فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره تافل خصوصی در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های تافل خصوصی

Instagram
loading...
. . برای کلاس های مکالمه و آیلتس با فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (باران و علی ) تماس بگیرید.😇🤗😎😍😘😗 . . با رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد انگلیسی یاد بگیرید .😍😍😎😍😎 . در ۴۰ جلسه انگلیسی صحبت کنید. 😗😐🤔😘😙😆😅😉😚 . در ۵۰ جلسه برای آیلتس آماده شوید. 😘😍😇🤔😄😃 . تلفن تماس برای مشاوره و هماهنگی کلاس . - . . #آیلتس_تضمینی #آیلتس #مهاجرت_تحصیلی #مکالمه_فشرده #کلاس_خصوصی_زبان #کلاس_خصوصی_آیلتس #مکالمه_زبان #مکالمه_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #گرامر_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_صوتی #انگلیسی_کاربردی #تافل_فشرده #تافل_آیلتس_کلاس #تافل_خصوصی #تافل_ایلتس #مکالمه_فشرده #معلم_زبان_انگلیسی #معلم_زبان #معلم_زبان_انگلیسی #دوره_ایلتس #دوره_آموزشی #زبان_انگلیسی #نکته #آموزش_زبان
. . برای کلاس های مکالمه و آیلتس با فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (باران و علی ) تماس بگیرید.😇🤗😎😍😘😗 . . با رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد انگلیسی یاد بگیرید .😍😍😎😍😎 . در ۴۰ جلسه انگلیسی صحبت کنید. 😗😐🤔😘😙😆😅😉😚 . در ۵۰ جلسه برای آیلتس آماده شوید. 😘😍😇🤔😄😃 . تلفن تماس برای مشاوره و هماهنگی کلاس . - . . #آیلتس_تضمینی #آیلتس #مهاجرت_تحصیلی #مکالمه_فشرده #کلاس_خصوصی_زبان #کلاس_خصوصی_آیلتس #مکالمه_زبان #مکالمه_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #گرامر_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_صوتی #انگلیسی_کاربردی #تافل_فشرده #تافل_آیلتس_کلاس #تافل_خصوصی #تافل_ایلتس #مکالمه_فشرده #معلم_زبان_انگلیسی #معلم_زبان #معلم_زبان_انگلیسی #دوره_ایلتس #دوره_آموزشی #زبان_انگلیسی #نکته #آموزش_زبان
. . برای کلاس های مکالمه و آیلتس با فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (باران و علی ) تماس بگیرید.😍😘😗😅😄😃😆😙 . . با رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد انگلیسی یاد بگیرید .😎😎😎😎 . در ۴۰ جلسه انگلیسی صحبت کنید. 😚😙😶😑😐😗 . در ۵۰ جلسه برای آیلتس آماده شوید. 😉😆😗😘😄 . تلفن تماس برای مشاوره و هماهنگی کلاس . - #آیلتس_تضمینی #آیلتس #مهاجرت_تحصیلی #مکالمه_فشرده #کلاس_خصوصی_زبان #کلاس_خصوصی_آیلتس #مکالمه_زبان #مکالمه_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #گرامر_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_صوتی #انگلیسی_کاربردی #تافل_فشرده #آیلتس_جنرال #مهاجرت_کاری #انگلیسی_کاربردی #زبان_انگلیسی #تافل_آیلتس_کلاس #تافل_خصوصی #تافل_تضميني #زبان_انگلیسی
. . برای کلاس های مکالمه و آیلتس با فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (باران و علی ) تماس بگیرید.😍😘😗😅😄😃😆😙 . . با رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد انگلیسی یاد بگیرید .😎😎😎😎 . در ۴۰ جلسه انگلیسی صحبت کنید. 😚😙😶😑😐😗 . در ۵۰ جلسه برای آیلتس آماده شوید. 😉😆😗😘😄 . تلفن تماس برای مشاوره و هماهنگی کلاس . - #آیلتس_تضمینی #آیلتس #مهاجرت_تحصیلی #مکالمه_فشرده #کلاس_خصوصی_زبان #کلاس_خصوصی_آیلتس #مکالمه_زبان #مکالمه_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #گرامر_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_صوتی #انگلیسی_کاربردی #تافل_فشرده #آیلتس_جنرال #مهاجرت_کاری #انگلیسی_کاربردی #زبان_انگلیسی #تافل_آیلتس_کلاس #تافل_خصوصی #تافل_تضميني #زبان_انگلیسی
. ورق بزنید . لغات موضوعی (جغرافیا)‌ . در این سری از لغات موضوعی به لغات موضوعی در زمینه جغرافیا می‌پردازیم. قسمت اول این ویدیو را در ببینید. #تافل #تافل_فشرده #تافل_خصوصی #زبان_انگلیسی #زبان #تدریس_تافل #مدرس_تافل
. ورق بزنید . لغات موضوعی (جغرافیا)‌ . در این سری از لغات موضوعی به لغات موضوعی در زمینه جغرافیا می‌پردازیم. قسمت اول این ویدیو را در ببینید. #تافل #تافل_فشرده #تافل_خصوصی #زبان_انگلیسی #زبان #تدریس_تافل #مدرس_تافل
. از امروز پست‌های جدیدی که از آزمون.های بر اساس استراتژی‌هایی که تدریس کردم، انتخاب شده را به این شکل میذارم. لطفا پاسخ خود را کامنت کنید . #تافل آسان است . #تافل_فشرده #ریدینگ_تافل #تافل_خصوصی #زبان_انگلیسی #زبان #تدریس_تافل #مدرس_تافل #مدرس_زبان #تافل_آیلتس_کلاس #ریدینگ #زبان #تدریس_زبان #داستان_انگلیسی #آموزش_تافل
. از امروز پست‌های جدیدی که از آزمون.های بر اساس استراتژی‌هایی که تدریس کردم، انتخاب شده را به این شکل میذارم. لطفا پاسخ خود را کامنت کنید . #تافل آسان است . #تافل_فشرده #ریدینگ_تافل #تافل_خصوصی #زبان_انگلیسی #زبان #تدریس_تافل #مدرس_تافل #مدرس_زبان #تافل_آیلتس_کلاس #ریدینگ #زبان #تدریس_زبان #داستان_انگلیسی #آموزش_تافل
برای کلاس های مکالمه و آیلتس با فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (باران و علی ) تماس بگیرید.😘😎😘😙😆 . با رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد انگلیسی یاد بگیرید .😎😎😎😎😎 . در ۴۰ جلسه انگلیسی صحبت کنید😚😙😑😐😗🤔. . در ۵۰ جلسه برای آیلتس و تافل آماده شوید. 😉😇😐😇😑😍 . تلفن تماس برای مشاوره و هماهنگی کلاس . - . #آیلتس_تضمینی #آیلتس #مهاجرت_تحصیلی #مکالمه_فشرده #کلاس_خصوصی_زبان #کلاس_خصوصی_آیلتس #مکالمه_زبان #مکالمه_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #گرامر_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #یادگیری_زبان #تافل_آیلتس_کلاس #تافل #تافل_تضميني #تافل_فشرده #تافل_خصوصی #تافل_ایلتس #زبان_انگلیسی #مهاجرت_آسان #مهاجرت_دائم #مهاجرت_به_آمريكا #مهاجرت_کانادا #مهاجرت_کانادا_استرالیا #آیلتس_جنرال #آیلتس_آکادمیک #آیلتس_نکات_کلیدی #بهترین_قیمت
برای کلاس های مکالمه و آیلتس با فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (باران و علی ) تماس بگیرید.😘😎😘😙😆 . با رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد انگلیسی یاد بگیرید .😎😎😎😎😎 . در ۴۰ جلسه انگلیسی صحبت کنید😚😙😑😐😗🤔. . در ۵۰ جلسه برای آیلتس و تافل آماده شوید. 😉😇😐😇😑😍 . تلفن تماس برای مشاوره و هماهنگی کلاس . - . #آیلتس_تضمینی #آیلتس #مهاجرت_تحصیلی #مکالمه_فشرده #کلاس_خصوصی_زبان #کلاس_خصوصی_آیلتس #مکالمه_زبان #مکالمه_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #انگلیسی_سریع #گرامر_انگلیسی #انگلیسی_فارسی #انگلیسی_روزانه #یادگیری_زبان #تافل_آیلتس_کلاس #تافل #تافل_تضميني #تافل_فشرده #تافل_خصوصی #تافل_ایلتس #زبان_انگلیسی #مهاجرت_آسان #مهاجرت_دائم #مهاجرت_به_آمريكا #مهاجرت_کانادا #مهاجرت_کانادا_استرالیا #آیلتس_جنرال #آیلتس_آکادمیک #آیلتس_نکات_کلیدی #بهترین_قیمت
 فرق بین حال ساده و حال استمراری و کاربردهاشون رو توضیح دادم. اگر سوالی دارید کامنت بذارید.
فرق بین حال ساده و حال استمراری و کاربردهاشون رو توضیح دادم. اگر سوالی دارید کامنت بذارید.
در این قسمت از آموزش #تافل به تمرین مهارت شناسایی ضمیر می‌پردازم و سعی میکنم با یک مثال آسان شروع کرده و به مرور سطح دشواری مثال‌ها رو افزایش بدم. پس با من همراه باشید. اگر ویدیوی قبلی که استراتژی پاسخ‌دهی به این سوالات هست رو از دست دادید. حتما ببینید . #تافل_فشرده #تافل_آنلاین #تافل_خصوصی #آموزش_تافل #زبان #زبان_انگلیسی
در این قسمت از آموزش #تافل به تمرین مهارت شناسایی ضمیر می‌پردازم و سعی میکنم با یک مثال آسان شروع کرده و به مرور سطح دشواری مثال‌ها رو افزایش بدم. پس با من همراه باشید. اگر ویدیوی قبلی که استراتژی پاسخ‌دهی به این سوالات هست رو از دست دادید. حتما ببینید . #تافل_فشرده #تافل_آنلاین #تافل_خصوصی #آموزش_تافل #زبان #زبان_انگلیسی
یه اصطلاح بسیار پر کاربرد انگلیسی که معادل دقیق فارسی براش پیدا نکردم. شما چجوری بهتر ترجمش می کنین؟ برای یاد گرفتن روزانه ی اصطلاحات پر کاربرد انگلیسی حتما پیج آموزش زبان افلاک رو فالو کنید _ برای کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی، تافل و آیلتس در تهران با من تماس بگیرید #آموزش_زبان_افلاک #آموزش_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #تدریس_زبان #تدریس_خصوصی #تدریس_خصوصی_زبان #تدریس_خصوصی_انگلیسی  #تافل #تافل_فشرده #تافل_آیلتس_کلاس #تافل_آیلتس #تافل_خصوصی #آیلتس #آیلتس_جنرال #آیلتس_آکادمیک #آیلتس_خصوصی #آیلتس_نکات_کلیدی #آیلتس_فشرده #آیلتس_تافل  #کانادا #کانادا_مهاجرت  #مهاجرت_به_کانادا #مهاجرت_کانادا #مهاجرت_تحصیلی #تحصیل_در_خارج #تحصیل_در_کانادا #تحصیل_در_آمریکا ‏_
یه اصطلاح بسیار پر کاربرد انگلیسی که معادل دقیق فارسی براش پیدا نکردم. شما چجوری بهتر ترجمش می کنین؟ برای یاد گرفتن روزانه ی اصطلاحات پر کاربرد انگلیسی حتما پیج آموزش زبان افلاک رو فالو کنید _ برای کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی، تافل و آیلتس در تهران با من تماس بگیرید #آموزش_زبان_افلاک #آموزش_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #تدریس_زبان #تدریس_خصوصی #تدریس_خصوصی_زبان #تدریس_خصوصی_انگلیسی #تافل #تافل_فشرده #تافل_آیلتس_کلاس #تافل_آیلتس #تافل_خصوصی #آیلتس #آیلتس_جنرال #آیلتس_آکادمیک #آیلتس_خصوصی #آیلتس_نکات_کلیدی #آیلتس_فشرده #آیلتس_تافل #کانادا #کانادا_مهاجرت #مهاجرت_به_کانادا #مهاجرت_کانادا #مهاجرت_تحصیلی #تحصیل_در_خارج #تحصیل_در_کانادا #تحصیل_در_آمریکا ‏_
🔴 :  ➖➖➖➖➖➖➖➖ شما چه مثال هایی میتونید بزنید؟ برای اینکه بگیم رخ داد چیزی تحت فلان شرایط قطعی هست (که شامل موارد علمی و حقایق میشه اغلب) از این ساختار استفاده میکنیم:   , .  , .   . فراموش نکنید که فقط در شرطی نوع صفر میشه جای رو با تغییر داد. ➖➖➖ #مستر_تافل #تافل #آیلتس #انگلیسی #زبان #ارومیه #ایران #زبان_انگلیسی #کدینگ #لغت_تافل #اسپیکینگ #وکب #پادکست #گرامر #آموزش_زبان #تافل_خصوصی #معلم_خصوصی #مکالمه    
🔴 : ➖➖➖➖➖➖➖➖ شما چه مثال هایی میتونید بزنید؟ برای اینکه بگیم رخ داد چیزی تحت فلان شرایط قطعی هست (که شامل موارد علمی و حقایق میشه اغلب) از این ساختار استفاده میکنیم: , . , . . فراموش نکنید که فقط در شرطی نوع صفر میشه جای رو با تغییر داد. ➖➖➖ #مستر_تافل #تافل #آیلتس #انگلیسی #زبان #ارومیه #ایران #زبان_انگلیسی #کدینگ #لغت_تافل #اسپیکینگ #وکب #پادکست #گرامر #آموزش_زبان #تافل_خصوصی #معلم_خصوصی #مکالمه  
💠  :  ➖➖➖➖➖➖➖➖ شما چه مثال هایی میتونید بزنید؟ برای اینکه بگیم کسی عادت داشته کاری رو در گذشته انجام بده از این ساختار استفاده میکنیم! اما فراموش نکنید فقط برای انجام کارها میشه ازش استفاده کرد. برای افعالی از جنس میشه اینو بکار برد. ولی برای افعال مربوط به همچنان باید از  استفاده کنید:     .    .    . []   . [] ➖➖➖ #مستر_تافل #تافل #آیلتس #انگلیسی #زبان #ارومیه #ایران #زبان_انگلیسی #کدینگ #لغت_تافل #اسپیکینگ #وکب #پادکست #گرامر #آموزش_زبان #تافل_خصوصی #معلم_خصوصی #مکالمه    
💠 : ➖➖➖➖➖➖➖➖ شما چه مثال هایی میتونید بزنید؟ برای اینکه بگیم کسی عادت داشته کاری رو در گذشته انجام بده از این ساختار استفاده میکنیم! اما فراموش نکنید فقط برای انجام کارها میشه ازش استفاده کرد. برای افعالی از جنس میشه اینو بکار برد. ولی برای افعال مربوط به همچنان باید از استفاده کنید: . . . [] . [] ➖➖➖ #مستر_تافل #تافل #آیلتس #انگلیسی #زبان #ارومیه #ایران #زبان_انگلیسی #کدینگ #لغت_تافل #اسپیکینگ #وکب #پادکست #گرامر #آموزش_زبان #تافل_خصوصی #معلم_خصوصی #مکالمه  
تعداد 49 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.