فوتوگرام
sandman
 Profile Picture

پیج اینستاگرام sandman

آخرین عکس ها و فیلم هایی که @_._sandman_ درج کرده است.

Instagram
loading...
ایوی:«تو کی هستی؟» وی:«کی؟ کسی که به وظیفه اش عمل میکنه، مردی با نقاب» ایوی:«خب، اینو که میبینم.» وی:«البته که میبینید. من در مورد قدرت بینایی شما تردیدی ندارم؛ من تنها در مورد تناقض سوال از یک مرد نقابدار درمورد هویتش صحبت میکنم.» _   #وی_فور_وندتا #گای_فاکس
ایوی:«تو کی هستی؟» وی:«کی؟ کسی که به وظیفه اش عمل میکنه، مردی با نقاب» ایوی:«خب، اینو که میبینم.» وی:«البته که میبینید. من در مورد قدرت بینایی شما تردیدی ندارم؛ من تنها در مورد تناقض سوال از یک مرد نقابدار درمورد هویتش صحبت میکنم.» _ #وی_فور_وندتا #گای_فاکس
تعداد 0 مطلب توسط سیستم هوشمند فیلترینگ شناسایی و حذف شد.