فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره طنز در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های طنز

Instagram
loading...
‎حکایت ﺳﺮ ﺧﺮ ‎ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩی ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺍﺯ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮﻓﺖ.ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﺭﻑ می ﮑﻨﺪ.ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﮔﻮﯾﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩ ﻭ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. ﺑالاخرﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ #ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻌﺎﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﮐﺸﺘﻪ می شود. . . ‎ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺟﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ‎ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ.ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺮﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮﺧﻮﺩﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﺮ #ﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥﺧﻨﺪﯾﺪﻧد. ‎ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﮔﻔﺖ: ‎ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺣﻼﻝ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ #ﺳﺮ_ﺧﺮ ‎ﻧﺬﺍﺷﺖ. ‎#رساله_دلگشا ، #عبید_زاکانی _______________________________________ ‎‏. ‎#فولکلور ‎ #فولکلوریک #فرهنگ_عامه #فرهنگ_ایرانی #الاغ #دلگشا #حکایت #طنز #جوک #جوکستان #لطیفه #قصه #کاریکاتور #جوک_باحال #جوک_جدید #ضربالمثل #ضرب_المثل      _______________________________________
‎حکایت ﺳﺮ ﺧﺮ ‎ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩی ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺍﺯ ﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮﻓﺖ.ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﺎﺭﻑ می ﮑﻨﺪ.ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟﻠﻪ ﮔﻮﯾﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩ ﻭ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. ﺑالاخرﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ #ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻌﺎﺭﻓﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﮐﺸﺘﻪ می شود. . . ‎ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺟﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ‎ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ.ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﺮﺩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺮﺵ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮﺧﻮﺩﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﺮ #ﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥﺧﻨﺪﯾﺪﻧد. ‎ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﮔﻔﺖ: ‎ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﺣﻼﻝ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ #ﺳﺮ_ﺧﺮ ‎ﻧﺬﺍﺷﺖ. ‎#رساله_دلگشا ، #عبید_زاکانی _______________________________________ ‎‏. ‎#فولکلور#فولکلوریک #فرهنگ_عامه #فرهنگ_ایرانی #الاغ #دلگشا #حکایت #طنز #جوک #جوکستان #لطیفه #قصه #کاریکاتور #جوک_باحال #جوک_جدید #ضربالمثل #ضرب_المثل _______________________________________
حتمأ تا آخر ببینید..😉😂🤣 چقدر خوووووووبه این میکس👌🏻😂 . . لایک و فالو یادتون نره😉 . . ممنون از همراهی و لایک و فالوتون🙏🏻 ______________________________ ____________________ دوستای رقاصتون رو تگ کنید🥰 . کلیپهای بیشتر در پیج جالبه ها 👇👇👇👇    . . . ______________________________ #جالبه_ها #کلیپ #طنز #شاد #جالب #خنده #خنده_دار #خندهدارترین #😂 #رقص #رقاص #جواد_عزتی #امین_حیایی #موسیقی #خواننده #امیرتتلو #کلیپ_روز #طنزینه #کلیپ_خنده_دار #کلیپ_جدید #شادی #سرگرمی #فان #کلیپ_فان #کلیپ_شاد #کلیپ_باحال #اینستا #اینستاگرام #فالو #فالوور
حتمأ تا آخر ببینید..😉😂🤣 چقدر خوووووووبه این میکس👌🏻😂 . . لایک و فالو یادتون نره😉 . . ممنون از همراهی و لایک و فالوتون🙏🏻 ______________________________ ____________________ دوستای رقاصتون رو تگ کنید🥰 . کلیپهای بیشتر در پیج جالبه ها 👇👇👇👇 . . . ______________________________ #جالبه_ها #کلیپ #طنز #شاد #جالب #خنده #خنده_دار #خندهدارترین #😂 #رقص #رقاص #جواد_عزتی #امین_حیایی #موسیقی #خواننده #امیرتتلو #کلیپ_روز #طنزینه #کلیپ_خنده_دار #کلیپ_جدید #شادی #سرگرمی #فان #کلیپ_فان #کلیپ_شاد #کلیپ_باحال #اینستا #اینستاگرام #فالو #فالوور
خداییش این جنسای خوبو از کجا میارین 😂😂😂😂 کلیپ دوم حاجی چه ریز تکون میده لنتی 😂😂😂😂 . استوری رو از دست نده 🤣 . پیجمونو فالوو کن 😗 . ‌ ‌دوستاتو تگ کن😉👇  #طنز #فان #خنده #کلیپ #آهنگ #شادی #دابسمش #😂 #خفن #باحال #فیلم #سرگرمی #خندوانه #باحال #جک #داف #دابسمش_ايرانى #خندهدار #جناب_خان #ساسی #رقص #بخند #شوخی #شوخي #جک #شادی #فیلم #دوربین #پول #جالب #عشق #بخند #تتلو ‌ ‌. ‌فالوو یادت نره😉❤ ‌ ‌ بیشترین تگ رایگان شات میشه😃 ‌ ‌ 🔙 ویدیو های قبلی هم ببین👇
خداییش این جنسای خوبو از کجا میارین 😂😂😂😂 کلیپ دوم حاجی چه ریز تکون میده لنتی 😂😂😂😂 . استوری رو از دست نده 🤣 . پیجمونو فالوو کن 😗 . ‌ ‌دوستاتو تگ کن😉👇 #طنز #فان #خنده #کلیپ #آهنگ #شادی #دابسمش #😂 #خفن #باحال #فیلم #سرگرمی #خندوانه #باحال #جک #داف #دابسمش_ايرانى #خندهدار #جناب_خان #ساسی #رقص #بخند #شوخی #شوخي #جک #شادی #فیلم #دوربین #پول #جالب #عشق #بخند #تتلو ‌ ‌. ‌فالوو یادت نره😉❤ ‌ ‌ بیشترین تگ رایگان شات میشه😃 ‌ ‌ 🔙 ویدیو های قبلی هم ببین👇
😄😎💪 . حال دلتون خوش🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 __________________ #ورزش #نرمش #سلامتی #گروهی #طنز #خنده #ایروبیک  #گروپ #کلوپ #علی_صادقی  #تتلو
😄😎💪 . حال دلتون خوش🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 __________________ #ورزش #نرمش #سلامتی #گروهی #طنز #خنده #ایروبیک #گروپ #کلوپ #علی_صادقی #تتلو
تازه داشتم با اینکه یه سریا حلیمو با نمک میخورن کنار میومدم که فهمیدم تو مشهد حلیم و با قیمه میخورن! ___________ از دیگر پست های پیج ما دیدن فرمایید . پیج ما را به دوستان خود معرفی کنید #تبلیغات_پذیرفته_میشود . . . #لر #ممسنی #رستم #بکش #نوراباد #بوان #بردنگان #عالیوند #بهبهان #مصیری #طنز #نرمون #بختیاری #دهدشت #اشکان #کازرون #شیراز #لرستان #اهواز #مسجد_سلیمان #گچساران #جاوید #یاسوج #حلیم #قیمه #مشهد
تازه داشتم با اینکه یه سریا حلیمو با نمک میخورن کنار میومدم که فهمیدم تو مشهد حلیم و با قیمه میخورن! ___________ از دیگر پست های پیج ما دیدن فرمایید . پیج ما را به دوستان خود معرفی کنید #تبلیغات_پذیرفته_میشود . . . #لر #ممسنی #رستم #بکش #نوراباد #بوان #بردنگان #عالیوند #بهبهان #مصیری #طنز #نرمون #بختیاری #دهدشت #اشکان #کازرون #شیراز #لرستان #اهواز #مسجد_سلیمان #گچساران #جاوید #یاسوج #حلیم #قیمه #مشهد
گودزیلاهای دهه هشتادرو دست کم نگیرید ازاین شوخیاباپدراتون بکنین دوست دارن😂😂😂 #طنز #شوخی #پدر #دهه هشتادی
گودزیلاهای دهه هشتادرو دست کم نگیرید ازاین شوخیاباپدراتون بکنین دوست دارن😂😂😂 #طنز #شوخی #پدر #دهه هشتادی
از رشته خشکارهای خونگی و با طعم بی نظیر تو این ایام ماه مبارک غافل نباشید برای سفارش تلفن ،دایرکت و تلگرام در خدمت تون هستم هر روز صبح سفارش بدید غروب تحویل بگیرید #رشت #غذای _محلی#گیلان #گردشگری #سفر #دستپخت #غذای_ایرانی #سفر #پیتزا #فینگرفود ساندویچ#فلافل #خورش #ماکارونی #پلو #دوشاب_ماسال #ترشی #رب_انار #مربا #ماهی_سفید #میکادو #برنج #شیرینی #کباب #کوبیده #چنجه #شامی_ترش #غذا #فسنجون #دکور #طنز #رشته_خشکار #
از رشته خشکارهای خونگی و با طعم بی نظیر تو این ایام ماه مبارک غافل نباشید برای سفارش تلفن ،دایرکت و تلگرام در خدمت تون هستم هر روز صبح سفارش بدید غروب تحویل بگیرید #رشت #غذای _محلی#گیلان #گردشگری #سفر #دستپخت #غذای_ایرانی #سفر #پیتزا #فینگرفود ساندویچ#فلافل #خورش #ماکارونی #پلو #دوشاب_ماسال #ترشی #رب_انار #مربا #ماهی_سفید #میکادو #برنج #شیرینی #کباب #کوبیده #چنجه #شامی_ترش #غذا #فسنجون #دکور #طنز #رشته_خشکار #
اخرین تصاویری که از روح گرفته شده اخطار:اگر ناراحتی قلبی دارید نبینید دوستاتونو تگ کنید اونا هم ببینن لایک کامن فالو تگ یادتون نره   برای دانلود کلیپها به کانال تلگرام مراجعه کنید #طنز #روح #خنده #خندوانه #ایران #اینستاگرام #استنداپ_کمدی #سریال #سینما #فیلم #دورهمی #تهران #تصويري #تیاتر #تلویزیون #تلگرام #دابسمش_ايرانى #داداشیا #مهران_مدیری #مازندران #میانه
اخرین تصاویری که از روح گرفته شده اخطار:اگر ناراحتی قلبی دارید نبینید دوستاتونو تگ کنید اونا هم ببینن لایک کامن فالو تگ یادتون نره برای دانلود کلیپها به کانال تلگرام مراجعه کنید #طنز #روح #خنده #خندوانه #ایران #اینستاگرام #استنداپ_کمدی #سریال #سینما #فیلم #دورهمی #تهران #تصويري #تیاتر #تلویزیون #تلگرام #دابسمش_ايرانى #داداشیا #مهران_مدیری #مازندران #میانه
😂😂😜😜 ترامپ گفته اگرجنتی بتونه بگه (ددمنشانه) من تمام تحریمهاروبرمیدارم😉 موقت 👍👌😂😂😂😂😂#طنز #خنده
😂😂😜😜 ترامپ گفته اگرجنتی بتونه بگه (ددمنشانه) من تمام تحریمهاروبرمیدارم😉 موقت 👍👌😂😂😂😂😂#طنز #خنده
#تتلو جان میدونستی برای رسیدن به این جیگربایدازرونعش نصف پسرای هموطنت بگذری فعلن برویه گل بکش بیا . . . #ندایاسی #خز #طنز #شوخی_خرکی #پارتی #تیمارستان #پسر #دختر  #روانی #پلنگ #دیونه #رقص #داف #دابسمش #پرسپولیس #استقلال #جیگر #سحرتبر #دنسر #ممه #ضدپلنگ #ضدشاخ #سوژه #رقص
#تتلو جان میدونستی برای رسیدن به این جیگربایدازرونعش نصف پسرای هموطنت بگذری فعلن برویه گل بکش بیا . . . #ندایاسی #خز #طنز #شوخی_خرکی #پارتی #تیمارستان #پسر #دختر #روانی #پلنگ #دیونه #رقص #داف #دابسمش #پرسپولیس #استقلال #جیگر #سحرتبر #دنسر #ممه #ضدپلنگ #ضدشاخ #سوژه #رقص
هر کسی ۱۰ تا پست انگلیسی بزاره شاتش میکنم جبران میکنم . پست های قبلی رو از دست ندید🌷، _________________________ لطفا فالو کنید .  _________________________ #طنز #شوخی #باحال #عکس #خنده_دار #خندهدار #جنجالی #سوتی #داف #تهران #کلیپ #برنده_باش #محمد_رضا_گلزار #کار #طراحی #نقاشی #چالش #بچه #گربه #سگ #مهران_مدیری #احسان_علیخانی #عصر_جدید #دوبله #زیر_صدا #دختر #رقص
هر کسی ۱۰ تا پست انگلیسی بزاره شاتش میکنم جبران میکنم . پست های قبلی رو از دست ندید🌷، _________________________ لطفا فالو کنید . _________________________ #طنز #شوخی #باحال #عکس #خنده_دار #خندهدار #جنجالی #سوتی #داف #تهران #کلیپ #برنده_باش #محمد_رضا_گلزار #کار #طراحی #نقاشی #چالش #بچه #گربه #سگ #مهران_مدیری #احسان_علیخانی #عصر_جدید #دوبله #زیر_صدا #دختر #رقص
زندگی شما روزی تغییر خواهد کرد که این تغییر از خودتان آغاز شود. همیشه به بزرگ ترین و بهترین چیزها فکر کن تا بهش دست پیدا کنی. قرار نیست کسی که موفق میشه فقط بشینه و غرق رویاهاش بشه بلکه شما روزی موفق میشین که رویاپردازیتون با عمل ترکیب بشه. فقط دوست عزیز اگه به جمله ی زیر توجه کنی متوجه میشی که علت موفقیت آدمای بزرگی مثل توماس ادیسون،آلبرت انیشتن،استیون هاوکینگ،استیو جابز و.......چه بود... ((موفقیت بدست آوردنی هست نه بست آمدنی)) هر گاه براش یک گام بر داری مطمئن باش چندبرابر نتیجشو خواهی دید. به امید موفقیت همه ی عزیزان #انگیزشی #خوشبخت #هدفمندی #تلاش_هوشمندانه #موفقیت_تحصیلی #موفقیت_شخصی #مشاوره_کنکور #کنکور_انسانی #کنکور #کنکورتجربی #کنکورریاضی #کنکورزبان #کنکورهنر #پزشکی #پرستاری #مهندسی #حقوق #قبولی_کنکور #گاندی #مبارزه #هندی #قدرتمند #بااراده #ورزشی #قهرمانی #طنز
زندگی شما روزی تغییر خواهد کرد که این تغییر از خودتان آغاز شود. همیشه به بزرگ ترین و بهترین چیزها فکر کن تا بهش دست پیدا کنی. قرار نیست کسی که موفق میشه فقط بشینه و غرق رویاهاش بشه بلکه شما روزی موفق میشین که رویاپردازیتون با عمل ترکیب بشه. فقط دوست عزیز اگه به جمله ی زیر توجه کنی متوجه میشی که علت موفقیت آدمای بزرگی مثل توماس ادیسون،آلبرت انیشتن،استیون هاوکینگ،استیو جابز و.......چه بود... ((موفقیت بدست آوردنی هست نه بست آمدنی)) هر گاه براش یک گام بر داری مطمئن باش چندبرابر نتیجشو خواهی دید. به امید موفقیت همه ی عزیزان #انگیزشی #خوشبخت #هدفمندی #تلاش_هوشمندانه #موفقیت_تحصیلی #موفقیت_شخصی #مشاوره_کنکور #کنکور_انسانی #کنکور #کنکورتجربی #کنکورریاضی #کنکورزبان #کنکورهنر #پزشکی #پرستاری #مهندسی #حقوق #قبولی_کنکور #گاندی #مبارزه #هندی #قدرتمند #بااراده #ورزشی #قهرمانی #طنز
به مامانتون میگین مام ؟ به باباتونم بگید اِسپری😂 که خانواده ی خوشبویی داشته باشین😂 والله با این نوناشون داستان داریما😂😂😂 ________________________________________ #مدل #مدلینگ #محمدعباسی #خنده #طنز #ایران
به مامانتون میگین مام ؟ به باباتونم بگید اِسپری😂 که خانواده ی خوشبویی داشته باشین😂 والله با این نوناشون داستان داریما😂😂😂 ________________________________________ #مدل #مدلینگ #محمدعباسی #خنده #طنز #ایران
تو همان پرتقال کالی بودی که در فصل تابستان خریدم گمان میکردم تازه از درخت چیدنت ولی اشتباه کردم تو سردخانه ای بودی سرد و بی روح #فرشته_نوشت #طنز #جوک #متن #متن_خاص #متن_عاشقانه #عشق #رسیدن #نویسنده #بازیگر #خواننده #خواننده_ایرانی #رمان #داستان #رمان_عاشقانه #ازدواج #دونفره #همسرانه #جدایی #قلب #قلبم #قلب_شکسته #دلتنگی #آرامش #زیبا #دختر #ایران
تو همان پرتقال کالی بودی که در فصل تابستان خریدم گمان میکردم تازه از درخت چیدنت ولی اشتباه کردم تو سردخانه ای بودی سرد و بی روح #فرشته_نوشت #طنز #جوک #متن #متن_خاص #متن_عاشقانه #عشق #رسیدن #نویسنده #بازیگر #خواننده #خواننده_ایرانی #رمان #داستان #رمان_عاشقانه #ازدواج #دونفره #همسرانه #جدایی #قلب #قلبم #قلب_شکسته #دلتنگی #آرامش #زیبا #دختر #ایران
محسن ایزی پیج طنز از فیلم سازای معروف مثل محسن ایزی و محمد امین کریم پور و از همه جای جهان لطفا حمایت کنید #طنز #محبوب #اینیستاگرام #فیلم #ایران #معروف #کلیپ #خنده #روبیکا #دنبال #فالو #لطفا #محمد
محسن ایزی پیج طنز از فیلم سازای معروف مثل محسن ایزی و محمد امین کریم پور و از همه جای جهان لطفا حمایت کنید #طنز #محبوب #اینیستاگرام #فیلم #ایران #معروف #کلیپ #خنده #روبیکا #دنبال #فالو #لطفا #محمد
😂😂😂 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🌹 فقط بخند 🌹 💞 ._. 💞 ._. 💞 ._. #خنده #کلیپ #طنز #محمد #رفیق #رفاقت #بخند #جک #کلیپ_طنز #کلیپ_خفن  #کلیپ_فان #محمدرضاگلزار    #جوجپک #پاج
😂😂😂 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🌹 فقط بخند 🌹 💞 ._. 💞 ._. 💞 ._. #خنده #کلیپ #طنز #محمد #رفیق #رفاقت #بخند #جک #کلیپ_طنز #کلیپ_خفن #کلیپ_فان #محمدرضاگلزار #جوجپک #پاج
🔴 #طنز : آموزش زبان فارسی به روش «عُظما» ▪️(کاری از: آرش جهانفر)
🔴 #طنز : آموزش زبان فارسی به روش «عُظما» ▪️(کاری از: آرش جهانفر)
😂😂😂😂 😊با ما همراه باشید 💚آرزو من خندیدن شماست حتی یک ثانیه💚 🔜 . 🔜 . 🔜 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #طنز #سرگرمی #فان #دابسمش #دابسمش_ایرانی #خنده #رقص #خندوانه
😂😂😂😂 😊با ما همراه باشید 💚آرزو من خندیدن شماست حتی یک ثانیه💚 🔜 . 🔜 . 🔜 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #طنز #سرگرمی #فان #دابسمش #دابسمش_ایرانی #خنده #رقص #خندوانه
میانجی گری سگه بین این دوتا. نظریادتون نره. #کلیپ_خنده_دار #طنز #سگ #پرنده #خنده #خندهدارترین
میانجی گری سگه بین این دوتا. نظریادتون نره. #کلیپ_خنده_دار #طنز #سگ #پرنده #خنده #خندهدارترین
اندامش خوبه؟ 😎🔥
اندامش خوبه؟ 😎🔥
ایستگاه فردا رو امروز پنجشنبه دوم خرداد ساعت ۵ تا ۷ عصر، زنده از رادیو فردا بشنوید 🎙📻 #ایستگاه_فردا #طنز #رادیوفردا #فارسی #ایران
ایستگاه فردا رو امروز پنجشنبه دوم خرداد ساعت ۵ تا ۷ عصر، زنده از رادیو فردا بشنوید 🎙📻 #ایستگاه_فردا #طنز #رادیوفردا #فارسی #ایران
توصیه میکنم حتما شعرهایش را بخوانید و سری به پیچش بزنین👌 ....🌷 #شعر #طنز #شاعری  #عکس #عکاسی
توصیه میکنم حتما شعرهایش را بخوانید و سری به پیچش بزنین👌 ....🌷 #شعر #طنز #شاعری #عکس #عکاسی
. تلفظ صحیح گوگل یه عمراشتباه تلفظ میکردیم . واسه همه درس دادنات مرسی😍 . #فان #طنز #طنزکده #معلم #استاد #آموزش #آموزشگاه #آموزشکده #گوگل #ساسی #سلامت_خانواده
. تلفظ صحیح گوگل یه عمراشتباه تلفظ میکردیم . واسه همه درس دادنات مرسی😍 . #فان #طنز #طنزکده #معلم #استاد #آموزش #آموزشگاه #آموزشکده #گوگل #ساسی #سلامت_خانواده
اینم از افطار کردنامون 😀😀😀😀 #ماه_رمضان #افطاری #طنز
اینم از افطار کردنامون 😀😀😀😀 #ماه_رمضان #افطاری #طنز
قسمتی دیگر از نمایش طنز ازدواج پر ماجرا امیدوارم خوشتون بیاد ممنونم از همه عزیزانی که با نگاه پر از مهرشون همیشه باعث دلگرمی من و گروه کمند بودند و هستند . سوالاتی دوستان در پست قبلی پرسیده بودند در مورده کار جدید امسال انشالا با دست پر خواهیم آمد اما زمان اجرا هنوز مشخص نیست سعی میکنم تا از نمایشهایی که کیفیت بهتری دارن کلیپ بذارم برای همین هم این نمایش هم نکته زیاد داره هم کیفیت نسبتا مطلوبی داره بهر حال از کامنت هایی که میگذارید ممنونم و انقدر انرژی بهم میده که اگه نخوام امسال کارکنم هم دوباره وسوسه میشم دمتون گرم که هستید و اقتدار گروه کمند به طرفداراش و وجود نازنین تک تک شماست 🌹🌹 نظرتون رو بنویسید به دیگران هم این صفحه رو معرفی کنید #نمایش #طنز #سرگرمی #کلیپ #خنده #شادی #ازدواج #جر_بحث #گروه_نمایشی_کمند_آباده #حمیدرضاآهنکوبی
قسمتی دیگر از نمایش طنز ازدواج پر ماجرا امیدوارم خوشتون بیاد ممنونم از همه عزیزانی که با نگاه پر از مهرشون همیشه باعث دلگرمی من و گروه کمند بودند و هستند . سوالاتی دوستان در پست قبلی پرسیده بودند در مورده کار جدید امسال انشالا با دست پر خواهیم آمد اما زمان اجرا هنوز مشخص نیست سعی میکنم تا از نمایشهایی که کیفیت بهتری دارن کلیپ بذارم برای همین هم این نمایش هم نکته زیاد داره هم کیفیت نسبتا مطلوبی داره بهر حال از کامنت هایی که میگذارید ممنونم و انقدر انرژی بهم میده که اگه نخوام امسال کارکنم هم دوباره وسوسه میشم دمتون گرم که هستید و اقتدار گروه کمند به طرفداراش و وجود نازنین تک تک شماست 🌹🌹 نظرتون رو بنویسید به دیگران هم این صفحه رو معرفی کنید #نمایش #طنز #سرگرمی #کلیپ #خنده #شادی #ازدواج #جر_بحث #گروه_نمایشی_کمند_آباده #حمیدرضاآهنکوبی
عشقتو تگ کن❤❤ عشقی که تمام زندگیته💜 عشقی که باهاش آرامش داری💙 عشقی که اگر یه کار درست تو زندگیت کردی عاشق اون شدنه💛 عشقی که دلیل نفس کشیدنته💘 . 😍😍🤗🤗 . . ✔اگه از اکسپلور میبینی لطفا فالو کن.❤ ✔اگه خوشت اومد بفرست به دوستات یا تگش کن. ✔عکس و کلیپ های جدید و بیشتر👇👇 . . 😍مرسی از حمایتتون😍 😍😍پیج ما رو اگه ندارین فالو کنین😍😍 🆔 . 🆔 . .. . . .. . . . . 😍😍🤗🤗 . . ✔اگه از اکسپلور میبینی لطفا فالو کن.❤ ✔اگه خوشت اومد بفرست به دوستات یا تگش کن. ✔کلیپ های جدید و بیشتر👇👇 . . 😂بخندیم و شاد باشیم😂 😍مرسی از حمایتتون😍 #طنز #دابسمش #عاشقانه #خنده #اینستاگرام #جناب_خان #عشق #بخند #شادی #جوک #فان #حسن_ریوندی #محمدامین_کریم_پور #غلو #علی_صبوری #حسن_امیری #علی_صادقی #رضا_عطاران #عرفان_علیرضایی #خندوانه #متهم_گریخت #عکس_عشقولانه #دلنوشته_عاشقانه #عکسعاشقانه #دلنوشته #عکس_عاشقانه
عشقتو تگ کن❤❤ عشقی که تمام زندگیته💜 عشقی که باهاش آرامش داری💙 عشقی که اگر یه کار درست تو زندگیت کردی عاشق اون شدنه💛 عشقی که دلیل نفس کشیدنته💘 . 😍😍🤗🤗 . . ✔اگه از اکسپلور میبینی لطفا فالو کن.❤ ✔اگه خوشت اومد بفرست به دوستات یا تگش کن. ✔عکس و کلیپ های جدید و بیشتر👇👇 . . 😍مرسی از حمایتتون😍 😍😍پیج ما رو اگه ندارین فالو کنین😍😍 🆔 . 🆔 . .. . . .. . . . . 😍😍🤗🤗 . . ✔اگه از اکسپلور میبینی لطفا فالو کن.❤ ✔اگه خوشت اومد بفرست به دوستات یا تگش کن. ✔کلیپ های جدید و بیشتر👇👇 . . 😂بخندیم و شاد باشیم😂 😍مرسی از حمایتتون😍 #طنز #دابسمش #عاشقانه #خنده #اینستاگرام #جناب_خان #عشق #بخند #شادی #جوک #فان #حسن_ریوندی #محمدامین_کریم_پور #غلو #علی_صبوری #حسن_امیری #علی_صادقی #رضا_عطاران #عرفان_علیرضایی #خندوانه #متهم_گریخت #عکس_عشقولانه #دلنوشته_عاشقانه #عکسعاشقانه #دلنوشته #عکس_عاشقانه
این فقط یک تیزر تبلیغاتی برای کوکاکولا نیست بلکه یک فیلم کوتاه زیبا و انسان‌دوستانه هم است. یک زن مسلمان محجبه روزه‌دار در گرمای شهر بین مردمی که با او تفاوت‌های زیادی دارند قدم می‌زند. نزدیک غروب زن دیگری با پوشش کاملا متفاوت او را به یک کوکاکولا مهمان می‌کند تا یک افطاری پر از مهر و زیبایی رقم بخورد... 🙏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حسن_ریوندی #حامد_آهنگی #اکبر_اقبالی #طنز #استند_آپ_کمدی #کمدین #کمدی #خنده #شوخی #خنده_دار #بخند_لامصب #حقوق #شوهر #خندوانه #جنابخان #جنابخان_خندوانه #ساسی_موزیک #فان #کلیپ_طنز #آهنگ_جدید #نانسی #دوبله_مشهدی #دوبله_طنز #دوبله_خنده_دار #دوبله_ترکی #دوبله_فارسی #دوبله_کردی #دوبله_یزدی
این فقط یک تیزر تبلیغاتی برای کوکاکولا نیست بلکه یک فیلم کوتاه زیبا و انسان‌دوستانه هم است. یک زن مسلمان محجبه روزه‌دار در گرمای شهر بین مردمی که با او تفاوت‌های زیادی دارند قدم می‌زند. نزدیک غروب زن دیگری با پوشش کاملا متفاوت او را به یک کوکاکولا مهمان می‌کند تا یک افطاری پر از مهر و زیبایی رقم بخورد... 🙏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حسن_ریوندی #حامد_آهنگی #اکبر_اقبالی #طنز #استند_آپ_کمدی #کمدین #کمدی #خنده #شوخی #خنده_دار #بخند_لامصب #حقوق #شوهر #خندوانه #جنابخان #جنابخان_خندوانه #ساسی_موزیک #فان #کلیپ_طنز #آهنگ_جدید #نانسی #دوبله_مشهدی #دوبله_طنز #دوبله_خنده_دار #دوبله_ترکی #دوبله_فارسی #دوبله_کردی #دوبله_یزدی
تعداد 83 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.