فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره اوسس ترکیه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های اوسس ترکیه

Instagram
loading...
اااااااه... محمودِس...😃😄😆😅😂🤣🤪.. پ‌ن: #مموتی  در #عصرجدید اونا.. #اوسس_ترکیه
اااااااه... محمودِس...😃😄😆😅😂🤣🤪.. پ‌ن: #مموتی در #عصرجدید اونا.. #اوسس_ترکیه
اجرای آهنگ #اوزلدیم توسط #مورات_بوز به همراه #سیلا در کنسرتش خیلی عالی شده #مورات عالیه👌 #ترکیه #عشق #سریال_ترکی از دیگر پستهای پیج از #حادیثه #ابروگوندش #سیبیل_جان #داملا و #اوسس_ترکیه نیز دیدن بفرمایید #زیرنویس اختصاصی            #ş  ç
اجرای آهنگ #اوزلدیم توسط #مورات_بوز به همراه #سیلا در کنسرتش خیلی عالی شده #مورات عالیه👌 #ترکیه #عشق #سریال_ترکی از دیگر پستهای پیج از #حادیثه #ابروگوندش #سیبیل_جان #داملا و #اوسس_ترکیه نیز دیدن بفرمایید #زیرنویس اختصاصی ç
اجرای زیبای #آهنگ #عصیان از خواننده ی ایرانی الاصل #آیدا_مشرف در برنامه #اوسس_ترکیه  پ. ن: #آیدا دختر خوش صدایی که ایرانی الاصله، پدرش ایرانی و مادرش ترکیه ای که چند سال پیش تو مسابقات اوسس با همین آهنگ حسابی ترکوند و خیلی از مراحل رو بالا رفت و بعدا آلبوم هم داد به قدری معروف شد که برنامه های مختلف شبکه های ترکیه ای به عنوان مهمان خواننده دعوتش میکردن تو یکی از برنامه ها هم گفت که پدرش بیش از سال پیش اومده ترکیه و برنگشته و اینکه هم ترکی آذربایجانی و هم فارسی بلده. #فوق العاده س #مورات_بز #حادیثه #سیبیل_جان #اوسس  از دیگر پستهای پیج از #ابروگوندش #داملا #چناره و... دیدن بفرمایید.  #زیرنویس اختصاصی          #ç
اجرای زیبای #آهنگ #عصیان از خواننده ی ایرانی الاصل #آیدا_مشرف در برنامه #اوسس_ترکیه پ. ن: #آیدا دختر خوش صدایی که ایرانی الاصله، پدرش ایرانی و مادرش ترکیه ای که چند سال پیش تو مسابقات اوسس با همین آهنگ حسابی ترکوند و خیلی از مراحل رو بالا رفت و بعدا آلبوم هم داد به قدری معروف شد که برنامه های مختلف شبکه های ترکیه ای به عنوان مهمان خواننده دعوتش میکردن تو یکی از برنامه ها هم گفت که پدرش بیش از سال پیش اومده ترکیه و برنگشته و اینکه هم ترکی آذربایجانی و هم فارسی بلده. #فوق العاده س #مورات_بز #حادیثه #سیبیل_جان #اوسس از دیگر پستهای پیج از #ابروگوندش #داملا #چناره و... دیدن بفرمایید. #زیرنویس اختصاصی
🎶🎵🎶موسیقی شب. . اجرای زنده #آهنگ #تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه  پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. فوق العادس👌 🌸 🌸 ِِِِ ِِ ِ ِِ ِِ #مورات_بز #معین #امید #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق از دیگر پستهای پیج از #چناره #داملا و... دیدن بفرمایید.  _    #üş     #ş
🎶🎵🎶موسیقی شب. . اجرای زنده #آهنگ #تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. فوق العادس👌 🌸 🌸 ِِِِ ِِ ِ ِِ ِِ #مورات_بز #معین #امید #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق از دیگر پستهای پیج از #چناره #داملا و... دیدن بفرمایید. _ #üş
💜❤ 🎶🎵🎶موسیقی شب. . اجرای زنده #آهنگ #تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه  پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. فوق العادس👌 ادامه د.رپیچ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 .... ِِِِ ِِ ِ ِِ ِِ #مورات_بز #امید #معین #داریوش #حادیثه #گوگوش #معین #امید #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق  #چناره #داملا  _    #üş     #ş
💜❤ 🎶🎵🎶موسیقی شب. . اجرای زنده #آهنگ #تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. فوق العادس👌 ادامه د.رپیچ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 .... ِِِِ ِِ ِ ِِ ِِ #مورات_بز #امید #معین #داریوش #حادیثه #گوگوش #معین #امید #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق #چناره #داملا _ #üş
⭐💜 🎶🎵🎶موسیقی شب. . ⭐💜شبتون بکام دل عزیزان🌹 اجرای زنده #آهنگ #دوم _تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه  پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. فوق العادس👌 .... ِِِِ ِِ ِ ِِ ِِ #مورات_بز #امید #معین #داریوش #گوگوش #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق از دیگر پستهای پیج از #چناره #داملا و... دیدن بفرمایید.  _    #üş     #ş
⭐💜 🎶🎵🎶موسیقی شب. . ⭐💜شبتون بکام دل عزیزان🌹 اجرای زنده #آهنگ #دوم _تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. فوق العادس👌 .... ِِِِ ِِ ِ ِِ ِِ #مورات_بز #امید #معین #داریوش #گوگوش #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق از دیگر پستهای پیج از #چناره #داملا و... دیدن بفرمایید. _ #üş
💎💜 🎶🎵🎶موسیقی شب. . 💜💎شبتون بکام دل عزیزان🌹 اجرای زنده #آهنگ #دوم_تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه  پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. فوق العادس👌 .... ِِِِ ِِ ِ ِِ ِِ #مورات_بز #امید #معین #داریوش #گوگوش #حادیثه #شبنم_توزلو #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق از دیگر پستهای پیج از #چناره #داملا و... دیدن بفرمایید.  _    #üş     #ş
💎💜 🎶🎵🎶موسیقی شب. . 💜💎شبتون بکام دل عزیزان🌹 اجرای زنده #آهنگ #دوم_تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. فوق العادس👌 .... ِِِِ ِِ ِ ِِ ِِ #مورات_بز #امید #معین #داریوش #گوگوش #حادیثه #شبنم_توزلو #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق از دیگر پستهای پیج از #چناره #داملا و... دیدن بفرمایید. _ #üş
اجرای آهنگ #بن_سودالی  توسط #ابرو_گوندش و یکی از شرکت کنندگان در برنامه #اوسس_ترکیه  #فوق_العاده #ابروگوندش  #ترکیه #عشق  از دیگر پستهای پیج از#داملا #حادیثه #چناره #مورات_بوز #سیبیل_جان نیز دیدن بفرمایید. #زیرنویس اختصاصی,  #ş   ı__ı #öüü_      #ş    #ç
اجرای آهنگ #بن_سودالی توسط #ابرو_گوندش و یکی از شرکت کنندگان در برنامه #اوسس_ترکیه #فوق_العاده #ابروگوندش #ترکیه #عشق از دیگر پستهای پیج از#داملا #حادیثه #چناره #مورات_بوز #سیبیل_جان نیز دیدن بفرمایید. #زیرنویس اختصاصی, ı__ı #öüü_
بخش دوم اجرای زنده #آهنگ #دوم_تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه  پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. پ. ن :دوستان زیادی درخواست دادن که کاملش کنیم اطاعت امر کردیم اونایی که بخش اول رو ندیدن میتونن تو پستهای قبلی پیداش کنن فوق العادس👌 #مورات_بز #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق از دیگر پستهای پیج از #چناره #داملا و... دیدن بفرمایید.  _    #üş     #ş
بخش دوم اجرای زنده #آهنگ #دوم_تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. پ. ن :دوستان زیادی درخواست دادن که کاملش کنیم اطاعت امر کردیم اونایی که بخش اول رو ندیدن میتونن تو پستهای قبلی پیداش کنن فوق العادس👌 #مورات_بز #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق از دیگر پستهای پیج از #چناره #داملا و... دیدن بفرمایید. _ #üş
. . . . . اجرای زنده #آهنگ #دوم_تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه  پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. فوق العادس👌 #مورات_بز #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق  _    #üş     #ş
. . . . . اجرای زنده #آهنگ #دوم_تک_تک #حادیثه در کریسمس سال در برنامه #اوسس_ترکیه پ. ن: حادیثه با این آهنگ در سال در مسابقات #یوروویژن شرکت کرد و حسابی هم کولاک کرد و مقام سوم رو کسب کرد. فوق العادس👌 #مورات_بز #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق _ #üş
#کلیپ زیبای آهنگ #عشقم که کار مشترکی بین #شهیاد و #پتک میباشد که میشه گفت بد هم نشده. شهیاد سابقه کار مشترک با خوانندگان ترکیه رو قبلا هم داره که با #امراه یه آهنگ کار کرده بودن. #پتک_دینچوز #عاشکیم  کلیپهای دیگر پیج از #ابروگوندش #سیبیل_جان #مورات_بوز #حادیثه #چناره #داملا #اوسس_ترکیه و.. را نیز تماشا کنید  #زیرنویس اختصاصی   #ş    #ç
#کلیپ زیبای آهنگ #عشقم که کار مشترکی بین #شهیاد و #پتک میباشد که میشه گفت بد هم نشده. شهیاد سابقه کار مشترک با خوانندگان ترکیه رو قبلا هم داره که با #امراه یه آهنگ کار کرده بودن. #پتک_دینچوز #عاشکیم کلیپهای دیگر پیج از #ابروگوندش #سیبیل_جان #مورات_بوز #حادیثه #چناره #داملا #اوسس_ترکیه و.. را نیز تماشا کنید #زیرنویس اختصاصی
اجرای مشترک آهنگ #دییمدیم توسط #مورات_بوز  و #گوکان در برنامه #اوسس_ترکیه #مورات عالیه👌 #ابرو_گوندش #ابراهیم_تاتلیس #حادیثه #ترکیه #عشق #سریال_ترکی از دیگر پستهای پیج از#داملا  #چناره نیز دیدن بفرمایید #زیرنویس اختصاصی           #ş  ç
اجرای مشترک آهنگ #دییمدیم توسط #مورات_بوز و #گوکان در برنامه #اوسس_ترکیه #مورات عالیه👌 #ابرو_گوندش #ابراهیم_تاتلیس #حادیثه #ترکیه #عشق #سریال_ترکی از دیگر پستهای پیج از#داملا #چناره نیز دیدن بفرمایید #زیرنویس اختصاصی ç
اجرای مشترک آهنگ #سویلیین توسط #ابرو_گوندش و #حادیثه در برنامه #اوسس_ترکیه  #فوق_العاده #ابروگوندش  #ترکیه #عشق #سریال_ترکی از دیگر پستهای پیج از#داملا #ماهسون #چناره نیز دیدن بفرمایید. #زیرنویس اختصاصی #ş    #ö      #ş    #ç
اجرای مشترک آهنگ #سویلیین توسط #ابرو_گوندش و #حادیثه در برنامه #اوسس_ترکیه #فوق_العاده #ابروگوندش #ترکیه #عشق #سریال_ترکی از دیگر پستهای پیج از#داملا #ماهسون #چناره نیز دیدن بفرمایید. #زیرنویس اختصاصی
 ö ı😂💙 ____________________________________ | |  ____________________________________ #şü________ç 😬 #ş 😂 _ö_ı 🤔 ____ 😂 __ö_şıı_ı 👑 #ş_ı___ 😏 __________________________________________ | | |#ü
ö ı😂💙 ____________________________________ | | ____________________________________ #şü________ç 😬 😂 _ö_ı 🤔 ____ 😂 __ö_şıı_ı 👑 #ş_ı___ 😏 __________________________________________ | | |
اجرای مشترک آهنگ #فیرتینالار توسط #ابرو_گوندش و #حادیثه در برنامه #اوسس_ترکیه  #فوق_العاده #ابروگوندش  #ترکیه #عشق #سریال_ترکی از دیگر پستهای پیج از#داملا #ماهسون #چناره نیز دیدن بفرمایید. #زیرنویس اختصاصی #ş    #ı      #ş    #ç
اجرای مشترک آهنگ #فیرتینالار توسط #ابرو_گوندش و #حادیثه در برنامه #اوسس_ترکیه #فوق_العاده #ابروگوندش #ترکیه #عشق #سریال_ترکی از دیگر پستهای پیج از#داملا #ماهسون #چناره نیز دیدن بفرمایید. #زیرنویس اختصاصی
üüş_öüü قدیمی ولی زیبا و پر از عشق😍😍😍 . . . اینجا هر روز کلی کلیپ ترکی داریم فالو کنید🙏🌹  . #üş   #ابروگوندش #ابرو #ابرو_گوندش #اوسس_ترکیه
üüş_öüü قدیمی ولی زیبا و پر از عشق😍😍😍 . . . اینجا هر روز کلی کلیپ ترکی داریم فالو کنید🙏🌹 . #üş #ابروگوندش #ابرو #ابرو_گوندش #اوسس_ترکیه
اجرای زنده #آهنگ #صیفیر_تولرانس توسط #حادیثه در برنامه #اوسس_ترکیه  پ. ن: یکی از آهنگهایی که طرفداران زیادی داره #مورات_بز #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق از دیگر پستهای پیج از #چناره #داملا و... دیدن بفرمایید.    #üş     #ş
اجرای زنده #آهنگ #صیفیر_تولرانس توسط #حادیثه در برنامه #اوسس_ترکیه پ. ن: یکی از آهنگهایی که طرفداران زیادی داره #مورات_بز #ابروگوندش #ابرو_گوندش #سیبیل_جان #اوسس #عشق از دیگر پستهای پیج از #چناره #داملا و... دیدن بفرمایید. #üş
قسمت دوم از رقص های داوران #اوسس #رقص #سیبیل_جان با #مورات_بوز و #حادیثه  پ. ن:دوستان زیادی درخواست دادن رقص هایی که #مورادبوز  #اوسس_ترکیه #عشق  پست های دیگر پیج از #داملا #چناره #ابروگوندش و... دیدن بفرمایید.          #ç
قسمت دوم از رقص های داوران #اوسس #رقص #سیبیل_جان با #مورات_بوز و #حادیثه پ. ن:دوستان زیادی درخواست دادن رقص هایی که #مورادبوز #اوسس_ترکیه #عشق پست های دیگر پیج از #داملا #چناره #ابروگوندش و... دیدن بفرمایید.
#تگ_فالو_لایک_کامنت_یادتون_نره 🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛#مراغه #تبریز #ş    🇹🇷   #آذربایجان #اذربایجان #باکو_آذربایجان #ترکیه  #ابروگوندش #ابروگوندش 💕 #ابروگوندش #ابرو_گوندش   #اوسس_ترکیه #ü #داملا_یلماز #د
#تگ_فالو_لایک_کامنت_یادتون_نره 🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛💕🍃💛#مراغه #تبریز 🇹🇷 #آذربایجان #اذربایجان #باکو_آذربایجان #ترکیه #ابروگوندش #ابروگوندش 💕 #ابروگوندش #ابرو_گوندش #اوسس_ترکیه #داملا_یلماز
اینبار نمیگم گشتم نبود نگرد نیست اتفاقا گشتم بود اما ماله من نبود بگذار دیگری بگردد شاید ماله او باشد 😔😔😔 . . . . . . . . ‌ ‌ . . . #عشق #جدایی #نفرت #خسته #مهراب #کلیپ #کلیپ_ترکی #رقص #رقص_آذری #رقص_ترکی #اوسس #اوسس_ترکیه #کلیپ_ غمگین#خیانت #تنها #جدایی #دلتنگ #ترک #تورکی #ترکیه #آذربایجان
اینبار نمیگم گشتم نبود نگرد نیست اتفاقا گشتم بود اما ماله من نبود بگذار دیگری بگردد شاید ماله او باشد 😔😔😔 . . . . . . . . ‌ ‌ . . . #عشق #جدایی #نفرت #خسته #مهراب #کلیپ #کلیپ_ترکی #رقص #رقص_آذری #رقص_ترکی #اوسس #اوسس_ترکیه #کلیپ_ غمگین#خیانت #تنها #جدایی #دلتنگ #ترک #تورکی #ترکیه #آذربایجان
تعداد 55 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.