فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره خاطره انگیز در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های خاطره انگیز

Instagram
loading...
😍😍😍😍 #دیدنیها #نوستالژی #بیادماندنیها ##خاطره_انگیز #دوستداشتنیها 😴👌افتتاحیه ی خیابان #پهلوی _یکی از طویلترین و مهمترین خیابانهای پایتخت ❤ایران❤،،با حضور پر شور و همراه با شعف و شادی مردم توسط 🌹پادشاه فقید و ملکه ی مادر #شهبانوفرح 🌹پهلوی...!!!! 💐👑💐👑💐👑💐👑#شاهنشاها_روحت_شاد 💐💐💐💐 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 #ایران_که_شاه_نداره_هیچ_جا_کلاه_نداره #ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره #اینست_سرود_ملی_رضا_رضا_پهلوی 💖💐💖 #بازگشت_پادشاهی_یعنی_شما_آقایی #بازگشت_پادشاهی_یعنی_بازگشت_تمامی_خوبیها #ایرانی_بسه_دیگه_غیرتتو_نشون_بده #احترام_به_آنها_یعنی_احترام_به_خود 🙏👑🙏👑🙏👑🙏#بازگشت_پادشاهی_یعنی_مرگ_آپارتاید_آخوندی_عنگلیسی #بازگشت_پادشاهی_یعنی_نابودی_خامنه_ای #بازگشت_پادشاهی_یعنی_بازگشت_بدوران_پر_شکوه_عظمتو_بزرگی_از_دست_رفته_ایران ❤❤❤#بازگشت_بدوران_شکوفایی_و_پیشرفت_ایران_همراه_با_رضا_شاه_پهلوی_دوم 🌹🌸🌹🌸🌹 #رضا_شاه_عزیز_همیشه_بمون_و_همیشه_برای_ما_که_با_یادت_احساست_و_تفکرت_زندگی_میکنیم_باش 😍😘😍😘😍#ماهستیم 💪 #❤❤❤❤#👑👑👑👑#🌹🌸🌹🌸#✌✌✌✌#🌷🌷🌷🌷#💪💪💪💪#😍😍😍😍#💐💐💐💐#فقط_لایک ☺
😍😍😍😍 #دیدنیها #نوستالژی #بیادماندنیها ##خاطره_انگیز #دوستداشتنیها 😴👌افتتاحیه ی خیابان #پهلوی _یکی از طویلترین و مهمترین خیابانهای پایتخت ❤ایران❤،،با حضور پر شور و همراه با شعف و شادی مردم توسط 🌹پادشاه فقید و ملکه ی مادر #شهبانوفرح 🌹پهلوی...!!!! 💐👑💐👑💐👑💐👑#شاهنشاها_روحت_شاد 💐💐💐💐 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 #ایران_که_شاه_نداره_هیچ_جا_کلاه_نداره #ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره #اینست_سرود_ملی_رضا_رضا_پهلوی 💖💐💖 #بازگشت_پادشاهی_یعنی_شما_آقایی #بازگشت_پادشاهی_یعنی_بازگشت_تمامی_خوبیها #ایرانی_بسه_دیگه_غیرتتو_نشون_بده #احترام_به_آنها_یعنی_احترام_به_خود 🙏👑🙏👑🙏👑🙏#بازگشت_پادشاهی_یعنی_مرگ_آپارتاید_آخوندی_عنگلیسی #بازگشت_پادشاهی_یعنی_نابودی_خامنه_ای #بازگشت_پادشاهی_یعنی_بازگشت_بدوران_پر_شکوه_عظمتو_بزرگی_از_دست_رفته_ایران ❤❤❤#بازگشت_بدوران_شکوفایی_و_پیشرفت_ایران_همراه_با_رضا_شاه_پهلوی_دوم 🌹🌸🌹🌸🌹 #رضا_شاه_عزیز_همیشه_بمون_و_همیشه_برای_ما_که_با_یادت_احساست_و_تفکرت_زندگی_میکنیم_باش 😍😘😍😘😍#ماهستیم 💪 #❤❤❤❤#👑👑👑👑#🌹🌸🌹🌸#✌✌✌✌#🌷🌷🌷🌷#💪💪💪💪#😍😍😍😍#💐💐💐💐#فقط_لایک
#خاطره_انگیز  یاد باد ان روزگاران یاد باد 😕
#خاطره_انگیز یاد باد ان روزگاران یاد باد 😕
#شجریان  #محمدرضا_شجریان  #محمد_رضا_شجریان  آلبوم #به_یاد_عارف  آواز #بیات_ترک #بنشین_به_یادم_شبی با صدای محمدرضا شجریان آلبوم #به_یاد_عارف آهنگ از #محمد_رضا_لطفی شعر از #سایه (#هوشنگ_ابتهاج ) بنشین به یادم شبی ترکن از این می لبی که یاد یاران خوش است یادآور ایـن خسته را  کین مرغ پر بسته را یاد بهـاران خوش است مرغی که زد نا له‌ها در قفس ، در نفس عمری زد از خون دل نقش گل بر قفس ، یاد باد داد ، داد ، عارف با داغ دل ، زاد داد ای دل ، عارف ، با داغ دل ، زاد ای بلبلان ، چون در این چمن وقت گل رسد زین پا ییز یاد آرید چون بردمد آن بهار خوش درکنار گل ، از ما نیز ، یاد آرید داد ، داد ، عارف با داغ دل ، زاد داد ای دل ، عارف ، با داغ دل ، زاد عارف اگر ، در عشق گل جان خسته ، بر باد داد بر بلبلان ، درس عاشقی خوش در این چمن ، یاد داد گربایدت دامان‌ گل ، ای‌ یار ، ای‌یار پروا مکن چون به‌جان رسد ، از خار ، آزار داد ، داد ، عارف با داغ دل ، زاد داد ای دل ، عارف ، با داغ دل ، زاد داد ، داد ، عارف با داغ دل ، زاد داد ای دل ، عارف ، با داغ دل ، زاد ●●●●●●●●●●●●● #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_ویدئو  #موسیقی #موسیقی_ایرانی #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_قدیمی #آهنگ_ایرانی #خواننده #خاطرات #خاطره_انگیز #نوستالژی #نوستالژیک #ترانه #ترانه_سرا #شعر #ماندگار  #دهه۶۰  #نوار_کاست #نوستالژی #نوستالژیک
#شجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان آلبوم #به_یاد_عارف آواز #بیات_ترک #بنشین_به_یادم_شبی با صدای محمدرضا شجریان آلبوم #به_یاد_عارف آهنگ از #محمد_رضا_لطفی شعر از #سایه (#هوشنگ_ابتهاج ) بنشین به یادم شبی ترکن از این می لبی که یاد یاران خوش است یادآور ایـن خسته را  کین مرغ پر بسته را یاد بهـاران خوش است مرغی که زد نا له‌ها در قفس ، در نفس عمری زد از خون دل نقش گل بر قفس ، یاد باد داد ، داد ، عارف با داغ دل ، زاد داد ای دل ، عارف ، با داغ دل ، زاد ای بلبلان ، چون در این چمن وقت گل رسد زین پا ییز یاد آرید چون بردمد آن بهار خوش درکنار گل ، از ما نیز ، یاد آرید داد ، داد ، عارف با داغ دل ، زاد داد ای دل ، عارف ، با داغ دل ، زاد عارف اگر ، در عشق گل جان خسته ، بر باد داد بر بلبلان ، درس عاشقی خوش در این چمن ، یاد داد گربایدت دامان‌ گل ، ای‌ یار ، ای‌یار پروا مکن چون به‌جان رسد ، از خار ، آزار داد ، داد ، عارف با داغ دل ، زاد داد ای دل ، عارف ، با داغ دل ، زاد داد ، داد ، عارف با داغ دل ، زاد داد ای دل ، عارف ، با داغ دل ، زاد ●●●●●●●●●●●●● #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_ویدئو #موسیقی #موسیقی_ایرانی #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_قدیمی #آهنگ_ایرانی #خواننده #خاطرات #خاطره_انگیز #نوستالژی #نوستالژیک #ترانه #ترانه_سرا #شعر #ماندگار #دهه۶۰ #نوار_کاست #نوستالژی #نوستالژیک
دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت دستم نمی رسد که بگیرم عنان دوست بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق به تیر از کمان دوست شعر از 🌺سعدی🌺 عالیجناب آواز،استاد گرانبها🌺🌺محمدرضا شجریان🌺🌺 را تقدیم به شما دوستان اصیل و فهیم سرزمینم می کنم #صدای_مردم  #استادمحمدرضاشجریان #شجریان   #شعر  #عشق  #شعرعاشقانه  #باباطاهر  #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_ویدئو  #موسیقی #موسیقی_ایرانی #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_قدیمی #آهنگ_ایرانی #خواننده #خاطرات #خاطره_انگیز #نوستالژی #نوستالژیک #ترانه #ترانه_سرا #شعر #ماندگار  #دهه۶۰  #نوار_کاست #نوستالژی #نوستالژیک
دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت دستم نمی رسد که بگیرم عنان دوست بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق به تیر از کمان دوست شعر از 🌺سعدی🌺 عالیجناب آواز،استاد گرانبها🌺🌺محمدرضا شجریان🌺🌺 را تقدیم به شما دوستان اصیل و فهیم سرزمینم می کنم #صدای_مردم #استادمحمدرضاشجریان #شجریان #شعر #عشق #شعرعاشقانه #باباطاهر #موزیک #موزیک_ایرانی #موزیک_ویدئو #موسیقی #موسیقی_ایرانی #آهنگ #آهنگساز #اهنگساز #آهنگ_قدیمی #آهنگ_ایرانی #خواننده #خاطرات #خاطره_انگیز #نوستالژی #نوستالژیک #ترانه #ترانه_سرا #شعر #ماندگار #دهه۶۰ #نوار_کاست #نوستالژی #نوستالژیک
. پشت درو ننداختی ننه با خوب و بدم ساختی ننه سرم رو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت قربون بوی پیرهنت قربون بوی پیرهنت دنیا رو می خواستی برام عمرت و گذاشتی به پام عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت نماز بود و عبادت حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه راس راسی خیلی حرفه پشت درو ننداختی ننه با خوب و بدم ساختی ننه سرم رو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت قربون بوی پیرهنت قربون بوی پیرهنت به انتظار دیدنم نشستی چفت درو به عشق من نبستی نشستی هی خدا خدا می کنی اسم منو همش صدا می کنه دنیا رو می خواستی برام عمرت و گذاشتی به پام عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت نماز بود و عبادت حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه راس راسی خیلی حرفه دل ناگرونم تویی آروم جونم تویی دل ناگرونت منم آروم جونت منم دل ناگرونم تویی آروم جونم تویی دل ناگرونت منم آروم جونت منم دنیا رو می خواستی برام عمرت و گذاشتی به پام عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت نماز بود و عبادت حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه راس راسی خیلی حرفه #معین  #شهیار_قنبری #ایرج_جنتی_عطایی #فرید_زلاند #اردلان_سرفراز #منوچهر_چشم_آذر #موزیک_ویدئو #ترانه_های_ماندگار #عکس #نوستالژی #موزیک #موزیک_قدیمی #قدیمی #قدیمی_ها #داریوش #گوگوش #ابی #ستار #سیاوش_قمیشی #امید #سیاوش #معین #هایده #شعرعاشقانه #شعر #خاطره_ها #ترانه #آهنگ_قدیمی #آهنگ #خاطره_انگیز
. پشت درو ننداختی ننه با خوب و بدم ساختی ننه سرم رو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت قربون بوی پیرهنت قربون بوی پیرهنت دنیا رو می خواستی برام عمرت و گذاشتی به پام عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت نماز بود و عبادت حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه راس راسی خیلی حرفه پشت درو ننداختی ننه با خوب و بدم ساختی ننه سرم رو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت قربون بوی پیرهنت قربون بوی پیرهنت به انتظار دیدنم نشستی چفت درو به عشق من نبستی نشستی هی خدا خدا می کنی اسم منو همش صدا می کنه دنیا رو می خواستی برام عمرت و گذاشتی به پام عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت نماز بود و عبادت حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه راس راسی خیلی حرفه دل ناگرونم تویی آروم جونم تویی دل ناگرونت منم آروم جونت منم دل ناگرونم تویی آروم جونم تویی دل ناگرونت منم آروم جونت منم دنیا رو می خواستی برام عمرت و گذاشتی به پام عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت نماز بود و عبادت حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه راس راسی خیلی حرفه #معین #شهیار_قنبری #ایرج_جنتی_عطایی #فرید_زلاند #اردلان_سرفراز #منوچهر_چشم_آذر #موزیک_ویدئو #ترانه_های_ماندگار #عکس #نوستالژی #موزیک #موزیک_قدیمی #قدیمی #قدیمی_ها #داریوش #گوگوش #ابی #ستار #سیاوش_قمیشی #امید #سیاوش #معین #هایده #شعرعاشقانه #شعر #خاطره_ها #ترانه #آهنگ_قدیمی #آهنگ #خاطره_انگیز
🥀_️ 🍃💖💖🌸💞بهترین گوشه ی دنیا خانه ایست که کودکی هایت میان گُل های باغچه اش نفس می کشد بهترین کاخ دنیا را هم که برایت بسازند ؛ هیچ کجا خانه ی پدری ات نخواهد شد ... ═ঊঈ💓ঊঈ═ ─┅─ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ _️ " ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌#خانه_پدری #کودکی_من #کودکیم_آرزوست ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍#باغچه #شمعدانی_ها #حوض_آب #کاخ_سعدآباد #کاخهای_تهران ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎✴️ لطفا پستهای قبلی رو ببینید.مارو به دوستانتون معرفی کنید .پیج ما کاملامتفاوته 🍃• باعرض سلام وآرزوی روززیبای وساعات خوب وخوشی برای همه شما عزیزان #نوستالژی #جام_جم #نوستالژی_های_دهه_پنجاه_شصت_هفتاد #صدای_عشق #دکتر_انوشه #دکتر_هلاکویی #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل #دنیای_طبیعت_زیبا #دنیای_طبیعت_زیبا #دنیای_سگها #صدای_خاص #خاطره_انگیز #خاطرات_قدیم #موزیک_قدیمی #دوست_داشتنی #لیلا_فروهر #داریوش_اقبالی #فریدون_فرخزاد #هایده_مهستی #حمید_هیراد #هورش بند هنگامه#حوض_آبی
🥀_️ 🍃💖💖🌸💞بهترین گوشه ی دنیا خانه ایست که کودکی هایت میان گُل های باغچه اش نفس می کشد بهترین کاخ دنیا را هم که برایت بسازند ؛ هیچ کجا خانه ی پدری ات نخواهد شد ... ═ঊঈ💓ঊঈ═ ─┅─ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ _️ " ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌#خانه_پدری #کودکی_من #کودکیم_آرزوست ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍#باغچه #شمعدانی_ها #حوض_آب #کاخ_سعدآباد #کاخهای_تهران ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎✴️ لطفا پستهای قبلی رو ببینید.مارو به دوستانتون معرفی کنید .پیج ما کاملامتفاوته 🍃• باعرض سلام وآرزوی روززیبای وساعات خوب وخوشی برای همه شما عزیزان #نوستالژی #جام_جم #نوستالژی_های_دهه_پنجاه_شصت_هفتاد #صدای_عشق #دکتر_انوشه #دکتر_هلاکویی #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل #دنیای_طبیعت_زیبا #دنیای_طبیعت_زیبا #دنیای_سگها #صدای_خاص #خاطره_انگیز #خاطرات_قدیم #موزیک_قدیمی #دوست_داشتنی #لیلا_فروهر #داریوش_اقبالی #فریدون_فرخزاد #هایده_مهستی #حمید_هیراد #هورش بند هنگامه#حوض_آبی
شاد بودم شاد و سرخوش و بازیگوش سادگی دنیامو میگرفت در آغوش... #نوستالژی #کودکی #خاطره_انگیز #بچگی #شاد_بودم #سیامک_عباسی #روزهای_خوب
شاد بودم شاد و سرخوش و بازیگوش سادگی دنیامو میگرفت در آغوش... #نوستالژی #کودکی #خاطره_انگیز #بچگی #شاد_بودم #سیامک_عباسی #روزهای_خوب
روحش شاد و یادش گرامی 🌷 . . اولین سالروز درگذشت بزرگمرد، لوتی #ناصرملک مطیعی . به قول ناصر خان: «بزرگی محلی که اهل محلش شماها باشین، نه افتخاری داره و نه یک پاپاسی میارزه. تازه شمایی که شب میخابین و صبح از خواب بلند میشین و یک بزرگی رو از بزرگی میندازین و یک کوچیکی رو بزرگ میکنین … ؟! شماهایی که از فاصله غروب تا سپیده صبح شمرتون امام میشه و امامتون شمر؛ چه اعتباری بهتون هست که آدم تکیه بهتون بده ودل بده و دل بهتون ببنده …؟! اهالی محترم محل، خانم‌های آفتاب ندیده، آقایون سجاده نشین، آقا پسرهای غیرتمند و با حیثیت! این شما و این محل!». . #ناصرملک_مطیعی #قدیمی #آهنگ_قدیمی #خاطره_انگیز #نوستالژی #اسطوره_ها #نوستالژی #خاطره #قدیمی_ها #دیالوگ_ماندگار
روحش شاد و یادش گرامی 🌷 . . اولین سالروز درگذشت بزرگمرد، لوتی #ناصرملک مطیعی . به قول ناصر خان: «بزرگی محلی که اهل محلش شماها باشین، نه افتخاری داره و نه یک پاپاسی میارزه. تازه شمایی که شب میخابین و صبح از خواب بلند میشین و یک بزرگی رو از بزرگی میندازین و یک کوچیکی رو بزرگ میکنین … ؟! شماهایی که از فاصله غروب تا سپیده صبح شمرتون امام میشه و امامتون شمر؛ چه اعتباری بهتون هست که آدم تکیه بهتون بده ودل بده و دل بهتون ببنده …؟! اهالی محترم محل، خانم‌های آفتاب ندیده، آقایون سجاده نشین، آقا پسرهای غیرتمند و با حیثیت! این شما و این محل!». . #ناصرملک_مطیعی #قدیمی #آهنگ_قدیمی #خاطره_انگیز #نوستالژی #اسطوره_ها #نوستالژی #خاطره #قدیمی_ها #دیالوگ_ماندگار
  ’  ‌‌ صفحه ۳۳ دور از لایونل ریچی آلبوم ’  کاور در حد نو و بصورت گیت فولد صفحه در حد سوزن نخورده چاپ آمریکا 🇺🇸 به همراه آهنگ زیبا و ماندگار  به همراه تکست (متن)تمامی آهنگها #صفحه_گرام #گرامافون #لایونل_ریچی  #خاطره_انگیز #خاص #لاکچری #ماندگار #صفحه #صفحه_گرام_خارجي #صفحه_گرامافون
’ ‌‌ صفحه ۳۳ دور از لایونل ریچی آلبوم ’ کاور در حد نو و بصورت گیت فولد صفحه در حد سوزن نخورده چاپ آمریکا 🇺🇸 به همراه آهنگ زیبا و ماندگار به همراه تکست (متن)تمامی آهنگها #صفحه_گرام #گرامافون #لایونل_ریچی #خاطره_انگیز #خاص #لاکچری #ماندگار #صفحه #صفحه_گرام_خارجي #صفحه_گرامافون
شنونده #موزیک_جدید #سیناسرلک «ایران» که بزودی منتشر میشود هستید .💙 #ايران   : .  :  :  هميشه آغوشت برام اقيانوسه چشات آرومو نگات آرومو غمِ تو كابوسه فداىِ خاكِ تو تمامِ جانِ من تويى دُنيامو تويى فَردامو تويى ايرانِ من با لایک هاتون و معرفی صفحه ما به دوستانتان از ما حمایت کنید🙏🌸❤️        #موزیک #ترانه_جدید #ترانه_های_دلنشین #سیناسرلک #سانیموزیک  #خاطره_انگیز #موسیقی_خوب #موسیقی_جدید #سانی_موزیک  .⬅️    .⬅️    . ⬅️
شنونده #موزیک_جدید #سیناسرلک «ایران» که بزودی منتشر میشود هستید .💙 #ايران : . : : هميشه آغوشت برام اقيانوسه چشات آرومو نگات آرومو غمِ تو كابوسه فداىِ خاكِ تو تمامِ جانِ من تويى دُنيامو تويى فَردامو تويى ايرانِ من با لایک هاتون و معرفی صفحه ما به دوستانتان از ما حمایت کنید🙏🌸❤️ #موزیک #ترانه_جدید #ترانه_های_دلنشین #سیناسرلک #سانیموزیک #خاطره_انگیز #موسیقی_خوب #موسیقی_جدید #سانی_موزیک .⬅️ .⬅️ . ⬅️
💫. 💫 💫💫💫 💫💫 💫 زندگی خلاصه ایست از : ناخواسته به دنیا آمدن ! ناگهان بزرگ شدن ! مخفیانه گریستن ! دیوانه‌وار عشق ورزیدن ! و عاقبت ، در حسرتِ آنچه دل میخواهد و منطق نمی‌پذیرد ، مُردن !🖤💫 💫 💫💫 💫💫💫 #معین #معین_موزیک_ویدئو #نوستالژی #خاطره_انگیز #آهنگ #آهنگ_قدیمی #احساسی #غم #غمگین #لاکچری #امپراطور_احساس #استاد_معین #عشق #عاشقی #دلشکسته #خاطرها #یادها #خواننده #اسطوره #موسیقی #معین_ترانه #موزیک_ایرانی #آهنگهای_خاطره_انگیز #دلتنگی  #نوستالوژی #تنهایی #😭💔
💫. 💫 💫💫💫 💫💫 💫 زندگی خلاصه ایست از : ناخواسته به دنیا آمدن ! ناگهان بزرگ شدن ! مخفیانه گریستن ! دیوانه‌وار عشق ورزیدن ! و عاقبت ، در حسرتِ آنچه دل میخواهد و منطق نمی‌پذیرد ، مُردن !🖤💫 💫 💫💫 💫💫💫 #معین #معین_موزیک_ویدئو #نوستالژی #خاطره_انگیز #آهنگ #آهنگ_قدیمی #احساسی #غم #غمگین #لاکچری #امپراطور_احساس #استاد_معین #عشق #عاشقی #دلشکسته #خاطرها #یادها #خواننده #اسطوره #موسیقی #معین_ترانه #موزیک_ایرانی #آهنگهای_خاطره_انگیز #دلتنگی #نوستالوژی #تنهایی #😭💔
ترانه زیبای حباب با صدای روح نواز و دلنشین بانو شمش بانو هایده نیز همین ترانه را با نام کتاب هستی اجرا کردند از ازل خدای عالم خاک ما سرشته با هم در دل کتاب هستی نام ما نوشته با هم جونم عمرم زندگی سرابه عمره هستی عمر یک حبابه بس کن دیگه اینهمه بهانه با این فرداهای بی نشانه کسی نمیدونه کسی نمیدونه کسی نمیدونه کسی نمیدونه کسی نمیدونه کسی نمیدونه #شمس  #حباب  #موسیقی_ایرانی  #نوستالژیک  #خاطره_انگیز  #اجرای_برتر  #صدای_خاص  #لاله_زار #کاباره #موزیک_قدیمی  #آهنگ_قدیمی  #دهه_چهل #شاهنشاهی #زندگی #عشق #عاشقانه #یادش_بخیر #موزیک_ایرانی 🆔 #شایان_آریامنش  شایان آریامنش
ترانه زیبای حباب با صدای روح نواز و دلنشین بانو شمش بانو هایده نیز همین ترانه را با نام کتاب هستی اجرا کردند از ازل خدای عالم خاک ما سرشته با هم در دل کتاب هستی نام ما نوشته با هم جونم عمرم زندگی سرابه عمره هستی عمر یک حبابه بس کن دیگه اینهمه بهانه با این فرداهای بی نشانه کسی نمیدونه کسی نمیدونه کسی نمیدونه کسی نمیدونه کسی نمیدونه کسی نمیدونه #شمس #حباب #موسیقی_ایرانی #نوستالژیک #خاطره_انگیز #اجرای_برتر #صدای_خاص #لاله_زار #کاباره #موزیک_قدیمی #آهنگ_قدیمی #دهه_چهل #شاهنشاهی #زندگی #عشق #عاشقانه #یادش_بخیر #موزیک_ایرانی 🆔 #شایان_آریامنش شایان آریامنش
#نوستالژی صاحب اثر و نویسنده یه زمانی، قبل از آغاز دوره غارنشینی نوین (یا همون آپارتمان نشینی)، توالتها در دورترین گوشه حیاط ساخته میشد. حیاط خونه ما که شبیه یه باغ متروکه بود و شبها رسما لوکیشن ژانر وحشت بود. برا همین یکی از سخت‌ترین کارای دنیا دستشویی رفتن توی شب بود. حالا شما فکر کن یه نفر دیگه بگه جیش دارم و تو باید توی خواب و بیداری برداری ببریش دستشویی و اونجا وایسی تا کارش تموم بشه. خیلی وقتا هم مجبور بودیم با فرد مزبور صحبت کنیم که مطمئن باشه هنوز پشت دریم. شما هم خواهر یا برادر کوچیکتر داشتین که مجبور باشین خدمات ترانسفر و اسکورت رفت و برگشت به دستشوییش بدین؟! ‌#قدیمی #یادگاری #ماندگار #البوم #نوستالژی_کودکی #خاطره #خاطرات #خاطره_انگیز #دهه_پنجاه #دهه_شصت #دهه_هفتاد
#نوستالژی صاحب اثر و نویسنده یه زمانی، قبل از آغاز دوره غارنشینی نوین (یا همون آپارتمان نشینی)، توالتها در دورترین گوشه حیاط ساخته میشد. حیاط خونه ما که شبیه یه باغ متروکه بود و شبها رسما لوکیشن ژانر وحشت بود. برا همین یکی از سخت‌ترین کارای دنیا دستشویی رفتن توی شب بود. حالا شما فکر کن یه نفر دیگه بگه جیش دارم و تو باید توی خواب و بیداری برداری ببریش دستشویی و اونجا وایسی تا کارش تموم بشه. خیلی وقتا هم مجبور بودیم با فرد مزبور صحبت کنیم که مطمئن باشه هنوز پشت دریم. شما هم خواهر یا برادر کوچیکتر داشتین که مجبور باشین خدمات ترانسفر و اسکورت رفت و برگشت به دستشوییش بدین؟! ‌#قدیمی #یادگاری #ماندگار #البوم #نوستالژی_کودکی #خاطره #خاطرات #خاطره_انگیز #دهه_پنجاه #دهه_شصت #دهه_هفتاد
آهنگ بسیار زیبا و کمتر شنیده شده سکه بخت با صدای زیبای زنده یاد #احمد_معینی خواننده خوش صدای مردمی تقدیم به پسر عزیزشون _ لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند .. #کوچه_بازاری  #لاله_زار  #موسیقی_مردمی  #خاطره_انگیز  #زندگی_خوب  #ایران_آزاد  #شاهنشاهی  #نوار_کاست  #صفحه_گرامافون #موسیقی_ایرانی #آهنگ_قدیمی #موزیک_قدیمی #کاباره #کافه #موسیقی #نوستالوژیک #موزیک #ایران_ما #ایران_زیبا #کاست #ایران_قدیم #یادش_بخیر #ترانه #خاطره #خاطره انگیز ترین ترانه ها با
آهنگ بسیار زیبا و کمتر شنیده شده سکه بخت با صدای زیبای زنده یاد #احمد_معینی خواننده خوش صدای مردمی تقدیم به پسر عزیزشون _ لینک کانال تلگرام در بیو موجود هست علاقه مندان به آرشیو فیلم و آهنگ قدیمی میتونن تشریف بیاورند .. #کوچه_بازاری #لاله_زار #موسیقی_مردمی #خاطره_انگیز #زندگی_خوب #ایران_آزاد #شاهنشاهی #نوار_کاست #صفحه_گرامافون #موسیقی_ایرانی #آهنگ_قدیمی #موزیک_قدیمی #کاباره #کافه #موسیقی #نوستالوژیک #موزیک #ایران_ما #ایران_زیبا #کاست #ایران_قدیم #یادش_بخیر #ترانه #خاطره #خاطره انگیز ترین ترانه ها با
مشهدیا بگن این عکس قدیمی کجاست؟؟؟ . و مربوط به چه سالیه؟؟؟ . کامنت بذارید😊👇
مشهدیا بگن این عکس قدیمی کجاست؟؟؟ . و مربوط به چه سالیه؟؟؟ . کامنت بذارید😊👇
خواننده: #هایده  ترانه سرا: #لیلا_کسری ( #هدیه ) آهنگ و تنظیم: #صادق_نوجوکی #اشاره آلبوم: #شب_عشق  بازم اشکای چشمام مثه آبِ رَوونه آدم با چه امیدی تو این دنیا بمونه دیگه با چه غروری بگم خیلی صبورم مگه میشه تو گریه بگم مست غرورم صدام کن که دوباره بشم عاشقِ عاشق بیام با یه اشاره بیام با یه اشاره یه اشاره تو قلبت کی عزیزتر شده از من کی اومد که بدت اومده از من کنار تو همش عشقه تو حرفام چقدر پیش تو آروم میشه دنیام خيال كردى دل من دل سادهٔ عاشق از اين شاخه به اون شاخه پريده دل سادهٔ عاشق ديگه بى تُو تو دنيا يه شب خوابِ خوشِ عشق و نديده #پوران #پوران_خواننده #اسطوره #اسطوره_ها #اسطوره_بی_تکرار #خاطره_ها #موزیک_ویدئو #خاطره_انگیز #ترانه_قدیمی #ترانه_ماندگار #ترانه_برتر #موزیک_پاپ #موزیک_ویدیو #موزیک_قدیمی #موزیک_خاص #موسیقی_پاپ #موسیقی_بانوان #نوستالژی #آهنگ_غمگین #آهنگ_زیبا  #آهنگ_قدیمی #قدیمیها  #قدیمیا
خواننده: #هایده ترانه سرا: #لیلا_کسری ( #هدیه ) آهنگ و تنظیم: #صادق_نوجوکی #اشاره آلبوم: #شب_عشق بازم اشکای چشمام مثه آبِ رَوونه آدم با چه امیدی تو این دنیا بمونه دیگه با چه غروری بگم خیلی صبورم مگه میشه تو گریه بگم مست غرورم صدام کن که دوباره بشم عاشقِ عاشق بیام با یه اشاره بیام با یه اشاره یه اشاره تو قلبت کی عزیزتر شده از من کی اومد که بدت اومده از من کنار تو همش عشقه تو حرفام چقدر پیش تو آروم میشه دنیام خيال كردى دل من دل سادهٔ عاشق از اين شاخه به اون شاخه پريده دل سادهٔ عاشق ديگه بى تُو تو دنيا يه شب خوابِ خوشِ عشق و نديده #پوران #پوران_خواننده #اسطوره #اسطوره_ها #اسطوره_بی_تکرار #خاطره_ها #موزیک_ویدئو #خاطره_انگیز #ترانه_قدیمی #ترانه_ماندگار #ترانه_برتر #موزیک_پاپ #موزیک_ویدیو #موزیک_قدیمی #موزیک_خاص #موسیقی_پاپ #موسیقی_بانوان #نوستالژی #آهنگ_غمگین #آهنگ_زیبا #آهنگ_قدیمی #قدیمیها #قدیمیا
💥پیش دستی های قدیمی و بکر گل سرخی با دور طلایی های عالی😍👌 💥۱۸ سانتی _ مارک کایزر آلمان👌👍 #گلگلی #گلسرخی #گل_سرخ #پیش_دستی_گلسرخ #پیشدستی #آنتیک #عتیقه #قدیمی #نوستالوژی #خاطره_انگیز #بکر #بشقاب #میوه_خوری #شیرینی_خوری 🌼🌼🌼
💥پیش دستی های قدیمی و بکر گل سرخی با دور طلایی های عالی😍👌 💥۱۸ سانتی _ مارک کایزر آلمان👌👍 #گلگلی #گلسرخی #گل_سرخ #پیش_دستی_گلسرخ #پیشدستی #آنتیک #عتیقه #قدیمی #نوستالوژی #خاطره_انگیز #بکر #بشقاب #میوه_خوری #شیرینی_خوری 🌼🌼🌼
خواننده محبوب و مشهور قدیمی نسل جوان به سبک عامه پسند استاد فرشید شمس گل مریم رو دوست دارم همیشه تو دست هر کسی پیدا نمیشه سالی یبار اون رو از دور میبینم پشت گلخونه منتظر میشینم ای گل مریم دوستدارم من ویدیو کامل داخل کانال تلگرامی ما دانلود کنید👇🌹 👈 ایدی کانال ما #فرشید_شمس #یادایام #کوچه_بازاری #قدیمی_ها #خاطره_انگیز #ماندگار #بزم #آهنگ_قدیمی #اسطوره_ها #موسیقی #قدیمیها #خواننده #خوانندگان_قدیمی_ایران #کنسرت #ترانه_قدیمی #خاطره_ها #قبل_انقلاب #زمان_شاه #تونل_زمان #دهه_شصت #یادها #اهنگساز #ترانه_سرا #آهنگ_ایرانی #دهه_پنجاه #عشقبازی #خاطره_بازی #آهنگ_شاد #موزیک_ویدیو #دهه_شصت #غزل
خواننده محبوب و مشهور قدیمی نسل جوان به سبک عامه پسند استاد فرشید شمس گل مریم رو دوست دارم همیشه تو دست هر کسی پیدا نمیشه سالی یبار اون رو از دور میبینم پشت گلخونه منتظر میشینم ای گل مریم دوستدارم من ویدیو کامل داخل کانال تلگرامی ما دانلود کنید👇🌹 👈 ایدی کانال ما #فرشید_شمس #یادایام #کوچه_بازاری #قدیمی_ها #خاطره_انگیز #ماندگار #بزم #آهنگ_قدیمی #اسطوره_ها #موسیقی #قدیمیها #خواننده #خوانندگان_قدیمی_ایران #کنسرت #ترانه_قدیمی #خاطره_ها #قبل_انقلاب #زمان_شاه #تونل_زمان #دهه_شصت #یادها #اهنگساز #ترانه_سرا #آهنگ_ایرانی #دهه_پنجاه #عشقبازی #خاطره_بازی #آهنگ_شاد #موزیک_ویدیو #دهه_شصت #غزل
آهنگ شِکوه خواننده : لیلا فروهر ترانه سرا : هما میرافشار آهنگساز : حسن شماعی زاده تنظیم : منوچهر چشم آذر آلبوم : شانس سال انتشار : . . با ما همراه باشید . 🆔 .👈 . . کپی بدون ذکر منبع=بلاک 👉 . #لیلافروهر #لیلا_فروهر #هما_میرافشار #حسن_شماعی_زاده #منوچهر_چشم_آذر #شانس #شکوه #کلتکس_رکوردز #خاطره_انگیز #خاطره #قدیمی #قدیمیها #آهنگ_قدیمی #ترانه_قدیمی #خواننده_قدیمی #آهنگ_درخواستی #هایده #گوگوش  #معین #حمیرا #بهروزوثوقی #مهستی
آهنگ شِکوه خواننده : لیلا فروهر ترانه سرا : هما میرافشار آهنگساز : حسن شماعی زاده تنظیم : منوچهر چشم آذر آلبوم : شانس سال انتشار : . . با ما همراه باشید . 🆔 .👈 . . کپی بدون ذکر منبع=بلاک 👉 . #لیلافروهر #لیلا_فروهر #هما_میرافشار #حسن_شماعی_زاده #منوچهر_چشم_آذر #شانس #شکوه #کلتکس_رکوردز #خاطره_انگیز #خاطره #قدیمی #قدیمیها #آهنگ_قدیمی #ترانه_قدیمی #خواننده_قدیمی #آهنگ_درخواستی #هایده #گوگوش #معین #حمیرا #بهروزوثوقی #مهستی
" /" #آهنگ فوق العاده زیبای #قول ؛از بهترین کارهای استاد #سیاوش_قمیشی عزیز تقدیم به شما دوستان و همراهان #نیوزیک امیدواریم که از این #موسیقی زیبا لذت ببرید.ممنون که ما رو فالو و به دوستانتون معرفی می کنید🙏🌺🎵 . #قمیشی #موزیک #عشق #عاشقانه #احساسی #خاطره_انگیز
" /" #آهنگ فوق العاده زیبای #قول ؛از بهترین کارهای استاد #سیاوش_قمیشی عزیز تقدیم به شما دوستان و همراهان #نیوزیک امیدواریم که از این #موسیقی زیبا لذت ببرید.ممنون که ما رو فالو و به دوستانتون معرفی می کنید🙏🌺🎵 . #قمیشی #موزیک #عشق #عاشقانه #احساسی #خاطره_انگیز
▫ شکایت دارم از دلم دل من همیشه کاسه کوزه هایم را شکست وگر نه غرور همیشه مرا به خواسته هایم میرساند ... . "دلکم" #شاهرخ #شاهرخ_شاهید . . . . . . #داریوش_اقبالی #فریدون_فروغی  #بهروز_وثوقی  #خاطره_انگیز
▫ شکایت دارم از دلم دل من همیشه کاسه کوزه هایم را شکست وگر نه غرور همیشه مرا به خواسته هایم میرساند ... . "دلکم" #شاهرخ #شاهرخ_شاهید . . . . . . #داریوش_اقبالی #فریدون_فروغی #بهروز_وثوقی #خاطره_انگیز
کاری که چند سال پیش ترکوند . اولین رمیکس نوستالژی که من از بانو هایده زدم و برای پخش هر رمیکسی که از ایشون زدم از نوه ی ایشون اجازه ی پخش گرفتم .   #هایده #خاطره  #خاطره_انگیز انگیز
کاری که چند سال پیش ترکوند . اولین رمیکس نوستالژی که من از بانو هایده زدم و برای پخش هر رمیکسی که از ایشون زدم از نوه ی ایشون اجازه ی پخش گرفتم . #هایده #خاطره #خاطره_انگیز انگیز
تعداد 80 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.