فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره دنیای سیاه در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های دنیای سیاه

Instagram
loading...
. -چرا همیشه مشکی میپوشی ؟ . +میخوام رنگ‌ لباسم با دنیایی که توش زندگی میکنم ست باشه . . #مشکی #سیاه #جگوار_سیاه #دنیای_سیاه #بالا_تر_از_سیاهی_رنگی_نیست #مشکی_رنگ_عشقه #پسر_سیاه_پوش #پسر_مشکی_پوش .   _  _
. -چرا همیشه مشکی میپوشی ؟ . +میخوام رنگ‌ لباسم با دنیایی که توش زندگی میکنم ست باشه . . #مشکی #سیاه #جگوار_سیاه #دنیای_سیاه #بالا_تر_از_سیاهی_رنگی_نیست #مشکی_رنگ_عشقه #پسر_سیاه_پوش #پسر_مشکی_پوش . _ _
.      🃏 . اگه تو کاری تخصص داری هرگز اون رو مجانی انجام نده🃏 .      🃏   . #جوکر #جوکروهارلی #جوکر 🃏 #شوالیه_تاریکی #بتمن #سیاه #سیاه_سفید #سورنا #مشکی #دنیای_سیاه #فقط_مشکی .
. 🃏 . اگه تو کاری تخصص داری هرگز اون رو مجانی انجام نده🃏 . 🃏 . #جوکر #جوکروهارلی #جوکر 🃏 #شوالیه_تاریکی #بتمن #سیاه #سیاه_سفید #سورنا #مشکی #دنیای_سیاه #فقط_مشکی .
از روزی که به دنیا اومدم درد وغم میکشن انسان ها دوستان بیچاره فقیر اخه دردشو کی میفهمه،!! فقط تویی اعزراعیل که جان هارو میگیری♥ازجسمم جدا کن جونمو به چه دردم میخوره این جانم وقتی دنیا خودش زندانه
از روزی که به دنیا اومدم درد وغم میکشن انسان ها دوستان بیچاره فقیر اخه دردشو کی میفهمه،!! فقط تویی اعزراعیل که جان هارو میگیری♥ازجسمم جدا کن جونمو به چه دردم میخوره این جانم وقتی دنیا خودش زندانه 'زندان به چه دردی میخوره!'😿 تا وقتی اشک چمامون هس نام و عنوان دیگ لازم نیست. #دنیا_دیگ_جای_زندگی_نیس 😔 #درد #قلب_شکسته #قلب_یخی #دنیای_سیاه #همدردی #گریه_های_پنهان
عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد توانِ نگه داشتن اگر نداريد خراب نكنيد احساسِ پاكِ آدمهايى كه بعد از شما ميخواهند واقعاً عاشقى كنند شما مى آييد وعده اى ميدهيد سرتان را مى اندازيد و مى رويد به ناكجا آدمِ بعد از شما اما بايد جان بكَنَد تا ثابت كند مثلِ شما و امثالِ شما نيست عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد، خراب نكنيد همين اندك ريتمِ شيرينِ عاشقى را كه جريان دارد #آقای_بووف #تنهایی #غصه #غم #سیگار #درد #خونابه #شکست #تلخ #تیکه_دار #نابی #سیاه #تاریک #تنها #غرور #خفن #ناب #گنگ #دیسلاو #ارتش_یک_نفره #خنده_تلخ #دنیای_سیاه #شکست_عشقی 💔 #تکست #دپرس #دنیای_غم #آواره #بی_کس #نابود #زوال
عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد توانِ نگه داشتن اگر نداريد خراب نكنيد احساسِ پاكِ آدمهايى كه بعد از شما ميخواهند واقعاً عاشقى كنند شما مى آييد وعده اى ميدهيد سرتان را مى اندازيد و مى رويد به ناكجا آدمِ بعد از شما اما بايد جان بكَنَد تا ثابت كند مثلِ شما و امثالِ شما نيست عرضه ى دوست داشتن اگر نداريد، خراب نكنيد همين اندك ريتمِ شيرينِ عاشقى را كه جريان دارد #آقای_بووف #تنهایی #غصه #غم #سیگار #درد #خونابه #شکست #تلخ #تیکه_دار #نابی #سیاه #تاریک #تنها #غرور #خفن #ناب #گنگ #دیسلاو #ارتش_یک_نفره #خنده_تلخ #دنیای_سیاه #شکست_عشقی 💔 #تکست #دپرس #دنیای_غم #آواره #بی_کس #نابود #زوال
📖✒ . زنان،مادرانِ این کره خاکی هستند،معناگرِ عشق ومهربانی،تبلوری از همراهی و تکیه گاهی از ماندن،روزی که این دنیا رو به تاریکی برود،قطعاً روزخاموشی وغمگینیِ زنان این گستره خاکی است.رازِنشاط این دنیا تنهای تنهادرتبسمِ همیشگی آنان نهفته است وهمان دم که دنیا،جامه غم بر تن کند آن روز،روزِ اندوهِ ابدی زنان خواهد بود . ه🎀ه زنانِ غمگین،افسردگی واسارت راهمچون زنجیری سهمگین باخود به یدک می کشند،زنان غمگین قربانیانی تنها ومغموم می باشندکه در دامِ هوس های بی رحم این دنیابه اسارت گرفته می شوندبه آنهاخورانده شده اکسیری ازحقارت و پوچی،به آنها گوشزدشده،ناتوان،تنها و درمانده ترینند و تمام این نواقصِ جسمی وروحی تنها بایک قدرت مردانه در جایگاهی ازنقطه بالای هرمِ زندگی،بهبودخواهد یافت.دنیایِ امروزه از زن به عنوان ابزاریی که تنهاباترکیبِ رنگ هاوباتزلزل اخلاق دیده می شود،یادمی کند.غافل ازآنکه هر زخمی وهر برچسبی که برپیکره زنان این دنیا زده شود،به همان میزان،نسلی از اسارت دیدگی و نسلی از مادرانی برده پوش به دنیاتحویل داده خواهد شد.نسلی که قطعاً زایشی ازمردان و زنانِ ضعیف النفس راراهیِ راهروهای این دنیایی تَرَک خورده خواهد کرد. زنان،مادران این سرزمین اند،هر آنچه از زشتی ها و زیبایی ها آنها را همراهی کند،بدون شک،اثری مستقیم در آیندگان خواهدداشت.دنیای ما،دنیای حرمسرا پروری است ازکهن تا کنون وتاهمیشه ونوک پیکان این همه اسارت و فنا شده گی برسینه زنان این دنیا حک شده و دیگر هیچ!هرعصربارنگی و جلوه ایی نوظهور،در تکاپوی پروراندنِ حَرَمی عریان و لجام گسیخته ایی است که بیمارگونه وغیر انسانی،در تلاش برای شکستنِ بدنه حیاتِ انسانی بی محابا وغیرانسانی پیش می رود.پیکره انسانیت آن زمان مصدوم شدکه زنانش ازعنوان وماهیت انسان بودن به جنسی بودنِ صِرف،تغییرِجایگاه پیدا کردندوامروزه تنهاعروسکانی دست سازی میباشند که ویترین های نمایشِ این دنیاراپُر کرده وجیب های صاحبانش را سنگین!قدرتی مردانه روزی به اوحکم می دهد ابتذال را پشت هجومِ حجاب پنهان کندوروزی دگر قدرتی حکم به همه عریان نمایی ها فارغ از همه حجاب ها می دهد .دنیای ما، بازنانش چه می کند!بهتر است گفته شود بانسلی که لنگ لنگان به این دنیا نزدیک می شود چه باید کرد ! . .📖✒ . 🎀. . . #روانشناسی #روانکاوی #زنان #زندان_زنان #افکار #سرنوشت #اسارت #حرمسرا #جهان #انسانم_آرزوست #جهان #خاموشی #بندگان #دنیای_سیاه #مادران #تاریکی #انزوا #هرم . .   . .
📖✒ . زنان،مادرانِ این کره خاکی هستند،معناگرِ عشق ومهربانی،تبلوری از همراهی و تکیه گاهی از ماندن،روزی که این دنیا رو به تاریکی برود،قطعاً روزخاموشی وغمگینیِ زنان این گستره خاکی است.رازِنشاط این دنیا تنهای تنهادرتبسمِ همیشگی آنان نهفته است وهمان دم که دنیا،جامه غم بر تن کند آن روز،روزِ اندوهِ ابدی زنان خواهد بود . ه🎀ه زنانِ غمگین،افسردگی واسارت راهمچون زنجیری سهمگین باخود به یدک می کشند،زنان غمگین قربانیانی تنها ومغموم می باشندکه در دامِ هوس های بی رحم این دنیابه اسارت گرفته می شوندبه آنهاخورانده شده اکسیری ازحقارت و پوچی،به آنها گوشزدشده،ناتوان،تنها و درمانده ترینند و تمام این نواقصِ جسمی وروحی تنها بایک قدرت مردانه در جایگاهی ازنقطه بالای هرمِ زندگی،بهبودخواهد یافت.دنیایِ امروزه از زن به عنوان ابزاریی که تنهاباترکیبِ رنگ هاوباتزلزل اخلاق دیده می شود،یادمی کند.غافل ازآنکه هر زخمی وهر برچسبی که برپیکره زنان این دنیا زده شود،به همان میزان،نسلی از اسارت دیدگی و نسلی از مادرانی برده پوش به دنیاتحویل داده خواهد شد.نسلی که قطعاً زایشی ازمردان و زنانِ ضعیف النفس راراهیِ راهروهای این دنیایی تَرَک خورده خواهد کرد. زنان،مادران این سرزمین اند،هر آنچه از زشتی ها و زیبایی ها آنها را همراهی کند،بدون شک،اثری مستقیم در آیندگان خواهدداشت.دنیای ما،دنیای حرمسرا پروری است ازکهن تا کنون وتاهمیشه ونوک پیکان این همه اسارت و فنا شده گی برسینه زنان این دنیا حک شده و دیگر هیچ!هرعصربارنگی و جلوه ایی نوظهور،در تکاپوی پروراندنِ حَرَمی عریان و لجام گسیخته ایی است که بیمارگونه وغیر انسانی،در تلاش برای شکستنِ بدنه حیاتِ انسانی بی محابا وغیرانسانی پیش می رود.پیکره انسانیت آن زمان مصدوم شدکه زنانش ازعنوان وماهیت انسان بودن به جنسی بودنِ صِرف،تغییرِجایگاه پیدا کردندوامروزه تنهاعروسکانی دست سازی میباشند که ویترین های نمایشِ این دنیاراپُر کرده وجیب های صاحبانش را سنگین!قدرتی مردانه روزی به اوحکم می دهد ابتذال را پشت هجومِ حجاب پنهان کندوروزی دگر قدرتی حکم به همه عریان نمایی ها فارغ از همه حجاب ها می دهد .دنیای ما، بازنانش چه می کند!بهتر است گفته شود بانسلی که لنگ لنگان به این دنیا نزدیک می شود چه باید کرد ! . .📖✒ . 🎀. . . #روانشناسی #روانکاوی #زنان #زندان_زنان #افکار #سرنوشت #اسارت #حرمسرا #جهان #انسانم_آرزوست #جهان #خاموشی #بندگان #دنیای_سیاه #مادران #تاریکی #انزوا #هرم . . . .
نیچه: ما به خوبی ... در نهایت... با درد .... و تنها میشیم. #نیچه #فلسفه #دنیای_سیاه #بوف_کور #صادق_هدایت #کافکا #کامو #سارتر  پ. ن: یک فیلم فوق العاده که حتماً باید دید...
نیچه: ما به خوبی ... در نهایت... با درد .... و تنها میشیم. #نیچه #فلسفه #دنیای_سیاه #بوف_کور #صادق_هدایت #کافکا #کامو #سارتر پ. ن: یک فیلم فوق العاده که حتماً باید دید...
‏آدم گاهی دلش میخواهد گنجشک شود داسش را بردارد برود پشت پنجره ی کسی که دوسش دارد سال ها گندم درو کند  #عشق #عاشقانه #چالش #دلتنگی #پنجره #گنجشک #دوست_دارم #دوست_داشتن #دوستی #رل #رابطه #متن #دنیای_سیاه #لاو
‏آدم گاهی دلش میخواهد گنجشک شود داسش را بردارد برود پشت پنجره ی کسی که دوسش دارد سال ها گندم درو کند #عشق #عاشقانه #چالش #دلتنگی #پنجره #گنجشک #دوست_دارم #دوست_داشتن #دوستی #رل #رابطه #متن #دنیای_سیاه #لاو
هروقت بين دوراهي موندين "شيرياخط" بندازين. مهم نيست شير مياد يا خط، مهم اينه تو فاصله فرود سكه، ميفهميد كه دلتون ميخواد نتيجه شير باشه يا خط...!  #دوراهی #دنیای_سیاه #شیریاخط #انتخاب تصمیم #زندگی #شانس #انتخاب_دل
هروقت بين دوراهي موندين "شيرياخط" بندازين. مهم نيست شير مياد يا خط، مهم اينه تو فاصله فرود سكه، ميفهميد كه دلتون ميخواد نتيجه شير باشه يا خط...! #دوراهی #دنیای_سیاه #شیریاخط #انتخاب تصمیم #زندگی #شانس #انتخاب_دل
وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره میگیرد وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به شما تعظیم میکند..  #جهان #عشق #خوبی #زندگی #زیبایی #انسانیت #محبت #آرامش #مهربانی #دنیای_سیاه
وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره میگیرد وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به شما تعظیم میکند.. #جهان #عشق #خوبی #زندگی #زیبایی #انسانیت #محبت #آرامش #مهربانی #دنیای_سیاه
دلم تنگ است! دلم می‌سوزد از باغی که می‌سوزد نه بیداری نه دیداری نه دستی از سر یاری مرا آشفته می‌دارد چنین آشفته‌بازاری... . 👤 اردلان سرافراز #دنیای_سیاه #فقر #گشنگی #هموطن #هم_نوع #انسانیت #فراموشی #خودخواهی #تاسف #گناه #غم_انگیز #تاریخ #باورنکردنی #خدا
دلم تنگ است! دلم می‌سوزد از باغی که می‌سوزد نه بیداری نه دیداری نه دستی از سر یاری مرا آشفته می‌دارد چنین آشفته‌بازاری... . 👤 اردلان سرافراز #دنیای_سیاه #فقر #گشنگی #هموطن #هم_نوع #انسانیت #فراموشی #خودخواهی #تاسف #گناه #غم_انگیز #تاریخ #باورنکردنی #خدا
از تخت‌خواب‌تان در هتل بتوانید برج ایفل را ببینید یا نبینید واقعاً اهمیتی ندارد. اینکه بتوانید خواب عمیقی داشته باشید بسیار مهم‌تر است 📚 هنر شفاف اندیشیدن 👤 رولف دوبلی #دنیای_سیاه #آرامش #کتاب #رولف_دوبلی #خواب_راحت #خوشبختی
از تخت‌خواب‌تان در هتل بتوانید برج ایفل را ببینید یا نبینید واقعاً اهمیتی ندارد. اینکه بتوانید خواب عمیقی داشته باشید بسیار مهم‌تر است 📚 هنر شفاف اندیشیدن 👤 رولف دوبلی #دنیای_سیاه #آرامش #کتاب #رولف_دوبلی #خواب_راحت #خوشبختی
هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است همه تا دامنه‌ی کوه تحمل دارند ... 👤 مژگان عباسلو  #دنیای_سیاه #عشق #وفاداری #عاشق #عاشقانه #دوست_داشتن #رسیدن #عشق_خاص #رویا #زندگی
هرکه در عشق سر از قله برآرد هنر است همه تا دامنه‌ی کوه تحمل دارند ... 👤 مژگان عباسلو #دنیای_سیاه #عشق #وفاداری #عاشق #عاشقانه #دوست_داشتن #رسیدن #عشق_خاص #رویا #زندگی
گفتند: عینک سیاهت را بردار دنیا پر ا ز زیباییست!! عینک را برداشتم؛ وحشت کردم از هیاهوی رنگها عینکم را بدهید میخواهم به دنیای یکرنگم !پناه برم #گفتند #دنیای_سیاه #هیاهوی_رنگها #یکرنگی #عینک
گفتند: عینک سیاهت را بردار دنیا پر ا ز زیباییست!! عینک را برداشتم؛ وحشت کردم از هیاهوی رنگها عینکم را بدهید میخواهم به دنیای یکرنگم !پناه برم #گفتند #دنیای_سیاه #هیاهوی_رنگها #یکرنگی #عینک
  ,  ,   ,
, , , ' , ' . احساساتى باشى باختى...، منطقى که باشى، شاید نبرى ولى یقینأ نمى‌بازی ! . . . . #عاشقانه_های_من #شاعرانه_های_من #برنده_باش #قوی_باش #تو_میتونی #سلفی_طوری #دنیای_سیاه #تنهایی
● من خوابشو دیدم هیچ جایی جنگ نبود هیچ دلی سنگ نبود هیچ پایی لنگ نبود اصلا تفنگ نبود من خواب دیدم پس میشه ، یه روز دنیا هم عوض میشه   #دنیای_سیاه
● من خوابشو دیدم هیچ جایی جنگ نبود هیچ دلی سنگ نبود هیچ پایی لنگ نبود اصلا تفنگ نبود من خواب دیدم پس میشه ، یه روز دنیا هم عوض میشه #دنیای_سیاه
#خسته_دلان #خدا_کجایی #حقیقت_چیه #خستگی #یه_روز_خوب_میاد #امید #مهربانی #سفر #راه #مسیر #کجایی #تاریکی_محض #عجب_دنیاییه #بسه_زندگی #دنیای_سیاه #دنیای_بیرحم #خودکشی #آی_زندگی_سیرم_ازت #بیعدالتی #بیعدالتی_محض #کی_جواب_سوالمو_میدونه #یه_دنیا_سوال #خدا_محبت_است #مسیح_عیسی #روح_القدس #پدر_آسمانی #بیایید_نزد_من #نوری_در_تاریکی #بچشید_و_ببینید_که_خداوند_نیکوست  پدری در آسمان هست که دوستت دارد و کسی نیست جز همانی که خدا مینامیمش جالبست خدا یک توده سیاه بزرگ ترسناک و مخوف نیست همانی که در کودکی تصورش میکردم و یا همانی که عصای محکومیت به دست دارد که بر سرمان بکوبد و بگوید به اندازه کافی خوب نبوده ایم معیارش هم سطحی و ظاهری نیست و همین که به ظاهر نگاه نمیکند دل آدم را قرص میکند
#خسته_دلان #خدا_کجایی #حقیقت_چیه #خستگی #یه_روز_خوب_میاد #امید #مهربانی #سفر #راه #مسیر #کجایی #تاریکی_محض #عجب_دنیاییه #بسه_زندگی #دنیای_سیاه #دنیای_بیرحم #خودکشی #آی_زندگی_سیرم_ازت #بیعدالتی #بیعدالتی_محض #کی_جواب_سوالمو_میدونه #یه_دنیا_سوال #خدا_محبت_است #مسیح_عیسی #روح_القدس #پدر_آسمانی #بیایید_نزد_من #نوری_در_تاریکی #بچشید_و_ببینید_که_خداوند_نیکوست پدری در آسمان هست که دوستت دارد و کسی نیست جز همانی که خدا مینامیمش جالبست خدا یک توده سیاه بزرگ ترسناک و مخوف نیست همانی که در کودکی تصورش میکردم و یا همانی که عصای محکومیت به دست دارد که بر سرمان بکوبد و بگوید به اندازه کافی خوب نبوده ایم معیارش هم سطحی و ظاهری نیست و همین که به ظاهر نگاه نمیکند دل آدم را قرص میکند
. .       ________ دنیام همونقدر تیرهِ است که قلبم هست این روزا ! |پوریا| . . #گریه #تیره #دنیای_سیاه #غصه #غم
. . ________ دنیام همونقدر تیرهِ است که قلبم هست این روزا ! |پوریا| . . #گریه #تیره #دنیای_سیاه #غصه #غم
خانه ها ترک برداشته اند. دیوارها این جا و آن جا فرو ریخته اند و سقف های بی قرار هر لحظه روی سر کسی آوار می شوند. آدم ها از خودشان دورند. از هم دورند. از حیوانات دورند. از طبیعت دورند. همه چیز را خاکستری سرد پوشانده است. دنیا در حال تمام شدن است، انسان ها در حال تمام شدنند، عشق و هم دلی در حال تمام شدن است. باید بمیریم. ما همه باید بمیریم تا تمام بدی ها، بی عدالتی ها، و نا برابری هادر اعماق زمین مدفون شوند. باید بمیریم تا مرگ، انسانیت را از نو آغاز کند، عدالت را، برابری را. تمام راه ها بسته اند و باد پنجره های نیمه باز و شکسته را در هم می کوبد. بادهای سرد و سوزاننده تمام باغ را در می نوردند و تک برگ سبز باقی مانده روی دورترین درخت را از شاخه جدا می کند. برگ در توهم است. در خیال است. به گمان رسیدن به معشوقه اش، زمین، رقص کنان فاصله ی شاخه تا زمین را طی می کند و سعی می کند زمین را با تن نحیف خود گرم کند. اما چندی بعد باد بدن نیمه جانش را از زمین بلند می کند و میان زمین و آسمان تاب می دهد. دنیا با مرگ همین یک برگ، همین آخرین برگ به پایان می رسد. آدم ها توی زمین دفن شده اند. اما این جا و آن جا دست هایی از زمین روییده است. دست هایی سبز با سر انگشتانی سرخ. زمین می خواهد دوباره زنده شود اما دست ها خنجرهایشان را بر ساقه ها و ریشه های هم فرود می آورند. انگار زندگی همین است. همین که زمین پر از نابرابری باشد. همین که عدالتی نباشد و هر دستی که از راه می رسد خاکستر سرد روی ذره های باقی مانده ی عدالت بپاشد. معنای عدالت را، معنای عشق را، معنای محبت را باران از زمین شسته است و دست ها تحمل و شکیبایی مهر ورزیدن همدیگر را ندارند. "بنفشه صدرنفیسی" #بی_عدالتی #دنیای_سیاه #انسانیت_مرده_است #حیوانات_را_دوست_بداریم #حیوانات_بی_پناهند
خانه ها ترک برداشته اند. دیوارها این جا و آن جا فرو ریخته اند و سقف های بی قرار هر لحظه روی سر کسی آوار می شوند. آدم ها از خودشان دورند. از هم دورند. از حیوانات دورند. از طبیعت دورند. همه چیز را خاکستری سرد پوشانده است. دنیا در حال تمام شدن است، انسان ها در حال تمام شدنند، عشق و هم دلی در حال تمام شدن است. باید بمیریم. ما همه باید بمیریم تا تمام بدی ها، بی عدالتی ها، و نا برابری هادر اعماق زمین مدفون شوند. باید بمیریم تا مرگ، انسانیت را از نو آغاز کند، عدالت را، برابری را. تمام راه ها بسته اند و باد پنجره های نیمه باز و شکسته را در هم می کوبد. بادهای سرد و سوزاننده تمام باغ را در می نوردند و تک برگ سبز باقی مانده روی دورترین درخت را از شاخه جدا می کند. برگ در توهم است. در خیال است. به گمان رسیدن به معشوقه اش، زمین، رقص کنان فاصله ی شاخه تا زمین را طی می کند و سعی می کند زمین را با تن نحیف خود گرم کند. اما چندی بعد باد بدن نیمه جانش را از زمین بلند می کند و میان زمین و آسمان تاب می دهد. دنیا با مرگ همین یک برگ، همین آخرین برگ به پایان می رسد. آدم ها توی زمین دفن شده اند. اما این جا و آن جا دست هایی از زمین روییده است. دست هایی سبز با سر انگشتانی سرخ. زمین می خواهد دوباره زنده شود اما دست ها خنجرهایشان را بر ساقه ها و ریشه های هم فرود می آورند. انگار زندگی همین است. همین که زمین پر از نابرابری باشد. همین که عدالتی نباشد و هر دستی که از راه می رسد خاکستر سرد روی ذره های باقی مانده ی عدالت بپاشد. معنای عدالت را، معنای عشق را، معنای محبت را باران از زمین شسته است و دست ها تحمل و شکیبایی مهر ورزیدن همدیگر را ندارند. "بنفشه صدرنفیسی" #بی_عدالتی #دنیای_سیاه #انسانیت_مرده_است #حیوانات_را_دوست_بداریم #حیوانات_بی_پناهند
شاید خیلیا دنبالت باشن ولی فقط عکست رو صفحه ی گوشی یه نفر هست #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
شاید خیلیا دنبالت باشن ولی فقط عکست رو صفحه ی گوشی یه نفر هست #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
هر قدری که طرفتو ببخشی از اون به بعد همون قدر کمتر دوسش داری #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
هر قدری که طرفتو ببخشی از اون به بعد همون قدر کمتر دوسش داری #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
از یه جایی به بعد دیگه تو زندگیت دنبال خوشبختی نیستی و فقط دنبال این هستی که اذیت نشی #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
از یه جایی به بعد دیگه تو زندگیت دنبال خوشبختی نیستی و فقط دنبال این هستی که اذیت نشی #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
یه اسکار هم باید بدیم به کسایی که درون داغونن اما از ته دل میخندن #تگ یادت نره #تکست  #دنیای_سیاه
یه اسکار هم باید بدیم به کسایی که درون داغونن اما از ته دل میخندن #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
یکی باید باشه بد اخلاقیامون و زشتیامونو دوست داشته باشه...! خوبی رو که همه دوست دارن #تگ یادت نره #تکست  #دنیای_سیاه
یکی باید باشه بد اخلاقیامون و زشتیامونو دوست داشته باشه...! خوبی رو که همه دوست دارن #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
جالب است ثبت احوالم همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است به جز احوالم #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
جالب است ثبت احوالم همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است به جز احوالم #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
شاید همه چی درست شه ولی درست شدن با مثل روز اول شدن خیلی فرق میکنه، خیلی #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
شاید همه چی درست شه ولی درست شدن با مثل روز اول شدن خیلی فرق میکنه، خیلی #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
به بعضیا باس گفت: کاش شعورتم مثله لیست دوستات هر روز به تعدادش اضافه میشد #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
به بعضیا باس گفت: کاش شعورتم مثله لیست دوستات هر روز به تعدادش اضافه میشد #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
کم حافظه ترین موجود دنیا ماهی نیست اون آدمیه که بهش محبت میکنی #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
کم حافظه ترین موجود دنیا ماهی نیست اون آدمیه که بهش محبت میکنی #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
بخشیدن بعضی ها مثل یک گلوله دادن بهشونه که اون تیری را که خطا به سمتت شلیک کرده را جبران کنه! (آل پاچینو) #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
بخشیدن بعضی ها مثل یک گلوله دادن بهشونه که اون تیری را که خطا به سمتت شلیک کرده را جبران کنه! (آل پاچینو) #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
انصاف نیست یک بار بدنیا آمدن و این همه مُردن #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
انصاف نیست یک بار بدنیا آمدن و این همه مُردن #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
انصاف نبود رفتنت با خودت باشد فراموش کردنت با من #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
انصاف نبود رفتنت با خودت باشد فراموش کردنت با من #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
خیلی از ماها به روزای خوب عادت نداریم تو شادیمون استرس اینده مونو داریم #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
خیلی از ماها به روزای خوب عادت نداریم تو شادیمون استرس اینده مونو داریم #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
گذشتم از گشتم ... از خوبيام گذشتم ... از دشمنام گذشتم ... از لحظه هاي خوب زندگيم گذشتم ... از بهترين موقعيتام گذشتم ... ولي ... گذشتم از گذشتم ... #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
گذشتم از گشتم ... از خوبيام گذشتم ... از دشمنام گذشتم ... از لحظه هاي خوب زندگيم گذشتم ... از بهترين موقعيتام گذشتم ... ولي ... گذشتم از گذشتم ... #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
رفیق اونیه که میدونه اشتباه کردی و بازم کنارته، وگرنه وقتی همه چی خوبه، همه هستن و ادعای رفاقت دارن #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
رفیق اونیه که میدونه اشتباه کردی و بازم کنارته، وگرنه وقتی همه چی خوبه، همه هستن و ادعای رفاقت دارن #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
وقتی اشک یکی رو درمیاری، در واقع اون اشکاش نیستن که میریزن،تویی که از چشمش قطره قطره میفتی #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
وقتی اشک یکی رو درمیاری، در واقع اون اشکاش نیستن که میریزن،تویی که از چشمش قطره قطره میفتی #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
اگه کسی رو رنجوندی ولی خودت بیشتر عذاب کشیدی یعنی خیلی دوسش داری #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
اگه کسی رو رنجوندی ولی خودت بیشتر عذاب کشیدی یعنی خیلی دوسش داری #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
یه وقتایی یه حرفایی از یه آدمایی هیچوقت فراموشت نمیشه #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
یه وقتایی یه حرفایی از یه آدمایی هیچوقت فراموشت نمیشه #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
محال است ببخشم کسی را که وسط خنده هایم وقتی به یادش میفتم گریه ام میگیرد #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
محال است ببخشم کسی را که وسط خنده هایم وقتی به یادش میفتم گریه ام میگیرد #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
آدم‌ها از دور جالِبَن، همون موقع که دَست نیافتنیَن همون موقع که نداریشون... :) #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
آدم‌ها از دور جالِبَن، همون موقع که دَست نیافتنیَن همون موقع که نداریشون... :) #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
هر چقدرم که خودمو به بی تفاوتی بزنم،هر چقدرم که بگذره،بازم بعضی چیزا که یادم میاد،تو دلم قربون صدقت میرم... حتی با همه بدیات... :))) #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
هر چقدرم که خودمو به بی تفاوتی بزنم،هر چقدرم که بگذره،بازم بعضی چیزا که یادم میاد،تو دلم قربون صدقت میرم... حتی با همه بدیات... :))) #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
کسی که گریه میکنه حالش بد نیست، کسی که دیگه نمیتونه گریه کنه حالش بده:] #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
کسی که گریه میکنه حالش بد نیست، کسی که دیگه نمیتونه گریه کنه حالش بده:] #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
مهم نیست شرایط چقدر سخت باشه آدمی که بخواد رو قولش باشه هیچوقت تنهات نمیزاره :) #تگ یادتون نره *_* #تکست #دنیای_سیاه
مهم نیست شرایط چقدر سخت باشه آدمی که بخواد رو قولش باشه هیچوقت تنهات نمیزاره :) #تگ یادتون نره *_* #تکست #دنیای_سیاه
فاجعه اونجاست که یه نفرو به همه دنیا و آدماش ترجیح میدی، بعد همون یه نفر ساده ترین چیزهارو به تو ترجیح میده... #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
فاجعه اونجاست که یه نفرو به همه دنیا و آدماش ترجیح میدی، بعد همون یه نفر ساده ترین چیزهارو به تو ترجیح میده... #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
+چرا اجازه دادی باهات بدرفتاری کنه؟ -چون میترسیدم از دستش بدم:) #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
+چرا اجازه دادی باهات بدرفتاری کنه؟ -چون میترسیدم از دستش بدم:) #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
مثلا اس ام اس هایی باید باشه که بگه مشترک مورد نظر دویست بار میخواست بهت زنگ بزنه اما غرورش نگذاشت #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
مثلا اس ام اس هایی باید باشه که بگه مشترک مورد نظر دویست بار میخواست بهت زنگ بزنه اما غرورش نگذاشت #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
چشمت را باز میکنی و میبینی بزرگترین ضربه ها رو همان هایی زده اند که زمانی با چشم بسته ، و از ته دل دوستشان داشتی :))) #تگ یادتون نره *_* #تکست #دنیای_سیاه
چشمت را باز میکنی و میبینی بزرگترین ضربه ها رو همان هایی زده اند که زمانی با چشم بسته ، و از ته دل دوستشان داشتی :))) #تگ یادتون نره *_* #تکست #دنیای_سیاه
یه سری فکرا هستن وقتی میبینن حالت خوبه سریع میان سراغت #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
یه سری فکرا هستن وقتی میبینن حالت خوبه سریع میان سراغت #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
رفیــق اونی که بتونی جلوش خودت باشی حتی اگه بدترین آدم دنیا باشی #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
رفیــق اونی که بتونی جلوش خودت باشی حتی اگه بدترین آدم دنیا باشی #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
کسایی که باهاتون یه شوخی ساده میکنن و فوراً با لحن پشیمونی میپرسن ناراحت شدی اینا دلشون پاکه از نبودنتون میترسن #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
کسایی که باهاتون یه شوخی ساده میکنن و فوراً با لحن پشیمونی میپرسن ناراحت شدی اینا دلشون پاکه از نبودنتون میترسن #تگ یادت نره #تکست #دنیای_سیاه
من ياد گرفتم هيچيو دوست نداشته باشم و زياد ذوق زده نشم واسه چيزي ! چون با اين كار زودتر از دستش ميدم . #تگ یادتون نره *_* #تکست  #بغض  #دنیای_من  #دنیای_سیاه_من  #دنیای_سیاه
من ياد گرفتم هيچيو دوست نداشته باشم و زياد ذوق زده نشم واسه چيزي ! چون با اين كار زودتر از دستش ميدم . #تگ یادتون نره *_* #تکست #بغض #دنیای_من #دنیای_سیاه_من #دنیای_سیاه
ما تفنگارو به سمت هم نشونه گرفتيم اره ما قلبامون براي هم ميتپيد ولي تفنگارو به سمت هم نشونه گرفتيم و شليك كرديم خون ريخت رو زمين تنها چيزي كه تو اخرين لحظه تكرار ميكردم اين بود : "تفنگ من تيري توش نبود" تگ یادتون نره *_* #تکست #بغض  #دنیای_سیاه_من #دنیای_سیاه
ما تفنگارو به سمت هم نشونه گرفتيم اره ما قلبامون براي هم ميتپيد ولي تفنگارو به سمت هم نشونه گرفتيم و شليك كرديم خون ريخت رو زمين تنها چيزي كه تو اخرين لحظه تكرار ميكردم اين بود : "تفنگ من تيري توش نبود" تگ یادتون نره *_* #تکست #بغض #دنیای_سیاه_من #دنیای_سیاه
میخوام بلند صدام‌ کني! جوري که حس کنم جوري که قَلبَم بِلَرزه! تگ یادتون نره *_* #تکست #بغض #دنیای_سیاه  #دنیای_من
میخوام بلند صدام‌ کني! جوري که حس کنم جوري که قَلبَم بِلَرزه! تگ یادتون نره *_* #تکست #بغض #دنیای_سیاه #دنیای_من
ابرِ کبود نشسته توو آسمون دنیا سیاهتر شده از همیشه تموم روزا دیگه دلگیر شدن زمونه میشه بدتر از این بشه؟ برای دل بریدن از زندگی به هیچی احتیاج دیگه ندارم توی خودم هزار دفه میشکنم سَرَم رو روی پای خود میزارم هیچکسی توو دنیا واسم نمونده همدمم این روزا فقط سیگاره اونم دیگه همین روزاس که واسه این ریه های خسته ناز بیاره تنم یه پارچه خُرد و خاکشیره روحِ من از جسم منِ خرابتر خسته شده جسمِ من از دنیا و تباهی روحمو گرفته در بر امیدی واسه زندگی نمونده همین خودش علتِ مرگم میشه انگاری یه نفر داره دستامو سمتِ یه دنیای دیگه میکشه اگه که زندگی همش بازیه کاش بشه زودتر این بازی تموم شه این تنِ خسته و نحیف و زارم بی خود و بی جهت نفس میکشه...  #شعر #ترانه #دنیای_سیاه #تهران #کرج #اصفهان شیراز#گرگان #ورق_پاره
ابرِ کبود نشسته توو آسمون دنیا سیاهتر شده از همیشه تموم روزا دیگه دلگیر شدن زمونه میشه بدتر از این بشه؟ برای دل بریدن از زندگی به هیچی احتیاج دیگه ندارم توی خودم هزار دفه میشکنم سَرَم رو روی پای خود میزارم هیچکسی توو دنیا واسم نمونده همدمم این روزا فقط سیگاره اونم دیگه همین روزاس که واسه این ریه های خسته ناز بیاره تنم یه پارچه خُرد و خاکشیره روحِ من از جسم منِ خرابتر خسته شده جسمِ من از دنیا و تباهی روحمو گرفته در بر امیدی واسه زندگی نمونده همین خودش علتِ مرگم میشه انگاری یه نفر داره دستامو سمتِ یه دنیای دیگه میکشه اگه که زندگی همش بازیه کاش بشه زودتر این بازی تموم شه این تنِ خسته و نحیف و زارم بی خود و بی جهت نفس میکشه... #شعر #ترانه #دنیای_سیاه #تهران #کرج #اصفهان شیراز#گرگان #ورق_پاره
دنیای مجازی✔یارو هزارتا داداش داره که یکیش با اینکه دو نفرو به قتل رسونده،و الان شده داداشش، هرجور فوش بلده ب خواهرش میگه ولی چون مجازی دختره هر هر میزنه زیر خنده✔ولی همینکه داداش واقعیش بگه بالای چشت ابروه،تا یه سال با داداشش حرف نمیزنه✔وقتی تموم حرمتها،علاقه ها،محبت ها،هدفهامجازی میشه دنیای واقعی کمرنگ و کمرنگ تر میشه✔دنیای مجازی هرچقدر باحال و جذاب باشه ولی واقعیتش اینه از دنیای واقعی پیرت میکنه...✔یه نگاه به شناسنامتون بندازید✔ کاش تو دنیای واقعی از عشق و احساس حرف زد نه مجازی...دنیای واقعی فقط شده سکوت سکوت سکوت مجازی،جنترمن_واقعی،سکوت#دنیای_پراز_هیاهو #دنیای_سیاه #داداش_خواهر #فرهنگ #دختر_حسود
دنیای مجازی✔یارو هزارتا داداش داره که یکیش با اینکه دو نفرو به قتل رسونده،و الان شده داداشش، هرجور فوش بلده ب خواهرش میگه ولی چون مجازی دختره هر هر میزنه زیر خنده✔ولی همینکه داداش واقعیش بگه بالای چشت ابروه،تا یه سال با داداشش حرف نمیزنه✔وقتی تموم حرمتها،علاقه ها،محبت ها،هدفهامجازی میشه دنیای واقعی کمرنگ و کمرنگ تر میشه✔دنیای مجازی هرچقدر باحال و جذاب باشه ولی واقعیتش اینه از دنیای واقعی پیرت میکنه...✔یه نگاه به شناسنامتون بندازید✔ کاش تو دنیای واقعی از عشق و احساس حرف زد نه مجازی...دنیای واقعی فقط شده سکوت سکوت سکوت مجازی،جنترمن_واقعی،سکوت#دنیای_پراز_هیاهو #دنیای_سیاه #داداش_خواهر #فرهنگ #دختر_حسود
اونجا كه حتي ديگه حوصله گریه کردنم نداری وقتشه که نگران خودت شی #دنیای_سیاه #عاشقانه #زندگي #عشق #دخترونه_ها
اونجا كه حتي ديگه حوصله گریه کردنم نداری وقتشه که نگران خودت شی #دنیای_سیاه #عاشقانه #زندگي #عشق #دخترونه_ها
فروغ فرخ زاد از تو میپرسم: تیرگی درد است یا شادی؟ جسم زندان است یا صحرای آزادی؟ ظلمت شب چیست؟ شب، سایه روح سیاه کیست؟ او چه میگوید؟ او چه میگوید؟ خسته و سرگشته و حیران می دوم در راه پرسش های بی پایان #دنیای_سیاه #فروغ_فرخزاد
فروغ فرخ زاد از تو میپرسم: تیرگی درد است یا شادی؟ جسم زندان است یا صحرای آزادی؟ ظلمت شب چیست؟ شب، سایه روح سیاه کیست؟ او چه میگوید؟ او چه میگوید؟ خسته و سرگشته و حیران می دوم در راه پرسش های بی پایان #دنیای_سیاه #فروغ_فرخزاد
🍁🍁🍁 توی دنیای سیاه خنجر و ساطور مرد بارونی ! بلا از قلب صافت دور ! از تو و لبخند تو شیطون پریشونه پس غزلخون باش و خوش ! چشم حسودا کور ! #سعید_سهیلی #گشت_ارشاد  #کارگردان  #دنیای_سیاه  #بی_بی_سمانه_رضایی
🍁🍁🍁 توی دنیای سیاه خنجر و ساطور مرد بارونی ! بلا از قلب صافت دور ! از تو و لبخند تو شیطون پریشونه پس غزلخون باش و خوش ! چشم حسودا کور ! #سعید_سهیلی #گشت_ارشاد #کارگردان #دنیای_سیاه #بی_بی_سمانه_رضایی
‌ اثبات این که، آن را خدا داده است کار بسیار مشکلی است، از این رو کودک منشا خطر بود و به نحوی می بایست این خطر را از خود دور ساخت. فرار آسانترین راه حل است. پدر و مادر تصمیم می گرفتند که کودک خود را سر راه گذاشته و در میان جنگل یا درون چاهی رها کنند. زمستان او را تسلیم شب می نمود. زمستان بسیار خائن است کودک به مجسمه ای تبدیل شده بود. سرما چون رگه های سنگ در استخوانش نفوذ می کرد. ظلمت چون خزنده ای بر تنش می لغزید. سستی ناشی از سرما چون مد دریا در تن انسان بالا می رود. کودک به تدریج دستخوش سکون مرگ می شد. به خواب می رفت. پ. ن:تو_رو_جون_بچتون_مراقبش_باشید. چیکار کردین با یه مادر؟ جواب داره همه اینا.... . #مردی_که_میخندد #ویکتور_هوگو #کتاب #کتابخوانی #فکر_درگیر #کودک #کودک_بیگناه #مادر_بدبخت #دنیای_سیاه #آخرت_در_راه_است
‌ اثبات این که، آن را خدا داده است کار بسیار مشکلی است، از این رو کودک منشا خطر بود و به نحوی می بایست این خطر را از خود دور ساخت. فرار آسانترین راه حل است. پدر و مادر تصمیم می گرفتند که کودک خود را سر راه گذاشته و در میان جنگل یا درون چاهی رها کنند. زمستان او را تسلیم شب می نمود. زمستان بسیار خائن است کودک به مجسمه ای تبدیل شده بود. سرما چون رگه های سنگ در استخوانش نفوذ می کرد. ظلمت چون خزنده ای بر تنش می لغزید. سستی ناشی از سرما چون مد دریا در تن انسان بالا می رود. کودک به تدریج دستخوش سکون مرگ می شد. به خواب می رفت. پ. ن:تو_رو_جون_بچتون_مراقبش_باشید. چیکار کردین با یه مادر؟ جواب داره همه اینا.... . #مردی_که_میخندد #ویکتور_هوگو #کتاب #کتابخوانی #فکر_درگیر #کودک #کودک_بیگناه #مادر_بدبخت #دنیای_سیاه #آخرت_در_راه_است
#دنیای_سیاه 💔حمایت کنید💔 #دنیای_سیاه  #دلنوشته #فازسنگین #دپرس #دپ #متن_زیبا #عکس_نوشته #تکست #تکست_زیبا  دوستاتونو تگ کنید❤ تگ شده ها فالو کنید لطفا❤ حمایت کنید❤
#دنیای_سیاه 💔حمایت کنید💔 #دنیای_سیاه #دلنوشته #فازسنگین #دپرس #دپ #متن_زیبا #عکس_نوشته #تکست #تکست_زیبا دوستاتونو تگ کنید❤ تگ شده ها فالو کنید لطفا❤ حمایت کنید❤
#دنیای_سیاه 💔حمایت کنید💔 #دنیای_سیاه  #دلنوشته #تکست #فازسنگین #متن_زیبا #دپرس   دوستاتونو تگ کنید❤ تگ شده ها فالو کنید لطفا❤ حمایت کنید❤
#دنیای_سیاه 💔حمایت کنید💔 #دنیای_سیاه #دلنوشته #تکست #فازسنگین #متن_زیبا #دپرس دوستاتونو تگ کنید❤ تگ شده ها فالو کنید لطفا❤ حمایت کنید❤
تعداد 75 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.