده شروع کنید و هر چه پیش می روید جملات پیچیده تری را امتحان کنید. #تافل #آیلتس #تدریس_زبان #تدریس #تدریس_خصوصی #انگليسي #انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آموزش_خصوصی #مکالمه #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی
.  ! سرت به کار خودت باشه! یه اصطلاح مودبانه بجای برو گم شو، گورتو گم کن😁 .      . . مثال:
. ! سرت به کار خودت باشه! یه اصطلاح مودبانه بجای برو گم شو، گورتو گم کن😁 . . . مثال: '      ? . چرا دست از اذیت کردن من برنمیداری و نمیری پی کار خودت؟ -------------------------------------------------------------------- _ _ _ _ _ اصطلاحات کاربردی انگلیسی رو همینجا به ذهن بسپارید😊👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 . #تدریس_خصوصی_زبان_انگلیسی #تبریز #انگلیسی_آسان #انگلیسی_فارسی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_کاربردی #مکالمه_انگلیسی #مکالمه_زبان #مکالمه_روزانه #مکالمه #لاکچری #ضرب_المثل_انگليسى _
• : . :         ! .       ? 👇🏻👇🏻👇🏻 . 🔸چه چیزایی تو باکت لیست شما هستند؟ در کامنت بنویسید و دوستاتون رو تگ کنید 😎 ‌‌ ‌‌. 👉🏻 .   #اصطلاحات_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_کاربردی #زبان_انگلیسی #زبان #زبان_دوم
• : . : ! . ? 👇🏻👇🏻👇🏻 . 🔸چه چیزایی تو باکت لیست شما هستند؟ در کامنت بنویسید و دوستاتون رو تگ کنید 😎 ‌‌ ‌‌. 👉🏻 . #اصطلاحات_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_کاربردی #زبان_انگلیسی #زبان #زبان_دوم
   ? 🙋 . سلام توی این پست میخوایم ببینیم ▪بزن قدِّش▪ چی میشه به انگلیسی. 👌 . کلیپ صدا داره بچه ها 😉 . 🔻 مثال برای زمانیکه  رو به عنوان فعل استفاده میکنیم:     . 🔺 مثال برای زمانیکه  به صورت اسم بکار میره:    . 🔷 یا میتونین بگین  ! . #انگلیسی_با_هستی #کاربردی #انگلیسی_فارسی #آموزش_زبان_انگلیسی    #آموزش_انگلیسی  #آموزش_آنلاین_انگلیسی #اموزش_زبان #اموزش_زبان_انگلیسی #مکالمه_زبان #اموزش_انگلیسی #اموزش_انلاین_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره_انگلیسی #آموزش_زبان #اصطلاحات_انگلیسی ‌ #اصطلاحات #زبان_انگلیسی #اصطلاحات_کاربردی #آموزش_مجازی #ایلتس #اصطلاحات_روزمره #اصطلاح #یادگیری_انگلیسی #انگلیسی_روزانه . 👇آی دی اینستاگرام:👇
? 🙋 . سلام توی این پست میخوایم ببینیم ▪بزن قدِّش▪ چی میشه به انگلیسی. 👌 . کلیپ صدا داره بچه ها 😉 . 🔻 مثال برای زمانیکه رو به عنوان فعل استفاده میکنیم: . 🔺 مثال برای زمانیکه به صورت اسم بکار میره: . 🔷 یا میتونین بگین ! . #انگلیسی_با_هستی #کاربردی #انگلیسی_فارسی #آموزش_زبان_انگلیسی #آموزش_انگلیسی #آموزش_آنلاین_انگلیسی #اموزش_زبان #اموزش_زبان_انگلیسی #مکالمه_زبان #اموزش_انگلیسی #اموزش_انلاین_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره_انگلیسی #آموزش_زبان #اصطلاحات_انگلیسی#اصطلاحات #زبان_انگلیسی #اصطلاحات_کاربردی #آموزش_مجازی #ایلتس #اصطلاحات_روزمره #اصطلاح #یادگیری_انگلیسی #انگلیسی_روزانه . 👇آی دی اینستاگرام:👇
🔰 (/اسم) 🔴 🗣️ /əˈʊə/ اِپُونِنت ✔️ 🔻    . او از رقیب دموکرات خود جلو است. . يکی از دوستانتونو تگ کنید 👥 نوتیفیکیش پست رو فعال کنید 🔔 . با کلمه بالا برامون یک مثال #کامنت کنید. ✏️ . 🌟 . . #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #لغت #زبان_انگلیسی #زبان #زبان_دوم #تافل #انگلیسی_باتلفظ #اصطلاحات #اصطلاحات_انگلیسی #آیلتس #زبان_خارجه #مکالمه_زبان  #تدریس_زبان #گرامر #کلاس_زبان #اصطلاح #مکالمه #آموزش_زبان #آموزش_انگلیسی
🔰 (/اسم) 🔴 🗣️ /əˈʊə/ اِپُونِنت ✔️ 🔻 . او از رقیب دموکرات خود جلو است. . يکی از دوستانتونو تگ کنید 👥 نوتیفیکیش پست رو فعال کنید 🔔 . با کلمه بالا برامون یک مثال #کامنت کنید. ✏️ . 🌟 . . #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #لغت #زبان_انگلیسی #زبان #زبان_دوم #تافل #انگلیسی_باتلفظ #اصطلاحات #اصطلاحات_انگلیسی #آیلتس #زبان_خارجه #مکالمه_زبان #تدریس_زبان #گرامر #کلاس_زبان #اصطلاح #مکالمه #آموزش_زبان #آموزش_انگلیسی
‌ 🔻       . ‌ ‌ او اخیرا دست به هر شیطنتی میزنه ‌ ‌‌ ‌ ‌‌🔻     . ‌ بگو ببینم آخر هفته چه خرابکاری‌ای کردی (چه شیطنتی کردی) ‌ #زبان_انگلیسی #زبان_دوم #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی
‌ 🔻 . ‌ ‌ او اخیرا دست به هر شیطنتی میزنه ‌ ‌‌ ‌ ‌‌🔻 . ‌ بگو ببینم آخر هفته چه خرابکاری‌ای کردی (چه شیطنتی کردی) ‌ #زبان_انگلیسی #زبان_دوم #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی
🤷🏻‍♀️ 𝐇𝐨𝐰 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐫𝐞𝐧’𝐭 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲?⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘦𝘥 ():⁣⁣⁣ , , ’ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣  :⁣⁣⁣ 🗣 ⁣⁣⁣ 💪  ⁣⁣⁣ 🧦  ( !)⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 𝘞𝘩𝘢𝘵 𝘦𝘭𝘴𝘦 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘢𝘳𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘦𝘥?⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ #영어 #英語 #영어회화 #انگلیسی_فارسی #영어스터디 #英語の勉強
🤷🏻‍♀️ 𝐇𝐨𝐰 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐫𝐞𝐧’𝐭 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲?⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘦𝘥 ():⁣⁣⁣ , , ’ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ :⁣⁣⁣ 🗣 ⁣⁣⁣ 💪 ⁣⁣⁣ 🧦 ( !)⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 𝘞𝘩𝘢𝘵 𝘦𝘭𝘴𝘦 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘢𝘳𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘦𝘥?⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ #영어 #英語 #영어회화 #انگلیسی_فارسی #영어스터디 #英語の勉強
سلام امیدوارم حالتون خوب باشه ❤❤😍😍😍 بچه ها پستها چطوری باشه؟متنوع باشه یا اینکه همش راجع به اصطلاحات یا گرامر،؟؟حتما برام بنویسید 👌👌👌😍😍 ❤❤💙💙💙💙👌👌👌 اگه میخوای زبان انگلیسی یاد بگیری اما وقت کلاس رفتن نداری کافیه همین الان کلمه ی "دوره "یا شماره تماس خودتونو رو به دایرکت بفرستید تاکارشناس هامون باهاتون تماس و اطلاعات کاملی راجع به بسته ی خود آموز طلایی عرض سه ماه دریافت کنید ❤❤❤👌کسانی که مایل به همکاری درفروش باماهستند دایرکت پیام بدید که شرایط رو دریافت کنید👌👌✅✅✅ #انگلیسی #انگلیسی_پیشرفته 🌷🌷💪💪 #آموزش #انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی  #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_صوتی #انگلیسی_در_سفر #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_سریع #انگلیسی_فیلم #انگلیسی_آمریکایی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_واقعی #انگلیسی_به_زبان_ساده #آیلتس #تافل
سلام امیدوارم حالتون خوب باشه ❤❤😍😍😍 بچه ها پستها چطوری باشه؟متنوع باشه یا اینکه همش راجع به اصطلاحات یا گرامر،؟؟حتما برام بنویسید 👌👌👌😍😍 ❤❤💙💙💙💙👌👌👌 اگه میخوای زبان انگلیسی یاد بگیری اما وقت کلاس رفتن نداری کافیه همین الان کلمه ی "دوره "یا شماره تماس خودتونو رو به دایرکت بفرستید تاکارشناس هامون باهاتون تماس و اطلاعات کاملی راجع به بسته ی خود آموز طلایی عرض سه ماه دریافت کنید ❤❤❤👌کسانی که مایل به همکاری درفروش باماهستند دایرکت پیام بدید که شرایط رو دریافت کنید👌👌✅✅✅ #انگلیسی #انگلیسی_پیشرفته 🌷🌷💪💪 #آموزش #انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_صوتی #انگلیسی_در_سفر #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_سریع #انگلیسی_فیلم #انگلیسی_آمریکایی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_واقعی #انگلیسی_به_زبان_ساده #آیلتس #تافل
#ترجمه کسایی که سکوتت را نمی‌فهمند، هرگز حرف‌هایت را نخواهند فهمید.
#ترجمه کسایی که سکوتت را نمی‌فهمند، هرگز حرف‌هایت را نخواهند فهمید.
. هیچکس اونقدر سرش شلوغ نیست فقط به اندازه کافی براش مهم نیستی . . 👇🏻👇🏻 👇🏻👇🏻 . .🆔 . .🆔 . .🆔 .
. هیچکس اونقدر سرش شلوغ نیست فقط به اندازه کافی براش مهم نیستی . . 👇🏻👇🏻 👇🏻👇🏻 . .🆔 . .🆔 . .🆔 .
هدف از این تمرین آن است تا ذهن خود را مجبور به انگلیسی فکر کردن کنیم. شما می توانید این تمرین را با انواع جملات دیگر انجام دهید و انگلیسی درست آن را از افرادی که بهتر انگلیسی بلد هستند بپرسید تا ببینید چقدر درست ترجمه کرده بودید.ابتدا از جملات ساده شروع کنید و هر چه پیش می روید جملات پیچیده تری را امتحان کنید. #تافل #آیلتس #تدریس_زبان #تدریس #تدریس_خصوصی #انگليسي #انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آموزش_خصوصی #مکالمه #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی
هدف از این تمرین آن است تا ذهن خود را مجبور به انگلیسی فکر کردن کنیم. شما می توانید این تمرین را با انواع جملات دیگر انجام دهید و انگلیسی درست آن را از افرادی که بهتر انگلیسی بلد هستند بپرسید تا ببینید چقدر درست ترجمه کرده بودید.ابتدا از جملات ساده شروع کنید و هر چه پیش می روید جملات پیچیده تری را امتحان کنید. #تافل #آیلتس #تدریس_زبان #تدریس #تدریس_خصوصی #انگليسي #انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آموزش_خصوصی #مکالمه #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی
 + قید/صفت
+ قید/صفت ' . . او نتوانست از دیوار بالا رود. دیوار زیادی بلند بود. . وضعیت پس از سیل آنقدر بد بود که نمی توان توضیح داد. . آن خانه آنقدر گران است که من نمیتوانم آن را بخرم. نکته::: پس از , , و اسم میاد . او مشکلات زیادی برای حل کردن دارد. . آب داخل لیوان برای نوشیدن خیلی کم است. #انگلیسی #زبان #زبان_انگلیسی #آموزش_زبان #آموزش_انگلیسی #لغات_انگلیسی #گرامر #گرامر_انگلیسی #گرامر_زبان #کلمات_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_در_سفر #انگلیسی_آسان
مسافر های عزیز به لندن رسیدن
مسافر های عزیز به لندن رسیدن
 🧡💖💛 . . ┄┄┄┄┄┄┅┅❅💞❅┅┅┄┄┄┄┄ . همگي ما نه تنها دوست داريم دوستمان بدارند، بلكه دوست داريم بشنويم كه دوستمان دارند.✨💞✨ . . ————————————————            #جملات_انگليسي #آموزش_زبان  #ترجمه_انگلیسی #ترجمه #انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #زبان
🧡💖💛 . . ┄┄┄┄┄┄┅┅❅💞❅┅┅┄┄┄┄┄ . همگي ما نه تنها دوست داريم دوستمان بدارند، بلكه دوست داريم بشنويم كه دوستمان دارند.✨💞✨ . . ———————————————— #جملات_انگليسي #آموزش_زبان #ترجمه_انگلیسی #ترجمه #انگلیسی #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #زبان
     əˈɪ کم پلین نخست معنی واژه و سپس معنای جمله را بنویسید ، اگر دوست دارید به معنای واقعی پیشرفت کنید جمله انگلیسی را چندین بار در طی روز در نظرها بنویسید ، در حقیقت قسمت نظرها مثل دفترچه یاداشت برای شما عمل میکند ، اگر هر روز که به صفحه ما می آیید در زیر پست های قبلی هم جمله های انگلیسی مربوط به هر پست را بنویسید ما تضمین میکنیم پس از چند روز پیشرفت تان در زبان انگلیسی برای خودتان هم باورنکردنی خاهد بود . اگر نوشتن به صورت حفظی در بار نخست برایتان دشوار است به قسمت نظرها که رفتید و آماده نوشتن که شدید با لمس انگشت صفحه را تا آخر پایین بیاورید تا جمله انگلیسی که ما در ابتدای هر پست نوشته ایم را دیده و براحتی چند بار از رو بنویسید ، شک نکنید هر چه بیشتر بنویسید سریعتر و ماندگارتر می آموزید ، فقط یک هفته امتحان کنید . . #انگلیسی #واژه #لغت #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #لغت_انگلیسی #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #جملات_انگلیسی #امتحان_انگلیسی #تست #تست_انگلیسی #روش_جدید_یادگیری_زبان
əˈɪ کم پلین نخست معنی واژه و سپس معنای جمله را بنویسید ، اگر دوست دارید به معنای واقعی پیشرفت کنید جمله انگلیسی را چندین بار در طی روز در نظرها بنویسید ، در حقیقت قسمت نظرها مثل دفترچه یاداشت برای شما عمل میکند ، اگر هر روز که به صفحه ما می آیید در زیر پست های قبلی هم جمله های انگلیسی مربوط به هر پست را بنویسید ما تضمین میکنیم پس از چند روز پیشرفت تان در زبان انگلیسی برای خودتان هم باورنکردنی خاهد بود . اگر نوشتن به صورت حفظی در بار نخست برایتان دشوار است به قسمت نظرها که رفتید و آماده نوشتن که شدید با لمس انگشت صفحه را تا آخر پایین بیاورید تا جمله انگلیسی که ما در ابتدای هر پست نوشته ایم را دیده و براحتی چند بار از رو بنویسید ، شک نکنید هر چه بیشتر بنویسید سریعتر و ماندگارتر می آموزید ، فقط یک هفته امتحان کنید . . #انگلیسی #واژه #لغت #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #لغت_انگلیسی #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #جملات_انگلیسی #امتحان_انگلیسی #تست #تست_انگلیسی #روش_جدید_یادگیری_زبان
هدف از این تمرین آن است تا ذهن خود را مجبور به انگلیسی فکر کردن کنیم. شما می توانید این تمرین را با انواع جملات دیگر انجام دهید و انگلیسی درست آن را از افرادی که بهتر انگلیسی بلد هستند بپرسید تا ببینید چقدر درست ترجمه کرده بودید.ابتدا از جملات ساده شروع کنید و هر چه پیش می روید جملات پیچیده تری را امتحان کنید. #تافل #آیلتس #تدریس_زبان #تدریس #تدریس_خصوصی #انگليسي #انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آموزش_خصوصی #مکالمه #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی
هدف از این تمرین آن است تا ذهن خود را مجبور به انگلیسی فکر کردن کنیم. شما می توانید این تمرین را با انواع جملات دیگر انجام دهید و انگلیسی درست آن را از افرادی که بهتر انگلیسی بلد هستند بپرسید تا ببینید چقدر درست ترجمه کرده بودید.ابتدا از جملات ساده شروع کنید و هر چه پیش می روید جملات پیچیده تری را امتحان کنید. #تافل #آیلتس #تدریس_زبان #تدریس #تدریس_خصوصی #انگليسي #انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آموزش_خصوصی #مکالمه #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی
از این عبارت زمانی استفاده میشه که بخواهیم در روال نرمال کارها تغییری ایجاد کنیم، به معنی برای تنوع میباشد.  :
از این عبارت زمانی استفاده میشه که بخواهیم در روال نرمال کارها تغییری ایجاد کنیم، به معنی برای تنوع میباشد. : ' ? ' ? . , . #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #اموزش_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی #انگلیسی_فارسی
‌ "🔻        . یه کمی وسایل خرت و پرت توی دفتر هست. ‌‌‌ ———————————— ‌ ‌🔻        . ‌چند تا باتری برای رادیو خریدیم و تعدادی خرت و پرت دیگه. ‌ ‎ #زبان_انگلیسی #زبان_دوم #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزمره #انگلیسی_عامیانه
‌ "🔻 . یه کمی وسایل خرت و پرت توی دفتر هست. ‌‌‌ ———————————— ‌ ‌🔻 . ‌چند تا باتری برای رادیو خریدیم و تعدادی خرت و پرت دیگه. ‌ ‎ #زبان_انگلیسی #زبان_دوم #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزمره #انگلیسی_عامیانه
⠀⠀ ⠀⠀ 𝗪𝗢𝗥𝗗 .⠀ = عاقل⠀ /ɑɪ/ = وایْسْ⠀ ‌⠀⠀ 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗔𝗜𝗡⠀       .⠀ ‌⠀⠀ 𝗘𝗫𝗔𝗠𝗣𝗟𝗘⠀     . افراد زیادی معتقدند که جغدها حیوانات بسیار عاقلی هستند⠀ ‌⠀⠀ ⠀⠀ برای حمایت از ما لایک یادتون نره ❤️⠀ ‌⠀⠀ #لغت #کلمه #زبان #انگلیسی #یادگیری_زبان #زبان_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #یادگیری_زبان_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #زبان_انگليسي
⠀⠀ ⠀⠀ 𝗪𝗢𝗥𝗗 .⠀ = عاقل⠀ /ɑɪ/ = وایْسْ⠀ ‌⠀⠀ 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗔𝗜𝗡⠀ .⠀ ‌⠀⠀ 𝗘𝗫𝗔𝗠𝗣𝗟𝗘⠀ . افراد زیادی معتقدند که جغدها حیوانات بسیار عاقلی هستند⠀ ‌⠀⠀ ⠀⠀ برای حمایت از ما لایک یادتون نره ❤️⠀ ‌⠀⠀ #لغت #کلمه #زبان #انگلیسی #یادگیری_زبان #زبان_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #یادگیری_زبان_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #زبان_انگليسي
' əˈɪə اپی نیون نخست معنی واژه و سپس معنای جمله را بنویسید ، اگر دوست دارید به معنای واقعی پیشرفت کنید جمله انگلیسی را چندین بار در طی روز در نظرها بنویسید ، در حقیقت قسمت نظرها مثل دفترچه یاداشت برای شما عمل میکند ، اگر هر روز که به صفحه ما می آیید در زیر پست های قبلی هم جمله های انگلیسی مربوط به هر پست را بنویسید ما تضمین میکنیم پس از چند روز پیشرفت تان در زبان انگلیسی برای خودتان هم باورنکردنی خاهد بود . اگر نوشتن به صورت حفظی در بار نخست برایتان دشوار است به قسمت نظرها که رفتید و آماده نوشتن که شدید با لمس انگشت صفحه را تا آخر پایین بیاورید تا جمله انگلیسی که ما در ابتدای هر پست نوشته ایم را دیده و براحتی چند بار از رو بنویسید ، شک نکنید هر چه بیشتر بنویسید سریعتر و ماندگارتر می آموزید ، فقط یک هفته امتحان کنید . . #انگلیسی #واژه #لغت #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #لغت_انگلیسی #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #جملات_انگلیسی #امتحان_انگلیسی #تست #تست_انگلیسی #روش_جدید_یادگیری_زبان
بهترين خاطره مدرسه شمردن دانش آموزان توي هر رديف، تا ببينم من كدوم پاراگراف رو بايد بخونم😁   _______________________________________________________________ #خاطرات_مدرسه #مدرسه #دانش_آموز #لذت_ببرید #انگلیسی_فارسی  #نوستالژی #موفقیت #پیروزی #زبان_انگلیسی #معلم #خستگی_ناپذیر
بهترين خاطره مدرسه شمردن دانش آموزان توي هر رديف، تا ببينم من كدوم پاراگراف رو بايد بخونم😁 _______________________________________________________________ #خاطرات_مدرسه #مدرسه #دانش_آموز #لذت_ببرید #انگلیسی_فارسی #نوستالژی #موفقیت #پیروزی #زبان_انگلیسی #معلم #خستگی_ناپذیر
 ’  . ازدواج كردن به دردسرش نمى ارزه😁 (البته من شخصا با مثالش موافق نبودم😂 اما اين باعث ميشه اين اصطلاح هميشه يادتون بمونه) .... ... .... #انگلیسی #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #اموزش_زبان #اموزش_زبان_انگلیسی #زبان #زبان_انگلیسی #اموزشگاه_زبان_انگلیسی #ایران #تبریز #زبان_اسان #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_اسان #اموزش_
’ . ازدواج كردن به دردسرش نمى ارزه😁 (البته من شخصا با مثالش موافق نبودم😂 اما اين باعث ميشه اين اصطلاح هميشه يادتون بمونه) .... ... .... #انگلیسی #زبان_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #اموزش_زبان #اموزش_زبان_انگلیسی #زبان #زبان_انگلیسی #اموزشگاه_زبان_انگلیسی #ایران #تبریز #زبان_اسان #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_اسان #اموزش_
.  ,  . . . اگه چیزی رو دوست داری ، واسش مباارزه کن... . . . ☑️ ❤️ ☑️ 📣 ☑️⌨️💬 ☑️  🔆 . #انگلیسی_فارسی  #انگلیسی  #انگلیسی_آسان  #جملات_مثبت  #موفقیت 💪  #جملات_ناب  #موفقیت  #انگیزشی  #بهار
. , . . . اگه چیزی رو دوست داری ، واسش مباارزه کن... . . . ☑️ ❤️ ☑️ 📣 ☑️⌨️💬 ☑️ 🔆 . #انگلیسی_فارسی #انگلیسی #انگلیسی_آسان #جملات_مثبت #موفقیت 💪 #جملات_ناب #موفقیت #انگیزشی #بهار
هدف از این تمرین آن است تا ذهن خود را مجبور به انگلیسی فکر کردن کنیم. شما می توانید این تمرین را با انواع جملات دیگر انجام دهید و انگلیسی درست آن را از افرادی که بهتر انگلیسی بلد هستند بپرسید تا ببینید چقدر درست ترجمه کرده بودید.ابتدا از جملات ساده شروع کنید و هر چه پیش می روید جملات پیچیده تری را امتحان کنید. #تافل #آیلتس #تدریس_زبان #تدریس #تدریس_خصوصی #انگليسي #انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آموزش_خصوصی #مکالمه #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی
هدف از این تمرین آن است تا ذهن خود را مجبور به انگلیسی فکر کردن کنیم. شما می توانید این تمرین را با انواع جملات دیگر انجام دهید و انگلیسی درست آن را از افرادی که بهتر انگلیسی بلد هستند بپرسید تا ببینید چقدر درست ترجمه کرده بودید.ابتدا از جملات ساده شروع کنید و هر چه پیش می روید جملات پیچیده تری را امتحان کنید. #تافل #آیلتس #تدریس_زبان #تدریس #تدریس_خصوصی #انگليسي #انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_روزانه #آموزش #آموزش_زبان_انگلیسی #زبان_انگلیسی #آموزش_خصوصی #مکالمه #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #فارسی_انگلیسی
مجموعه جدید از 🙆‍♂️__🙆‍♂️ ✔لغت در زبان انگلیسی حکم آجر است برای خانه سازی.شما هرچقدر لغت بیشتری بدانید راحت تر میتوانید مکالمه کنید(),درک مطلب قوی تری داشته باشید() و راحتر بشنوید()و انشای سریعتری بنویسید (). ✔زمان کم برای حفظ لغات روشهای مختلفی را ایجاب کرده است ✔یکی از روشهای روانشناختی روش کدگذاری و تداعی معانی هست ✔در روش کدگذاری  برای هر لغت یک رمز و کدی جذاب،آشنا و برای شما خنده دار ساخته شده است ✔کدینگ تمام لغات کتابهای زبان🔺️ ۵۰۴،۱۱۰۰،جی آر ای.تافل.کاپلان تافل🔻 کد گذاری کرده ایم تا شما عزیزان به راحتی و در کمترین زمان ممکن،بیشترین لغات رو با ماندگاری بالا بصورت تفریحی و خنده یاد بگیرید این مجموعه بصورت🔴🔴میباشد فقط🔴تومان🔴 🔴هر کتاب فقط در ۱۰ روز 🔴هر ۳۰ ثانیه یک لغت را به حافظه بلند مدت خود بسپارید #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #اسلنگ #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_صوتی #شنیداری #آیلتس #آیلتس_تضمینی #آیلتس_آکادمیک #تافل #تافل_آیلتس #کلاس _زبان #تافل_فشرده #اصطلاحات_امریکایی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره
مجموعه جدید از 🙆‍♂️__🙆‍♂️ ✔لغت در زبان انگلیسی حکم آجر است برای خانه سازی.شما هرچقدر لغت بیشتری بدانید راحت تر میتوانید مکالمه کنید(),درک مطلب قوی تری داشته باشید() و راحتر بشنوید()و انشای سریعتری بنویسید (). ✔زمان کم برای حفظ لغات روشهای مختلفی را ایجاب کرده است ✔یکی از روشهای روانشناختی روش کدگذاری و تداعی معانی هست ✔در روش کدگذاری  برای هر لغت یک رمز و کدی جذاب،آشنا و برای شما خنده دار ساخته شده است ✔کدینگ تمام لغات کتابهای زبان🔺️ ۵۰۴،۱۱۰۰،جی آر ای.تافل.کاپلان تافل🔻 کد گذاری کرده ایم تا شما عزیزان به راحتی و در کمترین زمان ممکن،بیشترین لغات رو با ماندگاری بالا بصورت تفریحی و خنده یاد بگیرید این مجموعه بصورت🔴🔴میباشد فقط🔴تومان🔴 🔴هر کتاب فقط در ۱۰ روز 🔴هر ۳۰ ثانیه یک لغت را به حافظه بلند مدت خود بسپارید #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #اسلنگ #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_صوتی #شنیداری #آیلتس #آیلتس_تضمینی #آیلتس_آکادمیک #تافل #تافل_آیلتس #کلاس _زبان #تافل_فشرده #اصطلاحات_امریکایی #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره
سلام همراهان 🌹🌹 تو این پست سن و سال رو براتون گذاشتیم. از ۱ سالگی تا آخر👊🏻👊🏻 فقط معانی اون قسمتا که فکر میکنم بعضی ها ندونن رو اینجا توضیح میدم: ۱.به بچه ای که تازه راه افتاده میگن: 👶🏻 ۲.دوران کودکی میشه:  ۳.به آدم بالای ۱۸ سال میگن: (آدم بالغ) و علت اینکه قبلش به کار رفته ، به کار نرفته اینه که این لغت ()اولین حرفش جزء حروف صدادار هست . ۴.به افراد بین ۶۵-۴۵ -گفته میشه که معنی میانسال رو داره. ۵.بالاتر از ۶۵ سالگی دوران هست که ارشد یا بزرگتر معنی داره. و کاربرد این لغت جاهای دیگه هم هست.فقط به سن و سال برنمیگرده. ۶. افراد ۷۵ سال و بالا در دوران یا هستن که همون پیری میشه. امیدوارم مفید بوده باشه براتون.🙏🏻🙏🏻🙏🏻 همراه ما باشید در _ #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_پرکاربرد #انگلیسی_عامیانه #انگلیسی_آمریکایی #انگلیسی_به_زبان_ساده
سلام همراهان 🌹🌹 تو این پست سن و سال رو براتون گذاشتیم. از ۱ سالگی تا آخر👊🏻👊🏻 فقط معانی اون قسمتا که فکر میکنم بعضی ها ندونن رو اینجا توضیح میدم: ۱.به بچه ای که تازه راه افتاده میگن: 👶🏻 ۲.دوران کودکی میشه: ۳.به آدم بالای ۱۸ سال میگن: (آدم بالغ) و علت اینکه قبلش به کار رفته ، به کار نرفته اینه که این لغت ()اولین حرفش جزء حروف صدادار هست . ۴.به افراد بین ۶۵-۴۵ -گفته میشه که معنی میانسال رو داره. ۵.بالاتر از ۶۵ سالگی دوران هست که ارشد یا بزرگتر معنی داره. و کاربرد این لغت جاهای دیگه هم هست.فقط به سن و سال برنمیگرده. ۶. افراد ۷۵ سال و بالا در دوران یا هستن که همون پیری میشه. امیدوارم مفید بوده باشه براتون.🙏🏻🙏🏻🙏🏻 همراه ما باشید در _ #انگلیسی #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_پرکاربرد #انگلیسی_عامیانه #انگلیسی_آمریکایی #انگلیسی_به_زبان_ساده
تعداد 0 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.