فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره مجموعه تصویری نگاهان در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های مجموعه تصویری نگاهان

Instagram
loading...
. سنجاق می‌کنم بند بند دلم را به شوق شما بند می‌زنم پریدگی قلبم را به جذبه شما رُفو می‌کنم ساییدگی جانم را به طراوت شما اصلا کوک به کوک بقچه دلم را سپرده ام به دست شما بدوزید و بپوشانیدم؛ آنچه به قامت عبد می‌پسندید ‌‌. مجموعه #اشک_قلم به قلم سرکارخانم #نجم_الدین . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #امام_مهدی #ویدئو_نوشت #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. سنجاق می‌کنم بند بند دلم را به شوق شما بند می‌زنم پریدگی قلبم را به جذبه شما رُفو می‌کنم ساییدگی جانم را به طراوت شما اصلا کوک به کوک بقچه دلم را سپرده ام به دست شما بدوزید و بپوشانیدم؛ آنچه به قامت عبد می‌پسندید ‌‌. مجموعه #اشک_قلم به قلم سرکارخانم #نجم_الدین . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #امام_مهدی #ویدئو_نوشت #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. کنار یادتان و نام تان آنچنان قد می‌کشم که با چشمان بسته می‌توانم ماه و خورشید و کهکشان‌ها را در دست بگیرم چشم که باز می‌کنم می‌بینم دست به دامان‌تان گرفته‌ام... ‌‌ مجموعه #اشک_قلم به قلم سرکارخانم #نجم_الدین . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #امام_مهدی #ویدئو_نوشت #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. کنار یادتان و نام تان آنچنان قد می‌کشم که با چشمان بسته می‌توانم ماه و خورشید و کهکشان‌ها را در دست بگیرم چشم که باز می‌کنم می‌بینم دست به دامان‌تان گرفته‌ام... ‌‌ مجموعه #اشک_قلم به قلم سرکارخانم #نجم_الدین . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #امام_مهدی #ویدئو_نوشت #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. نوروز بی بهار گذشت فروردین بی اقاقیا ماند بهشتی نشد اردیبهشتم و خرداد...... بی تابش خورشید رسید ... و ما نرسیده‌ایم هنوز به شما ‌ مجموعه #اشک_قلم به قلم سرکارخانم #نجم_الدین . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #امام_مهدی #ویدئو_نوشت #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. نوروز بی بهار گذشت فروردین بی اقاقیا ماند بهشتی نشد اردیبهشتم و خرداد...... بی تابش خورشید رسید ... و ما نرسیده‌ایم هنوز به شما ‌ مجموعه #اشک_قلم به قلم سرکارخانم #نجم_الدین . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #امام_مهدی #ویدئو_نوشت #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. به فطر می‌رسد قدر و نرسیده تقدیرمان به فطر هنوز هنوز ماه تمام می‌درخشد و ما هنوز در پی آن هلال نحیفی که کمر خم کرده از بس بی شما نو شده است... ‌ مجموعه #اشک_قلم به قلم سرکارخانم #نجم_الدین . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #امام_مهدی #ویدئو_نوشت #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. به فطر می‌رسد قدر و نرسیده تقدیرمان به فطر هنوز هنوز ماه تمام می‌درخشد و ما هنوز در پی آن هلال نحیفی که کمر خم کرده از بس بی شما نو شده است... ‌ مجموعه #اشک_قلم به قلم سرکارخانم #نجم_الدین . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #امام_مهدی #ویدئو_نوشت #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. بهار آمده... ولی از پشت پنجره غبار گرفته دلم فقط خاکستری می‌بینم... خاکستری که در نبودت بر سر نکردیم و حالا کورمان کرده... باید دوباره ابرهای سیاه چشمم در دل هم فشرده شوند تا باران بگیرد... . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. بهار آمده... ولی از پشت پنجره غبار گرفته دلم فقط خاکستری می‌بینم... خاکستری که در نبودت بر سر نکردیم و حالا کورمان کرده... باید دوباره ابرهای سیاه چشمم در دل هم فشرده شوند تا باران بگیرد... . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. سخت است بر من دیدن اهل زمانه وقتی نمی‌بینم نگاری جاودانه ‌ با چشم‌هایم قهرِ قهرم بی تکلم دیگر نمی‌خواهم نگاهی جاهلانه ‌ نجوای جانبخش از تو در گوشم نپیچید وقتی شنیدم طبل ظلمی غاصبانه ‌ سر در کدامین خاک داری تا سحرگاه؟ در اوج تنهائی و خلوت‌ها، شبانه ‌ غمها گرفتار تو اند ای گریه‌ات، خون زد بغض آتش زای غم‌هایت جوانه ‌ باید بمیرم محض رویت تا برآید فریاد شکوه‌های من از این کرانه ‌ سخت است بر من آیینه دارت نباشم سخت است بر من دیدن اهل زمانه ‌ شاعر: سرکارخانم کیانی . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. سخت است بر من دیدن اهل زمانه وقتی نمی‌بینم نگاری جاودانه ‌ با چشم‌هایم قهرِ قهرم بی تکلم دیگر نمی‌خواهم نگاهی جاهلانه ‌ نجوای جانبخش از تو در گوشم نپیچید وقتی شنیدم طبل ظلمی غاصبانه ‌ سر در کدامین خاک داری تا سحرگاه؟ در اوج تنهائی و خلوت‌ها، شبانه ‌ غمها گرفتار تو اند ای گریه‌ات، خون زد بغض آتش زای غم‌هایت جوانه ‌ باید بمیرم محض رویت تا برآید فریاد شکوه‌های من از این کرانه ‌ سخت است بر من آیینه دارت نباشم سخت است بر من دیدن اهل زمانه ‌ شاعر: سرکارخانم کیانی . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. این روزها برای آذین شهر؛ چهره زرد مردم کفایت می‌کند دیگر نیازی به زرورق نیست.... باز هم خدا را شکر که این ریسه‌ها دل کوچه به کوچه شهر را روشن می‌کنند، و الا همه میدانیم که تاریکی دلهایمان فقط معجزه می‌خواهد.... ‌ معجزه‌ای از جنس تابش خورشید . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. این روزها برای آذین شهر؛ چهره زرد مردم کفایت می‌کند دیگر نیازی به زرورق نیست.... باز هم خدا را شکر که این ریسه‌ها دل کوچه به کوچه شهر را روشن می‌کنند، و الا همه میدانیم که تاریکی دلهایمان فقط معجزه می‌خواهد.... ‌ معجزه‌ای از جنس تابش خورشید . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. چه قدر دانه‌های اسپند خوشحالند و روی آتش بالا و پایین می‌پرند... شاید خبردار شدند؛ قرار است برای آمدنت بسوزند و دود شوند... اسپند روی آتش نشدم! ولی اشکها و مژگانم مسیر آمدنت را آب و جارو می‌کشند... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. چه قدر دانه‌های اسپند خوشحالند و روی آتش بالا و پایین می‌پرند... شاید خبردار شدند؛ قرار است برای آمدنت بسوزند و دود شوند... اسپند روی آتش نشدم! ولی اشکها و مژگانم مسیر آمدنت را آب و جارو می‌کشند... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. شما غایب نیستید... عطر شما را همه جا استشمام می‌کنم حتی در چادر سیل زدگان مگر چه کسی جز شما؛ کودکان یتیم را در آغوش گرفته و دست رحمت و نوازش بر سرشان می‌کشد... آخر آقای من؛ من نیز بدون شما یتیمم... من نیز بلا زده‌ام پناه تو را می‌خواهم... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. شما غایب نیستید... عطر شما را همه جا استشمام می‌کنم حتی در چادر سیل زدگان مگر چه کسی جز شما؛ کودکان یتیم را در آغوش گرفته و دست رحمت و نوازش بر سرشان می‌کشد... آخر آقای من؛ من نیز بدون شما یتیمم... من نیز بلا زده‌ام پناه تو را می‌خواهم... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. آنقدر از سیل غمت نمردیم تا سیل غفلت، خانه خرابمان کرد... عیدمان عزا شد و بارانمان؛ بلا شاید آسمان دارد به جای ما خون گریه می‌کند... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. آنقدر از سیل غمت نمردیم تا سیل غفلت، خانه خرابمان کرد... عیدمان عزا شد و بارانمان؛ بلا شاید آسمان دارد به جای ما خون گریه می‌کند... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ پیش نمایش قطعه انتقاد به اشاعه فرهنگ غیر قرآنی تصوف با صدای مرحوم ”علامه امینی“ 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ پیش نمایش قطعه انتقاد به اشاعه فرهنگ غیر قرآنی تصوف با صدای مرحوم ”علامه امینی“ 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. دل سنگ‌های بیابان آب شد... ای کاش بیت الاحزان مادر یا چاه پدر را ارث می‌بردی، تا در سرمای غیبت سر به بیابان غربت نگذاری... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. دل سنگ‌های بیابان آب شد... ای کاش بیت الاحزان مادر یا چاه پدر را ارث می‌بردی، تا در سرمای غیبت سر به بیابان غربت نگذاری... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ پیش نمایش قطعه زیبای توسل شب جمعه با صدای مرحوم ”سید جواد ذبیحی“ 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ پیش نمایش قطعه زیبای توسل شب جمعه با صدای مرحوم ”سید جواد ذبیحی“ 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ پیش نمایش مناجاتی دلنشین، با صدای مرحوم سید علی‌اکبر کوثری 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ پیش نمایش مناجاتی دلنشین، با صدای مرحوم سید علی‌اکبر کوثری 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. یادش بخیر... چقدر مادرم مهربان بود... وقتی دیر می‌کردم؛ از نگرانی خواب به چشمانش حرام می‌شد... ‌ مادرت منتظر است؛ دیر کرده‌ای... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. یادش بخیر... چقدر مادرم مهربان بود... وقتی دیر می‌کردم؛ از نگرانی خواب به چشمانش حرام می‌شد... ‌ مادرت منتظر است؛ دیر کرده‌ای... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ پیش نمایش قطعه ”ادب جعفری“ با صدای مرحوم شیخ محمدباقر علم‌الهدی 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ پیش نمایش قطعه ”ادب جعفری“ با صدای مرحوم شیخ محمدباقر علم‌الهدی 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. نگاه ناامید عمو به خیمه ؛ فقط نام تو را زمزمه میکند ‌ و کودکانی که هنوز منتظرند.... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. نگاه ناامید عمو به خیمه ؛ فقط نام تو را زمزمه میکند ‌ و کودکانی که هنوز منتظرند.... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. دردمان را به که بگوییم که در این دریای غیبتت؛ قطره هم نیستیم! چه ساده همه چیز عادتمان شد... ‌ حتی ندیدنت! . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. دردمان را به که بگوییم که در این دریای غیبتت؛ قطره هم نیستیم! چه ساده همه چیز عادتمان شد... ‌ حتی ندیدنت! . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ پیش نمایش قطعه ”یا سیدی“ با صدای پرصفای مرحوم خبازیان، گرمابخش کاست این هفته نگاهان 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ پیش نمایش قطعه ”یا سیدی“ با صدای پرصفای مرحوم خبازیان، گرمابخش کاست این هفته نگاهان 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. ایستاده‌اند دانه‌های تسبیحم و مقاومت می‌کنند؛ وقتی جز اسم تو؛ ذکری می‌گویم ‌ من گم شده‌ای گنگم؛ پیدا شدن را نشانم بده... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. ایستاده‌اند دانه‌های تسبیحم و مقاومت می‌کنند؛ وقتی جز اسم تو؛ ذکری می‌گویم ‌ من گم شده‌ای گنگم؛ پیدا شدن را نشانم بده... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. این روزها مدینه غریب تر می‌شود بوی کاه و دود و عطر یاس که در هم می‌پیچد ....... صدای سیلی و لگدی که به در می‌کوبد...... و سیاهی چادری که به مظلومیت رنگین می‌شود ..... ‌ ‌ بانوی مولایم، ای تنها محرم سلام‌های بی پاسخ امیر چگونه بیابم مزاری که اجابت کند "عجل فرج" هایم را ؟ . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. این روزها مدینه غریب تر می‌شود بوی کاه و دود و عطر یاس که در هم می‌پیچد ....... صدای سیلی و لگدی که به در می‌کوبد...... و سیاهی چادری که به مظلومیت رنگین می‌شود ..... ‌ ‌ بانوی مولایم، ای تنها محرم سلام‌های بی پاسخ امیر چگونه بیابم مزاری که اجابت کند "عجل فرج" هایم را ؟ . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #جمکران #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ صدای آشنای مرحوم کافی و روضه او برای حضرت زهرا سلام اللّه علیها کاست این هفته نگاهان هست. 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ صدای آشنای مرحوم کافی و روضه او برای حضرت زهرا سلام اللّه علیها کاست این هفته نگاهان هست. 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 سلام‌ همراهان عزیز نگاهان ‌ اگر تمایل داشتین این پست رو ارسال کنید توی استوری خودتون، تا در معرفی نگاهان به ما کمک کرده باشین. . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 سلام‌ همراهان عزیز نگاهان ‌ اگر تمایل داشتین این پست رو ارسال کنید توی استوری خودتون، تا در معرفی نگاهان به ما کمک کرده باشین. . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ 🎬 پیش نمایش کاست این هفته رو به قطعه "نوجوان اکبر من" با صدای زیبای مرحوم استاد محمد احمدیان گوش میدیم. 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست ‌ 🎬 پیش نمایش کاست این هفته رو به قطعه "نوجوان اکبر من" با صدای زیبای مرحوم استاد محمد احمدیان گوش میدیم. 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. تو که نباشی از در و دیوار شعر غم انگیز می بارد! ‌ نبودن هایت فقط دلتنگ ترم می کند... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_مهدی #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #شیعه #تشیع #اسلام #محتوای_آئینی  #مهدی #امام_زمان #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا  #اباصالح #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #گرافیک  ___________
. تو که نباشی از در و دیوار شعر غم انگیز می بارد! ‌ نبودن هایت فقط دلتنگ ترم می کند... . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_مهدی #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #شیعه #تشیع #اسلام #محتوای_آئینی #مهدی #امام_زمان #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #اباصالح #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #گرافیک ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست . 🎬 پیش نمایش اولین کاست از نگاهان رو اختصاص دادیم به روضه حضرت زهرا سلام اللّه علیها، با صدای گرم و دلنشین مرحوم سید جواد ذاکر. 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 📢 هر پنجشنبه همراه با #کاست . 🎬 پیش نمایش اولین کاست از نگاهان رو اختصاص دادیم به روضه حضرت زهرا سلام اللّه علیها، با صدای گرم و دلنشین مرحوم سید جواد ذاکر. 💯 نسخه کامل در و کانال تلگرام . . . . 🔸نگاهان🔸 ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_زمان #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #محتوای_آئینی #شیعه #تشیع #اسلام #مهدی #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #امام_مهدی #اباصالح #گرافیک #اللهم_عجل_لولیک_الفرج ___________
. 🌥 تو بگو از کدام ابر سراغت را بگیرم که بی تو نبارد! در کدام بهار جست و جویت کنم که در نبودت خزان نشود... آه مولای من؛ بی تو زمستان دلم از همیشه بارانی‌تر است و ابرها با هر قطره، یاد تو را می‌بارند. . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_مهدی #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #شیعه #تشیع #اسلام #محتوای_آئینی  #مهدی #امام_زمان #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا  #اباصالح #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #گرافیک  ___________
. 🌥 تو بگو از کدام ابر سراغت را بگیرم که بی تو نبارد! در کدام بهار جست و جویت کنم که در نبودت خزان نشود... آه مولای من؛ بی تو زمستان دلم از همیشه بارانی‌تر است و ابرها با هر قطره، یاد تو را می‌بارند. . . . . 🔸نگاهان🔸 📢 آدرس کانال تلگرام در بیو ___________ #نگاهان #مجموعه_تصویری_نگاهان #مستند #امام_مهدی #سینما_حقیقت #کلیپ_تصویری #شیعه #تشیع #اسلام #محتوای_آئینی #مهدی #امام_زمان #محرم #فاطمیه #اهل_بیت #حدیث #دعای_فرج #دعا #اباصالح #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #گرافیک ___________
تعداد 0 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.