فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره مصادره در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های مصادره

Instagram
loading...
. #مجازاتهای_تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه ۱ - #حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد - #مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی درجه ۲ - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یکمیلیارد ریال درجه ۳ - حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد وپنجاه میلیون ریال درجه ۴ - حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ - حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال - محرومیت از #حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه ۶ - حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال - شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال - انتشار حکم قطعی در #رسانه_ها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه ۷ - حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از #حقوق_اجتماعی تا شش ماه درجه ٨ - حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا ده میلیون ریال - شلاق تا ده ضربه ------------------------------- #سلام_وکیل #وکیل #وكالت #وکیل_دادگستری #وکیل_طلاق #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #وکیل_ملکی #وکیل_حقوقی #وکیل_کیفری #مهریه #طلاق #ملک #سکه #اعدام #قصاص
. #مجازاتهای_تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه ۱ - #حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد - #مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی درجه ۲ - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یکمیلیارد ریال درجه ۳ - حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد وپنجاه میلیون ریال درجه ۴ - حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ - حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال - محرومیت از #حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه ۶ - حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال - شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال - انتشار حکم قطعی در #رسانه_ها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه ۷ - حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از #حقوق_اجتماعی تا شش ماه درجه ٨ - حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا ده میلیون ریال - شلاق تا ده ضربه ------------------------------- #سلام_وکیل #وکیل #وكالت #وکیل_دادگستری #وکیل_طلاق #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #وکیل_ملکی #وکیل_حقوقی #وکیل_کیفری #مهریه #طلاق #ملک #سکه #اعدام #قصاص
ایشون خدمت بچه های #تجربی شناخته شده هستند😊(ب جز #دهم ها) روی صحبت اینجانب 👤با اونجانبانی 👥هستش که تجربی نیستن در تصویر #استخوان #شاخ_شمشاد (#دراز خودمون😛) را مشاهده 👀می نمایید لایه خارجی تر تر 😁#بافت پیوندیه لایه خارجی تر بافت #استخوانی متراکم هستش که با نظم و ترتیب یکجا نشسته😎 اما امان از لایه داخلی که بافت اسفنجیه😑 کلن بچه بی ادبیه و نظم ندارع😠 مجراهای جناب بافت #اسفنجی پر از مغز استخوان نرم هستش تا حدود سالگی 👧👦این مغز استخوان قرمزه🔴 (تا #گلبول سازی بنماید ) اما بعد از اون رنگ عوض میکنه و تبدیل به مغز زرد🔶 میشع اماااا در #کم_خونی های شدید(مثلن اسیب دیدن معده باعث کمبود #فاکتور_داخلی میشع و کمبود این فاکتور باعث کم خونی میشع و...) به خودش میاد و قرمز میشع و گلبول(یا همون گویچه) می تولیده! پ.ن:ما ادما #وام_دار اتم به #اتم بدنمون هستیم میدونید که قسط وام رو باید پرداختید وگرنههه با #مصادره امول مواجه میشیم 😰پس #قسط #کلسیم بدن رو به خون بپردازید😉 و مواد غذایی کلسیم دار مصرف نمایید ,در صورت نپرداختیدن جناب #هورمون #پاراتیروئیدی طی یک حرکت نامهربانانه 😧کلسیم #ماده_زمینه_ای استخوان رو با خودش میبره که میبره!😬
ایشون خدمت بچه های #تجربی شناخته شده هستند😊(ب جز #دهم ها) روی صحبت اینجانب 👤با اونجانبانی 👥هستش که تجربی نیستن در تصویر #استخوان #شاخ_شمشاد (#دراز خودمون😛) را مشاهده 👀می نمایید لایه خارجی تر تر 😁#بافت پیوندیه لایه خارجی تر بافت #استخوانی متراکم هستش که با نظم و ترتیب یکجا نشسته😎 اما امان از لایه داخلی که بافت اسفنجیه😑 کلن بچه بی ادبیه و نظم ندارع😠 مجراهای جناب بافت #اسفنجی پر از مغز استخوان نرم هستش تا حدود سالگی 👧👦این مغز استخوان قرمزه🔴 (تا #گلبول سازی بنماید ) اما بعد از اون رنگ عوض میکنه و تبدیل به مغز زرد🔶 میشع اماااا در #کم_خونی های شدید(مثلن اسیب دیدن معده باعث کمبود #فاکتور_داخلی میشع و کمبود این فاکتور باعث کم خونی میشع و...) به خودش میاد و قرمز میشع و گلبول(یا همون گویچه) می تولیده! پ.ن:ما ادما #وام_دار اتم به #اتم بدنمون هستیم میدونید که قسط وام رو باید پرداختید وگرنههه با #مصادره امول مواجه میشیم 😰پس #قسط #کلسیم بدن رو به خون بپردازید😉 و مواد غذایی کلسیم دار مصرف نمایید ,در صورت نپرداختیدن جناب #هورمون #پاراتیروئیدی طی یک حرکت نامهربانانه 😧کلسیم #ماده_زمینه_ای استخوان رو با خودش میبره که میبره!😬
. #حرفه_ای ها، حرفه ای ها را انتخاب می کنند. امروز در خدمت #هنرمند و #بازیگر محترم #سینما و #تلویزیون آقای #میرطاهر_مظلومی بودیم. شرکت #آهوان آماده ی ارائه ی خدمات به تمامی هم میهنان عزیز و #هنرمندان گرامی می باشد. #سامورایی_در_برلین #مصادره #ایران_برگر #اخراجیها
. #حرفه_ای ها، حرفه ای ها را انتخاب می کنند. امروز در خدمت #هنرمند و #بازیگر محترم #سینما و #تلویزیون آقای #میرطاهر_مظلومی بودیم. شرکت #آهوان آماده ی ارائه ی خدمات به تمامی هم میهنان عزیز و #هنرمندان گرامی می باشد. #سامورایی_در_برلین #مصادره #ایران_برگر #اخراجیها
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص آزاد شدن کشتی "گریس "، اظهار داشت: آزادی این نفتکش ایرانی علیرغم فشار آمریکا، اوج فضاحت برای واشنگتن بود و یک شکست بزرگ برای آن‌ها حساب می‌شود. نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تلاش آمریکایی‌ها این بود که کشتی "گریس" را همچنان نگه دارند اما دادگاه جبل‌الطارق درست عمل کرد و با حکم دادگاه، این کشتی را آزاد کرد. وی افزود: آزادی کشتی "گریس" نشان می‌دهد شکافی بین متحدان آمریکا و در رأس آن‌ها انگلیس ایجاد شده است زیرا دولت لندن تمایلی به ایجاد تنش در خلیج فارس ندارد. جعفرزاده ایمن‌آبادی با بیان اینکه آزادی نفتکش ایرانی بعنوان یک پیروزی بزرگ برای ایرانیان ثبت شده است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران تعهدی در ازای آزادی کشتی "گریس " نداده است و قطعا مصادره و توقیف این کشتی از ابتدا خلاف قانون بوده است./ #کشتی #گریس۱ #مصادره #توقیف #لندن #واشنگتن #نفتکش_ایرانی #امریکا #جعفرزاده_ايمن_آبادي #مجلس_شورای_اسلامی_ایران #دوره_دهم_مجلس #گیلان_رشت #مجلس #رشت
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص آزاد شدن کشتی "گریس "، اظهار داشت: آزادی این نفتکش ایرانی علیرغم فشار آمریکا، اوج فضاحت برای واشنگتن بود و یک شکست بزرگ برای آن‌ها حساب می‌شود. نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تلاش آمریکایی‌ها این بود که کشتی "گریس" را همچنان نگه دارند اما دادگاه جبل‌الطارق درست عمل کرد و با حکم دادگاه، این کشتی را آزاد کرد. وی افزود: آزادی کشتی "گریس" نشان می‌دهد شکافی بین متحدان آمریکا و در رأس آن‌ها انگلیس ایجاد شده است زیرا دولت لندن تمایلی به ایجاد تنش در خلیج فارس ندارد. جعفرزاده ایمن‌آبادی با بیان اینکه آزادی نفتکش ایرانی بعنوان یک پیروزی بزرگ برای ایرانیان ثبت شده است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران تعهدی در ازای آزادی کشتی "گریس " نداده است و قطعا مصادره و توقیف این کشتی از ابتدا خلاف قانون بوده است./ #کشتی #گریس۱ #مصادره #توقیف #لندن #واشنگتن #نفتکش_ایرانی #امریکا #جعفرزاده_ايمن_آبادي #مجلس_شورای_اسلامی_ایران #دوره_دهم_مجلس #گیلان_رشت #مجلس #رشت
سرانجام ملک میلیاردی مصادره شده در تضییع حق تا شعبه تجدید نظر  #سرانجام #ملک_میلیاردی #مصادره #تضییع . همراهی شما دلگرمی مارا دوچندان میکند.
سرانجام ملک میلیاردی مصادره شده در تضییع حق تا شعبه تجدید نظر #سرانجام #ملک_میلیاردی #مصادره #تضییع . همراهی شما دلگرمی مارا دوچندان میکند.
🎵🎵🎵. . شهر ما از روز اغازش سر و سامان نداشت هيچ اغازى براى شهر ما پايان نداشت خود پرستى آفتى در كوچه باغِ شهر بود هيچ كس در شهرِ ما يك يارِ هم پيمان نداشت يك نفر #نان داشت اما بى نوا دندان نداشت ان يكى بيچاره دندان داشت اما نان نداشت انكه ايمان داشت روزى مى رسد بيچاره بود انكه در اموال دنيا غرق بود ايمان نداشت يك نفر فردوس را ارزان به مردم مى فروخت نقشه ها ك او داشت در پندار خود شيطان نداشت يك نَفَر هر شب فرو مى رفت در گردابِ درد يك نفر مى خواست دستش را بگيرد جان نداشت دشت باور داشت گرگى در ميان گلّه بود من نمى دانم چرا باور سگِ چوپان نداشت سرو هاى جنگل سر سبز را سر مى زدند هيچ احساسى به اين كشتار جنگلبان نداشت يك نفر پالانِ خر را در ميان خانه پنهان كرده بود يك نفر بر پشت خر مى رفت و خر پالان نداشت هر كجادستِ نيازى بود در سويى دراز رعيتِ بيچاره بخشش داشت اما خان نداشت . #پرواز_همای #مصادره
🎵🎵🎵. . شهر ما از روز اغازش سر و سامان نداشت هيچ اغازى براى شهر ما پايان نداشت خود پرستى آفتى در كوچه باغِ شهر بود هيچ كس در شهرِ ما يك يارِ هم پيمان نداشت يك نفر #نان داشت اما بى نوا دندان نداشت ان يكى بيچاره دندان داشت اما نان نداشت انكه ايمان داشت روزى مى رسد بيچاره بود انكه در اموال دنيا غرق بود ايمان نداشت يك نفر فردوس را ارزان به مردم مى فروخت نقشه ها ك او داشت در پندار خود شيطان نداشت يك نَفَر هر شب فرو مى رفت در گردابِ درد يك نفر مى خواست دستش را بگيرد جان نداشت دشت باور داشت گرگى در ميان گلّه بود من نمى دانم چرا باور سگِ چوپان نداشت سرو هاى جنگل سر سبز را سر مى زدند هيچ احساسى به اين كشتار جنگلبان نداشت يك نفر پالانِ خر را در ميان خانه پنهان كرده بود يك نفر بر پشت خر مى رفت و خر پالان نداشت هر كجادستِ نيازى بود در سويى دراز رعيتِ بيچاره بخشش داشت اما خان نداشت . #پرواز_همای #مصادره
. . شصت و هفت سال پیش ملت #ایران برای #استقلال #مبارزه میکرد. دقیقا مثل این روزها. و $#امپریالیسم جوابش را با #تروریسم اقتصادی میداد. دقیقا مثل این روزها. و در بی‌بی‌سی فارسی، چند ایرانی نما هر روز #مقاومت ایران را دلیل اصلی بدبختی و #فلاکت و فقر مردم و به خطر انداختن #صلح جهانی می‌خواندند. دقیقا مثل این روزها. بیست و نه خرداد سی و یک، #انگلیس نفت‌کش #رزماری که با دور زدن #تحریم ، #نفت ما را به #ایتالیا می‌برد توقیف کرد. ایران در #دادگاه محکوم، نفتش #مصادره و حتی مجبور به پرداخت #هزینه دادگاه شد. و امید به دور زدن تحریم از بین رفت. شصت و هفت سال بعد اما نه فقط نفتکش ایران آزاد که #آمریکا و #بریتانیا با #تحقیر سیلی خوردند تا بیاموزند ایران نود و هشت ایران سی و یک نیست. که نه فقط باید خواب کودتا و #قلدری از سر بیرون کنند که #غرامت گذشته را هم بدهند. یا از آنها خواهیم گرفت. ببین چه مسیر طولانی آمده‌ایم! از ملت ضعیفی که «سر» استقلال داشت اما «بازوی» حفظش را نداشت حالا به ملتی #قدرتمند بدل شدیم که اسم‌مان ترس در دل قلدرها میندازد. و آن دویست و پنجاه هزار جان زیبا را ببین که از همه ما زنده‌تر، هر یک تکه‌ای از این مسیر بلندند، تکه‌ای از آنچه «ما» را ما میکند. دویست و پنجاه هزار شهیدی که تکه‌های شکل دهنده‌ی هستی جمعی و تاریخی مایند. #علی_علیزاده
. . شصت و هفت سال پیش ملت #ایران برای #استقلال #مبارزه میکرد. دقیقا مثل این روزها. و $#امپریالیسم جوابش را با #تروریسم اقتصادی میداد. دقیقا مثل این روزها. و در بی‌بی‌سی فارسی، چند ایرانی نما هر روز #مقاومت ایران را دلیل اصلی بدبختی و #فلاکت و فقر مردم و به خطر انداختن #صلح جهانی می‌خواندند. دقیقا مثل این روزها. بیست و نه خرداد سی و یک، #انگلیس نفت‌کش #رزماری که با دور زدن #تحریم ، #نفت ما را به #ایتالیا می‌برد توقیف کرد. ایران در #دادگاه محکوم، نفتش #مصادره و حتی مجبور به پرداخت #هزینه دادگاه شد. و امید به دور زدن تحریم از بین رفت. شصت و هفت سال بعد اما نه فقط نفتکش ایران آزاد که #آمریکا و #بریتانیا با #تحقیر سیلی خوردند تا بیاموزند ایران نود و هشت ایران سی و یک نیست. که نه فقط باید خواب کودتا و #قلدری از سر بیرون کنند که #غرامت گذشته را هم بدهند. یا از آنها خواهیم گرفت. ببین چه مسیر طولانی آمده‌ایم! از ملت ضعیفی که «سر» استقلال داشت اما «بازوی» حفظش را نداشت حالا به ملتی #قدرتمند بدل شدیم که اسم‌مان ترس در دل قلدرها میندازد. و آن دویست و پنجاه هزار جان زیبا را ببین که از همه ما زنده‌تر، هر یک تکه‌ای از این مسیر بلندند، تکه‌ای از آنچه «ما» را ما میکند. دویست و پنجاه هزار شهیدی که تکه‌های شکل دهنده‌ی هستی جمعی و تاریخی مایند. #علی_علیزاده
نمیدونم چرا بعضی ها همه ی تمرکز شون روي این زمین هاست... #زمین #نزول #مصادره #بانکداری_اسلامی  #زمین_خواری_قانونی_شد  #تلویزیون_ملی_ایران
نمیدونم چرا بعضی ها همه ی تمرکز شون روي این زمین هاست... #زمین #نزول #مصادره #بانکداری_اسلامی #زمین_خواری_قانونی_شد #تلویزیون_ملی_ایران
#هومن_سیدی بازیگر و کارگردان مورد علاقه من: در بازیگری هومن سیدی، فیلم #طلا و سریال #عاشقانه از همه بهتر است و در کارگردانی او، فیلم سینمایی #مغزهای_کوچک_زنگ_زده از همه بهتر است. او در #جشنواره_فیلم_فجر و #جشن_حافظ ، برنده جوایز مختلف برای بازیگری و کارگردانی خود شده است و پس از بازی در #سریال_عاشقانه طرفداران بسیار زیادی جذب کرده است. او هم اکنون مشغول ساخت اولین سریال خود یعنی #سریال_قورباغه با بازی #نوید_محمدزاده #صابرابر و #سحر_دولتشاهی می باشد. #هومنسیدی #خشم_و_هیاهو #اعترافات_ذهن_خطرناک_من #آفریقا #مصادره #آذر #کمدی_انسانی #پل_خواب #سیزده #بوفالو   #هامون_سیدی #فیلم_طلا #گلشیفته #سریال_گلشیفته #قورباغه #صابر_ابر
#هومن_سیدی بازیگر و کارگردان مورد علاقه من: در بازیگری هومن سیدی، فیلم #طلا و سریال #عاشقانه از همه بهتر است و در کارگردانی او، فیلم سینمایی #مغزهای_کوچک_زنگ_زده از همه بهتر است. او در #جشنواره_فیلم_فجر و #جشن_حافظ ، برنده جوایز مختلف برای بازیگری و کارگردانی خود شده است و پس از بازی در #سریال_عاشقانه طرفداران بسیار زیادی جذب کرده است. او هم اکنون مشغول ساخت اولین سریال خود یعنی #سریال_قورباغه با بازی #نوید_محمدزاده #صابرابر و #سحر_دولتشاهی می باشد. #هومنسیدی #خشم_و_هیاهو #اعترافات_ذهن_خطرناک_من #آفریقا #مصادره #آذر #کمدی_انسانی #پل_خواب #سیزده #بوفالو #هامون_سیدی #فیلم_طلا #گلشیفته #سریال_گلشیفته #قورباغه #صابر_ابر
. مهدی میثاقیه، هنرپیشه و از تهیه‌کنندگان سینمای ایران بود که سابقه فعالیت خیرخواهانه هم داشت. . از تاسیس بیمارستان میثاقیه (که پس از انقلاب مصادره شد و به بیمارستان شهید مصطفی خمینی تغییر نام یافت) تا تاسیس استودیو فیلم کارون، استودیو میثاقیه (که پس از انقلاب مصادره شد و به بنیاد سینمایی فارابی تغییر نام یافت). . مهدی میثاقیه پس از انقلاب ۵۷ آزار بسیار دید و حتی مدتی هم زندانی شد. بیمارستان استودیو سینما و بسیاری از اموال‌اش را انقلابیون مصادره کردند. میثاقیه اما در ایران ماند و سرانجام در سال ۱۳۷۰ بر اثر سکته قلبی درگذشت. . درباره مهدی میثاقیه بیش‌تر بخوانید: ://./ توضیح عکس: مهدی میثاقیه (وسط) در حال معرفی منوچهر وثوق (راست) به نورمن ویزدوم (چپ) در ایران - ۱۳۴۰ #ایران #چهل_سال_شکست #مهدی_میثاقیه #سینما #انقلاب۵۷ #مصادره
. مهدی میثاقیه، هنرپیشه و از تهیه‌کنندگان سینمای ایران بود که سابقه فعالیت خیرخواهانه هم داشت. . از تاسیس بیمارستان میثاقیه (که پس از انقلاب مصادره شد و به بیمارستان شهید مصطفی خمینی تغییر نام یافت) تا تاسیس استودیو فیلم کارون، استودیو میثاقیه (که پس از انقلاب مصادره شد و به بنیاد سینمایی فارابی تغییر نام یافت). . مهدی میثاقیه پس از انقلاب ۵۷ آزار بسیار دید و حتی مدتی هم زندانی شد. بیمارستان استودیو سینما و بسیاری از اموال‌اش را انقلابیون مصادره کردند. میثاقیه اما در ایران ماند و سرانجام در سال ۱۳۷۰ بر اثر سکته قلبی درگذشت. . درباره مهدی میثاقیه بیش‌تر بخوانید: ://./ توضیح عکس: مهدی میثاقیه (وسط) در حال معرفی منوچهر وثوق (راست) به نورمن ویزدوم (چپ) در ایران - ۱۳۴۰ #ایران #چهل_سال_شکست #مهدی_میثاقیه #سینما #انقلاب۵۷ #مصادره
#آرامگاه #تن #از #مشاهیرایرانی #که #همگی #ایرانی #هستند #و #کشورهایی #که #خود #زمانی #جز #ایران #بودند #این #بزرگان #را #برای #خود #مصادره #کردند آرامگاه بعضی از این بزرگان حال و روز خوبی ندارند و رو به ویرانی میروند . .#نظامی_گنجوی ،جمهوری جعلی#آذربایجان . مقبره نظامی در شهر گنجه آذربایجان قرار دارد .این مقبره در قرن دوازدهم ساخته شده ویک بار در سال بازسازی شد.بنای این مقبرهشت ضلعی با ارتفاعی متری که با طراحی از امام قلی اف معمار آذربایجانی ساخته شده است. .سنایی غزنوی-افغانستان سنایی در غزنی به دنیا آمد .در دوران نوجوانی به سفر روی آورد و از شهر های بلخ .سرخس.هرات ونیشابور دیدن کرد.وی در میانسالی به غزنی بازگشت وتا پایان عمر خود در این شهر باقی ماند .آرامگاه سنایی در غرب شهر غزنی قرار دارد. .خواجه عبدالله مقبره خواجه عبدالله انصاری در محله گذرگاه یا به اصطلاح محلی ها گازرگاه در شمال شهر هرات افغانستان قرار دارد. .ابوسعید ابولخیر ترکمنستان در حومه شهرک مهنه در کیلومتری جنوب شرقی ترکمنستان و در نزدیکی مرز ایران قرار گرفته. .رودکی #تاجیکستان مزار رودکی تا سال میلادی ناشناخته بود .در این سال صدرالدین عینی و پروفسور روس میخائل گراسیمف توانستند محل مزار را پیدا کنند. .ابوریحان بیرونی افغانستان مزار این دانشمند بزرگ در باغ البیرونی در دو کیلومتری جنوب شرقی شهر کنونی غزنی افغانستان قرار دارد. .#سهرودی #سوریه مقبره سهرودی در شمال غربی میدان باب الفرج در داخل مسجد جامع سهرودی قرار دارد. .#ناصرخسرو #افغانستان مقبره ناصر خسرو در دره یمگان در ولایت بدخشان افغانستان قرار دارد. .#مولانا #ترکیه ‌ای مقبره مولانا در شهر قونیه ترکیه قرار دارد .کسانی که به زیارت مولانا می روند میتوانند از مزار شمس تبریزی نیز بازدید کنند.
#آرامگاه #تن #از #مشاهیرایرانی #که #همگی #ایرانی #هستند #کشورهایی #که #خود #زمانی #جز #ایران #بودند #این #بزرگان #را #برای #خود #مصادره #کردند آرامگاه بعضی از این بزرگان حال و روز خوبی ندارند و رو به ویرانی میروند . .#نظامی_گنجوی ،جمهوری جعلی#آذربایجان . مقبره نظامی در شهر گنجه آذربایجان قرار دارد .این مقبره در قرن دوازدهم ساخته شده ویک بار در سال بازسازی شد.بنای این مقبرهشت ضلعی با ارتفاعی متری که با طراحی از امام قلی اف معمار آذربایجانی ساخته شده است. .سنایی غزنوی-افغانستان سنایی در غزنی به دنیا آمد .در دوران نوجوانی به سفر روی آورد و از شهر های بلخ .سرخس.هرات ونیشابور دیدن کرد.وی در میانسالی به غزنی بازگشت وتا پایان عمر خود در این شهر باقی ماند .آرامگاه سنایی در غرب شهر غزنی قرار دارد. .خواجه عبدالله مقبره خواجه عبدالله انصاری در محله گذرگاه یا به اصطلاح محلی ها گازرگاه در شمال شهر هرات افغانستان قرار دارد. .ابوسعید ابولخیر ترکمنستان در حومه شهرک مهنه در کیلومتری جنوب شرقی ترکمنستان و در نزدیکی مرز ایران قرار گرفته. .رودکی #تاجیکستان مزار رودکی تا سال میلادی ناشناخته بود .در این سال صدرالدین عینی و پروفسور روس میخائل گراسیمف توانستند محل مزار را پیدا کنند. .ابوریحان بیرونی افغانستان مزار این دانشمند بزرگ در باغ البیرونی در دو کیلومتری جنوب شرقی شهر کنونی غزنی افغانستان قرار دارد. .#سهرودی #سوریه مقبره سهرودی در شمال غربی میدان باب الفرج در داخل مسجد جامع سهرودی قرار دارد. .#ناصرخسرو #افغانستان مقبره ناصر خسرو در دره یمگان در ولایت بدخشان افغانستان قرار دارد. .#مولانا #ترکیه ‌ای مقبره مولانا در شهر قونیه ترکیه قرار دارد .کسانی که به زیارت مولانا می روند میتوانند از مزار شمس تبریزی نیز بازدید کنند.
آفرین به #سینمای_ایران مرحبا با همین فرمون پیش برین واقعاً #دمتون_گرم  #هند فیلم تخیلی #ضد_داعش ساخت #قرقیزستان فیلم سینمائی #ضد_ایران ساخت #ترکیه خودش رو تو دنیا داره ، منهدم کننده #داعش معرفی میکنه و سینمای ما تو این چند سال و بصورت کاملاً اتفاقی و هماهنگ دارند تو یک مسیر حرکت می کنند #عشق_آمریکا ، #خیانت ، #هرزگی ، #مسخره_بازی ، #کلاه_برداری ، #فرهنگ_لاکچری ، #رقص و ... #اکسیدان لازانیا #مصادره فراری #هزارپا قسم #تگزاس ما خیلی باحالیم #کلمبوس #لونه_زنبور #ثبت_با_سند_برابر_است  راستی قرار بود #سینما ، #دانشگاه باشه #رو_مسخرگی_پیشه_کن_و_مطربی_آموز می ترسم روزی برسه زندگی #شهید_حججی و #حاج_حسین_همدانی رو فیلم سازهای عراقی و لبنانی بسازند . امضاء : #فاراقلیط #همدان_شهر_خوبان #فاراقلیط_را_به_دوستان_خود_معرفی_کنید
آفرین به #سینمای_ایران مرحبا با همین فرمون پیش برین واقعاً #دمتون_گرم #هند فیلم تخیلی #ضد_داعش ساخت #قرقیزستان فیلم سینمائی #ضد_ایران ساخت #ترکیه خودش رو تو دنیا داره ، منهدم کننده #داعش معرفی میکنه و سینمای ما تو این چند سال و بصورت کاملاً اتفاقی و هماهنگ دارند تو یک مسیر حرکت می کنند #عشق_آمریکا ، #خیانت ، #هرزگی ، #مسخره_بازی ، #کلاه_برداری ، #فرهنگ_لاکچری ، #رقص و ... #اکسیدان لازانیا #مصادره فراری #هزارپا قسم #تگزاس ما خیلی باحالیم #کلمبوس #لونه_زنبور #ثبت_با_سند_برابر_است راستی قرار بود #سینما ، #دانشگاه باشه #رو_مسخرگی_پیشه_کن_و_مطربی_آموز می ترسم روزی برسه زندگی #شهید_حججی و #حاج_حسین_همدانی رو فیلم سازهای عراقی و لبنانی بسازند . امضاء : #فاراقلیط #همدان_شهر_خوبان #فاراقلیط_را_به_دوستان_خود_معرفی_کنید
بهترین تصویر زمینه برای گوشی فقط این عکسه ❤❤❤❤❤❤ 💗💗💗💗  #هومنسیدی  #هومن_سیدی  #مصادره  #مصادره 🎥🎬
بهترین تصویر زمینه برای گوشی فقط این عکسه ❤❤❤❤❤❤ 💗💗💗💗 #هومنسیدی #هومن_سیدی #مصادره #مصادره 🎥🎬
﷽ . یک #تعطیلات بسیار طولانی (برگرفته از فیلمی به نام یک #نامزدی بسیار طولانی ساخت کشور فرانسه) . گفتم ولی قرارمون طبقه ۸ بود! گفت نه باید بیاید پایین، نمی خواست هم با #آسانسور بریم، اصرار داشت بریم توی راه پله ها پله های تنگ و قدیمی و آغشته از بوی #سیگار #کهنه که یه دفعه پرتاب شیم به خاطرات و اوهام به روح #پلاسکو که هر از گاهی جلوی چشمانم هبوط می کنه به کارگاه کیف دوزی پشت خیابون منوچهری به معماری #عمارت دایره وار در کوهستان هشتم #پاسداران گفت شما که پر #طاووس رو دیدید، پای طاووس رو هم ببینید اشاره به تفاوت حیرت انگیز آسانسور ها و راه پله ها داشت خاطره سازی برای یه #نوستالژی باز حرفه ای که تا سالها وقتی از خیابون سمیه عبور می کنه ازش یاد کنه! و باز هم بفهمه چرا نمی تونه از #تهران دل بکنه تهران کهنه و تهران نو، همون یکی دو هفته هم اگر بره سفر، مثل گیج ها برگرده و زل بزنه که اونجاهایی که #پاتوق اش بوده چه تغییری کرده و بعد یه کات سریع به وسط جلسه به سبک فیلم #گاوخونی نقطه نگاه بازیگر نقش اصلی صدای بسیار ضعیف مخاطبان و محیط اطراف و #نریشن گویی روی حرکات صحنه! از بانک صادراتی که می شناختیم تا بانک صادراتی که در آن هستیم از تردید میلاد از دیالوگی که به کار برد، #پیچ_تاریخی چهل ساله! تا مهدی و القای روحیه مردم داری از #ارج ارجمندی تا #ایران_ناسیونال خیامی از کفش ملی و بلا تا #حبیب_القانیان و #هژبر_یزدانی از انواع #مصادره و #رضا_عطاران و #هومن_سیدی و #حمید_استیلی تا عباسی که قبل جنگ کشاورزی می کرد با #تراکتور و بعد جنگ برگشته بود سر همون زمین بی تراکتور! از پرت و پلاهای استاد به درد نخور و شارلاتان مسلک ساعت آخر چهارشنبه های دانشگاه شهید بهشتی! تا آموزش های ماکیاولیستیِ توجیهِ وسیله به دلیل هدف، به دانشجویان دکترای دانشگاه ملی از جلسات نیمه شب بانک مرکزی کوبا #چه_گوارا و #سارتر  تا انقلابی که بودیم انقلابی که گفتیم و انقلابی که هستیم تا طنین "دیگر نباید خفت" واژگون شده در تونل تاریخ سالهای موزه دفاع مقدس تا خرمشهرهایی که در پیش است... تا کجایند مومنانی که #اقتصاد می دانند؟ . پی نوشت: هلهله می کردند تا صدایش به گوش نرسد، نوک تیز نیزه اش را در زمین فرو کرد و با ردی از اشک و خون نگریست و عطشان زمزمه کرد: "لقمه های حرامی که خورده اید نمی گذارند حرفهایم را بفهمید ..."
﷽ . یک #تعطیلات بسیار طولانی (برگرفته از فیلمی به نام یک #نامزدی بسیار طولانی ساخت کشور فرانسه) . گفتم ولی قرارمون طبقه ۸ بود! گفت نه باید بیاید پایین، نمی خواست هم با #آسانسور بریم، اصرار داشت بریم توی راه پله ها پله های تنگ و قدیمی و آغشته از بوی #سیگار #کهنه که یه دفعه پرتاب شیم به خاطرات و اوهام به روح #پلاسکو که هر از گاهی جلوی چشمانم هبوط می کنه به کارگاه کیف دوزی پشت خیابون منوچهری به معماری #عمارت دایره وار در کوهستان هشتم #پاسداران گفت شما که پر #طاووس رو دیدید، پای طاووس رو هم ببینید اشاره به تفاوت حیرت انگیز آسانسور ها و راه پله ها داشت خاطره سازی برای یه #نوستالژی باز حرفه ای که تا سالها وقتی از خیابون سمیه عبور می کنه ازش یاد کنه! و باز هم بفهمه چرا نمی تونه از #تهران دل بکنه تهران کهنه و تهران نو، همون یکی دو هفته هم اگر بره سفر، مثل گیج ها برگرده و زل بزنه که اونجاهایی که #پاتوق اش بوده چه تغییری کرده و بعد یه کات سریع به وسط جلسه به سبک فیلم #گاوخونی نقطه نگاه بازیگر نقش اصلی صدای بسیار ضعیف مخاطبان و محیط اطراف و #نریشن گویی روی حرکات صحنه! از بانک صادراتی که می شناختیم تا بانک صادراتی که در آن هستیم از تردید میلاد از دیالوگی که به کار برد، #پیچ_تاریخی چهل ساله! تا مهدی و القای روحیه مردم داری از #ارج ارجمندی تا #ایران_ناسیونال خیامی از کفش ملی و بلا تا #حبیب_القانیان و #هژبر_یزدانی از انواع #مصادره و #رضا_عطاران و #هومن_سیدی و #حمید_استیلی تا عباسی که قبل جنگ کشاورزی می کرد با #تراکتور و بعد جنگ برگشته بود سر همون زمین بی تراکتور! از پرت و پلاهای استاد به درد نخور و شارلاتان مسلک ساعت آخر چهارشنبه های دانشگاه شهید بهشتی! تا آموزش های ماکیاولیستیِ توجیهِ وسیله به دلیل هدف، به دانشجویان دکترای دانشگاه ملی از جلسات نیمه شب بانک مرکزی کوبا #چه_گوارا و #سارتر تا انقلابی که بودیم انقلابی که گفتیم و انقلابی که هستیم تا طنین "دیگر نباید خفت" واژگون شده در تونل تاریخ سالهای موزه دفاع مقدس تا خرمشهرهایی که در پیش است... تا کجایند مومنانی که #اقتصاد می دانند؟ . پی نوشت: هلهله می کردند تا صدایش به گوش نرسد، نوک تیز نیزه اش را در زمین فرو کرد و با ردی از اشک و خون نگریست و عطشان زمزمه کرد: "لقمه های حرامی که خورده اید نمی گذارند حرفهایم را بفهمید ..."
. 🎬هم‌اکنون ویدیو را در اینستاگرام ببینید. . نویسنده:نسیم قاضی‌زاده . 🎬خبرهای سینمایی مجله فیلم را در وب سایت درج شده در بیو،کانال «ماهنامه سینمایی فیلم» در سایت آپارات، تلگرام و اپلیکیشن ماهنامه فیلم دنبال کنید. برای دریافت مطالب بیش‌تر و اشتراک مجله و خرید آنلاین هم به این سایت مراجعه کنید: -. . #مصادره #مهران_احمدی #رضاعطاران #هومن_سیدی #بابک_حمیدیان #هادی_کاظمی #مسعودسخاوت_دوست #منتقدسینما #منتقد #نقد #نقدفیلم #فیلم #سینما #سینمای_ایران #سینمای_جهان #بازیگر #بازیگرایرانی #بازیگرخارجی ‌ #ماهنامه_فیلم #ماهنامه #مجله_فیلم #سینمایی #مجله #رویداد #رویدادخبری #خبر #فیلم_کات #نسیم_قاضی_زاده
. 🎬هم‌اکنون ویدیو را در اینستاگرام ببینید. . نویسنده:نسیم قاضی‌زاده . 🎬خبرهای سینمایی مجله فیلم را در وب سایت درج شده در بیو،کانال «ماهنامه سینمایی فیلم» در سایت آپارات، تلگرام و اپلیکیشن ماهنامه فیلم دنبال کنید. برای دریافت مطالب بیش‌تر و اشتراک مجله و خرید آنلاین هم به این سایت مراجعه کنید: -. . #مصادره #مهران_احمدی #رضاعطاران #هومن_سیدی #بابک_حمیدیان #هادی_کاظمی #مسعودسخاوت_دوست #منتقدسینما #منتقد #نقد #نقدفیلم #فیلم #سینما #سینمای_ایران #سینمای_جهان #بازیگر #بازیگرایرانی #بازیگرخارجی#ماهنامه_فیلم #ماهنامه #مجله_فیلم #سینمایی #مجله #رویداد #رویدادخبری #خبر #فیلم_کات #نسیم_قاضی_زاده
📛 #هشدار به #نهادهای_فرهنگی و #دستگاه_دیپلماسی_کشور ‼️ #ترکیه می‌خواهد #فارابی را هم از #ایران #مصادره کند! ✅ روزنامه خراسان نوشت: 🔹شاید باورتان نشود ولی در همین روزهای بلند و خیلی روشنِ تابستان، یکی دیگر از مفاخر فرهنگی‌مان هم در حال مصادره شدن است. 🔹خبر ساده، کوتاه و البته دردآور بود: «خانه موزه فارابی، فیلسوف و موسیقی‌دان بزرگ ایرانی با همکاری قزاقستان و ترکیه در استانبول افتتاح شد». دلیلِ افتتاح چنین موزه‌ای هم، هزار و صد و پنجاهمین سالگرد تولد او که قرار است در سال از سوی یونسکو جشن گرفته شود، بیان شده است! 🔹به این ترتیب، ترکیه‌ای‌ها در سایه غفلت ما ایرانی‌ها، بعد از مولانا، شمس و ابن سینا، فارابی را هم دارند به نام خودشان می‌زنند و از او به عنوان گنجینه فرهنگی ترکی-قزاقی یاد می‌کنند.
📛 #هشدار به #نهادهای_فرهنگی و #دستگاه_دیپلماسی_کشور ‼️ #ترکیه می‌خواهد #فارابی را هم از #ایران #مصادره کند! ✅ روزنامه خراسان نوشت: 🔹شاید باورتان نشود ولی در همین روزهای بلند و خیلی روشنِ تابستان، یکی دیگر از مفاخر فرهنگی‌مان هم در حال مصادره شدن است. 🔹خبر ساده، کوتاه و البته دردآور بود: «خانه موزه فارابی، فیلسوف و موسیقی‌دان بزرگ ایرانی با همکاری قزاقستان و ترکیه در استانبول افتتاح شد». دلیلِ افتتاح چنین موزه‌ای هم، هزار و صد و پنجاهمین سالگرد تولد او که قرار است در سال از سوی یونسکو جشن گرفته شود، بیان شده است! 🔹به این ترتیب، ترکیه‌ای‌ها در سایه غفلت ما ایرانی‌ها، بعد از مولانا، شمس و ابن سینا، فارابی را هم دارند به نام خودشان می‌زنند و از او به عنوان گنجینه فرهنگی ترکی-قزاقی یاد می‌کنند.
. عکسی از کانون عکاسان و خبرنگاران ایران بیش از ۴۰ سال پیش می‌بینم و مدام به این فکر می‌کنم که این کانونم مثل خیلی از انجمن‌های فعلی صنف ما عمل می‌کردن؟ یک مقدار پوست‌کلفتی یا مقدار معتنابهی داروی بی‌حسی می‌خواد که بتونی ‎روز_خبرنگار رو تبریک بگی؛ جایی که در پیشانی‌اش داغ توقیف فلّه‌ای روزنامه‌هاست و "درازعمر"ترین روزنامه‌هایش، روزنامه‌های مصادره‌ای . #خبرنگار #عکاسان #صنف #کانون_عکاسان_ایران #روزنامه #روز_خبرنگار #مصادره .   __ . #کانال_تمپو . 👉🆔
. عکسی از کانون عکاسان و خبرنگاران ایران بیش از ۴۰ سال پیش می‌بینم و مدام به این فکر می‌کنم که این کانونم مثل خیلی از انجمن‌های فعلی صنف ما عمل می‌کردن؟ یک مقدار پوست‌کلفتی یا مقدار معتنابهی داروی بی‌حسی می‌خواد که بتونی ‎روز_خبرنگار رو تبریک بگی؛ جایی که در پیشانی‌اش داغ توقیف فلّه‌ای روزنامه‌هاست و "درازعمر"ترین روزنامه‌هایش، روزنامه‌های مصادره‌ای . #خبرنگار #عکاسان #صنف #کانون_عکاسان_ایران #روزنامه #روز_خبرنگار #مصادره . __ . #کانال_تمپو . 👉🆔
#سینماهای_متروکه_تهران ، سالهای سال است که تعداد زیادی سینما در تهران بلااستفاده مونده و هیچ کس بفکرش نیست. تلاش کردیم تا در #روزنامه_فرهیختگان بهش بپردازیم. امید آنکه گوش شنوایی باشه تا از اینهمه سرمایه ملی که در مصادره #بنیاد_مستضعفان هست، استفاده بهینه ای بشه. #مصادره ، #سینماهای_متروکه ، #لاله_زار
#سینماهای_متروکه_تهران ، سالهای سال است که تعداد زیادی سینما در تهران بلااستفاده مونده و هیچ کس بفکرش نیست. تلاش کردیم تا در #روزنامه_فرهیختگان بهش بپردازیم. امید آنکه گوش شنوایی باشه تا از اینهمه سرمایه ملی که در مصادره #بنیاد_مستضعفان هست، استفاده بهینه ای بشه. #مصادره ، #سینماهای_متروکه ، #لاله_زار
میراث فرهنگی به تاراج رفته ایرانیان 👈‏پس از سرقت فرهنگی مشاهیر ایرانی همچون مولانا، ابن سینا، محمد سیاه قلم نقاش دوره صفویه و... توسط دولت ترکیه و حکیم نظامی گنجوی توسط باکو، اکنون انفعال دستگاه های فرهنگی ایران باعث شده است ترکیه به سراغ مصادره فارابی حکیم و فیلسوف ایرانی برود! ترکیه روز گذشته موزه فارابی را با مرکز مطالعات دانشگاه ملی قزاقستان و همکاری سفارت این کشور در استانبول با هدف سرقت هویت این فیلسوف ایرانی به نام مشاهیر جهان ترک افتتاح کرد. #حقایق_تلخ #تاراج #میراث #میراث_فرهنگی #میراث_کهن #مولانا #مولانای_جان #مولاناعبدالحمید #حکیم_نظامی #نظامی_گنجوی #ترکیه ##ترکیه_گردی #باکو_آذربایجان #فارابی #فیلسوف #مصادره #استانبول_ترکیه #از_ماست_که_برماست  _
میراث فرهنگی به تاراج رفته ایرانیان 👈‏پس از سرقت فرهنگی مشاهیر ایرانی همچون مولانا، ابن سینا، محمد سیاه قلم نقاش دوره صفویه و... توسط دولت ترکیه و حکیم نظامی گنجوی توسط باکو، اکنون انفعال دستگاه های فرهنگی ایران باعث شده است ترکیه به سراغ مصادره فارابی حکیم و فیلسوف ایرانی برود! ترکیه روز گذشته موزه فارابی را با مرکز مطالعات دانشگاه ملی قزاقستان و همکاری سفارت این کشور در استانبول با هدف سرقت هویت این فیلسوف ایرانی به نام مشاهیر جهان ترک افتتاح کرد. #حقایق_تلخ #تاراج #میراث #میراث_فرهنگی #میراث_کهن #مولانا #مولانای_جان #مولاناعبدالحمید #حکیم_نظامی #نظامی_گنجوی #ترکیه ##ترکیه_گردی #باکو_آذربایجان #فارابی #فیلسوف #مصادره #استانبول_ترکیه #از_ماست_که_برماست _
⭕️ترکیه می‌خواهد #فارابی را از #ایران #مصادره کند 🔹شاید باورتان نشود ولی در همین روزهای بلند و خیلی روشنِ تابستان، یکی دیگر از #مفاخر #فرهنگی ‌مان هم در حال #مصادره شدن است. 🔹خبر ساده، کوتاه و البته دردآور بود: «#خانه موزه فارابی، #فیلسوف و #موسیقی ‌دان بزرگ ایرانی با همکاری #قزاقستان و #ترکیه در #استانبول افتتاح شد». 🔹به این ترتیب، ترکیه‌ای‌ها در سایه غفلت ما ایرانی‌ها، بعد از #مولانا ، #شمس و #ابن سینا، #فارابی را هم دارند به نام خودشان می‌زنند و از او به عنوان #گنجینه #فرهنگی #ترکی -#قزاقی یاد می‌کنند
⭕️ترکیه می‌خواهد #فارابی را از #ایران #مصادره کند 🔹شاید باورتان نشود ولی در همین روزهای بلند و خیلی روشنِ تابستان، یکی دیگر از #مفاخر #فرهنگی ‌مان هم در حال #مصادره شدن است. 🔹خبر ساده، کوتاه و البته دردآور بود: «#خانه موزه فارابی، #فیلسوف و #موسیقی ‌دان بزرگ ایرانی با همکاری #قزاقستان و #ترکیه در #استانبول افتتاح شد». 🔹به این ترتیب، ترکیه‌ای‌ها در سایه غفلت ما ایرانی‌ها، بعد از #مولانا ، #شمس و #ابن سینا، #فارابی را هم دارند به نام خودشان می‌زنند و از او به عنوان #گنجینه #فرهنگی #ترکی -#قزاقی یاد می‌کنند
🔴از شهدا واسه زدن انقلاب استفاده میکنه🔴 🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 . 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: که جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد جمهوری_اسلامی !! و در برابر روایت حقیقی: جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی!
🔴از شهدا واسه زدن انقلاب استفاده میکنه🔴 🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 . 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: که جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد جمهوری_اسلامی !! و در برابر روایت حقیقی: جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی!
🔴از شهدا واسه زدن انقلاب استفاده میکنه🔴 🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 . 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: . ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! . در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو 👉 🌹
🔴از شهدا واسه زدن انقلاب استفاده میکنه🔴 🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 . 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: . ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! . در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو 👉 🌹
°°° 🎥 بن بست اِبی‼️ 🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو 👉 🌹 #کوچه_نسترن #ابی
°°° 🎥 بن بست اِبی‼️ 🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو 👉 🌹 #کوچه_نسترن #ابی
📣 ترکیه می‌خواهد فارابی را از ایران مصادره کند ▪️شاید باورتان نشود ولی در همین روزهای بلند و خیلی روشنِ تابستان، یکی دیگر از مفاخر فرهنگی‌مان هم در حال مصادره شدن است. ▪️خبر ساده، کوتاه و البته دردآور بود: «خانه موزه فارابی، فیلسوف و موسیقی‌دان بزرگ ایرانی با همکاری قزاقستان و ترکیه در استانبول افتتاح شد». دلیلِ افتتاح چنین موزه‌ای هم، هزار و صد و پنجاهمین سالگرد تولد او که قرار است در سال از سوی یونسکو جشن گرفته شود، بیان شده است ! ▪️به این ترتیب، ترکیه‌ای‌ها در سایه غفلت ما ایرانی‌ها، بعد از مولانا، شمس و ابن سینا، فارابی را هم دارند به نام خودشان می‌زنند و از او به عنوان گنجینه فرهنگی ترکی-قزاقی یاد می‌کنند./ روزنامه خراسان  #مفاخر_ایران  #اتش_به_اختیار  #انقلاب_برای_انقلاب  #مصادره #فرهنگ_ایرانی
📣 ترکیه می‌خواهد فارابی را از ایران مصادره کند ▪️شاید باورتان نشود ولی در همین روزهای بلند و خیلی روشنِ تابستان، یکی دیگر از مفاخر فرهنگی‌مان هم در حال مصادره شدن است. ▪️خبر ساده، کوتاه و البته دردآور بود: «خانه موزه فارابی، فیلسوف و موسیقی‌دان بزرگ ایرانی با همکاری قزاقستان و ترکیه در استانبول افتتاح شد». دلیلِ افتتاح چنین موزه‌ای هم، هزار و صد و پنجاهمین سالگرد تولد او که قرار است در سال از سوی یونسکو جشن گرفته شود، بیان شده است ! ▪️به این ترتیب، ترکیه‌ای‌ها در سایه غفلت ما ایرانی‌ها، بعد از مولانا، شمس و ابن سینا، فارابی را هم دارند به نام خودشان می‌زنند و از او به عنوان گنجینه فرهنگی ترکی-قزاقی یاد می‌کنند./ روزنامه خراسان #مفاخر_ایران #اتش_به_اختیار #انقلاب_برای_انقلاب #مصادره #فرهنگ_ایرانی
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو
⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩ یک فیلم باحال که باید ببینی #مهراناحمدی  #رضاعطاران  #مصادره
⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩ یک فیلم باحال که باید ببینی #مهراناحمدی #رضاعطاران #مصادره
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو 👉 🌹
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو 👉 🌹
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو 👉 🌹
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو 👉 🌹
🎼 میدانی مشکلم با آهنگ کوچه نسترن ابی چیست؟ مشکلم این است که خواهی میثم مطیعی یا سعید حدادیان باش، خواه ابی و یغما گلرویی! تو حق نداری از زبان کسی که دیگر نیست، نظرات شخصی ات را فریاد بزنی. اینکه بگو خواست شهدا این بود یا آن بود اشتباه است. حرف مهم نیست. باید مقابل مصادره ایستاد. . . یک طرف قرار است همه چیز را به اعتقادات مذهبی گره بزند، طرف دیگر قرار است بگوید به خاطر دوست دخترم رفتم. ای بی خبران راه نه آن است نه این!. . 🎼 . . من باور دارم ما نباید از زبان شهدا مانیفست صادر کنیم. نباید آنها را برای بیان کردن هر دیدگاهی مصادره کنیم. شهدا تعداد زیادی انسان محترم بودند که با دیدگاه ها و ایدئولوژی ها و اهداف متفاوت تا پای جان جنگیدند. 🎼 . . ای کاش فاز ”شهدا شرمنده ایم” را رها کنیم و به آنها، فارغ از دیدگاهشان افتخار کنیم. . 🎼 . . پ. ن: یاد بگیریم انتقاد دشمنی نیست. . .     . . #ابی #یغما_گلرویی #کوچه_نسترن #مصادره #جای_خودت_حرف_بزن #موزیک #شعر
🎼 میدانی مشکلم با آهنگ کوچه نسترن ابی چیست؟ مشکلم این است که خواهی میثم مطیعی یا سعید حدادیان باش، خواه ابی و یغما گلرویی! تو حق نداری از زبان کسی که دیگر نیست، نظرات شخصی ات را فریاد بزنی. اینکه بگو خواست شهدا این بود یا آن بود اشتباه است. حرف مهم نیست. باید مقابل مصادره ایستاد. . . یک طرف قرار است همه چیز را به اعتقادات مذهبی گره بزند، طرف دیگر قرار است بگوید به خاطر دوست دخترم رفتم. ای بی خبران راه نه آن است نه این!. . 🎼 . . من باور دارم ما نباید از زبان شهدا مانیفست صادر کنیم. نباید آنها را برای بیان کردن هر دیدگاهی مصادره کنیم. شهدا تعداد زیادی انسان محترم بودند که با دیدگاه ها و ایدئولوژی ها و اهداف متفاوت تا پای جان جنگیدند. 🎼 . . ای کاش فاز ”شهدا شرمنده ایم” را رها کنیم و به آنها، فارغ از دیدگاهشان افتخار کنیم. . 🎼 . . پ. ن: یاد بگیریم انتقاد دشمنی نیست. . . . . #ابی #یغما_گلرویی #کوچه_نسترن #مصادره #جای_خودت_حرف_بزن #موزیک #شعر
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 👆 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! ❌ در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام ✅ هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره #بی_بی_سی #منوتو
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره
🔴 وقتی نتونی با #شهدا بجنگی، #مصادره شون کن! پشت پرده آهنگ #ابی #خواننده #لس_آنجلسی برای تحریف #شهدا و فرهنگ #دفاع و #شهادت 🔺 #جنگ اصلی ، #جنگ_روایتها ست.. اتاق #جنگ_روانی شیطان میخواهد این #روایت را از جنگ ما جا بندازه: ❌جنگ تحمیلی بیهوده و حماقت بود و شهدا مجبور و ترسو و حتی ضد #جمهوری_اسلامی !! در برابر روایت حقیقی: ✅ #جنگ_تحمیلی دفاع بود و باعث افتخار و امنیت ما و شهدا ضامن نظام هشیار باشیم وقتی ارزشها عوض بشن، ابی های هرزه میان وسط.. و میشن مدعی! #کوچه_نسترن #کنسرت #یغما_گلرویی #کثیف #ابراهیم_حامدی #کنسرت #نجس #عشق #شهید #خمینی #شاه #سرباز #مهره
، زیباسازی شهر اینبار توسط همشهری خوش ذوق با کاشتن میله های مجهز به برچسب شبرنگ و تصرف بخشی از کوچه که مدتها بدون استفاده مونده بود و از ظرفیت کِشتِش استفاده نمیشد😍😍 تو کوچه های باریکی مثل لقمان که عبور و مرور به سختی صورت میگیره ازین حرکتا بکنید،بعلت کوچیکی کوچه بزرگی حرکت زیباتون بیشتر به چشم میاد دعای خیر مردمم مدام به سمتتون روانه میشه😊 . . . نظر شما چیه راجع به مصادره های این چنینی کوچه؟؟
، زیباسازی شهر اینبار توسط همشهری خوش ذوق با کاشتن میله های مجهز به برچسب شبرنگ و تصرف بخشی از کوچه که مدتها بدون استفاده مونده بود و از ظرفیت کِشتِش استفاده نمیشد😍😍 تو کوچه های باریکی مثل لقمان که عبور و مرور به سختی صورت میگیره ازین حرکتا بکنید،بعلت کوچیکی کوچه بزرگی حرکت زیباتون بیشتر به چشم میاد دعای خیر مردمم مدام به سمتتون روانه میشه😊 . . . نظر شما چیه راجع به مصادره های این چنینی کوچه؟؟
چندی پیش خبر توقیف اموال یکی از خوانندگان پیش از انقلاب و فرزاندان وی در فضای مجازی پخش شد و واکنش های بسیاری را در پی داشت . مهم ترین سوالی که پیرامون این موضوع ذهن افراد را درگیر کرده این است که چه نهاد دولتی و بر اساس کدام ماده قانونی اقدام به این حرکت کرده اند ؟ با ما همراه باشید .. #دادگاه_انقلاب #خواننده #مصادره #توقیف #قانونی #حقوقی #مشاور_حقوقی #گروه_حقوقی #دفتر_حقوقی #وکیل #وکالت #وکیل_آنلاین
چندی پیش خبر توقیف اموال یکی از خوانندگان پیش از انقلاب و فرزاندان وی در فضای مجازی پخش شد و واکنش های بسیاری را در پی داشت . مهم ترین سوالی که پیرامون این موضوع ذهن افراد را درگیر کرده این است که چه نهاد دولتی و بر اساس کدام ماده قانونی اقدام به این حرکت کرده اند ؟ با ما همراه باشید .. #دادگاه_انقلاب #خواننده #مصادره #توقیف #قانونی #حقوقی #مشاور_حقوقی #گروه_حقوقی #دفتر_حقوقی #وکیل #وکالت #وکیل_آنلاین
بورژوایی مجاهدین به دنبال قدرت:ایجادشکاف بین مجاهدین،ملی گراها،وسلطنت طلبها یکی ازاهداف اصلی کمونیسم ،مارکسیسم ،لنینیسم است،همان حرف لنین مابه جزما باکسی سنخیتی نداریم درمبارزه ،ماکارگران باید تاریخ راورق بزنیم کمونیستهای انقلابی،مارکسیستهای انقلابی ،کارگران وانسانهای استثمارشده وگرنه میشود پنجاه وهفت ،اتحاد ارتجاع توده ومجاهد شد سیاه ترین حکومت بشریت جهل وجنون اسلامی،جان بولتون یهودی بورژوا دوست اسراییل ودشمن فلسطین،ازان طرف مریم رجوی دیگر سنگ فلسطین رابه سینه نمیزند ،اگرهم بزند با احتیاط میزند،چرخش مریم رجوی ازچپ به راست، اونم چه راستی،ازان طرف جان بولتون مخالف محمود عباس فلسطینی ازان طرف میانه خوب مریم رجوی با محمود عباس،اینجاست که سیاست بی پدرمادرمیشود ،واین بهانه را دست مزدوران صادراتی وحکومت می دهد،رجوی سردراخور امریکا واسراییل واسه سهم ازقدرت وجنای تندرو امریکا هم هوادار مجاهدین،درجنگ احتمالی امریکا واسراییل شک نکنید مریم رجوی طرف امریکا واسرایىل است باتوجه به سوابق قبلی وسیاستهای کنونی،گویی امریکا هم برای پهلوی چی ها وشاه اللهی وسلطنت ناجی است وهمچنین برای رجوی که مسعود هم امام زمان شد،هست یانیست#تحلیل من #کپی ازاداست#مصادره نکنید#رهایی #انقلابی #رهایی #کمونیسم #انقلاب #کارگران #انقلابی #مارکسیسم #لنینیسم #انقلاب سرخ#اکتبر #کمونیسم #پرولتار
بورژوایی مجاهدین به دنبال قدرت:ایجادشکاف بین مجاهدین،ملی گراها،وسلطنت طلبها یکی ازاهداف اصلی کمونیسم ،مارکسیسم ،لنینیسم است،همان حرف لنین مابه جزما باکسی سنخیتی نداریم درمبارزه ،ماکارگران باید تاریخ راورق بزنیم کمونیستهای انقلابی،مارکسیستهای انقلابی ،کارگران وانسانهای استثمارشده وگرنه میشود پنجاه وهفت ،اتحاد ارتجاع توده ومجاهد شد سیاه ترین حکومت بشریت جهل وجنون اسلامی،جان بولتون یهودی بورژوا دوست اسراییل ودشمن فلسطین،ازان طرف مریم رجوی دیگر سنگ فلسطین رابه سینه نمیزند ،اگرهم بزند با احتیاط میزند،چرخش مریم رجوی ازچپ به راست، اونم چه راستی،ازان طرف جان بولتون مخالف محمود عباس فلسطینی ازان طرف میانه خوب مریم رجوی با محمود عباس،اینجاست که سیاست بی پدرمادرمیشود ،واین بهانه را دست مزدوران صادراتی وحکومت می دهد،رجوی سردراخور امریکا واسراییل واسه سهم ازقدرت وجنای تندرو امریکا هم هوادار مجاهدین،درجنگ احتمالی امریکا واسراییل شک نکنید مریم رجوی طرف امریکا واسرایىل است باتوجه به سوابق قبلی وسیاستهای کنونی،گویی امریکا هم برای پهلوی چی ها وشاه اللهی وسلطنت ناجی است وهمچنین برای رجوی که مسعود هم امام زمان شد،هست یانیست#تحلیل من #کپی ازاداست#مصادره نکنید#رهایی #انقلابی #رهایی #کمونیسم #انقلاب #کارگران #انقلابی #مارکسیسم #لنینیسم #انقلاب سرخ#اکتبر #کمونیسم #پرولتار
﷽وهوالعلی العظیم #اصغرقندچی بنیان‌گذار #صنعت_کامیون ‌_سازی در #ایران  ۱۳۰۷ #تهران / ۷ #مرداد ۱۳۹۸ تهران برادرش (=#احمدقندچی ) را #شاه کشته بود اما باحمایت همان شاه و #وزیراقتصاد ش (=#علینقی_عالیخانی ) توانست از گوشه‌ی گاراژش در #دروازه_قزوین تهران نخستین و بزرگترین #کارخانه #کامیون_سازی ایران به نام #ایران_کاوه را تاسیس و حتی موفق به #صادرات کامیون‌هایش شود. پس از انقلاب اما کارخانه‌اش #مصادره و تحت تملک #بنیادمستضعفان درآمد و مطابق معمول پس از چندی #ورشکسته شد ولی #قندچی آنقدر باشرف بود که در ایران بماند و با تخصص‌اش ، در ارسال #ماشین_آلات جنگی به جبهه‌های جنگ ، یاری‌رسان #مام_وطن باشد. مع‌الاسف زنده‌یاد #اصغر_قندچی روز ۷ مرداد ۱۳۹۸ درتهران دارفانی را وداع گفت. نام و یاد این #مرد_بزرگ جاودان است ؛ اما #داستان_زندگی او ، #سرنوشت غم انگیز بسیاری از #کارآفرینان_ایرانی در نیم‌قرن اخیر است ؛ انسان‌های بزرگی که کارخانجاتی را با خون‌دل ساختند لیکن پس از انقلاب حاصل زحمات‌شان تحت عنوان مصادره به تاراج رفت و صنایعی که روزگاری هزاران ایرانی ، با کرامت و شرافت در آن‌ها گذران زندگی می‌کردند بر اثر بی لیاقتی و فساد گسترده مدیران و صاحب‌منصبان دولتی ذی‌ربط به نابودی و ورشکستگی کشانیده شدند. روان این بزرگمرد ودیگر خدمت‌گزاران ایران شاد و یادشان ماندگار . ✔تکمله: احمدقندچی ، #مصطفی_بزرگ_نیا و #آذرشریعت_رضوی سه دانشجویی بودند که در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به هنگام اعتراض به ورود #ریچاردنیکسون معاون وقت رییس جمهور امریکا به ایران که به منزله حمایت از دولت برآمده از کودتای ۲۸مرداد۳۲بود ، در دانشکده‌فنی #دانشگاه_تهران توسط نیروهای نظامی کشته شدند. #احسان_نجفی ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
﷽وهوالعلی العظیم #اصغرقندچی بنیان‌گذار #صنعت_کامیون ‌_سازی در #ایران ۱۳۰۷ #تهران / ۷ #مرداد ۱۳۹۸ تهران برادرش (=#احمدقندچی ) را #شاه کشته بود اما باحمایت همان شاه و #وزیراقتصاد ش (=#علینقی_عالیخانی ) توانست از گوشه‌ی گاراژش در #دروازه_قزوین تهران نخستین و بزرگترین #کارخانه #کامیون_سازی ایران به نام #ایران_کاوه را تاسیس و حتی موفق به #صادرات کامیون‌هایش شود. پس از انقلاب اما کارخانه‌اش #مصادره و تحت تملک #بنیادمستضعفان درآمد و مطابق معمول پس از چندی #ورشکسته شد ولی #قندچی آنقدر باشرف بود که در ایران بماند و با تخصص‌اش ، در ارسال #ماشین_آلات جنگی به جبهه‌های جنگ ، یاری‌رسان #مام_وطن باشد. مع‌الاسف زنده‌یاد #اصغر_قندچی روز ۷ مرداد ۱۳۹۸ درتهران دارفانی را وداع گفت. نام و یاد این #مرد_بزرگ جاودان است ؛ اما #داستان_زندگی او ، #سرنوشت غم انگیز بسیاری از #کارآفرینان_ایرانی در نیم‌قرن اخیر است ؛ انسان‌های بزرگی که کارخانجاتی را با خون‌دل ساختند لیکن پس از انقلاب حاصل زحمات‌شان تحت عنوان مصادره به تاراج رفت و صنایعی که روزگاری هزاران ایرانی ، با کرامت و شرافت در آن‌ها گذران زندگی می‌کردند بر اثر بی لیاقتی و فساد گسترده مدیران و صاحب‌منصبان دولتی ذی‌ربط به نابودی و ورشکستگی کشانیده شدند. روان این بزرگمرد ودیگر خدمت‌گزاران ایران شاد و یادشان ماندگار . ✔تکمله: احمدقندچی ، #مصطفی_بزرگ_نیا و #آذرشریعت_رضوی سه دانشجویی بودند که در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به هنگام اعتراض به ورود #ریچاردنیکسون معاون وقت رییس جمهور امریکا به ایران که به منزله حمایت از دولت برآمده از کودتای ۲۸مرداد۳۲بود ، در دانشکده‌فنی #دانشگاه_تهران توسط نیروهای نظامی کشته شدند. #احسان_نجفی ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
تعداد 67 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.