فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره سعدی جان در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های سعدی جان

Instagram
loading...
💔 چه زیبا میفرماید شیخ اجل استاد سخن سعدی جان با صدای دلنشین استاد بزرگوار آقای شجریان😍 . من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی... . شعر: سعدی آواز: استاد محمدرضا شجریان .  . #سعدی_جان #استاد_شجریان #شعر #آهنگ #گرافیک #عکاسی #عکس_نوشته #عاشقانه
💔 چه زیبا میفرماید شیخ اجل استاد سخن سعدی جان با صدای دلنشین استاد بزرگوار آقای شجریان😍 . من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی... . شعر: سعدی آواز: استاد محمدرضا شجریان . . #سعدی_جان #استاد_شجریان #شعر #آهنگ #گرافیک #عکاسی #عکس_نوشته #عاشقانه
-..-..- غُنچه گو تَنگدِل از کارِ فرو بَسته مَباش کَز دَمِ صُبح مَدَد یابی و اَنفاسِ نَسیم 🌹🌼حافظ🌼🌹 به آبرویِ صُبح در آینه آی و به گَردیِّ لِبانَ‌ت باش تا غُنچه‌گی و خندانیِّ گُل بِدان بینی. . . اگر در رُخِ آینه بِشویم و این دو مصرع را به رویش خوانیم بازی و بسته‌گیِّ غُنچه تا گُل‌شَویِّ آن به ادایِ حروف و لُغات به عیانِ شِکار پیداست و اَنفاسِ نسیمِ سَحَرش. . . {(غُ)نچه} (گو) (تَنگدِل) از کارِ {(فُ)(رو)] {(بَ)سته] {(مَ)(ب)اش} کَز {دَ(مِ)} {(صُ)(ب)ح} {(مَ)دَد} {یا(ب)ی} و {اَن(فا)سِ} {نَسی(م)} . . {(مَ)گَرَش} {خِد(مَ)تِ} دیرین {(مَ)ن} از (یاد) {(بِ)ر(ف)ت} (ای) {نسیمِ سَحر(ی)} (یاد) دَهَش عهدِ {قدی(م)} 🌹🌼حافظ🌼🌹 #فردوسی #خیام #سعدی_جان #حافظ پی‌نوشت: روانیِّ سُخن و روندگیِّ حروف و لُغات در آن (ای) و (یِّ) نسیمِ‌ سَحَری را بِشنو و ببین و دَمِ پِنهانیِّ حافظ را که در یادِ نسیمِ سحری از جهتِ رَخشانیِّ آیینه‌ ی رویِ یار به رعایت و امانت سِپُرده گشت و دَمِ ایازَش در صافی و صفایِّ خاطرِ آن شمعِ چگل. . [تن‌ها آن لولِ لبانَ‌ش را باش، که‌ چه خوَش به غُنچه گَشته است] . [با ما به ازین باش] . . [ما به غیرِ از تو نداریم تَمنّای دِگر] . . سُخَن این‌است که ما بی‌تو نخواهیم حَیات بِشنو (ای) پِیکِ، خبر گیر و سُخَن باز رِسان . . این قِصّه‌ی عجب شِنو از بَختِ واژگون ما را بِکُشت یار به انفاسِ عیسوی 🌼 🌷 ❤
-..-..- غُنچه گو تَنگدِل از کارِ فرو بَسته مَباش کَز دَمِ صُبح مَدَد یابی و اَنفاسِ نَسیم 🌹🌼حافظ🌼🌹 به آبرویِ صُبح در آینه آی و به گَردیِّ لِبانَ‌ت باش تا غُنچه‌گی و خندانیِّ گُل بِدان بینی. . . اگر در رُخِ آینه بِشویم و این دو مصرع را به رویش خوانیم بازی و بسته‌گیِّ غُنچه تا گُل‌شَویِّ آن به ادایِ حروف و لُغات به عیانِ شِکار پیداست و اَنفاسِ نسیمِ سَحَرش. . . {(غُ)نچه} (گو) (تَنگدِل) از کارِ {(فُ)(رو)] {(بَ)سته] {(مَ)(ب)اش} کَز {دَ(مِ)} {(صُ)(ب)ح} {(مَ)دَد} {یا(ب)ی} و {اَن(فا)سِ} {نَسی(م)} . . {(مَ)گَرَش} {خِد(مَ)تِ} دیرین {(مَ)ن} از (یاد) {(بِ)ر(ف)ت} (ای) {نسیمِ سَحر(ی)} (یاد) دَهَش عهدِ {قدی(م)} 🌹🌼حافظ🌼🌹 #فردوسی #خیام #سعدی_جان #حافظ پی‌نوشت: روانیِّ سُخن و روندگیِّ حروف و لُغات در آن (ای) و (یِّ) نسیمِ‌ سَحَری را بِشنو و ببین و دَمِ پِنهانیِّ حافظ را که در یادِ نسیمِ سحری از جهتِ رَخشانیِّ آیینه‌ ی رویِ یار به رعایت و امانت سِپُرده گشت و دَمِ ایازَش در صافی و صفایِّ خاطرِ آن شمعِ چگل. . [تن‌ها آن لولِ لبانَ‌ش را باش، که‌ چه خوَش به غُنچه گَشته است] . [با ما به ازین باش] . . [ما به غیرِ از تو نداریم تَمنّای دِگر] . . سُخَن این‌است که ما بی‌تو نخواهیم حَیات بِشنو (ای) پِیکِ، خبر گیر و سُخَن باز رِسان . . این قِصّه‌ی عجب شِنو از بَختِ واژگون ما را بِکُشت یار به انفاسِ عیسوی 🌼 🌷 ❤
. علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را . چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که از دوری برآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را. . #سعدی_جان  #سفارش_جدید . . #شکسته_نستعلیق #سفارش_تابلو #نستعلیق #خط #خوشنویسی #خطاطی
. علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را . چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که از دوری برآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را. . #سعدی_جان #سفارش_جدید . . #شکسته_نستعلیق #سفارش_تابلو #نستعلیق #خط #خوشنویسی #خطاطی
مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را . «سعدی! چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو» ای بی‌بصر! من می‌روم؟ او می‌کشد قلاب را #سعدی_جان  #همایون_شجریان_جان  ,   .
مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را . «سعدی! چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو» ای بی‌بصر! من می‌روم؟ او می‌کشد قلاب را #سعدی_جان #همایون_شجریان_جان , .
. سلسله موی دوست استاد #محمدرضا_شجریان استاد سخن #سعدی_شیرازی . . . سلسلهٔ موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست گر بزنندم به تیغ در نظرش بی‌دریغ دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست گر برود جان ما در طلب وصل دوست حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان گونهٔ زردش دلیل ناله زارش گواست مایهٔ پرهیزگار قوت صبر است و عقل عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست دلشدهٔ پایبند گردن جان در کمند زهرهٔ گفتار نه کاین چه سبب وان چراست مالک ملک وجود حاکم رد و قبول هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست تیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فرامش کند مدعی بی‌وفاست سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست . . #سعدی . . . . #استادمحمدرضاشجریان #استاد_محمدرضا_شجریان #شجریان #شجریان_بشنویم #سعدی_جان #استاد_سخن #شیخ_اجل #شجریان_تنها_نیست #شجریان_قبلە_اهل_دل #شجریان_هویت_ملی_ماست #شجریان_قلب_ایرانیان #شجریان_خسرو_آواز_ایران #شجریان_شدن_غیرممکن_است #شجریان_حذف_شدنی_نیست #شجریان_بودن_سخت_است #راه_دشوار_شجریان_بودن_ #خسرو_آواز_ایران #شجریان_من
. سلسله موی دوست استاد #محمدرضا_شجریان استاد سخن #سعدی_شیرازی . . . سلسلهٔ موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست گر بزنندم به تیغ در نظرش بی‌دریغ دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست گر برود جان ما در طلب وصل دوست حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان گونهٔ زردش دلیل ناله زارش گواست مایهٔ پرهیزگار قوت صبر است و عقل عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست دلشدهٔ پایبند گردن جان در کمند زهرهٔ گفتار نه کاین چه سبب وان چراست مالک ملک وجود حاکم رد و قبول هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست تیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فرامش کند مدعی بی‌وفاست سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست . . #سعدی . . . . #استادمحمدرضاشجریان #استاد_محمدرضا_شجریان #شجریان #شجریان_بشنویم #سعدی_جان #استاد_سخن #شیخ_اجل #شجریان_تنها_نیست #شجریان_قبلە_اهل_دل #شجریان_هویت_ملی_ماست #شجریان_قلب_ایرانیان #شجریان_خسرو_آواز_ایران #شجریان_شدن_غیرممکن_است #شجریان_حذف_شدنی_نیست #شجریان_بودن_سخت_است #راه_دشوار_شجریان_بودن_ #خسرو_آواز_ایران #شجریان_من
. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز ...    #سعدی_جان #سعدی_شیرازی
. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز ... #سعدی_جان #سعدی_شیرازی
میان ما و شما عهد در ازل رفته‌ست هزار سال برآید همان نخستینی تفاوتی نکند گر ترش کنی ابرو هزار تلخ بگویی هنوز شیرینی #سعدی_جان 🌻💘🐣
میان ما و شما عهد در ازل رفته‌ست هزار سال برآید همان نخستینی تفاوتی نکند گر ترش کنی ابرو هزار تلخ بگویی هنوز شیرینی #سعدی_جان 🌻💘🐣
. مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم... #سعدی_جان
. مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم... #سعدی_جان
سعدی! چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو ای بی‌بصر! من می‌روم؟ او می‌کشد قلاب را #سعدی_جان  #همایون_جان_شجریان  #سهراب_پورناظرى  #مقدار_یار_هم_نفس_چون_من_نداند_هیچ_کس
سعدی! چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو ای بی‌بصر! من می‌روم؟ او می‌کشد قلاب را #سعدی_جان #همایون_جان_شجریان #سهراب_پورناظرى #مقدار_یار_هم_نفس_چون_من_نداند_هیچ_کس
. هر یک از دایره جمع به راهی رفتند ما بِماندیم‌ و خیالِ تو به یک جاي مقيم #سعدی_جان
. هر یک از دایره جمع به راهی رفتند ما بِماندیم‌ و خیالِ تو به یک جاي مقيم #سعدی_جان
. ای سرکش بی بندوبار .... سازی بزن دیوانه وار.... . من را ز خود بیگانه کن ...‌ . قصر مرا ویرانه کن .... . ای کولی آواز خوان باید مرا تو ، هفت خان از سینه ام تا خط ران جانم بخوان جانم ستان یک شعر آوردی مرا زهری بیفزایی مرا وز بوی تو عنبر مرا رقصان مرا رقصان مرا تو نطق کن ، (لب بزن) ، چشمم میان ... تو از وسمه و ابروی تو . از منظر اندام تو ... . موقت قدیمی برای یاداوری
. ای سرکش بی بندوبار .... سازی بزن دیوانه وار.... . من را ز خود بیگانه کن ...‌ . قصر مرا ویرانه کن .... . ای کولی آواز خوان باید مرا تو ، هفت خان از سینه ام تا خط ران جانم بخوان جانم ستان یک شعر آوردی مرا زهری بیفزایی مرا وز بوی تو عنبر مرا رقصان مرا رقصان مرا تو نطق کن ، (لب بزن) ، چشمم میان ... تو از وسمه و ابروی تو . از منظر اندام تو ... . موقت قدیمی برای یاداوری
مرا روی تو محرابست٬در شهر مسلمانان #سعدی_جان
مرا روی تو محرابست٬در شهر مسلمانان #سعدی_جان
🍃🌺 . | 👤 #قیصر_امین_پور | . | 🎼 اینجا شهر من نیست ، گروه پالت | . قطار میرود  تو میروی  تمام ایستگاه میرود  و من چقدر ساده ام  که سالهای سال  در انتظار تو  کنار این قطار ایستاده ام  و همچنان  به نرده های ایستگاه رفته  تکیه داده ام. . 💙 . حتما اشتباهی شده، اینجا شهر من نیست ... . پ.ن۱: #با_من_سفر_کنید 🚈 پ.ن۲: #با_من_گوش_کنید 🎧 . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس  #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شعر #بوسه_عاشقانه #بوس   #زندگی #شعر_کوتاه #شعرنو #موزیک #موزیک_جدید
🍃🌺 . | 👤 #قیصر_امین_پور | . | 🎼 اینجا شهر من نیست ، گروه پالت | . قطار میرود  تو میروی  تمام ایستگاه میرود  و من چقدر ساده ام  که سالهای سال  در انتظار تو  کنار این قطار ایستاده ام  و همچنان  به نرده های ایستگاه رفته  تکیه داده ام. . 💙 . حتما اشتباهی شده، اینجا شهر من نیست ... . پ.ن۱: #با_من_سفر_کنید 🚈 پ.ن۲: #با_من_گوش_کنید 🎧 . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شعر #بوسه_عاشقانه #بوس #زندگی #شعر_کوتاه #شعرنو #موزیک #موزیک_جدید
❁ بر خوانِ سعدی؛ نشست پنجاه و پنجم ❁ پنجاه و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های سعدی شناسی، دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد. در این نشست باب سوم گلستان، با حضور دکتر مرتضی جعفری و مرجان محجوب، خوانده و تفسیر شد. .. #انجمن_فرهنگ_و_ادب_شیراز  #بر_خوان_سعدی
❁ بر خوانِ سعدی؛ نشست پنجاه و پنجم ❁ پنجاه و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های سعدی شناسی، دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد. در این نشست باب سوم گلستان، با حضور دکتر مرتضی جعفری و مرجان محجوب، خوانده و تفسیر شد. .. #انجمن_فرهنگ_و_ادب_شیراز #بر_خوان_سعدی
دیگران چون بروند از نظر از دل بروند تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی __________ #سعدی_جان  مه بومه خر ای ژست گرتنته! #هانا #نازار #شیرین #دت_لک
دیگران چون بروند از نظر از دل بروند تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی __________ #سعدی_جان مه بومه خر ای ژست گرتنته! #هانا #نازار #شیرین #دت_لک
-..-..- آینه دانی که تابِ آه ندارد 🌹🌼حافظ🌼🌹 او اندر چَشمه‌ی تَرِ زبان هَزار بار تن و جان شُسته و پی به ریشه‌هایِ آن بُرده وَزان رو‌ست که خوَشتر نِشَسته است یک دو بیت بالا تَر آن‌جا که در قصد و نیَّتی می‌سازد و می‌‌نازد و تا بدانجا که می‌دانی می‌راند. . . گوشه‌ی اَبرویِ تُست مَنزلِ {(جا(نَ)م)} {خوش(تَر)} ازین گوشه {پادش(اه)} ندارد " . . تن‌ها اوست که تا این حدّ و اندازه دست در رگ و جانِ حروف و لُغات کرده و مزه شیرینِ شِکر‌وَشی بُرده‌ست. _____ . در خوش‌ تَریِّ پُرچینِ دامنِ چَشم به اندریِّ زبان‌َش باشیم، آن‌جا که به چکّانیَّ اَشکِ شور در نِشستَنگَهی، رهِ به لبِ و دهانِ شیرینِ یار بُرده‌ است و سایبانِ اَبرُوی نیز به ابرُوانِ نازنین‌ِ دوتایَ‌ش در کار و بار می‌کَشد، ورنه آن خسرُوِ شیرین‌دَهنان در آن گوشه‌ی جان هیچ‌کاره نیست و آهِ آن پادشاهِ فرهادوارَش نیز. . . [شورِ شیرین مَنَما (تا) نَکُنی فرهادم] . . خیز و بالا بِنَما ای بُتِ شیرین‌حَرَکات 🌹🌼حافظ🌼🌹 #فردوسی #خیام #سعدی_جان #حافظ #حسین_علیزاده پی نوشت: تننده عروسِ لرزانِ اَنبست را بگو میل‌زن، زُلف بُگشا و دست‌ به گیر 🌼 🌷 ❤
-..-..- آینه دانی که تابِ آه ندارد 🌹🌼حافظ🌼🌹 او اندر چَشمه‌ی تَرِ زبان هَزار بار تن و جان شُسته و پی به ریشه‌هایِ آن بُرده وَزان رو‌ست که خوَشتر نِشَسته است یک دو بیت بالا تَر آن‌جا که در قصد و نیَّتی می‌سازد و می‌‌نازد و تا بدانجا که می‌دانی می‌راند. . . گوشه‌ی اَبرویِ تُست مَنزلِ {(جا(نَ)م)} {خوش(تَر)} ازین گوشه {پادش(اه)} ندارد " . . تن‌ها اوست که تا این حدّ و اندازه دست در رگ و جانِ حروف و لُغات کرده و مزه شیرینِ شِکر‌وَشی بُرده‌ست. _____ . در خوش‌ تَریِّ پُرچینِ دامنِ چَشم به اندریِّ زبان‌َش باشیم، آن‌جا که به چکّانیَّ اَشکِ شور در نِشستَنگَهی، رهِ به لبِ و دهانِ شیرینِ یار بُرده‌ است و سایبانِ اَبرُوی نیز به ابرُوانِ نازنین‌ِ دوتایَ‌ش در کار و بار می‌کَشد، ورنه آن خسرُوِ شیرین‌دَهنان در آن گوشه‌ی جان هیچ‌کاره نیست و آهِ آن پادشاهِ فرهادوارَش نیز. . . [شورِ شیرین مَنَما (تا) نَکُنی فرهادم] . . خیز و بالا بِنَما ای بُتِ شیرین‌حَرَکات 🌹🌼حافظ🌼🌹 #فردوسی #خیام #سعدی_جان #حافظ #حسین_علیزاده پی نوشت: تننده عروسِ لرزانِ اَنبست را بگو میل‌زن، زُلف بُگشا و دست‌ به گیر 🌼 🌷 ❤
نقش نامت کرده دل محراب تسبیح وجود تا سحر تسبیح گویان روی در محراب داشت🎼🎶🔊💓🌹 #خسروآوازايران #استادشجریان #سعدی_جان #آوازسنتی_ایرانی #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_سنتی #شجریان_بشنویم #شجریانیها  🔊
نقش نامت کرده دل محراب تسبیح وجود تا سحر تسبیح گویان روی در محراب داشت🎼🎶🔊💓🌹 #خسروآوازايران #استادشجریان #سعدی_جان #آوازسنتی_ایرانی #موسیقی_اصیل_ایرانی #موسیقی_سنتی #شجریان_بشنویم #شجریانیها 🔊
همین یک بیت #سعدی_جان رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم، کافیه برای همه عمرمون: تیغ بُرّان گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می‌خواهی بِبُر، اما مَبُر نان کسی
همین یک بیت #سعدی_جان رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم، کافیه برای همه عمرمون: تیغ بُرّان گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می‌خواهی بِبُر، اما مَبُر نان کسی
. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم . . #سعدی_جان #عیدانه #آقای_دل #جان_جانان #تو_فقط_بخند
. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم . . #سعدی_جان #عیدانه #آقای_دل #جان_جانان #تو_فقط_بخند
باجوانی سرخوش است این پیر بی تدبیر را... جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیررا سعدی شیرازی #عین الدین صادق زاده #سعدی #سعدی_جان #سعدی 🌹 #خوشنویسی  #خوشنویسی_ایرانی  #شکسته نستعلیق #شکسته  #نقاشیخط_معاصر_ایران  #نقاشیخط  #هنر  #هنرمندان_ایرانی
باجوانی سرخوش است این پیر بی تدبیر را... جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیررا سعدی شیرازی #عین الدین صادق زاده #سعدی #سعدی_جان #سعدی 🌹 #خوشنویسی #خوشنویسی_ایرانی #شکسته نستعلیق #شکسته #نقاشیخط_معاصر_ایران #نقاشیخط #هنر #هنرمندان_ایرانی
🍃🌺 . ‎|👤 #سعدی | . ‎من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی ‎عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی ‎دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم ‎باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی ‎ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه ‎ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی ‎آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان ‎که دل اهل نظر برد که سریست خدایی ‎پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند ‎تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی ‎حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان ‎این توانم که بیایم به محلت به گدایی ‎عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت ‎همه سهلست تحمل نکنم بار جدایی ‎روز صحرا و سماعست و لب جوی و تماشا ‎در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی ‎گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم ‎چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی گر بیایی دهمت جان گر نیایی کشدم غم من که خواهم که بمیرم چه بیایی چه نیایی ‎شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن ‎تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی ‎سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد ‎که بدانست که دربند تو خوشتر که رهایی ‎خلق گویند برو دل به هوای دگری ده ‎نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوایی . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شعر #بوسه_عاشقانه #بوس   #زندگی #شعر_کوتاه #شعرنو #بوستان
🍃🌺 . ‎|👤 #سعدی | . ‎من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی ‎عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی ‎دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم ‎باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی ‎ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه ‎ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی ‎آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان ‎که دل اهل نظر برد که سریست خدایی ‎پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند ‎تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی ‎حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان ‎این توانم که بیایم به محلت به گدایی ‎عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت ‎همه سهلست تحمل نکنم بار جدایی ‎روز صحرا و سماعست و لب جوی و تماشا ‎در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی ‎گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم ‎چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی گر بیایی دهمت جان گر نیایی کشدم غم من که خواهم که بمیرم چه بیایی چه نیایی ‎شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن ‎تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی ‎سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد ‎که بدانست که دربند تو خوشتر که رهایی ‎خلق گویند برو دل به هوای دگری ده ‎نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوایی . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شعر #بوسه_عاشقانه #بوس #زندگی #شعر_کوتاه #شعرنو #بوستان
میان عاشق و معشوق دوستی برجاس... چند بیتی از ارباب سخن ؛ حضرت سعدی❤ #سینا_پارسیان 🎤 #سعدی_جان #شعر #فرهنگ_پارسی #انسانیت #عشق_محبت #نه_به_جنگ
میان عاشق و معشوق دوستی برجاس... چند بیتی از ارباب سخن ؛ حضرت سعدی❤ #سینا_پارسیان 🎤 #سعدی_جان #شعر #فرهنگ_پارسی #انسانیت #عشق_محبت #نه_به_جنگ
تک بیت : خوش به حالِ من و دریا و غروب و خورشید / و چه بی ذوق ، جهانی که مرا با تو ندید...../ ●محسن چاوشی ؛ آهنگ " نگار " 🌹______________________________________________🌹 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................. #عشق #موسیقی_سنتی  #موسیقی_فاخر #موسیقی_ناب #موسیقی_بانوان #موسیقی_اصیل #موسیقی_ما #محمدرضا_شجریان #شجریان_در_قلب_ماست #شجریان_حذف_شدنی_نیست #همایون_شجریان #عاشقانه #هوشنگ_ابتهاج #مولانا #سعدی_جان #رادیوچهرازی #مینیمالها #رادیو_چهرازی #مرضیه #ترانه #هایده #سپیده_رئیس_سادات #آذربایجان #تهران #اصفهان #شاملو #غزل #شعرمعاصر #انسانیت_بهترین_دین_است
تک بیت : خوش به حالِ من و دریا و غروب و خورشید / و چه بی ذوق ، جهانی که مرا با تو ندید...../ ●محسن چاوشی ؛ آهنگ " نگار " 🌹______________________________________________🌹 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................. #عشق #موسیقی_سنتی #موسیقی_فاخر #موسیقی_ناب #موسیقی_بانوان #موسیقی_اصیل #موسیقی_ما #محمدرضا_شجریان #شجریان_در_قلب_ماست #شجریان_حذف_شدنی_نیست #همایون_شجریان #عاشقانه #هوشنگ_ابتهاج #مولانا #سعدی_جان #رادیوچهرازی #مینیمالها #رادیو_چهرازی #مرضیه #ترانه #هایده #سپیده_رئیس_سادات #آذربایجان #تهران #اصفهان #شاملو #غزل #شعرمعاصر #انسانیت_بهترین_دین_است
بازخوانی تصنیف "دوش دوش " - مرجان وحدت ___________________________________________________ جان ، دردِ تو ، يادگار ، دارد بي تو اندوهِ تو ، در کنار ، دارد بي تو با اين همه ، من ، ز جان ، به جان آمده ام جان ، در تنِ من ، چه کار ، دارد بي تو 🌹______________________________________________🌹 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................. #عشق #موسیقی_سنتی  #موسیقی_فاخر #موسیقی_ناب #موسیقی_بانوان #موسیقی_اصیل #موسیقی_ما #محمدرضا_شجریان #شجریان_در_قلب_ماست #شجریان_حذف_شدنی_نیست #همایون_شجریان #عاشقانه #هوشنگ_ابتهاج #مولانا #سعدی_جان #رادیوچهرازی #مینیمالها #رادیو_چهرازی #مرضیه #ترانه #هایده #سپیده_رئیس_سادات #آذربایجان #تهران #اصفهان #شاملو #غزل #شعرمعاصر #انسانیت_بهترین_دین_است
بازخوانی تصنیف "دوش دوش " - مرجان وحدت ___________________________________________________ جان ، دردِ تو ، يادگار ، دارد بي تو اندوهِ تو ، در کنار ، دارد بي تو با اين همه ، من ، ز جان ، به جان آمده ام جان ، در تنِ من ، چه کار ، دارد بي تو 🌹______________________________________________🌹 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................. #عشق #موسیقی_سنتی #موسیقی_فاخر #موسیقی_ناب #موسیقی_بانوان #موسیقی_اصیل #موسیقی_ما #محمدرضا_شجریان #شجریان_در_قلب_ماست #شجریان_حذف_شدنی_نیست #همایون_شجریان #عاشقانه #هوشنگ_ابتهاج #مولانا #سعدی_جان #رادیوچهرازی #مینیمالها #رادیو_چهرازی #مرضیه #ترانه #هایده #سپیده_رئیس_سادات #آذربایجان #تهران #اصفهان #شاملو #غزل #شعرمعاصر #انسانیت_بهترین_دین_است
که کاری نکردیم و شد روزگار #سعدی_جان              _ _      _
که کاری نکردیم و شد روزگار #سعدی_جان _ _ _
#غزل  سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی چه خیال‌ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم که به روی دوست ماند که برافکند نقابی سرم از خدای خواهد که به پایش اندر افتد که در آب مرده بهتر که در آرزوی آبی #شعر #غزلیات_سعدی #سعدی_جان #همایون_شجریان #خطاطی_با_خودکار #خوشنویسی_شکسته #شکسته_نستعلیق
#غزل سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی چه خیال‌ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم که به روی دوست ماند که برافکند نقابی سرم از خدای خواهد که به پایش اندر افتد که در آب مرده بهتر که در آرزوی آبی #شعر #غزلیات_سعدی #سعدی_جان #همایون_شجریان #خطاطی_با_خودکار #خوشنویسی_شکسته #شکسته_نستعلیق
-..-..- آینه دانی که تابِ آه ندارد 🌹🌼حافظ🌼🌹 به آبرویِ آب و آینه نازان باش، یک دو قدم پیش تَر بیای، تا به اکنون و حال، تا لبِ یاد و چشمه‌ی رودبارِ خُشکیده. _____ . سوسن، وین بید ز چه لرزان است خوابَ‌ش نیست جانِ مام، ز یادِ آب لرزانست، ورنه خواب‌َش هست. _____ . ز دی، برفی به سر داشت وَز بهاران، آب، یادَش بُرد. آیینه رویا آه از دِلت آه 🌹🌼حافظ🌼🌹 #فردوسی #خیام #سعدی_جان #حافظ #هوشنگ_ظریف پی نوشت: (تا) چه کُند با رُخِ تو دودِ دلِ من" تنها بدین بوالعجب تایَ‌ش خوَش مانید. 🌼 🌷 ❤
-..-..- آینه دانی که تابِ آه ندارد 🌹🌼حافظ🌼🌹 به آبرویِ آب و آینه نازان باش، یک دو قدم پیش تَر بیای، تا به اکنون و حال، تا لبِ یاد و چشمه‌ی رودبارِ خُشکیده. _____ . سوسن، وین بید ز چه لرزان است خوابَ‌ش نیست جانِ مام، ز یادِ آب لرزانست، ورنه خواب‌َش هست. _____ . ز دی، برفی به سر داشت وَز بهاران، آب، یادَش بُرد. آیینه رویا آه از دِلت آه 🌹🌼حافظ🌼🌹 #فردوسی #خیام #سعدی_جان #حافظ #هوشنگ_ظریف پی نوشت: (تا) چه کُند با رُخِ تو دودِ دلِ من" تنها بدین بوالعجب تایَ‌ش خوَش مانید. 🌼 🌷 ❤
میگن دعای دیگران در حق هم زودتر میگیره این شب عیدی چند تا آرزو میکنم شما هم در حق هم دعا کنید دعا میکنم خدا نعمت سلامتی را از کسی نگیره؛ دعا میکنم بیماران که روی تخت بیمارستان هستن و یا گرفتار بیماری خدا لباس عافیت به تنشون بپوشونه؛ خدا گرفتاران را آزاد کند؛ خدا غم را از دل همه ببرد؛ رفتگان را بیامرزد؛ و دعای همیشگی خدا آرامشی بده به هممون از جنس خودش ما بندگان بدی نیستیم طاقتمون کمه و همه را یکجا از خدا میخواهیم آخه اون چندین میلیارد ساله خداست اما عمر ما اگه هفتاد هم برسه نسبت به چند میلیارد سال خیلی کمه پس در حق هم دعای خیر کنیم عیدتون مبارک احساس امیدوارانه ی دنیا بوقت نیمه ی تابستان 🍃 کامران پوریان مرداد نود هشت شیراز شهر راز #خدایاشکرت #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی #کامران پوریان#...#شیرازمن #شیراز #نوستالژی #نوستالژیک #دهه #شیراز شهر راز#پوریان کامران#میان سال#قدیمی_ها #عشقي #آهنگ_جدید #بچه_ها #سیاه و سفید#دیدنیهای_جهان #دیدنیها #دوبله #خونه_قدیمی #دهه_شصت #دهه۶۰ #دهه #دهه_پنجاه #شیرازی_بومونیم #شیرازیوی_باحال #چاووشی #سعدی_جان
میگن دعای دیگران در حق هم زودتر میگیره این شب عیدی چند تا آرزو میکنم شما هم در حق هم دعا کنید دعا میکنم خدا نعمت سلامتی را از کسی نگیره؛ دعا میکنم بیماران که روی تخت بیمارستان هستن و یا گرفتار بیماری خدا لباس عافیت به تنشون بپوشونه؛ خدا گرفتاران را آزاد کند؛ خدا غم را از دل همه ببرد؛ رفتگان را بیامرزد؛ و دعای همیشگی خدا آرامشی بده به هممون از جنس خودش ما بندگان بدی نیستیم طاقتمون کمه و همه را یکجا از خدا میخواهیم آخه اون چندین میلیارد ساله خداست اما عمر ما اگه هفتاد هم برسه نسبت به چند میلیارد سال خیلی کمه پس در حق هم دعای خیر کنیم عیدتون مبارک احساس امیدوارانه ی دنیا بوقت نیمه ی تابستان 🍃 کامران پوریان مرداد نود هشت شیراز شهر راز #خدایاشکرت #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی #کامران پوریان#...#شیرازمن #شیراز #نوستالژی #نوستالژیک #دهه #شیراز شهر راز#پوریان کامران#میان سال#قدیمی_ها #عشقي #آهنگ_جدید #بچه_ها #سیاه و سفید#دیدنیهای_جهان #دیدنیها #دوبله #خونه_قدیمی #دهه_شصت #دهه۶۰ #دهه #دهه_پنجاه #شیرازی_بومونیم #شیرازیوی_باحال #چاووشی #سعدی_جان
🍃🌺 . ‎|👤 #محمود_دولت_آبادی | . درد اینجاست، که درد را نمی شود به هیچ کس فهماند... . . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شعر #بوسه_عاشقانه #بوس   #زندگی #شعر_کوتاه #شعرنو
🍃🌺 . ‎|👤 #محمود_دولت_آبادی | . درد اینجاست، که درد را نمی شود به هیچ کس فهماند... . . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شعر #بوسه_عاشقانه #بوس #زندگی #شعر_کوتاه #شعرنو
بیا که در غم #عشقت مشوشم بی تو بیا ببین که در این #غم چه #ناخوشم بی تو شب از فراق تو می‌نالم ای پری رخسار چو روز گردد گویی در #آتشم بی تو دمی تو شربت #وصلم نداده‌ای جانا همیشه زهر #فراقت همی چشم بی تو اگر تو با من #مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا #خوشم می‌دار جواب دادی و #گفتی که من خوشم بی تو #سعدی_شیرازی #سعدی_جان #سعدی  #تکستیسم #متنگرا •#حرف_دل #دلتنگی #رفتن ##عاشقانه #شعر #شعر_ناب #غزل #شعر_نو #شعرنو #ابيات #عشق #عاشقي
بیا که در غم #عشقت مشوشم بی تو بیا ببین که در این #غم چه #ناخوشم بی تو شب از فراق تو می‌نالم ای پری رخسار چو روز گردد گویی در #آتشم بی تو دمی تو شربت #وصلم نداده‌ای جانا همیشه زهر #فراقت همی چشم بی تو اگر تو با من #مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا #خوشم می‌دار جواب دادی و #گفتی که من خوشم بی تو #سعدی_شیرازی #سعدی_جان #سعدی #تکستیسم #متنگرا#حرف_دل #دلتنگی #رفتن ##عاشقانه #شعر #شعر_ناب #غزل #شعر_نو #شعرنو #ابيات #عشق #عاشقي
گفتی اگر درد عشق پای نداری گریز چون بتوانم گریخت تا تو کمندم کشی؟ #سعدی . . بخشی از مراحل ضبط پروژه ی سعدی خوانی اثر استاد مسعود جاهد عزیز . . دستگاه چهارگاه گوشه های اجرا شده(در این کلیپ): گوشه زابل،گوشه ی مویه و برگشت به درآمد استدیو: علی ممیزی عزیز تنظیم آواز : همایون شاکری . پ.ن:صدا از داخل فضای ددروم(اتاق ضبط) به صورت کاملا خشک با گوشی موبایل ضبط شده است . . #استاد_مسعود_جاهد #همایون_شاکری #علی_ممیزی #سعدی #سعدی_جان #آواز #آواز_سنتی #آواز_ایرانی #موسیقی #موسیقی_سنتی #سعدی_خوانی #دستگاه_چهارگاه #چهارگاه #گوشه_زابل #گوشه_مویه #عشق
گفتی اگر درد عشق پای نداری گریز چون بتوانم گریخت تا تو کمندم کشی؟ #سعدی . . بخشی از مراحل ضبط پروژه ی سعدی خوانی اثر استاد مسعود جاهد عزیز . . دستگاه چهارگاه گوشه های اجرا شده(در این کلیپ): گوشه زابل،گوشه ی مویه و برگشت به درآمد استدیو: علی ممیزی عزیز تنظیم آواز : همایون شاکری . پ.ن:صدا از داخل فضای ددروم(اتاق ضبط) به صورت کاملا خشک با گوشی موبایل ضبط شده است . . #استاد_مسعود_جاهد #همایون_شاکری #علی_ممیزی #سعدی #سعدی_جان #آواز #آواز_سنتی #آواز_ایرانی #موسیقی #موسیقی_سنتی #سعدی_خوانی #دستگاه_چهارگاه #چهارگاه #گوشه_زابل #گوشه_مویه #عشق
. ‎|👤 #حافظ | . گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم #زندگی #زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت #چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شاعرانه
. ‎|👤 #حافظ | . گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم #زندگی #زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت #چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شاعرانه
🍃🌺 . ‎|👤 #هوشنگ_ابتهاج | . خودم را بى تو دلخوش میکنم جانا به هر نوعى  گَهى با اشکِ جانفرسا، گَهى لبخندِ مصنوعى :) . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شعر #بوسه_عاشقانه #بوس   #زندگی #شعر_کوتاه #شعرنو
🍃🌺 . ‎|👤 #هوشنگ_ابتهاج | . خودم را بى تو دلخوش میکنم جانا به هر نوعى  گَهى با اشکِ جانفرسا، گَهى لبخندِ مصنوعى :) . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شعر #بوسه_عاشقانه #بوس #زندگی #شعر_کوتاه #شعرنو
#سعدی  از در درآمدی و من از خود به در شدم گفتی کز این جهان به جهان دگر شدم گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست صاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدم چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود بدیدم و مشتاق‌تر شدم دستم نداد قوت رفتن به پیش یار چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت کاول نظر به دیدن او دیده ور شدم بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمان مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم او را خود التفات نبودش به صید من من خویشتن اسیر کمند نظر شدم گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم #متن_خوب
#سعدی از در درآمدی و من از خود به در شدم گفتی کز این جهان به جهان دگر شدم گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست صاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدم چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود بدیدم و مشتاق‌تر شدم دستم نداد قوت رفتن به پیش یار چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت کاول نظر به دیدن او دیده ور شدم بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمان مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم او را خود التفات نبودش به صید من من خویشتن اسیر کمند نظر شدم گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم #متن_خوب
آن سست وفا که یار دل سخت منست شمع دگران و آتش رخت منست ای با همه کس به صلح و با ما به خلاف جرم از تو نباشد گنه از بخت منست #سعدی #سعدی_شیرازی #سعدی_جان   #شیرین_ولی_پور #دكتر_شيرين_ولي_پور #بازیگر
آن سست وفا که یار دل سخت منست شمع دگران و آتش رخت منست ای با همه کس به صلح و با ما به خلاف جرم از تو نباشد گنه از بخت منست #سعدی #سعدی_شیرازی #سعدی_جان #شیرین_ولی_پور #دكتر_شيرين_ولي_پور #بازیگر
🍃🌺 . ‎|👤 #هما_کشتگر | . ‎همه ‎مهتاب بجویند به تاریکی شب . ‎من ‎به دنبال هـ🌙 ــلال رخ تو میگردم . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شعر #شعرعاشقانه #شعر_کوتاه #شعرنو #شعرنوشته #عشق #شاعرانه #بوسه_عاشقانه #بوسه
🍃🌺 . ‎|👤 #هما_کشتگر | . ‎همه ‎مهتاب بجویند به تاریکی شب . ‎من ‎به دنبال هـ🌙 ــلال رخ تو میگردم . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شعر #شعرعاشقانه #شعر_کوتاه #شعرنو #شعرنوشته #عشق #شاعرانه #بوسه_عاشقانه #بوسه
پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را گر سرم می‌رود از عهد تو سر بازنپیچم تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن تا بدانی که چه بودست گرفتار بلا را از سر زلف عروسان چمن دست بدارد به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان چون تأمل کند این صورت انگشت نما را آرزو می‌کندم شمع صفت پیش وجودت که سراپای بسوزند من بی سر و پا را چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان خط همی‌بیند و عارف قلم صنع خدا را همه را دیده به رویت نگرانست ولیکن خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند به سر تربت سعدی بطلب مهرگیا را هیچ هشیار ملامت نکند مستی ما را قل لصاح ترک الناس من الوجد سکاری #سعدی (دیوان اشعار غزلیات شماره ۶) #سعدی_ #سعدی_شیرازی #سعدی 💞 #سعدی 🌹 #سعدی_شیرین_سخن #سعدی #سعدی_جان #سعدی_جانم #سعدی 🌿 #سعدی_خوانی #سعدی ❤️ #سعدیا #سعدی 🍃 #سعدی_____ 🌿 #حضرت_سعدی #دیوان_سعدی #غزلیات_سعدی #دیوان_اشعار #غزلیات
پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را گر سرم می‌رود از عهد تو سر بازنپیچم تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن تا بدانی که چه بودست گرفتار بلا را از سر زلف عروسان چمن دست بدارد به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان چون تأمل کند این صورت انگشت نما را آرزو می‌کندم شمع صفت پیش وجودت که سراپای بسوزند من بی سر و پا را چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان خط همی‌بیند و عارف قلم صنع خدا را همه را دیده به رویت نگرانست ولیکن خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را مهربانی ز من آموز و گرم عمر نماند به سر تربت سعدی بطلب مهرگیا را هیچ هشیار ملامت نکند مستی ما را قل لصاح ترک الناس من الوجد سکاری #سعدی (دیوان اشعار غزلیات شماره ۶) #سعدی_ #سعدی_شیرازی #سعدی 💞 #سعدی 🌹 #سعدی_شیرین_سخن #سعدی #سعدی_جان #سعدی_جانم #سعدی 🌿 #سعدی_خوانی #سعدی ❤️ #سعدیا #سعدی 🍃 #سعدی_____ 🌿 #حضرت_سعدی #دیوان_سعدی #غزلیات_سعدی #دیوان_اشعار #غزلیات
دیده سعدی و دل همراه تست تا نپنداری که تنها میروی شیخ اجل سعدی شیرازی #سعدی_جان  #سعدیه #سعدی_شیرین_سخن #سعدی_شیرازی #استاد_مجتبی_ملک_زاده
دیده سعدی و دل همراه تست تا نپنداری که تنها میروی شیخ اجل سعدی شیرازی #سعدی_جان #سعدیه #سعدی_شیرین_سخن #سعدی_شیرازی #استاد_مجتبی_ملک_زاده
-..- درختِ بَرومند چون شُد بُلند گر ایدونک آید بروبر گَزند 🌼❤فردوسی❤🌼 یادِ او اندَر زینِ زبان اینگونه روان می‌گردد، آری او شاهِ شاهان است و شه‌نامه گواهِ رَخشنده‌ی او، باری او اَبرَشِ رَخش برداشته و آهنگِ گیل و گیلان دارد، وَز یاد، وین را تا بَرِ ما به نوکِ قلم و قَدَم، تَر و خوش‌بوی داشته است. . . [ز دریایِ (گیلان) (چُن اَبرِ سیاه)] . . ز گیل و آب و هوا تنها بَرِ سیاهی دید. _ . اکنون داوِ آنست که به رَخش‌ش چند بَرگی بر آب و تابِ باد پیش تر شویم و به مازندران رسیم؛ . کیکاوس‌شاه در شاهراهِ دولتِ سَرمَد به تختِ بخت بَر مُنتهایِ همَّتِ خود کامران شده‌ و بَرِ دولت می‌خورد و دهقان در ردِّ او وین داستان زده؛ . . اگر شاخِ بَد خیزد از بیخِ نیک تو با بیخ تُندی میاغاز ویک پدر چون به فرزند مانَد جهان کُند آشکارا بروبر نهان گر او بِفگَند فَرّ و نامِ پدر (تو بیگانه خوانَش، مَخوانَش پسر) گر او گُم کُند راهِ آموزگار سزد گر جفا بیند از روزگار _ . گامِ بعد نوبتِ آن است تا رامشگری، [دیو زی]، بَرِ او اندر غمزه‌ی زبان و جلوه‌ی آبِ تابِ [مازندران] آرد و ز راه‌َش به دَر بَرد. . . ز بربط چو بایست بَرساخت رود بَرآورد مازندرانی سرود که مازندران شاه را یاد باد همیشه بَر و بومش آباد باد [که دَر بوستانش همیشه گُلست به کوه اَندرش لاله و سُنبُلست هوا خوشگوار و زَمین پُرنگار به گرم و به سردَش همیشه بهار نوازنده بُلبُل به‌ باغ‌ اندرون گُرازنده آهو به‌ راغ‌ اندرون همیشه نیاساید از جفت‌جوی همه ساله هرجای رَنگَست و بوی گُلابست گویی به جویش روان همی شاد گَردد ز بویش روان دی و بهمن و آذر و فوردین همیشه پُر از لاله بینی زَمین همه ساله خندان لبِ جویبار همه ساله بازِ شکاری بِکار سراسر همه کشور آراسته ز دیبا و دینار و از خواسته بُتان پرستنده با تاجِ زر همه نامداران به زرّین کَمر _ . کاووس‌شاه را خوش‌آمد گشت و عزم جزم گردانید تا که گُرز گَرداند و سرزمینِ دیوان گیرد،‌ پس پَهلوانان و گُوانِ او رای زدند و‌ نابودیِّ ایران دیدند و در خلوَت گفتند؛ ‌. . [که این کُند که تو کَردی به ضعف همّت و رای ز گنجِ خانه شُده خیمه بَر خراب زده](ایدون که آبادان بود) _ . ولیکن آن را یارایِ برویِ شاه گفتنِ‌شان نبود و چاره آن دیدند که پیکی بدوانند و سواری بجَهانند و سلامی بِفرستند تا بَرِ زالِ دَستان و رستمِ سیر‌ناخورده شیر تا در پُشتِ‌شان آید. . . مرین بند را چاره اکنون یکیست بِسازیم و این رَنج دُشخوار نیست هَیونی تگاور بَرِ زالِ سام بِباید فرستاد و دادَن پَیام 🌼❤فردوسی❤🌼 #فردوسی #خیام #سعدی #حافظ برِ پَهلوانی ببین👇🏼
-..- درختِ بَرومند چون شُد بُلند گر ایدونک آید بروبر گَزند 🌼❤فردوسی❤🌼 یادِ او اندَر زینِ زبان اینگونه روان می‌گردد، آری او شاهِ شاهان است و شه‌نامه گواهِ رَخشنده‌ی او، باری او اَبرَشِ رَخش برداشته و آهنگِ گیل و گیلان دارد، وَز یاد، وین را تا بَرِ ما به نوکِ قلم و قَدَم، تَر و خوش‌بوی داشته است. . . [ز دریایِ (گیلان) (چُن اَبرِ سیاه)] . . ز گیل و آب و هوا تنها بَرِ سیاهی دید. _ . اکنون داوِ آنست که به رَخش‌ش چند بَرگی بر آب و تابِ باد پیش تر شویم و به مازندران رسیم؛ . کیکاوس‌شاه در شاهراهِ دولتِ سَرمَد به تختِ بخت بَر مُنتهایِ همَّتِ خود کامران شده‌ و بَرِ دولت می‌خورد و دهقان در ردِّ او وین داستان زده؛ . . اگر شاخِ بَد خیزد از بیخِ نیک تو با بیخ تُندی میاغاز ویک پدر چون به فرزند مانَد جهان کُند آشکارا بروبر نهان گر او بِفگَند فَرّ و نامِ پدر (تو بیگانه خوانَش، مَخوانَش پسر) گر او گُم کُند راهِ آموزگار سزد گر جفا بیند از روزگار _ . گامِ بعد نوبتِ آن است تا رامشگری، [دیو زی]، بَرِ او اندر غمزه‌ی زبان و جلوه‌ی آبِ تابِ [مازندران] آرد و ز راه‌َش به دَر بَرد. . . ز بربط چو بایست بَرساخت رود بَرآورد مازندرانی سرود که مازندران شاه را یاد باد همیشه بَر و بومش آباد باد [که دَر بوستانش همیشه گُلست به کوه اَندرش لاله و سُنبُلست هوا خوشگوار و زَمین پُرنگار به گرم و به سردَش همیشه بهار نوازنده بُلبُل به‌ باغ‌ اندرون گُرازنده آهو به‌ راغ‌ اندرون همیشه نیاساید از جفت‌جوی همه ساله هرجای رَنگَست و بوی گُلابست گویی به جویش روان همی شاد گَردد ز بویش روان دی و بهمن و آذر و فوردین همیشه پُر از لاله بینی زَمین همه ساله خندان لبِ جویبار همه ساله بازِ شکاری بِکار سراسر همه کشور آراسته ز دیبا و دینار و از خواسته بُتان پرستنده با تاجِ زر همه نامداران به زرّین کَمر _ . کاووس‌شاه را خوش‌آمد گشت و عزم جزم گردانید تا که گُرز گَرداند و سرزمینِ دیوان گیرد،‌ پس پَهلوانان و گُوانِ او رای زدند و‌ نابودیِّ ایران دیدند و در خلوَت گفتند؛ ‌. . [که این کُند که تو کَردی به ضعف همّت و رای ز گنجِ خانه شُده خیمه بَر خراب زده](ایدون که آبادان بود) _ . ولیکن آن را یارایِ برویِ شاه گفتنِ‌شان نبود و چاره آن دیدند که پیکی بدوانند و سواری بجَهانند و سلامی بِفرستند تا بَرِ زالِ دَستان و رستمِ سیر‌ناخورده شیر تا در پُشتِ‌شان آید. . . مرین بند را چاره اکنون یکیست بِسازیم و این رَنج دُشخوار نیست هَیونی تگاور بَرِ زالِ سام بِباید فرستاد و دادَن پَیام 🌼❤فردوسی❤🌼 #فردوسی #خیام #سعدی #حافظ برِ پَهلوانی ببین👇🏼
🍃🌺 . ‎|👤 #عطار | . در سرم از عشقت این سودا خوش است در دلم از شوقت این غوغا خوش است من درون پرده جان می‌پرورم گر برون جان می کند اعدا خوش است چون جمالت برنتابد هیچ چشم جملهٔ آفاق نابینا خوش است همچو چرخ از شوق تو در هر دو کون هر که در خون می‌نگردد ناخوش است بندگی را پیش یک بند قبات صد کمر بر بسته بر جوزا خوش است جان فشان از خندهٔ جان‌پرورت زاهد خلوت نشین رسوا خوش است گر زبانم گنگ شد در وصف تو اشک خون آلود من گویا خوش است چون تو خونین می‌کنی دل در برم گرچه دل می‌سوزدم اما خوش است این جهان فانی است گر آن هم بود تو بسی، مه این مه آن یکتا خوش است گر نباشد هر دو عالم گو مباش تو تمامی با توام تنها خوش است ماه‌رویا سیرم اینجا از وجود بی وجودم گر بری آنجا خوش است پرده از رخ برفکن تا گم شوم کان تماشا بی وجود ما خوش است الحق آنجا کآفتاب روی توست صد هزاران بی سر و بی پا خوش است صد جهان بر جان و بر دل تا ابد والهٔ آن طلعت زیبا خوش است پرتو خورشید چون صحرا شود ذرهٔ سرگشته ناپروا خوش است چون تو پیدا آمدی چون آفتاب گر شدم چون سایه ناپیدا خوش است از درون چاه جسمم دل گرفت قصد صحرا می‌کنم صحرا خوش است دی اگر چون قطره‌ای بودم ضعیف این زمان دریا شدم دریا خوش است وای عجب تا غرق این دریا شدم بانگ می‌دارم که استسقا خوش است غرق دریا تشنه می‌میرم مدام این چه سودایی است این سودا خوش است ز اشتیاقت روز و شب عطار را دیده پر خون و دلی شیدا خوش است . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم #زندگی #زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #بوسه_عاشقانه #بوس #زیبایی #زیبا #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت #چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شاعرانه
🍃🌺 . ‎|👤 #عطار | . در سرم از عشقت این سودا خوش است در دلم از شوقت این غوغا خوش است من درون پرده جان می‌پرورم گر برون جان می کند اعدا خوش است چون جمالت برنتابد هیچ چشم جملهٔ آفاق نابینا خوش است همچو چرخ از شوق تو در هر دو کون هر که در خون می‌نگردد ناخوش است بندگی را پیش یک بند قبات صد کمر بر بسته بر جوزا خوش است جان فشان از خندهٔ جان‌پرورت زاهد خلوت نشین رسوا خوش است گر زبانم گنگ شد در وصف تو اشک خون آلود من گویا خوش است چون تو خونین می‌کنی دل در برم گرچه دل می‌سوزدم اما خوش است این جهان فانی است گر آن هم بود تو بسی، مه این مه آن یکتا خوش است گر نباشد هر دو عالم گو مباش تو تمامی با توام تنها خوش است ماه‌رویا سیرم اینجا از وجود بی وجودم گر بری آنجا خوش است پرده از رخ برفکن تا گم شوم کان تماشا بی وجود ما خوش است الحق آنجا کآفتاب روی توست صد هزاران بی سر و بی پا خوش است صد جهان بر جان و بر دل تا ابد والهٔ آن طلعت زیبا خوش است پرتو خورشید چون صحرا شود ذرهٔ سرگشته ناپروا خوش است چون تو پیدا آمدی چون آفتاب گر شدم چون سایه ناپیدا خوش است از درون چاه جسمم دل گرفت قصد صحرا می‌کنم صحرا خوش است دی اگر چون قطره‌ای بودم ضعیف این زمان دریا شدم دریا خوش است وای عجب تا غرق این دریا شدم بانگ می‌دارم که استسقا خوش است غرق دریا تشنه می‌میرم مدام این چه سودایی است این سودا خوش است ز اشتیاقت روز و شب عطار را دیده پر خون و دلی شیدا خوش است . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم #زندگی #زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #بوسه_عاشقانه #بوس #زیبایی #زیبا #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت #چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شاعرانه
... آن که برگشت و جفا کرد به هیچم بفروخت به همه عالمش از من نتوانند خرید . هر چه زان تلخ‌تر اندر همه عالم نبود گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ . گر من از خار بترسم نبرم دامن گل کام در کام نهنگ است بباید طلبید . از تو با مصلحت خویش نمی‌پردازم که محال است که در خود نگرد هر که تو دید . آفرین کردن و دشنام شنیدن سهل است چه از آن به که بود با تو مرا گفت و شنید . سخن سعدی بشنو که تو خود زیبایی خاصه آن وقت که در گوش کنی مروارید . . . #سعدی_اندازه_ندارد_که_چه_شیرین_سخنی #سعدی #سعدی_جان #شفیعی_کدکنی #ابتهاج #سایه #شعر_خوب_بخوانیم  #کزازی #شاملو #شهریار
... آن که برگشت و جفا کرد به هیچم بفروخت به همه عالمش از من نتوانند خرید . هر چه زان تلخ‌تر اندر همه عالم نبود گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ . گر من از خار بترسم نبرم دامن گل کام در کام نهنگ است بباید طلبید . از تو با مصلحت خویش نمی‌پردازم که محال است که در خود نگرد هر که تو دید . آفرین کردن و دشنام شنیدن سهل است چه از آن به که بود با تو مرا گفت و شنید . سخن سعدی بشنو که تو خود زیبایی خاصه آن وقت که در گوش کنی مروارید . . . #سعدی_اندازه_ندارد_که_چه_شیرین_سخنی #سعدی #سعدی_جان #شفیعی_کدکنی #ابتهاج #سایه #شعر_خوب_بخوانیم #کزازی #شاملو #شهریار
❁ بر خوانِ سعدی؛ نشست پنجاه و پنجم ❁ پنجاه و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های سعدی شناسی، دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸، ساعت ۱۸ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس، سرای سخن، برگزار خواهد شد. همراهی با شما، ما را شادمانی خاطر است. .. #انجمن_فرهنگ_و_ادب_شیراز  #بر_خوان_سعدی
❁ بر خوانِ سعدی؛ نشست پنجاه و پنجم ❁ پنجاه و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های سعدی شناسی، دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸، ساعت ۱۸ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس، سرای سخن، برگزار خواهد شد. همراهی با شما، ما را شادمانی خاطر است. .. #انجمن_فرهنگ_و_ادب_شیراز #بر_خوان_سعدی
🍃🌺 . ‎|👤 #حافظ | . گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید . . صبحتون بخیر🌞 . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم #زندگی #زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت #چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شاعرانه
🍃🌺 . ‎|👤 #حافظ | . گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید . . صبحتون بخیر🌞 . •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم #زندگی #زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت #چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شاعرانه
. #ابی  #ابی_ستاره_دنباله_دار  #ابی_خالی #ابی_آقای_صدا #ابی_درخت #معین #داریوش_اقبالی #ستار #سعید_پورسعید #خواننده #ستاره #خواننده_پاپ #موسیقی_فاخر #سنتی #شیراز #حافظ #سعدی_جان #تهران تو آسمون زندگیم ستاره بوده بی شمار اما شبای بی کسی یکی نمونده موندگار یکی نمونده از هزار ستاره های گمشده هر شب من هزار هزار اما همیشگی تویی ستاره ی دنباله دار یکی نمونده از هزار ای آخرین ، تنهاترین آواره ی عاشق هر شب عمرم همراه با من ستاره ی عاشق ای تو آشنای ناشناسم ای مرهم دست تو لباسم دیوار شبم شکسته از تو از ظلمت شب نمی هراسم انگار که زاده شده با من عشقی که من از تو می شناسم ای آخرین ، تنهاترین آواره ی عاشق هر شب عمرم همراه با من ستاره ی عاشق تو بودی و هستی هنوز سهم من از این روزگار با شب من فقط تویی ستاره ی دنباله دار با شب من فقط تویی #اهنگهای_قدیمی #آهنگهای_ماندگار #صداهای_ماندگار #نوای_دلنشین #معین #داریوش_اقبالی #شکیلا #هایده #مهستی #شهریار_قنبری #حسین_پناهی #حسین_زمان #حمید_عسکری #امین_بانی
. #ابی #ابی_ستاره_دنباله_دار #ابی_خالی #ابی_آقای_صدا #ابی_درخت #معین #داریوش_اقبالی #ستار #سعید_پورسعید #خواننده #ستاره #خواننده_پاپ #موسیقی_فاخر #سنتی #شیراز #حافظ #سعدی_جان #تهران تو آسمون زندگیم ستاره بوده بی شمار اما شبای بی کسی یکی نمونده موندگار یکی نمونده از هزار ستاره های گمشده هر شب من هزار هزار اما همیشگی تویی ستاره ی دنباله دار یکی نمونده از هزار ای آخرین ، تنهاترین آواره ی عاشق هر شب عمرم همراه با من ستاره ی عاشق ای تو آشنای ناشناسم ای مرهم دست تو لباسم دیوار شبم شکسته از تو از ظلمت شب نمی هراسم انگار که زاده شده با من عشقی که من از تو می شناسم ای آخرین ، تنهاترین آواره ی عاشق هر شب عمرم همراه با من ستاره ی عاشق تو بودی و هستی هنوز سهم من از این روزگار با شب من فقط تویی ستاره ی دنباله دار با شب من فقط تویی #اهنگهای_قدیمی #آهنگهای_ماندگار #صداهای_ماندگار #نوای_دلنشین #معین #داریوش_اقبالی #شکیلا #هایده #مهستی #شهریار_قنبری #حسین_پناهی #حسین_زمان #حمید_عسکری #امین_بانی
تا خبر دارم از او بي خبر از خويشتنم با وجودش ز من آواز نيايد که منم پيرهن مي بدرم دم به دم از غايت شوق که وجودم همه او گشت و من اين پيرهنم اي رقيب اين همه سودا مکن و جنگ مجوي برکنم ديده که من ديده از او برنکنم خود گرفتم که نگويم که مرا واقعه ايست دشمن و دوست بدانند قياس از سخنم در همه شهر فراهم ننشست انجمني که نه من در غمش افسانه آن انجمنم برشکست از من و از رنج دلم باک نداشت من نه آنم که توانم که از او برشکنم گر همين سوز رود با من مسکين در گور خاک اگر بازکني سوخته يابي کفنم گر به خون تشنه اي اينک من و سر باکي نيست که به فتراک تو به زان که بود بر بدنم مرد و زن گر به جفا کردن من برخيزند گر بگردم ز وفاي تو نه مردم که زنم شرط عقلست که مردم بگريزند از تير من گر از دست تو باشد مژه بر هم نزنم تا به گفتار درآمد دهن شيرينت بيم آنست که شوري به جهان درفکنم لب سعدي و دهانت ز کجا تا به کجا اين قدر بس که رود نام لبت بر دهنم 👤سعدی #سعدی #سعدی_شیرازی #سعدی_جان #شعر #گرافیک #فتوشاپ #ایموجی #ایموجی_گرافی  #تلگرام #طراحی #عکس_نوشته #عشق #فرار #عاشق #تایپوگرافی
تا خبر دارم از او بي خبر از خويشتنم با وجودش ز من آواز نيايد که منم پيرهن مي بدرم دم به دم از غايت شوق که وجودم همه او گشت و من اين پيرهنم اي رقيب اين همه سودا مکن و جنگ مجوي برکنم ديده که من ديده از او برنکنم خود گرفتم که نگويم که مرا واقعه ايست دشمن و دوست بدانند قياس از سخنم در همه شهر فراهم ننشست انجمني که نه من در غمش افسانه آن انجمنم برشکست از من و از رنج دلم باک نداشت من نه آنم که توانم که از او برشکنم گر همين سوز رود با من مسکين در گور خاک اگر بازکني سوخته يابي کفنم گر به خون تشنه اي اينک من و سر باکي نيست که به فتراک تو به زان که بود بر بدنم مرد و زن گر به جفا کردن من برخيزند گر بگردم ز وفاي تو نه مردم که زنم شرط عقلست که مردم بگريزند از تير من گر از دست تو باشد مژه بر هم نزنم تا به گفتار درآمد دهن شيرينت بيم آنست که شوري به جهان درفکنم لب سعدي و دهانت ز کجا تا به کجا اين قدر بس که رود نام لبت بر دهنم 👤سعدی #سعدی #سعدی_شیرازی #سعدی_جان #شعر #گرافیک #فتوشاپ #ایموجی #ایموجی_گرافی #تلگرام #طراحی #عکس_نوشته #عشق #فرار #عاشق #تایپوگرافی
افسوس بر آن دیده که روی تو ندیده‌ست یا دیده و بعد از تو به رویی نگریده‌ست گر مدعیان نقش ببینند پری را دانند که دیوانه چرا جامه دریده‌ست آن کیست که پیرامن خورشید جمالش از مشک سیه دایرهٔ نیمه کشیده‌ست ای عاقل اگر پای به سنگیت برآید فرهاد بدانی که چرا سنگ بریده‌ست رحمت نکند بر دل بیچاره فرهاد آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده‌ست از دست کمان مهرهٔ ابروی تو در شهر دل نیست که در بر چو کبوتر نطپیده‌ست در وهم نیاید که چه مطبوع درختی پیداست که هرگز کس از این میوه نچیده‌ست سر قلم قدرت بی چون الهی در روی تو چون روی در آیینه پدید است ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده‌ست با این همه باران بلا بر سر سعدی نشگفت اگرش خانهٔ چشم آب چکیده‌ست #سعدی (دیوان اشعار غزلیات شماره ۶۱) #سعدی_ #سعدی_شیرازی #سعدی 💞 #سعدی 🌹 #سعدی_شیرین_سخن #سعدی #سعدی_جان #سعدی_جانم #سعدی 🌿 #سعدی_خوانی #سعدی ❤️ #سعدیا #سعدی 🍃 #سعدی_____ 🌿 #حضرت_سعدی #شاعر_ایرانی #شعر_قشنگ #شعر_خوب #شعر_ناب_پارسی #شعر_ناب #شعر_غزل #شعر_ناب_حس_ناب #شعرعاشقانه #اشعارعاشقانه #اشعار_فارسی #اشعارناب #اشعار_پارسی #اشعار_ناب
افسوس بر آن دیده که روی تو ندیده‌ست یا دیده و بعد از تو به رویی نگریده‌ست گر مدعیان نقش ببینند پری را دانند که دیوانه چرا جامه دریده‌ست آن کیست که پیرامن خورشید جمالش از مشک سیه دایرهٔ نیمه کشیده‌ست ای عاقل اگر پای به سنگیت برآید فرهاد بدانی که چرا سنگ بریده‌ست رحمت نکند بر دل بیچاره فرهاد آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده‌ست از دست کمان مهرهٔ ابروی تو در شهر دل نیست که در بر چو کبوتر نطپیده‌ست در وهم نیاید که چه مطبوع درختی پیداست که هرگز کس از این میوه نچیده‌ست سر قلم قدرت بی چون الهی در روی تو چون روی در آیینه پدید است ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده‌ست با این همه باران بلا بر سر سعدی نشگفت اگرش خانهٔ چشم آب چکیده‌ست #سعدی (دیوان اشعار غزلیات شماره ۶۱) #سعدی_ #سعدی_شیرازی #سعدی 💞 #سعدی 🌹 #سعدی_شیرین_سخن #سعدی #سعدی_جان #سعدی_جانم #سعدی 🌿 #سعدی_خوانی #سعدی ❤️ #سعدیا #سعدی 🍃 #سعدی_____ 🌿 #حضرت_سعدی #شاعر_ایرانی #شعر_قشنگ #شعر_خوب #شعر_ناب_پارسی #شعر_ناب #شعر_غزل #شعر_ناب_حس_ناب #شعرعاشقانه #اشعارعاشقانه #اشعار_فارسی #اشعارناب #اشعار_پارسی #اشعار_ناب
🍃🌺 . | 👤 #قاسم_صرافان | . ‎چه عشق نفسگیر و عجب حال خرابی ‎دردانه‌ی جلفا ! برسان پیک شرابی . ‎هم کیش تو هستم من از آن لحظه که دیدم ‎یک بوسه در آیین تو دارد چه ثوابی . ‎انجیلت از این روز ببین آیه ندارد : ‎زیر پل خواجو، من و یار و لب آبی . ‎در من متجلی شده روح القدسی مست ‎امشب نکند مریم من! زود بخوابی . ‎مرغی به قفس اینهمه مظلوم ندیدم ‎چون زلف چلیپای تو در پشت حجابی . ‎هم درد من و عاشق دریا شده، هر کس ‎یک بار تو را دیده در آن دامن آبی . ‎جز رفتن و هرگز نرسیدن به تو دیگر ‎سیراب ندیدم بکند هیچ سرابی . ‎جای سرِ انگشت من، افسوس! نسیمی ‎انداخته در حلقه‌ی گیسوی تو تابی . ‎با شب چه کند سینه‌ی این برکه بی تاب ‎وقتی که تو  اِی ماه! نخواهی که بتابی . ‎راهب شده‌ام گوشه‌ی محراب دو ابروت ‎اما نرسید از ملکوت تو جوابی . ‎امروز ندیدی دل آیینه‌اییم را ‎یک روز بیاید که بگردی و نیابی . . . چه عشق نفس گیر و عجب حال خرابی 😔😔😔 •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم #زندگی #زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت #چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شاعرانه
🍃🌺 . | 👤 #قاسم_صرافان | . ‎چه عشق نفسگیر و عجب حال خرابی ‎دردانه‌ی جلفا ! برسان پیک شرابی . ‎هم کیش تو هستم من از آن لحظه که دیدم ‎یک بوسه در آیین تو دارد چه ثوابی . ‎انجیلت از این روز ببین آیه ندارد : ‎زیر پل خواجو، من و یار و لب آبی . ‎در من متجلی شده روح القدسی مست ‎امشب نکند مریم من! زود بخوابی . ‎مرغی به قفس اینهمه مظلوم ندیدم ‎چون زلف چلیپای تو در پشت حجابی . ‎هم درد من و عاشق دریا شده، هر کس ‎یک بار تو را دیده در آن دامن آبی . ‎جز رفتن و هرگز نرسیدن به تو دیگر ‎سیراب ندیدم بکند هیچ سرابی . ‎جای سرِ انگشت من، افسوس! نسیمی ‎انداخته در حلقه‌ی گیسوی تو تابی . ‎با شب چه کند سینه‌ی این برکه بی تاب ‎وقتی که تو  اِی ماه! نخواهی که بتابی . ‎راهب شده‌ام گوشه‌ی محراب دو ابروت ‎اما نرسید از ملکوت تو جوابی . ‎امروز ندیدی دل آیینه‌اییم را ‎یک روز بیاید که بگردی و نیابی . . . چه عشق نفس گیر و عجب حال خرابی 😔😔😔 •••••••••••••••••••••••••••••• #عشق #عاشقانه #عاشق #عاشقانه_ها #عشقم #زندگی #زندگی_شاد #سعدی_جان #متن #متن_خاص #عکس #عکسپروفایل #عکسنوشته #شعر #شاعر #پالت #گروه_پالت #چهرازی #رادیوچهرازی #نگار #حافظ #حافظ_شیرازی #شاعرانه
چون یاد تو می‌آرم ، خود هیچ نمی‌مانم ! #سعدی_جان
چون یاد تو می‌آرم ، خود هیچ نمی‌مانم ! #سعدی_جان
. "خیال" 💭 ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم . #سعدی_جان . قاب گردن آویز از جنس برنج آبکاری شده میباشد و زنجیر و قفل از جنس استیل ضدآب و رنگ ثابت. . برای اطلاع از قیمت و نحوه سفارش به دایرکت مراجعه کنید📩 #رزین_آرت  #زیورآلات  #زیورآلات_رزینی  #حمایت_کنیم
. "خیال" 💭 ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم . #سعدی_جان . قاب گردن آویز از جنس برنج آبکاری شده میباشد و زنجیر و قفل از جنس استیل ضدآب و رنگ ثابت. . برای اطلاع از قیمت و نحوه سفارش به دایرکت مراجعه کنید📩 #رزین_آرت #زیورآلات #زیورآلات_رزینی #حمایت_کنیم
هویار ؛ سیگار های ممتدم را دوست دارم دیوانه ام... حال بدم را دوست دارم #نیما_نجاری  پ ن اول ؛ وقتی بعد از نماز صبح [به شرط ریا 😊] هوای سیگار همراه با بداهه ی آواز اصفهان با #سه_تار به سرت میزند. پ ن وسط ؛ هر کس به طریقی پیمانه ی عمرش به سر میرسد، شاید من به شیدایی و #سیگار و سه تار و شعر. پ ن آخر ؛ حال خوشی اگر بود صبحگاهان جمعه ای برسد به روح #استاد عالی جناب حضرت #محمد_رضا_لطفی (رحمت الله علیه) که هرگاه پس از تدریسم در گرگان حالی بود شرف یاب میشوم به آرامگاه ایشان واقع در محله سبزه مشهد #گرگان . #نیما_نجاری #ساری #تار #محمدرضالطفی #موسیقی_سنتی #آهنگ #موزیک #فرهنگ #مطالعه_کنیم #تیاتر_ببینیم #نه_به_خشونت_علیه_زنان #نه_به_خشونت_علیه_کودکان #نه_به_خشونت_علیه_حیوانات #پویش_ملی_حامیان_فلک_الافلاک #پویش_ملی_زاینده_رود_صدایم_می_زند #دریاچه_ارومیه_را_نجات_دهید به #ترنسکشوال ها احترام بگذاریم
هویار ؛ سیگار های ممتدم را دوست دارم دیوانه ام... حال بدم را دوست دارم #نیما_نجاری پ ن اول ؛ وقتی بعد از نماز صبح [به شرط ریا 😊] هوای سیگار همراه با بداهه ی آواز اصفهان با #سه_تار به سرت میزند. پ ن وسط ؛ هر کس به طریقی پیمانه ی عمرش به سر میرسد، شاید من به شیدایی و #سیگار و سه تار و شعر. پ ن آخر ؛ حال خوشی اگر بود صبحگاهان جمعه ای برسد به روح #استاد عالی جناب حضرت #محمد_رضا_لطفی (رحمت الله علیه) که هرگاه پس از تدریسم در گرگان حالی بود شرف یاب میشوم به آرامگاه ایشان واقع در محله سبزه مشهد #گرگان . #نیما_نجاری #ساری #تار #محمدرضالطفی #موسیقی_سنتی #آهنگ #موزیک #فرهنگ #مطالعه_کنیم #تیاتر_ببینیم #نه_به_خشونت_علیه_زنان #نه_به_خشونت_علیه_کودکان #نه_به_خشونت_علیه_حیوانات #پویش_ملی_حامیان_فلک_الافلاک #پویش_ملی_زاینده_رود_صدایم_می_زند #دریاچه_ارومیه_را_نجات_دهید به #ترنسکشوال ها احترام بگذاریم
تعداد 76 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.