فوتوگرام

عکس ها و فیلم های درباره پرویزبلبل در اینستاگرام

محبوب ترین عکس ها و فیلم های پرویزبلبل

Instagram
loading...
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان  #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان  #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان  #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان  #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین تورک قیزی یاشاسین آذربایجانمیز یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان  #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین تورک قیزی یاشاسین آذربایجانمیز یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان  #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
مربی رومانیایی گزینه جدید تیراختور ! میرچا لوچسکو سرمربی سابق تیم ملی ترکیه نزدیک ۳ ماه است که بیکار است و برخی خبرگزاری ها آمدن او به تبریز را محتمل می دانند 👈 تمامی اخبار نقل و انتقالاتی فقط در حد شایعه است و هیچ چیز تا این لحظه قطعی نشده است . . . . #ساریگلین  #پرویزبلبل #تورکان #تورکان_ولیزاده #داملا_يلماز #داملا #تورک #ترک #آزربایجان #آذربایجان #تراختور #احمدکایا #احمد_کایا #شبنم #شبنم_تووزلو #ماهسون #ماهسون_كيرميزگول #ابراهیم_تاتلیس #ابراهیم #عدنان_ابراهيم #ماکو_سسی      🇹🇷
مربی رومانیایی گزینه جدید تیراختور ! میرچا لوچسکو سرمربی سابق تیم ملی ترکیه نزدیک ۳ ماه است که بیکار است و برخی خبرگزاری ها آمدن او به تبریز را محتمل می دانند 👈 تمامی اخبار نقل و انتقالاتی فقط در حد شایعه است و هیچ چیز تا این لحظه قطعی نشده است . . . . #ساریگلین #پرویزبلبل #تورکان #تورکان_ولیزاده #داملا_يلماز #داملا #تورک #ترک #آزربایجان #آذربایجان #تراختور #احمدکایا #احمد_کایا #شبنم #شبنم_تووزلو #ماهسون #ماهسون_كيرميزگول #ابراهیم_تاتلیس #ابراهیم #عدنان_ابراهيم #ماکو_سسی 🇹🇷
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان  #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یوکیا سوگیتا: فوتبال ایران سازمان دهی شده است؛ قراردادم با تراکتور قابلیت تمدید برای سال دوم را دارد. کولی ژاپن مصاحبه‌ای از یوکیا سوگیتا، نخستین بازیکن ژاپنی لیگ برتر فوتبال ایران و باشگاه تراکتور منتشر کرد. شما در نیمه‌اول سال جاری میلادی در لیگ برتر سوئد و تیم دالکورد بودید. چطور تصمیم گرفتید به ایران بروید؟ اواسط ماه جولای پیشنهادی از ایران دریافت کردم. در این زمان مالک باشگاه دالکورد تصمیم به ترک باشگاه گرفت و شرایط سخت مالی حاکم شده بود. در همین زمان پیشنهادی از ایران رسید و گفت‌وگوی صریحی داشتیم. همچنین این تیم ایرانی پول نیز داشت. * آیا خیلی زود تصمیم گرفتید به ایران بروید؟ قراردادتان را برای چه مدتی بستید؟ مشکلات زیادی را ایجاد کرده بودم اما یک روز تصمیم گرفتم به ایران بروم. قراردادم با باشگاه تراکتور یک‌ساله است و قابلیت تمدید برای سال دوم را نیز دارد. شما نخستین بازیکن ژاپنی لیگ برتر فوتبال ایران هستید. در لیگ تایلند هم بازی کردید. سطح فوتبال ایران و دیگر مناطق تحت نظر را چطور دیدید؟ ایران از نظر قدرتی دارای تیم‌‌های برتری است و در هر تیم رقابت‌ شدیدی میان بازیکنان برای به‌ دست آوردن توپ وجود دارد و سخت مبارزه می‌کنند. فکر می‌کنم محیط فوتبال ایران بهتر از تایلند است. در کادر‌های فنی نیز تعداد زیادی حضور دارند و به شدت سازماندهی‌شده است. تراکتور چگونه تیمی است و شما در چه پستی بازی می‌کنید؟ در تیمم  بسیاری از بازیکنان جدید توسط مالک باشگاه جایگزین شدند. نخستین، دومین و سومین کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران را به خدمت گرفتیم. بازیکنانی که در اروپا بازی کرده‌اند و تجارب زیادی دارند. مسئله‌ای که باعث توجه بسیاری‌ها در ایران به این تیم شد. من به عنوان مهاجم چپ بازی می‌کنم و از من خواسته شده تا حرکت‌هایم در آن پست به طور فزاینده‌ای افزایش  یابد. . . . . #ساریگلین  #پرویزبلبل #تورکان #تورکان_ولیزاده #داملا_يلماز #داملا #تورک #ترک #آزربایجان #آذربایجان #تراختور #احمدکایا #احمد_کایا #شبنم #شبنم_تووزلو #ماهسون #ماهسون_كيرميزگول #ابراهیم_تاتلیس #ابراهیم #عدنان_ابراهيم #ماکو_سسی      🇹🇷
یوکیا سوگیتا: فوتبال ایران سازمان دهی شده است؛ قراردادم با تراکتور قابلیت تمدید برای سال دوم را دارد. کولی ژاپن مصاحبه‌ای از یوکیا سوگیتا، نخستین بازیکن ژاپنی لیگ برتر فوتبال ایران و باشگاه تراکتور منتشر کرد. شما در نیمه‌اول سال جاری میلادی در لیگ برتر سوئد و تیم دالکورد بودید. چطور تصمیم گرفتید به ایران بروید؟ اواسط ماه جولای پیشنهادی از ایران دریافت کردم. در این زمان مالک باشگاه دالکورد تصمیم به ترک باشگاه گرفت و شرایط سخت مالی حاکم شده بود. در همین زمان پیشنهادی از ایران رسید و گفت‌وگوی صریحی داشتیم. همچنین این تیم ایرانی پول نیز داشت. * آیا خیلی زود تصمیم گرفتید به ایران بروید؟ قراردادتان را برای چه مدتی بستید؟ مشکلات زیادی را ایجاد کرده بودم اما یک روز تصمیم گرفتم به ایران بروم. قراردادم با باشگاه تراکتور یک‌ساله است و قابلیت تمدید برای سال دوم را نیز دارد. شما نخستین بازیکن ژاپنی لیگ برتر فوتبال ایران هستید. در لیگ تایلند هم بازی کردید. سطح فوتبال ایران و دیگر مناطق تحت نظر را چطور دیدید؟ ایران از نظر قدرتی دارای تیم‌‌های برتری است و در هر تیم رقابت‌ شدیدی میان بازیکنان برای به‌ دست آوردن توپ وجود دارد و سخت مبارزه می‌کنند. فکر می‌کنم محیط فوتبال ایران بهتر از تایلند است. در کادر‌های فنی نیز تعداد زیادی حضور دارند و به شدت سازماندهی‌شده است. تراکتور چگونه تیمی است و شما در چه پستی بازی می‌کنید؟ در تیمم  بسیاری از بازیکنان جدید توسط مالک باشگاه جایگزین شدند. نخستین، دومین و سومین کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران را به خدمت گرفتیم. بازیکنانی که در اروپا بازی کرده‌اند و تجارب زیادی دارند. مسئله‌ای که باعث توجه بسیاری‌ها در ایران به این تیم شد. من به عنوان مهاجم چپ بازی می‌کنم و از من خواسته شده تا حرکت‌هایم در آن پست به طور فزاینده‌ای افزایش  یابد. . . . . #ساریگلین #پرویزبلبل #تورکان #تورکان_ولیزاده #داملا_يلماز #داملا #تورک #ترک #آزربایجان #آذربایجان #تراختور #احمدکایا #احمد_کایا #شبنم #شبنم_تووزلو #ماهسون #ماهسون_كيرميزگول #ابراهیم_تاتلیس #ابراهیم #عدنان_ابراهيم #ماکو_سسی 🇹🇷
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان  #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیسی
❤❤❤❤❤❤ . . . . . . یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان  #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیس
❤❤❤❤❤❤ . . . . . . یاشاسین_تورکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #یاشاسین_آذربایجان #تورک #ماهنیسی #شارکی #پرویزبلبل #گوزل #اذربایجان #خوی #ارومیه #تبریز #مراغه #ماکو #قزوین #زنجانیها #مغان #اردبیل #مشکین_شهر #تورکی #ماهنیس
تعداد 32 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.