فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره تعصب در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های تعصب

Instagram
loading...
خداروشکر از اون بدتر نشد اون روزو سهیل ندیدیم تا نشستم تو ماشین زدم زیر گریه گفتم چرا اینجوری کردی آبروم رفت گفت چته آناشید مگه من کورم کچلم که منو ببینن آبروت بره من روز اول باهات اتمام حجت کردم گفتم اگر حراست می دید به خونمون زنگ می زدن چی زد زیر خنده گفت عزیزم منم تو این مملکت درس خوندما مگه مدرسه است بعدم زنگ می زدن آناشید من از تو خوشم اومده همونی هستی که می خوام شاید واست عجیب باشه ولی من می خوام بیام خاستگاریت گفتم حسام مگه شوخیه من تازه ۱۹ًسالمه هنوز همو‌نمی شناسیم درسم مونده گفت باشه نامزد می کنیم چند سال دیگه ازدواج می کنیم تو نامزدیم منو بشناس گفتم حسام این بحثو دیگه نکن گفت باشه تو ام منو دیگه از خونوادت نترسون دفعه دیگه میام با پدرت صحبت می کنم یواشکی دیگه نمی شه توام سعی کن تو این چند ماه منو بشناسی من صبرم کمه تو این چند وقتم با خانوادم آشنات می کنم که خیالت جمع شه اشکاتم پاک کن من دنیارو به پات می ریزم ولی یادت باشه من نمی تونم ببینم کسی به چیزی که مال منه نزدیک‌شه حالم بد می شه . خدایا این دیگه چی می گفت چرا اینجوری بود نه به سهیل نه به این یه لحظه یاد سهیل افتادم دلم ریخت حالا اونو چی کار می کردم این جوری که معلوم بود حالا حالا ها حسام قرار بود بیاد ازش می ترسیدم راستش انقدر جذابم بود که دلم می خواستش ولی رفتاراش واسم غریبه بود هنوز نمی خواستم قبول کنم نرمال نیست تو فکر بودم که گفت پیاده شو گفتم حسام حالم خوب نیست ببرم خونه دیگه نباید دیر برم گفت پیاده شو خانومم زود می برمت پیاده شدم رفت تو یه ساعت فروشی خیلی گرم باهاش سلام علیک کردن معلوم بود مشتریه ثابته روی مبل نشستیم حسام گفت سفارشای من حاضره گفتن بله به اطرافم نگاه کردم عجب دکور شیکی معلومه ساعتاش خیلی گرونه یه ست گذاشتن جلومون حسام گفت می پسندی گفتم اره مبارکه صاحبش باشه گفت صاحبش کنارمه می خوام ساعت دست هر دومون ست باشه چشام گرد شد گفتم حسام من اصلا نمی تونم قبول کنم این چه کاریه آخه گفت عشقم انقدر با من بحث نکن منتظر جواب نموند و گفت همین خوبه حساب کنید همه چی تو چند دقیقه اتفاق افتاد تا نشستم تو ماشین گفتم یعنی چی حسام این کارا من ساعت نیاز ندارم دستمو گرفت و گفت من عاشق هدیه خریدنم اونم واسه تو دلم می خواد هر چی من دارم تو هم داشته باشی گفتم آخه هنوز چند ساعت از هدیه صبحت نگذشته گفت این به خاطر اینه که ناراحتت کردم البته از قبل سفارش دادم الان رسید مبارکت باشه عشقم #داستان_واقعی #داستان_عشق #سورپرایز #تعصب #غیرت #خیانت #عاشقانه_ها #عشق #قصه_وعبره
خداروشکر از اون بدتر نشد اون روزو سهیل ندیدیم تا نشستم تو ماشین زدم زیر گریه گفتم چرا اینجوری کردی آبروم رفت گفت چته آناشید مگه من کورم کچلم که منو ببینن آبروت بره من روز اول باهات اتمام حجت کردم گفتم اگر حراست می دید به خونمون زنگ می زدن چی زد زیر خنده گفت عزیزم منم تو این مملکت درس خوندما مگه مدرسه است بعدم زنگ می زدن آناشید من از تو خوشم اومده همونی هستی که می خوام شاید واست عجیب باشه ولی من می خوام بیام خاستگاریت گفتم حسام مگه شوخیه من تازه ۱۹ًسالمه هنوز همو‌نمی شناسیم درسم مونده گفت باشه نامزد می کنیم چند سال دیگه ازدواج می کنیم تو نامزدیم منو بشناس گفتم حسام این بحثو دیگه نکن گفت باشه تو ام منو دیگه از خونوادت نترسون دفعه دیگه میام با پدرت صحبت می کنم یواشکی دیگه نمی شه توام سعی کن تو این چند ماه منو بشناسی من صبرم کمه تو این چند وقتم با خانوادم آشنات می کنم که خیالت جمع شه اشکاتم پاک کن من دنیارو به پات می ریزم ولی یادت باشه من نمی تونم ببینم کسی به چیزی که مال منه نزدیک‌شه حالم بد می شه . خدایا این دیگه چی می گفت چرا اینجوری بود نه به سهیل نه به این یه لحظه یاد سهیل افتادم دلم ریخت حالا اونو چی کار می کردم این جوری که معلوم بود حالا حالا ها حسام قرار بود بیاد ازش می ترسیدم راستش انقدر جذابم بود که دلم می خواستش ولی رفتاراش واسم غریبه بود هنوز نمی خواستم قبول کنم نرمال نیست تو فکر بودم که گفت پیاده شو گفتم حسام حالم خوب نیست ببرم خونه دیگه نباید دیر برم گفت پیاده شو خانومم زود می برمت پیاده شدم رفت تو یه ساعت فروشی خیلی گرم باهاش سلام علیک کردن معلوم بود مشتریه ثابته روی مبل نشستیم حسام گفت سفارشای من حاضره گفتن بله به اطرافم نگاه کردم عجب دکور شیکی معلومه ساعتاش خیلی گرونه یه ست گذاشتن جلومون حسام گفت می پسندی گفتم اره مبارکه صاحبش باشه گفت صاحبش کنارمه می خوام ساعت دست هر دومون ست باشه چشام گرد شد گفتم حسام من اصلا نمی تونم قبول کنم این چه کاریه آخه گفت عشقم انقدر با من بحث نکن منتظر جواب نموند و گفت همین خوبه حساب کنید همه چی تو چند دقیقه اتفاق افتاد تا نشستم تو ماشین گفتم یعنی چی حسام این کارا من ساعت نیاز ندارم دستمو گرفت و گفت من عاشق هدیه خریدنم اونم واسه تو دلم می خواد هر چی من دارم تو هم داشته باشی گفتم آخه هنوز چند ساعت از هدیه صبحت نگذشته گفت این به خاطر اینه که ناراحتت کردم البته از قبل سفارش دادم الان رسید مبارکت باشه عشقم #داستان_واقعی #داستان_عشق #سورپرایز #تعصب #غیرت #خیانت #عاشقانه_ها #عشق #قصه_وعبره
✨ برای رهایی از افسردگی براي رهايي از اضطراب براي رهايي از افكار منفي براي رهايي از خاطرات گذشته بهتره بایک مردادی دوست بشی😊 #شیر #سلطان #پادشاه #مرداد #تعصب #غیرت #همیشگی #مغرور #سلطان #پاترول #آفرود #سهند #مراغه #تولیدی #رویال
✨ برای رهایی از افسردگی براي رهايي از اضطراب براي رهايي از افكار منفي براي رهايي از خاطرات گذشته بهتره بایک مردادی دوست بشی😊 #شیر #سلطان #پادشاه #مرداد #تعصب #غیرت #همیشگی #مغرور #سلطان #پاترول #آفرود #سهند #مراغه #تولیدی #رویال
هفتِ بااخلاقم هنوز به یاد اون روزایی ک منتظر اومدنت بودیم پر از استرس میشم ترسِ نیومدنت،اضطراب ندیدنت و الان میدونم قراره نباشی به یاد همون پستی که نوشتی هیج جا خونه ی خود آدم نمیشه دارم میبینم چقد خونمون بدون تو سوت و کوره تا بوده همین بوده عشق از قلبه ما نمیره غیرت و تعصب از یاد نمیره هنوزم مینویسم بهترین وارث هفت خوش اومدی به جاودانگی😢⁦❤️⁩ دلم برات تنگ میشه #سروش_رفیعی #تعصب
هفتِ بااخلاقم هنوز به یاد اون روزایی ک منتظر اومدنت بودیم پر از استرس میشم ترسِ نیومدنت،اضطراب ندیدنت و الان میدونم قراره نباشی به یاد همون پستی که نوشتی هیج جا خونه ی خود آدم نمیشه دارم میبینم چقد خونمون بدون تو سوت و کوره تا بوده همین بوده عشق از قلبه ما نمیره غیرت و تعصب از یاد نمیره هنوزم مینویسم بهترین وارث هفت خوش اومدی به جاودانگی😢⁦❤️⁩ دلم برات تنگ میشه #سروش_رفیعی #تعصب
چه جوری خوبی هاتو جبران کنیم با غبرت بابت همه خوبی هاتو و تعصبی که به پرسپولیس داری مرسی.پرسپولیس خونه تو هست هر وقت برگشتی قدمت رو چشم 🎥🌟 #پرسپولیس #ارتش_سرخ #عشق #تعصب #غیرت #سروش_رفیعی #پسر_پرسپولیسی #لیدر #استادیوم_آزادی #لیگ #قهرمان #
چه جوری خوبی هاتو جبران کنیم با غبرت بابت همه خوبی هاتو و تعصبی که به پرسپولیس داری مرسی.پرسپولیس خونه تو هست هر وقت برگشتی قدمت رو چشم 🎥🌟 #پرسپولیس #ارتش_سرخ #عشق #تعصب #غیرت #سروش_رفیعی #پسر_پرسپولیسی #لیدر #استادیوم_آزادی #لیگ #قهرمان #
. پرسپولیسو دارن به کجا میرسونن؟! این بود پرسپپولیس برانکو؟ اونی ک فراریش دادین رفت،تا بود این خبرا نبود که دکش کردین که راحت هر بلایی میخوان سرتون بیارن و شمام دست‌به‌سینه بشینین و هیچی نگین؟! آخه توقیف لوگو؟! چیکار میکنین تو اون باشگاه آخه نه طلب برانکو رو میدید،که تازه شکایتم میکنید ازش نه بازیکنای خودمونو نگه‌میدارید عوضش میرید۴تا پولکی رو میارید اسمشم میذارید نقل و انتقال!!! . آقاوحید دم شما هم گرم⁦✴️⁩ . . . #پرسپولیس #پرسپولیسی #تعصب #لوگوی_پرسپولیس #برانکو_ایوانکوویچ #گابریل_کالدرون #کمال_کامیابی_نیا #شجاع_خلیل_زاده #امید_عالیشاه #سیامک_نعمتی #سید_جلال_حسینی #سروش_رفیعی #علیرضا_بیرانوند .
. پرسپولیسو دارن به کجا میرسونن؟! این بود پرسپپولیس برانکو؟ اونی ک فراریش دادین رفت،تا بود این خبرا نبود که دکش کردین که راحت هر بلایی میخوان سرتون بیارن و شمام دست‌به‌سینه بشینین و هیچی نگین؟! آخه توقیف لوگو؟! چیکار میکنین تو اون باشگاه آخه نه طلب برانکو رو میدید،که تازه شکایتم میکنید ازش نه بازیکنای خودمونو نگه‌میدارید عوضش میرید۴تا پولکی رو میارید اسمشم میذارید نقل و انتقال!!! . آقاوحید دم شما هم گرم⁦✴️⁩ . . . #پرسپولیس #پرسپولیسی #تعصب #لوگوی_پرسپولیس #برانکو_ایوانکوویچ #گابریل_کالدرون #کمال_کامیابی_نیا #شجاع_خلیل_زاده #امید_عالیشاه #سیامک_نعمتی #سید_جلال_حسینی #سروش_رفیعی #علیرضا_بیرانوند .
هفت مقدس.خوش اخلاق ترین.چمپیونه تو روی هم رفته دوتا نیم فصل پیشمون بودی ولی تو همین مدت کم هم بهترینمون بودی آقای رفیعی دلتنگ تعصبت میشیم.دلتنگ دریبلات.دلتنگ سربه سر گذاشتنای شجاع.دلتنگ فیلم گرفتنای یواشکیت.دلتنگ رفاقتت.دلتنگ خون پرسپولیسیت از بچگی ولی ولی ولی چهل میلیون هواداره و فقط تماشا! همه یه روز اومدن و یه روز رفتن ولی تو اومدی و تا ابد موندی باهات خداحافظی نمیکنم چون تا ابد جات اینجای هواداراست👈🏻⁩⁦❤️⁩ و مطمئنم فوتبالت تو تیم مورد علاقت تموم خواهد شد.. پرسپولیس تا آخرش💕  #شجاع_خلیل_زاده #شجاع #سروش #سروش_رفیعی #سروشجاعی #سروشجا #پرسپولیس #هوادار #تعصب #عشق #بامعرفت           آقای رفیعی تگ بشن💔
هفت مقدس.خوش اخلاق ترین.چمپیونه تو روی هم رفته دوتا نیم فصل پیشمون بودی ولی تو همین مدت کم هم بهترینمون بودی آقای رفیعی دلتنگ تعصبت میشیم.دلتنگ دریبلات.دلتنگ سربه سر گذاشتنای شجاع.دلتنگ فیلم گرفتنای یواشکیت.دلتنگ رفاقتت.دلتنگ خون پرسپولیسیت از بچگی ولی ولی ولی چهل میلیون هواداره و فقط تماشا! همه یه روز اومدن و یه روز رفتن ولی تو اومدی و تا ابد موندی باهات خداحافظی نمیکنم چون تا ابد جات اینجای هواداراست👈🏻⁩⁦❤️⁩ و مطمئنم فوتبالت تو تیم مورد علاقت تموم خواهد شد.. پرسپولیس تا آخرش💕 #شجاع_خلیل_زاده #شجاع #سروش #سروش_رفیعی #سروشجاعی #سروشجا #پرسپولیس #هوادار #تعصب #عشق #بامعرفت آقای رفیعی تگ بشن💔
امروز تــــــو خبرا خوندم #سروش_رفیعی از،لیست پرسپولیس خط خورده!واقعا جای تعجبه برام! من ی هوادار متعصب #پرسپولیس هستــــم،بــــه جرات میگم سروش رفیعی از نظر اخلاق کم نظیره و یچی در حد آقا کریم هستش،واقعا حیف ڪه از دستش دادیم ـ... با آرزوی موفقیت برای سروش❤❤❤❤❤❤ عڪس واسه روزیه که بعد هتریڪ قهرمانی واسه استقبال بچه هاي تیم رفته بودم فرودگاه مهرآباد و اونجا از نزدیڪ با شماره #۷ ‌با اخلاقمون یڪم حرف زدم و خیلی لذت بردم از ادب و احترامی ڪه گذاشت.   #پرسپولیس #سروش_رفیعی #هوادار #تعصب #اخلاق #ارتش_سرخ #کریم_باقری #کالدرون
امروز تــــــو خبرا خوندم #سروش_رفیعی از،لیست پرسپولیس خط خورده!واقعا جای تعجبه برام! من ی هوادار متعصب #پرسپولیس هستــــم،بــــه جرات میگم سروش رفیعی از نظر اخلاق کم نظیره و یچی در حد آقا کریم هستش،واقعا حیف ڪه از دستش دادیم ـ... با آرزوی موفقیت برای سروش❤❤❤❤❤❤ عڪس واسه روزیه که بعد هتریڪ قهرمانی واسه استقبال بچه هاي تیم رفته بودم فرودگاه مهرآباد و اونجا از نزدیڪ با شماره #۷ ‌با اخلاقمون یڪم حرف زدم و خیلی لذت بردم از ادب و احترامی ڪه گذاشت. #پرسپولیس #سروش_رفیعی #هوادار #تعصب #اخلاق #ارتش_سرخ #کریم_باقری #کالدرون
فریدون زندی، بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال تهران: "استراماچونی سرمربی تیم خیلی با شناخت آمده و می‌دانسته استقلال چه مشکلاتی داشته است. اگر استقلال کار بدنی خوب کرده باشد، قطعاً می‌تواند در لیگ برتر موفق باشد. استقلال یک باشگاه بزرگ است و نباید به یک بازیکن متکی باشد. استراماچونی در باشگاه‌های بزرگی کار کرده که این نشان می‌دهد کارش را بلد است." #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #استراماچونی #پیشکسوت #فریدون_زندی
فریدون زندی، بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال تهران: "استراماچونی سرمربی تیم خیلی با شناخت آمده و می‌دانسته استقلال چه مشکلاتی داشته است. اگر استقلال کار بدنی خوب کرده باشد، قطعاً می‌تواند در لیگ برتر موفق باشد. استقلال یک باشگاه بزرگ است و نباید به یک بازیکن متکی باشد. استراماچونی در باشگاه‌های بزرگی کار کرده که این نشان می‌دهد کارش را بلد است." #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #استراماچونی #پیشکسوت #فریدون_زندی
پسر محبوب و با غیرت و بدون حاشیه خداحافظ😔 مرسی بابت تموم خاطرت خوش و زیبایی ک برامون ساختی💔 دیگه نمیدونم چی بگم😭 من که واقعا از ته دل دوست داشتم و دارم و خواهم داشت❤ دلمون برات تنگ میشه.ایشالا زودتر و پرقدرت برگردی به خونه خودت آقا سروش💪❤👊 به امید دیدار دوباره🙏  . #سروش_رفیعی #حرف_دل #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس_ایران #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #حمایت #حمایت_کنیم #حمایت_از_کالدرون #کالدرون #محبوب #محجوب #متعصب #تعصب #غیرت #لیگ_برتر #نقل_و_انتقالات #خدا #خداحافظی #خداحافظی_تلخ #خداحافظ #خدانگهدار
پسر محبوب و با غیرت و بدون حاشیه خداحافظ😔 مرسی بابت تموم خاطرت خوش و زیبایی ک برامون ساختی💔 دیگه نمیدونم چی بگم😭 من که واقعا از ته دل دوست داشتم و دارم و خواهم داشت❤ دلمون برات تنگ میشه.ایشالا زودتر و پرقدرت برگردی به خونه خودت آقا سروش💪❤👊 به امید دیدار دوباره🙏 . #سروش_رفیعی #حرف_دل #پرسپولیس #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس_ایران #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #حمایت #حمایت_کنیم #حمایت_از_کالدرون #کالدرون #محبوب #محجوب #متعصب #تعصب #غیرت #لیگ_برتر #نقل_و_انتقالات #خدا #خداحافظی #خداحافظی_تلخ #خداحافظ #خدانگهدار
مسعود ریگی، بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال تهران: تمرینات سنگینی را در اردوی ترکیه پشت سر گذاشتیم و کادر فنی برای ما برنامه‌ریزی مطلوبی کرده بود. بازیکنان صبح و عصر تمرین کردند و به چیزی جز تمرین فکر نمی‌کردند. استراماچونی در کارش جدی است و دوست دارد همه چیز طبق برنامه پیش برود. بازیکنان هم تلاش کرده‌اند دستورات مربیان را پیاده کنند تا آماده حضور در فصل جدید مسابقات شویم. بازیکنان جوان خوبی در تیم داریم و همه انگیزه زیادی دارند. امیدوارم نتیجه تلاش‌ها و تمرینات ما، در لیگ جواب دهد و بتوانیم با کسب نتایج خوب، هواداران را خوشحال کنیم. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #مسعود_ریگی
مسعود ریگی، بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال تهران: تمرینات سنگینی را در اردوی ترکیه پشت سر گذاشتیم و کادر فنی برای ما برنامه‌ریزی مطلوبی کرده بود. بازیکنان صبح و عصر تمرین کردند و به چیزی جز تمرین فکر نمی‌کردند. استراماچونی در کارش جدی است و دوست دارد همه چیز طبق برنامه پیش برود. بازیکنان هم تلاش کرده‌اند دستورات مربیان را پیاده کنند تا آماده حضور در فصل جدید مسابقات شویم. بازیکنان جوان خوبی در تیم داریم و همه انگیزه زیادی دارند. امیدوارم نتیجه تلاش‌ها و تمرینات ما، در لیگ جواب دهد و بتوانیم با کسب نتایج خوب، هواداران را خوشحال کنیم. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #مسعود_ریگی
به اين ميگن بازيگره باصفا ❤️🌹 كرى ميخونه ، خيلى با ادب و شيـــك 👌💪  يه عده هم هستن ، تيمشون هيچ گوهى نيست و فقط مفت ميخورن . . . #كامبيز_ديرباز  #تعصب  #پرسپولیس
به اين ميگن بازيگره باصفا ❤️🌹 كرى ميخونه ، خيلى با ادب و شيـــك 👌💪 يه عده هم هستن ، تيمشون هيچ گوهى نيست و فقط مفت ميخورن . . . #كامبيز_ديرباز #تعصب #پرسپولیس
به نقل از برخی از رسانه ها، باشگاه استقلال مذاکراتی را با رضا اسدی دنبال کرده که در حال حاضر به دلیل اختلاف مالی بر سر مبلغ قرارداد، طرفین موفق به توافق نشده‌اند. رقم پیشنهادی اسدی، بالاتر از انتظار استقلالی‌ها بوده تا همین مساله، سبب عدم توافق طرفین تا کنون شده باشد. در صورتی که طرفین این اختلاف مالی را حل کنند، احتمال آبی‌پوش شدن اسدی وجود دارد، وگرنه ممکن است او سر از تیم دیگری درآورد. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #رضا_اسدی
به نقل از برخی از رسانه ها، باشگاه استقلال مذاکراتی را با رضا اسدی دنبال کرده که در حال حاضر به دلیل اختلاف مالی بر سر مبلغ قرارداد، طرفین موفق به توافق نشده‌اند. رقم پیشنهادی اسدی، بالاتر از انتظار استقلالی‌ها بوده تا همین مساله، سبب عدم توافق طرفین تا کنون شده باشد. در صورتی که طرفین این اختلاف مالی را حل کنند، احتمال آبی‌پوش شدن اسدی وجود دارد، وگرنه ممکن است او سر از تیم دیگری درآورد. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #رضا_اسدی
خبرگزاری مهر مدعی شد؛ در حالی که از سعید عزت اللهی به عنوان یکی از گزینه‌های مد نظر باشگاه استقلال یاد می‌شود، آبی‌‌های پایتخت برنامه‌ای برای جذب این بازیکن ندارند. استقلالی‌ها در پست هافبک دفاعی، فرشید باقری را حفظ کردند، مسعود ریگی را به خدمت گرفتند و علی کریمی را هم در آستانه تمدید قرارداد دارند و طبیعی است که در کنار این سه بازیکن، احساس نیاز به هافبک دفاعی برجسته دیگری نداشته باشند. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #سعید_عزت ‌اللهی
خبرگزاری مهر مدعی شد؛ در حالی که از سعید عزت اللهی به عنوان یکی از گزینه‌های مد نظر باشگاه استقلال یاد می‌شود، آبی‌‌های پایتخت برنامه‌ای برای جذب این بازیکن ندارند. استقلالی‌ها در پست هافبک دفاعی، فرشید باقری را حفظ کردند، مسعود ریگی را به خدمت گرفتند و علی کریمی را هم در آستانه تمدید قرارداد دارند و طبیعی است که در کنار این سه بازیکن، احساس نیاز به هافبک دفاعی برجسته دیگری نداشته باشند. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #سعید_عزت ‌اللهی
بعضی از مردم‌میگن چرا بریم حج پولامونو‌خرج سعودی کنیم که موشک کنه بریزه سر مردم یمن؟!!! جهالت#تعصب #تقلیدکورکورانه #دشمنی #تفرقه
بعضی از مردم‌میگن چرا بریم حج پولامونو‌خرج سعودی کنیم که موشک کنه بریزه سر مردم یمن؟!!! جهالت#تعصب #تقلیدکورکورانه #دشمنی #تفرقه
#آمریکا ای آمریکای مهربان. با سلام و درود به تمامی متعصبین عالم هستی از متحجرین که آمریکا رو جنایتکار و فاحشه میدونن تا روشنفکران و زن پرستان که قبله آمال ایشان غرب و در راس آن تائیس. رئیس جمهور منتخب آمریکا که متهم به آزار جنسی نیز هست این خانمهای #نماینده رو دست انداخته و مسخره کرده . خب به ما چه!! . خیلی هم مربوطه... چرا؟ چون دونالد #ترامپ تربیت شده در سیستم #مردسالار و وحشی خاورمیانه نیست. در دامان #سکولاریسم مترقی و علمی غرب تربیت شده. چرا باز این تربیت جواب نداده؟ چرا سکولاریسم تعصب رو از بین نبرده؟ مگر قرار نبود با دموکراسی و دور انداختن تعصبات مذهبی جامعه به رستگاری برسه؟ پس دانشمندان و روانشناسان چی کار میکنن؟ نتیجه اون نسخه فمینیستی شده هر سه روز یک زن تو فرانسه برای خشونت خانگی کشته میشه. نگید اینجا وضع بدتره که بردیوانه هرجی نیست عاقلان چرا رفتار حیوانی دارند؟ ایهالزنپرستان دارو جواب نمیده چه کنیم؟ فقط خداییش به جای عذر خواهی برنگردید بگید که زمان میبره. چون آدم رو یاد رمال‌ها و فالگیرها می اندازه و جان مادرتون برنگردید بگید که مریض #خر خورده که خر شریفتر از آنهایی است که بر باور ناصحیح خود متعصب اند آنگاه که تشتش از بام سقوط کرده. خداباروری و ناباروری هم نداره. که تباهی و نابودی بدست متعصبین خواهد بود. پ. ن اگر متوجه نشدین هم مهم نیست چون الان مدتی است این حرف رو دارم میزنم و آدم متوجه ندیدم. هرجا نگاه میکنی مردم سُم دارن و جرات نگاه کردن پاهای خودم رو ندارم یکی زنونگی بکنه بیاد ببینه چه خبره! #آقاسیدس ُمداره یا نه. #فمنیست #فمنیسم #حقوق #تعصب #لجن   چرا لحن صحبت اینقدر زشته چون مردسالاریم و زشتی خصوصیت ذاتی ماست شما مثل من نباش
#آمریکا ای آمریکای مهربان. با سلام و درود به تمامی متعصبین عالم هستی از متحجرین که آمریکا رو جنایتکار و فاحشه میدونن تا روشنفکران و زن پرستان که قبله آمال ایشان غرب و در راس آن تائیس. رئیس جمهور منتخب آمریکا که متهم به آزار جنسی نیز هست این خانمهای #نماینده رو دست انداخته و مسخره کرده . خب به ما چه!! . خیلی هم مربوطه... چرا؟ چون دونالد #ترامپ تربیت شده در سیستم #مردسالار و وحشی خاورمیانه نیست. در دامان #سکولاریسم مترقی و علمی غرب تربیت شده. چرا باز این تربیت جواب نداده؟ چرا سکولاریسم تعصب رو از بین نبرده؟ مگر قرار نبود با دموکراسی و دور انداختن تعصبات مذهبی جامعه به رستگاری برسه؟ پس دانشمندان و روانشناسان چی کار میکنن؟ نتیجه اون نسخه فمینیستی شده هر سه روز یک زن تو فرانسه برای خشونت خانگی کشته میشه. نگید اینجا وضع بدتره که بردیوانه هرجی نیست عاقلان چرا رفتار حیوانی دارند؟ ایهالزنپرستان دارو جواب نمیده چه کنیم؟ فقط خداییش به جای عذر خواهی برنگردید بگید که زمان میبره. چون آدم رو یاد رمال‌ها و فالگیرها می اندازه و جان مادرتون برنگردید بگید که مریض #خر خورده که خر شریفتر از آنهایی است که بر باور ناصحیح خود متعصب اند آنگاه که تشتش از بام سقوط کرده. خداباروری و ناباروری هم نداره. که تباهی و نابودی بدست متعصبین خواهد بود. پ. ن اگر متوجه نشدین هم مهم نیست چون الان مدتی است این حرف رو دارم میزنم و آدم متوجه ندیدم. هرجا نگاه میکنی مردم سُم دارن و جرات نگاه کردن پاهای خودم رو ندارم یکی زنونگی بکنه بیاد ببینه چه خبره! #آقاسیدس ُمداره یا نه. #فمنیست #فمنیسم #حقوق #تعصب #لجن چرا لحن صحبت اینقدر زشته چون مردسالاریم و زشتی خصوصیت ذاتی ماست شما مثل من نباش
💙💙🖤🖤⭐️⭐️ عشق عشق عشق منصور پور حیدری کسی که تیم ملی رو رها میکنه و برمیگرده به استقلال چون بهش نیاز داشت مثل پدر #منصور_پورحیدری #استقلال #عشق #آبی_ترین_عشق_جهان 💙 #تاج #تعصب #غیرت
💙💙🖤🖤⭐️⭐️ عشق عشق عشق منصور پور حیدری کسی که تیم ملی رو رها میکنه و برمیگرده به استقلال چون بهش نیاز داشت مثل پدر #منصور_پورحیدری #استقلال #عشق #آبی_ترین_عشق_جهان 💙 #تاج #تعصب #غیرت
این کلیپو نگه داشته بودم وقتی پیام برگشت بذارم و بگم ک بمب ما تویی پیام جان به خونت خوش برگشتی اما تو دیگه برنمیگردی باغیرت نمیذارن که برگردی نه تکنیکت مهمه برای مدیریت لجن...نه غیرتت،نه قلبت ک برا پرسپولیس میتپه، و نه نظر ما که با تمام وجود میخواهیم توی پیرهن سرخ پرسپولیس ببینیمت میدونی پیام ، همه اینا بخاطر عشقو غیرتت ب پرسپولیسه اما اینا خریدار نداره😏 انگار فقط تو اضافی بودی 💔 ما شرمندتیم ما و پرسپولیس و فوتبال تا ابد بهت بدهکاره ولی ولی ولی چه باشی چه نباشی چه فوتبال بازی کنی چه نکنی تا ابد توی خاطر ما و توی قلب ما میمونی شماره موندگار "قدر استعداد نابتو بدون" #پیام_صادقیان #واویلا_واویلا_پیام_صادقیان #چی_میشد_توام_برگردی #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان #غیرت #تعصب  #پیام .
این کلیپو نگه داشته بودم وقتی پیام برگشت بذارم و بگم ک بمب ما تویی پیام جان به خونت خوش برگشتی اما تو دیگه برنمیگردی باغیرت نمیذارن که برگردی نه تکنیکت مهمه برای مدیریت لجن...نه غیرتت،نه قلبت ک برا پرسپولیس میتپه، و نه نظر ما که با تمام وجود میخواهیم توی پیرهن سرخ پرسپولیس ببینیمت میدونی پیام ، همه اینا بخاطر عشقو غیرتت ب پرسپولیسه اما اینا خریدار نداره😏 انگار فقط تو اضافی بودی 💔 ما شرمندتیم ما و پرسپولیس و فوتبال تا ابد بهت بدهکاره ولی ولی ولی چه باشی چه نباشی چه فوتبال بازی کنی چه نکنی تا ابد توی خاطر ما و توی قلب ما میمونی شماره موندگار "قدر استعداد نابتو بدون" #پیام_صادقیان #واویلا_واویلا_پیام_صادقیان #چی_میشد_توام_برگردی #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان #غیرت #تعصب #پیام .
سعید عزت‌اللهی، ملی پوش فوتبال کشورمان: از باشگاه استقلال تماس داشتم، ولی مذاکره نداشتیم چون من این‌جا قرارداد دارم؛ اما تماس‌هایی بوده و همین در حد تماس بوده و هیچ مذاکره‌ای با باشگاه من نشده و من هم فعلا این‌جا هستم و تمریناتم را ادامه می‌دهم. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #سعید_عزت ‌اللهی
سعید عزت‌اللهی، ملی پوش فوتبال کشورمان: از باشگاه استقلال تماس داشتم، ولی مذاکره نداشتیم چون من این‌جا قرارداد دارم؛ اما تماس‌هایی بوده و همین در حد تماس بوده و هیچ مذاکره‌ای با باشگاه من نشده و من هم فعلا این‌جا هستم و تمریناتم را ادامه می‌دهم. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #سعید_عزت ‌اللهی
🔶 وقتی از پروژه #مقدس_سازی و #اسطوره_تراشی و #جعل_تاریخ حرف میزنیم یعنی چی؟👆 نگاه کنید 👆 و بدانیم هر کس به این #بت سازی از #کوروش و #هخامنشیان کمک میکنه، چه دانسته چه نادانسته در پازل #هویت سازی #صهیونیستی حرکت میکنه 👆 #هخامنشی #تعصب #مقدس #نقد #حقیقت #تاریخ #تاریخ_ایران #ایران #ایران_باستان #آریایی #یهودی #رائفی #رائفی_پور #تاریخ_جعلی #متعصب #شاپورساسانی #شاه_عباس #سلجوقیان #منطق #احمق
🔶 وقتی از پروژه #مقدس_سازی و #اسطوره_تراشی و #جعل_تاریخ حرف میزنیم یعنی چی؟👆 نگاه کنید 👆 و بدانیم هر کس به این #بت سازی از #کوروش و #هخامنشیان کمک میکنه، چه دانسته چه نادانسته در پازل #هویت سازی #صهیونیستی حرکت میکنه 👆 #هخامنشی #تعصب #مقدس #نقد #حقیقت #تاریخ #تاریخ_ایران #ایران #ایران_باستان #آریایی #یهودی #رائفی #رائفی_پور #تاریخ_جعلی #متعصب #شاپورساسانی #شاه_عباس #سلجوقیان #منطق #احمق
تلوزیون کشور برزیل داره از تیم نفت آبادان تعریف میکنه،و تصاویر باشگاه رو نشون میده،دان کنید و لذت ببرید بیخود نیست که میگن:آبادان برزیلته 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷. . . . . . #آبادان  #زرد_طلایی #فوتبال #استادیوم #استقلال_تهران #صنعت_نفت_آبادان #خوزستان #جنوب #جهنم_زرد  #برزیل_ایران #برزیلیته #تعصب #پرسپولیس #گرما #شرجی #سپاهان #لیگ_برتر #خلیج_فارس #قهرمانی
تلوزیون کشور برزیل داره از تیم نفت آبادان تعریف میکنه،و تصاویر باشگاه رو نشون میده،دان کنید و لذت ببرید بیخود نیست که میگن:آبادان برزیلته 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷. . . . . . #آبادان #زرد_طلایی #فوتبال #استادیوم #استقلال_تهران #صنعت_نفت_آبادان #خوزستان #جنوب #جهنم_زرد #برزیل_ایران #برزیلیته #تعصب #پرسپولیس #گرما #شرجی #سپاهان #لیگ_برتر #خلیج_فارس #قهرمانی
شوخی کردم چرا اینجوری می کنی ؟؟ نمی دونم چرا ازش می ترسیدم راه افتاد اخماش تو هم بود دستشو گرفتم گفتم عشقم ببخشید دیگه لبخند زد و گفت باشه ولی بار آخرت بودا گفتم چشم و خندیدم گفت داشبورت باز کن یه کادو دیگه ام توشه گفتم حسام این چه کاریه آخه گفت باز کن می گم بچه جون اااا زدم زیر خنده و باز کردم یه پاکت بود باز کردم توش یه سیم کارت بود گفتم این چیه گفت واضحه توقع نداری که بزارم با خطی که اون عوضی داره بزارم بری دانشگاه تو چه فکری راجع به من می کنی آناشید تا الانم خودت باید عوض می کردی دیدم به رو خودت نمیاری من زحمتتو کم کردم در ضمن گفته بودم از گوشی سایلنتت هیچ خوشم نمیاد ... یه لحظه دلم ریخت کاراش واسم عجیب بود آخه چرا این کارو کرد تا حالا این حجم بی اعتمادی ندیده بودم نه از پدرم نه از برادرام روی من حساس بودن ولی شکاک نه ولی باز خودمو گول زدم که به خاطر اینه من واسش مهمم ولی استرس گرفتم حالا به خانوادم چی بگم ..... گفتم حسام من به داداشام و مامان بابام چی بگم به اونا که نمی تونم راستش بگم من که بلاکش کردم گفت آناشید من بچه که نیستم اون اگر با یه خط دیگه زنگ بزنه که تو به من نمی گی گفتم وقتی به من اعتماد نداری چرا با منی گفت نه عزیزم من به خوبی تو ایمان دارم به بقیه اعتماد ندارم شاید توام جای من بودی اعتماد نمی کردی در هر صورت این خط پیشت باشه تا شب یه فکری به حالش بکن امروزم من میام تو دانشگاه دورادور رفتار این پسر ببینم اگر پاشو از گیلیمش درازتر کرد اون وقت دیگه من می دونم و اون تو هم زودتر سعی کن قبول کنی که من و تو دانشگاه علنی کنی جلو در دانشگاه پیادم کرد و رفت خودش ماشین و بزاره‌تو پارکینگ رفتم تو دانشگاه همه وجودم استرس بود اگر سهیل بیاد جلو چی اگر با هم درگیر بشن چی اگر اخراجم کنن به خانوادم بگن چی همه وجودم استرس بود عقلم می گفت تا دیر نشده باید حسام و بزارم کنار ولی از یه طرف جذابیت ظاهری و خوبیاش واسم شیرین بود و رفتارای عجیبش وواسم توجیه می کرد تو افکار خودم بودم که صدا سهیل از پشت سرم دنیارو رو سرم خراب کرد از اون چیزی که می ترسیدم داشت اتفاق می افتاد ... #داستان_واقعی #اعتماد_نکنید #حسرت #تعصب #استرس #داستان_عشق #دخترانه #دوستدختر #عاشقانه #ازدواج_سفید
شوخی کردم چرا اینجوری می کنی ؟؟ نمی دونم چرا ازش می ترسیدم راه افتاد اخماش تو هم بود دستشو گرفتم گفتم عشقم ببخشید دیگه لبخند زد و گفت باشه ولی بار آخرت بودا گفتم چشم و خندیدم گفت داشبورت باز کن یه کادو دیگه ام توشه گفتم حسام این چه کاریه آخه گفت باز کن می گم بچه جون اااا زدم زیر خنده و باز کردم یه پاکت بود باز کردم توش یه سیم کارت بود گفتم این چیه گفت واضحه توقع نداری که بزارم با خطی که اون عوضی داره بزارم بری دانشگاه تو چه فکری راجع به من می کنی آناشید تا الانم خودت باید عوض می کردی دیدم به رو خودت نمیاری من زحمتتو کم کردم در ضمن گفته بودم از گوشی سایلنتت هیچ خوشم نمیاد ... یه لحظه دلم ریخت کاراش واسم عجیب بود آخه چرا این کارو کرد تا حالا این حجم بی اعتمادی ندیده بودم نه از پدرم نه از برادرام روی من حساس بودن ولی شکاک نه ولی باز خودمو گول زدم که به خاطر اینه من واسش مهمم ولی استرس گرفتم حالا به خانوادم چی بگم ..... گفتم حسام من به داداشام و مامان بابام چی بگم به اونا که نمی تونم راستش بگم من که بلاکش کردم گفت آناشید من بچه که نیستم اون اگر با یه خط دیگه زنگ بزنه که تو به من نمی گی گفتم وقتی به من اعتماد نداری چرا با منی گفت نه عزیزم من به خوبی تو ایمان دارم به بقیه اعتماد ندارم شاید توام جای من بودی اعتماد نمی کردی در هر صورت این خط پیشت باشه تا شب یه فکری به حالش بکن امروزم من میام تو دانشگاه دورادور رفتار این پسر ببینم اگر پاشو از گیلیمش درازتر کرد اون وقت دیگه من می دونم و اون تو هم زودتر سعی کن قبول کنی که من و تو دانشگاه علنی کنی جلو در دانشگاه پیادم کرد و رفت خودش ماشین و بزاره‌تو پارکینگ رفتم تو دانشگاه همه وجودم استرس بود اگر سهیل بیاد جلو چی اگر با هم درگیر بشن چی اگر اخراجم کنن به خانوادم بگن چی همه وجودم استرس بود عقلم می گفت تا دیر نشده باید حسام و بزارم کنار ولی از یه طرف جذابیت ظاهری و خوبیاش واسم شیرین بود و رفتارای عجیبش وواسم توجیه می کرد تو افکار خودم بودم که صدا سهیل از پشت سرم دنیارو رو سرم خراب کرد از اون چیزی که می ترسیدم داشت اتفاق می افتاد ... #داستان_واقعی #اعتماد_نکنید #حسرت #تعصب #استرس #داستان_عشق #دخترانه #دوستدختر #عاشقانه #ازدواج_سفید
عزت اللهی: از باشگاه استقلال تماس داشتم مذاکره نداشتیم چون من اینجا قرارداد دارم اما تماس هایی بوده و همین در حد تماس بوده و هیچ مذاکره ای با باشگاه من نشده و من هم فعلا اینجا هستم و تمریناتم را ادامه می دهم #استقلال #استقلالی_ها #هوادار #وفادار #تعصب #تاج #ابي #ابيدلان #اتحاد #فوتبال #عشق #نقل_و_انتقالات #تاجي #دوستاره
عزت اللهی: از باشگاه استقلال تماس داشتم مذاکره نداشتیم چون من اینجا قرارداد دارم اما تماس هایی بوده و همین در حد تماس بوده و هیچ مذاکره ای با باشگاه من نشده و من هم فعلا اینجا هستم و تمریناتم را ادامه می دهم #استقلال #استقلالی_ها #هوادار #وفادار #تعصب #تاج #ابي #ابيدلان #اتحاد #فوتبال #عشق #نقل_و_انتقالات #تاجي #دوستاره
#خلاصه_جلسه_دوم_  نکته مهم : ✅هیچ نسخه ای درمان نمی کند مگر این که به آن نسخه عمل شود.⬇️ 🔮❌✳️ این کلاس ها بسیار خوب است به شرط آن که تک تک آن چه که می شنویم را بکار ببندیم❌🔮 ✳️((امام رضا (ع)می فرمایند:کسیکه از خدادستیابی به توفیقی رامسئلت کند ولی برای رسیدن به آن اقدامی نکندخود را به تمسخر گرفته است.)) 💎🔅نمی دانیم چقدر مهلت داریم من و شما مستحق خوشبختی هستیم. 🔅 ✅یوگاناندا می گوید: انسان زمانی پیر است که نخواهد دگرگون شود.⬇️ ✳️ 〽️بیایید قول بدیم که هیچ وقت پیر نشویم. چون می خواهیم تصمیم بگیریم که تا آخرین لحظه عمرمان دگرگون شویم. ما یک قهرمان مادرزاد هستیم اگر کسی بخواهد در یک مسابقه ورزشی مثلا در المپیک قهرمان یک رشته شود با چند نفر باید رقابت کند تا قهرمان شود. صد نفر، هزار نفر، ده هزار نفر یا بیشتر. من و شما از او خیلی قهرمان تریم.⬇️ ✳️ ما در اولین مسابقه زندگی که شانسمان یک به چند میلیارد بوده برنده شدیم.(( زمان لقاح )) ✳️بعد از لقاح هم با یک شانس بیست و پنج درصدی بدنیا آمدیم 💢سهم ما از ثروت جهانی همان مقداری است که خود را شایسته آن می دانیم💢 ⁉️اگر قصد رشد در زمینه ای را داشته باشیم باید چه کنیم؟ ⃣ در آن زمینه اقدام به کسب علم و آگاهی کنیم. ⃣عمل به آن علم وآگاهی داشته باشیم. ما در بسیاری از زمینه ها علم و آگاهی داریم ولی عمل نمی کنیم. 🔻🔻🔻دلایل عدم تحول: ⃣ #تعصب ، #لجاجت و #غرور . آدم هایی که تعصب و غرور و لجاجت دارند به هیچ کجا نمی رسند. ((رسول اکرم می فرمایند: خودپسندی و غرور عبادت هفتاد ساله را نابود می کند.)) ❓درمان چیست؟ درمان این است که باور کنیم همه ما در مدرسه زندگی شاگردیم. ⃣ دومین عدم تحول #ترس است. ترس از ریسک، ترس از تغییر، ترس از تمسخر دیگران، ترس از عدم پذیرش ، ترس از دمدمی مزاج جلوه کردن، ترس از ... 💢روزولت می گوید: از تنها چیزی که باید بترسیم، ترس هست💢 ://.//- #فرهنگ_زیبا
#خلاصه_جلسه_دوم_ نکته مهم : ✅هیچ نسخه ای درمان نمی کند مگر این که به آن نسخه عمل شود.⬇️ 🔮❌✳️ این کلاس ها بسیار خوب است به شرط آن که تک تک آن چه که می شنویم را بکار ببندیم❌🔮 ✳️((امام رضا (ع)می فرمایند:کسیکه از خدادستیابی به توفیقی رامسئلت کند ولی برای رسیدن به آن اقدامی نکندخود را به تمسخر گرفته است.)) 💎🔅نمی دانیم چقدر مهلت داریم من و شما مستحق خوشبختی هستیم. 🔅 ✅یوگاناندا می گوید: انسان زمانی پیر است که نخواهد دگرگون شود.⬇️ ✳️ 〽️بیایید قول بدیم که هیچ وقت پیر نشویم. چون می خواهیم تصمیم بگیریم که تا آخرین لحظه عمرمان دگرگون شویم. ما یک قهرمان مادرزاد هستیم اگر کسی بخواهد در یک مسابقه ورزشی مثلا در المپیک قهرمان یک رشته شود با چند نفر باید رقابت کند تا قهرمان شود. صد نفر، هزار نفر، ده هزار نفر یا بیشتر. من و شما از او خیلی قهرمان تریم.⬇️ ✳️ ما در اولین مسابقه زندگی که شانسمان یک به چند میلیارد بوده برنده شدیم.(( زمان لقاح )) ✳️بعد از لقاح هم با یک شانس بیست و پنج درصدی بدنیا آمدیم 💢سهم ما از ثروت جهانی همان مقداری است که خود را شایسته آن می دانیم💢 ⁉️اگر قصد رشد در زمینه ای را داشته باشیم باید چه کنیم؟ ⃣ در آن زمینه اقدام به کسب علم و آگاهی کنیم. ⃣عمل به آن علم وآگاهی داشته باشیم. ما در بسیاری از زمینه ها علم و آگاهی داریم ولی عمل نمی کنیم. 🔻🔻🔻دلایل عدم تحول: ⃣ #تعصب ، #لجاجت و #غرور . آدم هایی که تعصب و غرور و لجاجت دارند به هیچ کجا نمی رسند. ((رسول اکرم می فرمایند: خودپسندی و غرور عبادت هفتاد ساله را نابود می کند.)) ❓درمان چیست؟ درمان این است که باور کنیم همه ما در مدرسه زندگی شاگردیم. ⃣ دومین عدم تحول #ترس است. ترس از ریسک، ترس از تغییر، ترس از تمسخر دیگران، ترس از عدم پذیرش ، ترس از دمدمی مزاج جلوه کردن، ترس از ... 💢روزولت می گوید: از تنها چیزی که باید بترسیم، ترس هست💢 ://.//- #فرهنگ_زیبا
سلامت فکری جامعه تنها در گرو واکسیناسیون بر ضد خرافات و جاهلیت است که عوارضش درست با نخستین تب تعصب آشکار میگردد...! #احمد_شاملو  #سخنان_ناب #سخن_بزرگان #سخن #تعصب #روشنگری #جهل ##خرافات
سلامت فکری جامعه تنها در گرو واکسیناسیون بر ضد خرافات و جاهلیت است که عوارضش درست با نخستین تب تعصب آشکار میگردد...! #احمد_شاملو #سخنان_ناب #سخن_بزرگان #سخن #تعصب #روشنگری #جهل ##خرافات
سیروس دین‌محمدی، پیشکسوت باشگاه استقلال تهران: مگر مهمانی می‌رویم که بزرگ‌تر داشته باشیم؟ یا مگر مراسم ختم است؟ دیگر در فوتبال ایران بزرگ‌تر معنی ندارد و به‌نوعی این عبارت‌ها مرده است. قدیم به این مسائل اهمیت می‌دادند. در ثانی، فرشید اسماعیلی چهار سال است که در استقلال است، بزرگ تیم محسوب نمی‌شود؟ یا حسین حسینی تجربه ندارد؟ آخرین بازیکن ایرانی هستم که در فینال آسیا موفق به گلزنی شده‌ام. بیست و هفت سال پیش در فینال موفق به گلزنی شده بودم، اما متأسفانه استقلالی‌ها هیچ‌وقت روی این مساله تبلیغ نکردند. اگر در فینالی که پارسال در آزادی برگزار شد گل می‌زدم، پرسپولیسی‌ها مجسمه‌ام را می‌ساختند! #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #پیشکسوت #سیروس_دین ‌محمدی
سیروس دین‌محمدی، پیشکسوت باشگاه استقلال تهران: مگر مهمانی می‌رویم که بزرگ‌تر داشته باشیم؟ یا مگر مراسم ختم است؟ دیگر در فوتبال ایران بزرگ‌تر معنی ندارد و به‌نوعی این عبارت‌ها مرده است. قدیم به این مسائل اهمیت می‌دادند. در ثانی، فرشید اسماعیلی چهار سال است که در استقلال است، بزرگ تیم محسوب نمی‌شود؟ یا حسین حسینی تجربه ندارد؟ آخرین بازیکن ایرانی هستم که در فینال آسیا موفق به گلزنی شده‌ام. بیست و هفت سال پیش در فینال موفق به گلزنی شده بودم، اما متأسفانه استقلالی‌ها هیچ‌وقت روی این مساله تبلیغ نکردند. اگر در فینالی که پارسال در آزادی برگزار شد گل می‌زدم، پرسپولیسی‌ها مجسمه‌ام را می‌ساختند! #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #پیشکسوت #سیروس_دین ‌محمدی
یه کلیپ ببینیم از امید عالیشاه که واقعا تعصبش دیدنیه #پرسپولیس  #امید_عالیشاه  #تعصب
یه کلیپ ببینیم از امید عالیشاه که واقعا تعصبش دیدنیه #پرسپولیس #امید_عالیشاه #تعصب
سیاوش یزدانی، مدافع استقلال تهران پس از بازی دوستانه تیم‌های ملی بزرگسالان و امید: بازی خوبی بود ولی هنوز بچه ها به آمادگی کامل نرسیده‌اند، همین فرصت هم اما خوب بود. به هر حال تیم ملی هم جایگاه بالایی دارد. تیم اردوی ترکیه است و من هر چند روز تمرین کردم. خوشحالم باشگاه موافقت کرد و من به تیم ملی اضافه شدم، به نظرم ضرری ندارد و جایگاه ما تهدید نمی‌شود. به ما گفته‌اند در مورد تیم باشگاهی صحبت نکنیم ولی کمپ خوب بود؛ شرایط خوبی داشتیم و امیدوارم بتوانیم خوب لیگ را شروع کنیم. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #سیاوش_یزدانی
سیاوش یزدانی، مدافع استقلال تهران پس از بازی دوستانه تیم‌های ملی بزرگسالان و امید: بازی خوبی بود ولی هنوز بچه ها به آمادگی کامل نرسیده‌اند، همین فرصت هم اما خوب بود. به هر حال تیم ملی هم جایگاه بالایی دارد. تیم اردوی ترکیه است و من هر چند روز تمرین کردم. خوشحالم باشگاه موافقت کرد و من به تیم ملی اضافه شدم، به نظرم ضرری ندارد و جایگاه ما تهدید نمی‌شود. به ما گفته‌اند در مورد تیم باشگاهی صحبت نکنیم ولی کمپ خوب بود؛ شرایط خوبی داشتیم و امیدوارم بتوانیم خوب لیگ را شروع کنیم. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #سیاوش_یزدانی
حسن زمانی، عضو سابق هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران: حقیقتا تصمیم گرفته‌ام تا وقتی‌که این وزیر روی کار باشد، در مورد فوتبال حرفی نزنم! این تصمیم را چند وقتی است گرفته‌ام و با وجود این‌که اخبار فوتبال و استقلال را پیگیری می‌کنم، اما نمی‌خواهم صحبتی در مورد فوتبال انجام بدهم. در مورد پروپئیچ هم چون شما پرسیدید، می‌گویم که این بازیکن قبل از حضور ما در استقلال، با باشگاه قرارداد بست و زمانی که منصوریان به استقلال آمد و ما حضور داشتیم، او را نخواست. بقیه موارد را می‌توانید از مسئولان باشگاه بپرسید. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #حسن_زمانی #هیئت_مدیره_سابق #وزیر_ورزش #سلطانی ‌فر
حسن زمانی، عضو سابق هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران: حقیقتا تصمیم گرفته‌ام تا وقتی‌که این وزیر روی کار باشد، در مورد فوتبال حرفی نزنم! این تصمیم را چند وقتی است گرفته‌ام و با وجود این‌که اخبار فوتبال و استقلال را پیگیری می‌کنم، اما نمی‌خواهم صحبتی در مورد فوتبال انجام بدهم. در مورد پروپئیچ هم چون شما پرسیدید، می‌گویم که این بازیکن قبل از حضور ما در استقلال، با باشگاه قرارداد بست و زمانی که منصوریان به استقلال آمد و ما حضور داشتیم، او را نخواست. بقیه موارد را می‌توانید از مسئولان باشگاه بپرسید. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #حسن_زمانی #هیئت_مدیره_سابق #وزیر_ورزش #سلطانی ‌فر
🌷🍃🌹🌿 شماره ۴۷ واکنش وارونه زبان بدن ما را نمی تواند کامل کنترل کند. پس اگر واکنش وارونه توسط ناخودآگاه من دارد ا،عمال می شود و می خواهم که خودم را بی نهایت فردی مهربان و مودب و دارای اتیکت و فقط با احساسات مثبت و هرگز هیچ احساس منفی ندارم و اقیانوسی پر از عشق و چیزهایی که در روانشناسی زرد رایج است، نشان دهم زبان بدنم دچار عدم تطابق می شود .به یکی می گویم خیلی دوستتان دارم، آره شما عالیید،من مخلص شما هستم،ولی لبخند دروغین دارم. این آن چیزی که بعضی ها می گویند که طرف به دلم می نشیند یا نمی نشیند. . 🌷🍃🌹🌿 #روانشناسی #روانشناسی_اجتماعی #روانشناسی_موفقیت #روان_شناس #موفقیت #موفقیت_فردی #شخصیت #رفتار #هدف #موفقیت_فردی #دکتر_علی_بابایی_زاد #تحليل_رفتار_متقابل #حال_خوب_رو_گسترش_بدیم 😊 #حال_خوب #خودآگاهی #کودک_درون #انرژی_مثبت #سبک_زندگی #آرامش #روانکاوی #اجتماعی #زندگی #سلامت_روان #سلامت #فرهنگ #تعصب #تعصبات #ارتباط_موثر #انتقاد_سازنده
🌷🍃🌹🌿 شماره ۴۷ واکنش وارونه زبان بدن ما را نمی تواند کامل کنترل کند. پس اگر واکنش وارونه توسط ناخودآگاه من دارد ا،عمال می شود و می خواهم که خودم را بی نهایت فردی مهربان و مودب و دارای اتیکت و فقط با احساسات مثبت و هرگز هیچ احساس منفی ندارم و اقیانوسی پر از عشق و چیزهایی که در روانشناسی زرد رایج است، نشان دهم زبان بدنم دچار عدم تطابق می شود .به یکی می گویم خیلی دوستتان دارم، آره شما عالیید،من مخلص شما هستم،ولی لبخند دروغین دارم. این آن چیزی که بعضی ها می گویند که طرف به دلم می نشیند یا نمی نشیند. . 🌷🍃🌹🌿 #روانشناسی #روانشناسی_اجتماعی #روانشناسی_موفقیت #روان_شناس #موفقیت #موفقیت_فردی #شخصیت #رفتار #هدف #موفقیت_فردی #دکتر_علی_بابایی_زاد #تحليل_رفتار_متقابل #حال_خوب_رو_گسترش_بدیم 😊 #حال_خوب #خودآگاهی #کودک_درون #انرژی_مثبت #سبک_زندگی #آرامش #روانکاوی #اجتماعی #زندگی #سلامت_روان #سلامت #فرهنگ #تعصب #تعصبات #ارتباط_موثر #انتقاد_سازنده
در حالی‌که انتقال رضا اسدی به باشگاه استقلال تهران نهایی و رسمی نشده، اما سایت «ترنسفر مارکت» نام هافبک سایپا را در لیست بازیکنان آبی‌‌های پایتخت قرار داده است. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #رضا_اسدی
در حالی‌که انتقال رضا اسدی به باشگاه استقلال تهران نهایی و رسمی نشده، اما سایت «ترنسفر مارکت» نام هافبک سایپا را در لیست بازیکنان آبی‌‌های پایتخت قرار داده است. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #رضا_اسدی
علی کریمی امروز به باشگاه استقلال می‌رود؛ با بازگشت فتحی از سفر کرواسی، قرار بر این است که امروز کریمی با مدیر برنامه‌هایش به باشگاه استقلال برود. علی کریمی که در پایان فصل گذشته قصد جدایی از تیم فوتبال استقلال را داشت، بعد از بررسی پیشنهادات، سرانجام تصمیم گرفت در جمع آبی‌پوشان پوشان باقی بماند. این بازیکن که طی روزهای گذشته در اردوی تیم ملی به سر می‌برد، از طریق مدیر برنامه‌هایش با مسئولان استقلال مذاکره کرد و در نهایت با این باشگاه به توافق رسید. قرار است کریمی امروز قرارداد خود را با استقلالی‌ها امضا کند. کریمی در صورتی که امروز با آبی‌پوشان قرارداد ببندد، از روز شنبه در تمرینات تیم فوتبال استقلال حاضر خواهد شد. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #علی_کریمی
علی کریمی امروز به باشگاه استقلال می‌رود؛ با بازگشت فتحی از سفر کرواسی، قرار بر این است که امروز کریمی با مدیر برنامه‌هایش به باشگاه استقلال برود. علی کریمی که در پایان فصل گذشته قصد جدایی از تیم فوتبال استقلال را داشت، بعد از بررسی پیشنهادات، سرانجام تصمیم گرفت در جمع آبی‌پوشان پوشان باقی بماند. این بازیکن که طی روزهای گذشته در اردوی تیم ملی به سر می‌برد، از طریق مدیر برنامه‌هایش با مسئولان استقلال مذاکره کرد و در نهایت با این باشگاه به توافق رسید. قرار است کریمی امروز قرارداد خود را با استقلالی‌ها امضا کند. کریمی در صورتی که امروز با آبی‌پوشان قرارداد ببندد، از روز شنبه در تمرینات تیم فوتبال استقلال حاضر خواهد شد. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #علی_کریمی
تشییع و خاکسپاری با پرچم استقلال یک شهروند باغملک در استان خوزستان بنا به وصیتش با پرچم تیم استقلال تشییع شد. این شهروند ۴۳ ساله ساکن باغملک وصیت کرده بود در روز خاکسپاری اش پرچم استقلال را بر روی تابوتش بگذارند./عصرایران  #عصر_بوشهر  #استقلال #استقلال_تهران #استقلال 💙 #هواداران_استقلال #هوادار #پرچم_استقلال #پرچم #تشییع #خاکسپاری #تعصب #فوتبال
تشییع و خاکسپاری با پرچم استقلال یک شهروند باغملک در استان خوزستان بنا به وصیتش با پرچم تیم استقلال تشییع شد. این شهروند ۴۳ ساله ساکن باغملک وصیت کرده بود در روز خاکسپاری اش پرچم استقلال را بر روی تابوتش بگذارند./عصرایران #عصر_بوشهر #استقلال #استقلال_تهران #استقلال 💙 #هواداران_استقلال #هوادار #پرچم_استقلال #پرچم #تشییع #خاکسپاری #تعصب #فوتبال
. تا جایی که می توانید در مقابل فرزندانتان مخصوصا #کودکان #اختلافات خود را بروز ندهید، اختلافات #والدین از جایی مخرب تر می شود که #پدر و #مادر شروع به #تهدید یکدیگر می کنند... . ️صدات رو بِبُر وگرنه #خفه ات میکنم ، همین #فردا میبرم طلاقت میدم ، آخرش از دست تو خودم رو میکشم و … . ✔ ️توجه کنید که #بچه های کوچک نمی توانند #تشخیص دهند که این نوع صحبت کردن شما از سر #خشم و #ناراحتی است آنها به راستی #باور می کنند که قصد #کشتن یا ترک یکدیگر را دارید . آگاهانه #رفتار کنید ... . #خانواده #عصبیت #خشونت #مهربانی #طلاق #آمار_طلاق #جامعه_اسلامی #مشکلات_خانواده #کودک #خودکشی #فرزندان #اخلاق #بیماری #تعصب #دیانت
. تا جایی که می توانید در مقابل فرزندانتان مخصوصا #کودکان #اختلافات خود را بروز ندهید، اختلافات #والدین از جایی مخرب تر می شود که #پدر و #مادر شروع به #تهدید یکدیگر می کنند... . ️صدات رو بِبُر وگرنه #خفه ات میکنم ، همین #فردا میبرم طلاقت میدم ، آخرش از دست تو خودم رو میکشم و … . ✔ ️توجه کنید که #بچه های کوچک نمی توانند #تشخیص دهند که این نوع صحبت کردن شما از سر #خشم و #ناراحتی است آنها به راستی #باور می کنند که قصد #کشتن یا ترک یکدیگر را دارید . آگاهانه #رفتار کنید ... . #خانواده #عصبیت #خشونت #مهربانی #طلاق #آمار_طلاق #جامعه_اسلامی #مشکلات_خانواده #کودک #خودکشی #فرزندان #اخلاق #بیماری #تعصب #دیانت
انسان ها، نادان به دنيا مى‌آيند، نه احمق! آنها توسط آموزش اشتباه، احمق می‌شوند! بزرگترين دشمن سعادت، و آزادى انسان ها، آموزش اشتباه، تعصب و دفاع کورکورانه، از عقايد و باورهاى غلط است! . . . . . . #انسان #نادان #احمق #آموزش #اشتباه #دشمن #سعادت #آزادی #تعصب #عقاید #باور #غلط #طاووس #زیبا #زیبایی
انسان ها، نادان به دنيا مى‌آيند، نه احمق! آنها توسط آموزش اشتباه، احمق می‌شوند! بزرگترين دشمن سعادت، و آزادى انسان ها، آموزش اشتباه، تعصب و دفاع کورکورانه، از عقايد و باورهاى غلط است! . . . . . . #انسان #نادان #احمق #آموزش #اشتباه #دشمن #سعادت #آزادی #تعصب #عقاید #باور #غلط #طاووس #زیبا #زیبایی
کسانی که نمی خواهند به باورهایشان شـك کنند متعصب هستند، کسانی که نمى توانند؛ احمق هستند ! و کسانی که می ترسند؛ بردگان هستند ! برتراند_راسل #باور #شک #تعصب #احمق #ترس #برده #برتراند_راسل #راسل
کسانی که نمی خواهند به باورهایشان شـك کنند متعصب هستند، کسانی که نمى توانند؛ احمق هستند ! و کسانی که می ترسند؛ بردگان هستند ! برتراند_راسل #باور #شک #تعصب #احمق #ترس #برده #برتراند_راسل #راسل
... زنجیرهایم را بلندتر کردی توهّم آزادی برم داشت...! من زنم، همیشه در زنجیر و اینجا ایران است. خوشا بحال تو که نام مرد را یدک میکشی و بدا بحال من که جسمم تنها دلیلِ گرایشِ توست به من. من ماندم و این تن... من ماندم و تناقض های تو. من ماندم و دلی که باید بُریده شود از تو. من ماندم و توهّم آزادی، برابری، یکی شدن. نه... اینجا ایران است، من ماندم و ایران. سنگسارم کنید که دل دادم که دل بستم که دلبسته تن دادم... سنگسارم کنید که پشیمان نیستم. پشیمان تویی که دل بستن نیاموخته ای... پشیمان تویی که آبروی سرزمینت را بُردی! آری، من آبرویِ سرزمینت بودم ای مرد و تو این آبرو را «باختی» به راحتیِ یک لبخندِ دروغ یک توهّم از آزادی «یک بلندتر کردنِ زنجیر»! . #دی_ناز_مستا   #شعر #شاعر #شعور #زن #مرد #امنیت #انسان #اختیار #اجبار #تملک #عقل #عشق #احساس #دروغ #حقیقت #واقعیت #جهل #تعصب #تفکر #فرهنگ #عرف #اخلاق #دین #افراط #تفریط #تحجر #خدا
... زنجیرهایم را بلندتر کردی توهّم آزادی برم داشت...! من زنم، همیشه در زنجیر و اینجا ایران است. خوشا بحال تو که نام مرد را یدک میکشی و بدا بحال من که جسمم تنها دلیلِ گرایشِ توست به من. من ماندم و این تن... من ماندم و تناقض های تو. من ماندم و دلی که باید بُریده شود از تو. من ماندم و توهّم آزادی، برابری، یکی شدن. نه... اینجا ایران است، من ماندم و ایران. سنگسارم کنید که دل دادم که دل بستم که دلبسته تن دادم... سنگسارم کنید که پشیمان نیستم. پشیمان تویی که دل بستن نیاموخته ای... پشیمان تویی که آبروی سرزمینت را بُردی! آری، من آبرویِ سرزمینت بودم ای مرد و تو این آبرو را «باختی» به راحتیِ یک لبخندِ دروغ یک توهّم از آزادی «یک بلندتر کردنِ زنجیر»! . #دی_ناز_مستا #شعر #شاعر #شعور #زن #مرد #امنیت #انسان #اختیار #اجبار #تملک #عقل #عشق #احساس #دروغ #حقیقت #واقعیت #جهل #تعصب #تفکر #فرهنگ #عرف #اخلاق #دین #افراط #تفریط #تحجر #خدا
‌ به مدرسه برو ، یه شغلی پیدا کن ، سر کار برو ‌ ازدواج کن ، بچه دار شو ، مالیات پرداخت کن ‌ تلویزیون ببین ، از قوانین اطاعت کن (تسلیم قوانین باش) ، برای زمان پیری پس انداز کن . تو همین الانشم مثل یک ماشین برنامه ریزی شده ای، اما ☀تو این توانایی را داری که تمام برنامه های مزخرفی که در سرت داری را پاک بکنی☀ ‌ ‌ ‌گر نشان زندگی جنبندگی ایست ‌ خار در صحرا سراسر زندگی ایست ‌ هم جعل زندست و هم پروانه لیک ‌ فرق ها از زندگی تا زندگی ایست ‌ ‌🌟🌟🌟☀☀☀☀🌟🌟🌟 ‌ ‌پ.ن: برخلاف مسیر رود شنا کن ، سخت است ؟؟؟ می دانم ، اما به قول بزرگی بهشت را به بها می دهند نه به بهانه و اگه آسون بود که همه می تونستند . ‌ پ.ن۲: آیا هرگز از خودمان سوالی خواهیم پرسید که زندگی چیست ؟ من از این زندگی چه میخواهم ؟ و مهم تر از همه اینکه، ماورای زندگی چه هست ؟ ‌ پ.ن۳ : آیا جسارت و شجاعت و اراده و پشتکار ایستادن در برابر آنان که اسیر روزمرگی ها شده اند و با تمام توان می خواهند زنجیر های تعصب و نا آگاهی را بر پای ما بزنند را داریم ؟؟؟ ‌ ______________________________ ‌ #ماتریکس #مدرسه #کار #شغل #بچه #کودک #ازدواج #تلویزیون #قانون #قوانین #آفرینش #جهان #آگاهی #کتاب #اندیشه #تفکر #ماشین #زندگی #پروانه #رود #شنا #بهشت #سوال #پرسش #جسارت #شجاعت #تعصب #کتاب
‌ به مدرسه برو ، یه شغلی پیدا کن ، سر کار برو ‌ ازدواج کن ، بچه دار شو ، مالیات پرداخت کن ‌ تلویزیون ببین ، از قوانین اطاعت کن (تسلیم قوانین باش) ، برای زمان پیری پس انداز کن . تو همین الانشم مثل یک ماشین برنامه ریزی شده ای، اما ☀تو این توانایی را داری که تمام برنامه های مزخرفی که در سرت داری را پاک بکنی☀ ‌ ‌ ‌گر نشان زندگی جنبندگی ایست ‌ خار در صحرا سراسر زندگی ایست ‌ هم جعل زندست و هم پروانه لیک ‌ فرق ها از زندگی تا زندگی ایست ‌ ‌🌟🌟🌟☀☀☀☀🌟🌟🌟 ‌ ‌پ.ن: برخلاف مسیر رود شنا کن ، سخت است ؟؟؟ می دانم ، اما به قول بزرگی بهشت را به بها می دهند نه به بهانه و اگه آسون بود که همه می تونستند . ‌ پ.ن۲: آیا هرگز از خودمان سوالی خواهیم پرسید که زندگی چیست ؟ من از این زندگی چه میخواهم ؟ و مهم تر از همه اینکه، ماورای زندگی چه هست ؟ ‌ پ.ن۳ : آیا جسارت و شجاعت و اراده و پشتکار ایستادن در برابر آنان که اسیر روزمرگی ها شده اند و با تمام توان می خواهند زنجیر های تعصب و نا آگاهی را بر پای ما بزنند را داریم ؟؟؟ ‌ ______________________________ ‌ #ماتریکس #مدرسه #کار #شغل #بچه #کودک #ازدواج #تلویزیون #قانون #قوانین #آفرینش #جهان #آگاهی #کتاب #اندیشه #تفکر #ماشین #زندگی #پروانه #رود #شنا #بهشت #سوال #پرسش #جسارت #شجاعت #تعصب #کتاب
: یادش بخیر بازیکنای پرسپولیسمون در سال ۱۳۹۸ که الان هرکدام پیشکسوت تیممون شدن , عمو شجاع یادش بخیر چه تعصبی داشت به تیم ,عمو امید شاه کوه غیرت,عمو محمد انصاری که الان پول اجاره خونه نداره چون اون زمان عشقشو به پول نفروخت, عمو سید کاپیتانمون که مث یک پدر بود واس تیممون,عمو حسین که رباط داد واس تیممون و همیشه جواب دشمنانمونو میداد ,عمو سروش محبوب دل هوادارا چقد پیر شدی,عمو کمال که با کتف شکسته یک فصل بازی کرد, چقد زود گذشت یاد ان روزها بخیر, ادمین. سال:۱۴۴۰ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴#پرسپولیس #تعصب #امید_عالیشاه #شجاع_خلیل_زاده #سید_جلال_حسینی #کمال_کامیابی_نیا #محمد_انصاری #سروش_رفیعی #حسین_ماهینی #احمد_نورالهی #پیشکسوت #پرسپولیسی #پرسپولیسیا #هادی_نوروزی #بیرانوند #کالدرون #برانکو #غیرت #نوستالژی #اسطوره #کاپیتان #قرمزته #مهدی_ترابی
: یادش بخیر بازیکنای پرسپولیسمون در سال ۱۳۹۸ که الان هرکدام پیشکسوت تیممون شدن , عمو شجاع یادش بخیر چه تعصبی داشت به تیم ,عمو امید شاه کوه غیرت,عمو محمد انصاری که الان پول اجاره خونه نداره چون اون زمان عشقشو به پول نفروخت, عمو سید کاپیتانمون که مث یک پدر بود واس تیممون,عمو حسین که رباط داد واس تیممون و همیشه جواب دشمنانمونو میداد ,عمو سروش محبوب دل هوادارا چقد پیر شدی,عمو کمال که با کتف شکسته یک فصل بازی کرد, چقد زود گذشت یاد ان روزها بخیر, ادمین. سال:۱۴۴۰ #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴#پرسپولیس #تعصب #امید_عالیشاه #شجاع_خلیل_زاده #سید_جلال_حسینی #کمال_کامیابی_نیا #محمد_انصاری #سروش_رفیعی #حسین_ماهینی #احمد_نورالهی #پیشکسوت #پرسپولیسی #پرسپولیسیا #هادی_نوروزی #بیرانوند #کالدرون #برانکو #غیرت #نوستالژی #اسطوره #کاپیتان #قرمزته #مهدی_ترابی
دلتنگتیم 😢😢هادی کجایی😢😢 نیستی ببینی اوضاع عشقمون انقد خرابه ک میخوان لوگوش و ب مزایده بزارن 😢😢😢 #مرگ #هادی #پرسپولیس #عشقپولیس #غرور #غیرت #تعصب  #تنها #تیم #دلتنگی
دلتنگتیم 😢😢هادی کجایی😢😢 نیستی ببینی اوضاع عشقمون انقد خرابه ک میخوان لوگوش و ب مزایده بزارن 😢😢😢 #مرگ #هادی #پرسپولیس #عشقپولیس #غرور #غیرت #تعصب #تنها #تیم #دلتنگی
ادامه از پست قبل #اسهال #اسهال_اطفال . 🔻مواد غذایی مجاز: کته ماست #دوغ ترش خانگی، ماست (هم #لاکتیک_اسید داره که باکتریوسید هست هم لاکتوز اون اسید شده و در #کمبود_لاکتاز منع ندارد/ #طب_سنتی میگه در مواردی که اسهال کف و #بلغم داره دوغ و ماست جالب نیست) مایعات خنک فراوان ❗️مایعات ولرم تهوع رو بدتر میکنه ❗️مایعات شیرین هم اسهال رو بدتر میکنه آبمیوه صنعتی ممنوع #موز سفت مفیده #طب_سنتی : سیب، آب سیب، فالوده‌ی سیب هم قابض هستند و هم مقوی دستگاه گوارش. اما در دوره ی تب دار نباید مواد #قابض داد سوپ برنج با آبِ گوشت، سبزیجات برگ تیره، روغن سیب زمینی پخته پوره‌ی سیب زمینی #کته پلو با سیب زمینی نگینی کباب چنجه خوش نمک بعد از رد شدن دوره‌ی حاد مرغ کبابی خوش نمک بعد از رد شدن دوره‌ی حاد ✅نکته: روغن رو با تصور مسهل بودن حذف نکنید. کودک در اسهال نیاز به رژیم پرکالری داره. روغن در مقادیر کم اسهال آور نیست . ✅نکته: سبزیجات برگ تیره رو با تصور مُسهل بودن حذف نکنید. این سبزیجات حاوی مقادیر بالا انواع مواد معدنی، ویتامین و پتاسیم هستند. سبزیجات تنظیم کننده ی حرکات روده اند نه #مسهل . لذا هم در #یبوست کاربرد دارند هم در اسهال ✅نکته: برخی از انواع فیبر مسهل هستند. میوه خصوصاً میوه‌های شیرین به طور موقت حذف شوند. هندوانه، آلو، زردآلو، هلو،... . ✅ نکته: قطره‌ی #آهن رو در دوره‌ی اسهال موقتاً حذف کنید. چون همونطور که به درد بچه میخوره، به درد اون باکتری و ویروس ها هم میخوره و تقویتشون میکنه😁 #زینک به ترمیم روده کمک میکنه. ✅ نکته: اسهال طول کشیده نیاز به بررسی داره. هیچ اسهال بالای یک هفته رو بیخیال نشید. کلاً بعضی اسهال‌ها نباید جلوش گرفته بشه. پس اگر اسهال ساده به نظر نمیرسه حتماً به پزشک مراجعه کنید. از درمان‌های خانگی و مراجعه به #عطارباشی ها پرهیز کنید. ✅ نکته: اسهال کاملاً آبکی نیاز به مراجعه‌ی فوری به اورژانس داره. ✅ نکته: اسهالی که با دلپیچه ی شدید یا درد شکم همراهه نیاز به مراجعه به پزشک داره. #مادر_پزشک #مادرم_باافتخار . نکته: یکی از خوبیهای بچه‌ی زیاد اینه که گاهی همه با هم اسهال میگیرن، و این یعنی ویروسیه و خیلی جای نگرانی نیست😅 . 📝موافق ارائه مطالب پزشکی در صفحه هستید؟
ادامه از پست قبل #اسهال #اسهال_اطفال . 🔻مواد غذایی مجاز: کته ماست #دوغ ترش خانگی، ماست (هم #لاکتیک_اسید داره که باکتریوسید هست هم لاکتوز اون اسید شده و در #کمبود_لاکتاز منع ندارد/ #طب_سنتی میگه در مواردی که اسهال کف و #بلغم داره دوغ و ماست جالب نیست) مایعات خنک فراوان ❗️مایعات ولرم تهوع رو بدتر میکنه ❗️مایعات شیرین هم اسهال رو بدتر میکنه آبمیوه صنعتی ممنوع #موز سفت مفیده #طب_سنتی : سیب، آب سیب، فالوده‌ی سیب هم قابض هستند و هم مقوی دستگاه گوارش. اما در دوره ی تب دار نباید مواد #قابض داد سوپ برنج با آبِ گوشت، سبزیجات برگ تیره، روغن سیب زمینی پخته پوره‌ی سیب زمینی #کته پلو با سیب زمینی نگینی کباب چنجه خوش نمک بعد از رد شدن دوره‌ی حاد مرغ کبابی خوش نمک بعد از رد شدن دوره‌ی حاد ✅نکته: روغن رو با تصور مسهل بودن حذف نکنید. کودک در اسهال نیاز به رژیم پرکالری داره. روغن در مقادیر کم اسهال آور نیست . ✅نکته: سبزیجات برگ تیره رو با تصور مُسهل بودن حذف نکنید. این سبزیجات حاوی مقادیر بالا انواع مواد معدنی، ویتامین و پتاسیم هستند. سبزیجات تنظیم کننده ی حرکات روده اند نه #مسهل . لذا هم در #یبوست کاربرد دارند هم در اسهال ✅نکته: برخی از انواع فیبر مسهل هستند. میوه خصوصاً میوه‌های شیرین به طور موقت حذف شوند. هندوانه، آلو، زردآلو، هلو،... . ✅ نکته: قطره‌ی #آهن رو در دوره‌ی اسهال موقتاً حذف کنید. چون همونطور که به درد بچه میخوره، به درد اون باکتری و ویروس ها هم میخوره و تقویتشون میکنه😁 #زینک به ترمیم روده کمک میکنه. ✅ نکته: اسهال طول کشیده نیاز به بررسی داره. هیچ اسهال بالای یک هفته رو بیخیال نشید. کلاً بعضی اسهال‌ها نباید جلوش گرفته بشه. پس اگر اسهال ساده به نظر نمیرسه حتماً به پزشک مراجعه کنید. از درمان‌های خانگی و مراجعه به #عطارباشی ها پرهیز کنید. ✅ نکته: اسهال کاملاً آبکی نیاز به مراجعه‌ی فوری به اورژانس داره. ✅ نکته: اسهالی که با دلپیچه ی شدید یا درد شکم همراهه نیاز به مراجعه به پزشک داره. #مادر_پزشک #مادرم_باافتخار . نکته: یکی از خوبیهای بچه‌ی زیاد اینه که گاهی همه با هم اسهال میگیرن، و این یعنی ویروسیه و خیلی جای نگرانی نیست😅 . 📝موافق ارائه مطالب پزشکی در صفحه هستید؟
#غلط_ننویسیم . #درست_بنویسیم . آیا با این جمله که "امروزه و در دنیای مدرن دبگر درست و یا غلط نوشتن کلمات اهمیت زیادی ندارد و تنها کافی‌ست منظور خود را برسانیم"، موافق هستید؟ آیا شما هم فکر می‌کنید لزومی ندارد خود را درگیر این قواعد دست‌و‌پاگیر کنیم؟ . #نوشتن به عنوان یک هنر، زمانی که می‌خواهیم نوشته‌مان دیگران را تحت‌تاثیر قرار دهد و لااقل غلط نباشد یک امر مهم و قابل توجه است. برای #درست و زیبا نوشتن باید زیاد خواند و بسیار نوشت. همچنین باید بدون #تعصب ، به #لغات_فارسی و #آیین_نگارش ِ مرسوم وفادار ماند. بدون تعصب یعنی که زبان را چون موجودی #زنده و #پویا با ظرفیت پذیرش و تحول در نظر بگیریم و تصور نکنیم الزاما باید به #پارسی_سره بنویسیم و مانع حضور هر کلمه‌ی غیرفارسی در زبان و نوشتار خود شویم. این روزها غلط‌های نگارشی به دلیلِ محاوره‌ای‌ و غیررسمی‌ شدنِ زبان نوشتاری، بین برخی از ما رواج پیدا کرده‌است. این اشتباهات به حدی تکرار شده که خیلی از افراد دیگر نمی‌توانند تشخیص دهند صورتِ درستِ یک کلمه یا جمله چگونه است. . یادمان باشد #غلط_نوشتن و ترویج آن، دو نتیجه‌ی نامطلوب به‌وجود می‌آورد: * آگاهان فکر می‌کنند ما ناآگاه یا به اصطلاح بی‌سوادیم، و ... * کم‌سوادان فکر می‌کنند نوعِ نگارش درست همین است! به همین منظور: از این پس، تلاش می‌کنیم برخی نکته‌های کلیدی اما ساده، برای #درست_نوشتن را به شکل پست‌های خلاصه بیان نماییم و به یکدیگر کمک کنیم تا فارسی را در حد ممکن و به مرور زمان با دقت بیشتر و درست بنویسیم (به احترام خودمان، مخاطبین و زبان فارسی). . #شادان #شادانی_ها #رمان #رمانخوان_حرفه_ای #رمان_ایرانی #رمان_عاشقانه #کتاب_باز #خوره_کتاب #کرم_کتاب #عشق_کتاب #اهل_کتاب #ناشر_حرفه_ای #عشق #نویسنده_شادان #اهل_رمان #شادان_نوشت
#غلط_ننویسیم . #درست_بنویسیم . آیا با این جمله که "امروزه و در دنیای مدرن دبگر درست و یا غلط نوشتن کلمات اهمیت زیادی ندارد و تنها کافی‌ست منظور خود را برسانیم"، موافق هستید؟ آیا شما هم فکر می‌کنید لزومی ندارد خود را درگیر این قواعد دست‌و‌پاگیر کنیم؟ . #نوشتن به عنوان یک هنر، زمانی که می‌خواهیم نوشته‌مان دیگران را تحت‌تاثیر قرار دهد و لااقل غلط نباشد یک امر مهم و قابل توجه است. برای #درست و زیبا نوشتن باید زیاد خواند و بسیار نوشت. همچنین باید بدون #تعصب ، به #لغات_فارسی و #آیین_نگارش ِ مرسوم وفادار ماند. بدون تعصب یعنی که زبان را چون موجودی #زنده و #پویا با ظرفیت پذیرش و تحول در نظر بگیریم و تصور نکنیم الزاما باید به #پارسی_سره بنویسیم و مانع حضور هر کلمه‌ی غیرفارسی در زبان و نوشتار خود شویم. این روزها غلط‌های نگارشی به دلیلِ محاوره‌ای‌ و غیررسمی‌ شدنِ زبان نوشتاری، بین برخی از ما رواج پیدا کرده‌است. این اشتباهات به حدی تکرار شده که خیلی از افراد دیگر نمی‌توانند تشخیص دهند صورتِ درستِ یک کلمه یا جمله چگونه است. . یادمان باشد #غلط_نوشتن و ترویج آن، دو نتیجه‌ی نامطلوب به‌وجود می‌آورد: * آگاهان فکر می‌کنند ما ناآگاه یا به اصطلاح بی‌سوادیم، و ... * کم‌سوادان فکر می‌کنند نوعِ نگارش درست همین است! به همین منظور: از این پس، تلاش می‌کنیم برخی نکته‌های کلیدی اما ساده، برای #درست_نوشتن را به شکل پست‌های خلاصه بیان نماییم و به یکدیگر کمک کنیم تا فارسی را در حد ممکن و به مرور زمان با دقت بیشتر و درست بنویسیم (به احترام خودمان، مخاطبین و زبان فارسی). . #شادان #شادانی_ها #رمان #رمانخوان_حرفه_ای #رمان_ایرانی #رمان_عاشقانه #کتاب_باز #خوره_کتاب #کرم_کتاب #عشق_کتاب #اهل_کتاب #ناشر_حرفه_ای #عشق #نویسنده_شادان #اهل_رمان #شادان_نوشت
حـــڪایــتـــمـــون شــــده حـــڪایــــت جِــنـاغ ﻫــــمــــہ ســــره شــــڪســتــنـــمـــون شـــــــرط بــــســــتــن انــگـــــار #تعصب #غیرت #شکستم 💔 #لاکچری
حـــڪایــتـــمـــون شــــده حـــڪایــــت جِــنـاغ ﻫــــمــــہ ســــره شــــڪســتــنـــمـــون شـــــــرط بــــســــتــن انــگـــــار #تعصب #غیرت #شکستم 💔 #لاکچری
#پرسپولیس . . روزای سخت تموم میشه اما بستگی داره کیا تو شرایط سخت کنارت موندن🙃❤ .   . . #پرسپولیس #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسی_ترین #غیرت #عشق #تعصب #امید_عالیشاه
#پرسپولیس . . روزای سخت تموم میشه اما بستگی داره کیا تو شرایط سخت کنارت موندن🙃❤ . . . #پرسپولیس #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴 #پرسپولیسی_ترین #غیرت #عشق #تعصب #امید_عالیشاه
آرش رضاوند، بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال تهران: ‌ بازی‌های زیادی در استادیوم بودم. بهترین خاطره‌ام، برد یک بر صفر استقلال مقابل پرسپولیس بود که با گل آقای برهانی، استقلال بازی را برد و بدترین خاطره‌ام، تساوی یک یک مقابل الجزیره امارات بود؛ با این‌که استقلال خیلی خوب بازی کرد، اما نتوانست صعود کند. ‌ شعار مورد علاقه من " میخوام دنیا نباشه... اگه اس‌اس نباشه" بود. الگوی فوتبالی من آقای جباری است، او از نوابغ فوتبال ایران بود. ‌ چند سال پیش از پرسپولیس پیشنهاد داشتم اما به دلیل این‌که استقلالی هستم، قبول این پیشنهاد برایم سخت بود. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها  #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم  #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #آرش_رضاوند
آرش رضاوند، بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال تهران: ‌ بازی‌های زیادی در استادیوم بودم. بهترین خاطره‌ام، برد یک بر صفر استقلال مقابل پرسپولیس بود که با گل آقای برهانی، استقلال بازی را برد و بدترین خاطره‌ام، تساوی یک یک مقابل الجزیره امارات بود؛ با این‌که استقلال خیلی خوب بازی کرد، اما نتوانست صعود کند. ‌ شعار مورد علاقه من " میخوام دنیا نباشه... اگه اس‌اس نباشه" بود. الگوی فوتبالی من آقای جباری است، او از نوابغ فوتبال ایران بود. ‌ چند سال پیش از پرسپولیس پیشنهاد داشتم اما به دلیل این‌که استقلالی هستم، قبول این پیشنهاد برایم سخت بود. #هوادارتم #استقلال_قهرمان_آسیا #استقلالیم #استقلال_تهران #عشق #استقلال_قهرمان #تعصب #شجاعت #غول_آسیا #غیرت #عشق_آبی #هواداران_استقلال #تاج_کبیر #دوستاره #دوستاره_آسیا #استقلالیها #استقلال #تاج #فوتبال #هوادارتم #هوادار #تاجیا #تاجیم #وفادار #آرش_رضاوند
▪️▪️▪️ درست زمانی که داشتم فکر میکردم که سنت، و سنتی بودن اونقدر هم بد نیست و یه جورایی یک روش زندگی ای هست که بار ها آزمون و خطا شده و امتحان خودشو پس داده، توی بحث کلاس خودشناسی هم این موضوع مطرح شد و یه جوری این اطمینان برام حاصل شد که بیام راجع بهش بنویسم.. همه ما اولین ارزش های زندگیمون و باید نباید هامونو از خانوادمون داریم که معمولا همون روش سنتی هست.. اخیرا خیلی با این سنت همه دست به یقه شدن و من هم خودم در زمره ی همون افراد بودم.. روشن فکری و فکر جدید برام به شدت با ارزش بود و هست (و خواهد بود).. ولی آدم همیشه باید ارزش هایی داشته باشه.. و پایبند به اونها باشه.. این ارزش ها اول توسط خانواده و بعدا توسط خودمون تعیین میشن.. پس قطعا چیزی که خودمون تعیینش میکنیم قابل تغییر هم هست.. مشکل اینجاس که ما (از جمله خودِ من) میایم ارزش ها و قواعد قبلی و به اصطلاح سنتی رو حذف میکنیم، بعد هیچ ارزش بهتری برای جایگزین کردن نداریم! یعنی بی ارزش میشیم.. و آدمی که ارزشی نداره، میتونه هر لحظه هر کاری کنه و توجیهش کنه.. در واقع همونطور که اونجا هم مطرح شد و من هم موافق بودم، بی ارزشی خیلی بدتر از یک ارزشِ کهنه س! بالاخره کهنه هم باشه از هیچی خیلی بهتره و زندگی و روان و وجدان آدم رو نظم میده.. ولی این دفاعِ صد در صدم از سنت رو هم بیان نمیکنه.. ما باید دنبال جایگزین بهتر باشیم و یک ارزش بهتر رو برای خودمون ایجاد کنیم و هر از چند گاهی دوباره مرورشون کنیم تا بتونیم بهترینِ خودمون باشیم تا جایی که میتونیم.. #رج ▪️▪️▪️ پ.ن: منظور از ارزش، اون چیزی که برای عام مطلوبیت داره و نتیجه ی خوب و درستی هم در پی داره و از نظر دینی، بصورت فعلی و فاعلی خوب باشه، هست... (به کمک نقد یکی از دوستان، شفاف سازی کردم که مفاهیم قاطی نشه و صرف کلمه، معنای اصلی گزاره گم نشه) #سنت #ارزش #روانشناسی #تعصب
▪️▪️▪️ درست زمانی که داشتم فکر میکردم که سنت، و سنتی بودن اونقدر هم بد نیست و یه جورایی یک روش زندگی ای هست که بار ها آزمون و خطا شده و امتحان خودشو پس داده، توی بحث کلاس خودشناسی هم این موضوع مطرح شد و یه جوری این اطمینان برام حاصل شد که بیام راجع بهش بنویسم.. همه ما اولین ارزش های زندگیمون و باید نباید هامونو از خانوادمون داریم که معمولا همون روش سنتی هست.. اخیرا خیلی با این سنت همه دست به یقه شدن و من هم خودم در زمره ی همون افراد بودم.. روشن فکری و فکر جدید برام به شدت با ارزش بود و هست (و خواهد بود).. ولی آدم همیشه باید ارزش هایی داشته باشه.. و پایبند به اونها باشه.. این ارزش ها اول توسط خانواده و بعدا توسط خودمون تعیین میشن.. پس قطعا چیزی که خودمون تعیینش میکنیم قابل تغییر هم هست.. مشکل اینجاس که ما (از جمله خودِ من) میایم ارزش ها و قواعد قبلی و به اصطلاح سنتی رو حذف میکنیم، بعد هیچ ارزش بهتری برای جایگزین کردن نداریم! یعنی بی ارزش میشیم.. و آدمی که ارزشی نداره، میتونه هر لحظه هر کاری کنه و توجیهش کنه.. در واقع همونطور که اونجا هم مطرح شد و من هم موافق بودم، بی ارزشی خیلی بدتر از یک ارزشِ کهنه س! بالاخره کهنه هم باشه از هیچی خیلی بهتره و زندگی و روان و وجدان آدم رو نظم میده.. ولی این دفاعِ صد در صدم از سنت رو هم بیان نمیکنه.. ما باید دنبال جایگزین بهتر باشیم و یک ارزش بهتر رو برای خودمون ایجاد کنیم و هر از چند گاهی دوباره مرورشون کنیم تا بتونیم بهترینِ خودمون باشیم تا جایی که میتونیم.. #رج ▪️▪️▪️ پ.ن: منظور از ارزش، اون چیزی که برای عام مطلوبیت داره و نتیجه ی خوب و درستی هم در پی داره و از نظر دینی، بصورت فعلی و فاعلی خوب باشه، هست... (به کمک نقد یکی از دوستان، شفاف سازی کردم که مفاهیم قاطی نشه و صرف کلمه، معنای اصلی گزاره گم نشه) #سنت #ارزش #روانشناسی #تعصب
میخام یکم با #خودم حرف بزنم : ) خودمو #نصیحت کنم چرا همش باید یه نفر دیگرو #نقد کنم ؟ میخام " #یاد_بگیرم " در مورد چیزی که بهش علم ندارم حرف نزنم . میخام " #یاد_بگیرم " تا از من نظر نخاستن نظر ندم . میخام " #یاد_بگیرم " با #تعصب حرف نزنم , چرا بخاطر حسه تنفری که نسبت به یک #خواننده ( یا هرکسی ) دارم , سعی کنم #نظر بقیه رو هم با خودم یکی کنم ؟ میخام " #یاد_بگیرم " مردمو #قضاوت نکنم . میخام #سکوت کردن رو #درک کنم . میخام به جای خوندن و گوش دادن به #اخبار_منفی و مزخرف #روزنامه و #تلویزیون چیزی بخونم و گوش بدم که کمکم کنه و باعث #پیشرفت من بشه . خوندن " #خودکشی دختری از بالای ساختمانع فلان منطقه " چه کمکی به من میکنه ؟ کل دنیام شده قضاوتو #داوری کردن بقیه , بابا بسه دیگ #ستار :/ تو خودت کیی عصن ؟؟؟😒 #سخنی_با_خود #دست_نویس #دلنوشته
میخام یکم با #خودم حرف بزنم : ) خودمو #نصیحت کنم چرا همش باید یه نفر دیگرو #نقد کنم ؟ میخام " #یاد_بگیرم " در مورد چیزی که بهش علم ندارم حرف نزنم . میخام " #یاد_بگیرم " تا از من نظر نخاستن نظر ندم . میخام " #یاد_بگیرم " با #تعصب حرف نزنم , چرا بخاطر حسه تنفری که نسبت به یک #خواننده ( یا هرکسی ) دارم , سعی کنم #نظر بقیه رو هم با خودم یکی کنم ؟ میخام " #یاد_بگیرم " مردمو #قضاوت نکنم . میخام #سکوت کردن رو #درک کنم . میخام به جای خوندن و گوش دادن به #اخبار_منفی و مزخرف #روزنامه و #تلویزیون چیزی بخونم و گوش بدم که کمکم کنه و باعث #پیشرفت من بشه . خوندن " #خودکشی دختری از بالای ساختمانع فلان منطقه " چه کمکی به من میکنه ؟ کل دنیام شده قضاوتو #داوری کردن بقیه , بابا بسه دیگ #ستار :/ تو خودت کیی عصن ؟؟؟😒 #سخنی_با_خود #دست_نویس #دلنوشته
: این جماعت فدراسیون نشین حتما باید زور بالاسرشون باشه تا ی حرکتی کنن! مثل ادم نمیشه ازشون تقاضا کرد که حق طبیعی زنان هست که بیان ورزشگاه.کاش فیفا بجای فوتبال این ادم های کثیف و تعلیق میکرد. #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴#پرسپولیس #فیفا #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیسی #تعصب #شجاع_خلیل_زاده #کمال_کامیابی_نیا #بشار_رسن #پرسپولیسیا #احمد_نورالهی #علی_کریمی #کریم_باقری #کالدرون #ارتش_سرخ #بانوان #دختر_پرسپولیسی #دختر #ایران #بیرانوند #مهدی_طارمی #علی_علیپور #مهدی_شریفی #کنعانی_زادگان #امید_عالیشاه
: این جماعت فدراسیون نشین حتما باید زور بالاسرشون باشه تا ی حرکتی کنن! مثل ادم نمیشه ازشون تقاضا کرد که حق طبیعی زنان هست که بیان ورزشگاه.کاش فیفا بجای فوتبال این ادم های کثیف و تعلیق میکرد. #پرسپولیس_زیباترین_عشق_جهان 🔴#پرسپولیس #فیفا #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیسی #تعصب #شجاع_خلیل_زاده #کمال_کامیابی_نیا #بشار_رسن #پرسپولیسیا #احمد_نورالهی #علی_کریمی #کریم_باقری #کالدرون #ارتش_سرخ #بانوان #دختر_پرسپولیسی #دختر #ایران #بیرانوند #مهدی_طارمی #علی_علیپور #مهدی_شریفی #کنعانی_زادگان #امید_عالیشاه
برای دشمنای اهل بیت وحششششی وحشی ام #وحشی #تعصب
برای دشمنای اهل بیت وحششششی وحشی ام #وحشی #تعصب
تعداد 66 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.